Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

“Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "“Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása”"— Előadás másolata:

1

2 “Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása”

3 cél Új hatékony szervezeti és m ű ködési modell kidolgozása Régió gazdasági potenciáljának meg ő rzése, versenyképesség javítása Szakképzési rendszer intézményi környezetének továbbfejlesztése  L emorzsolódás lényeges csökkentése, hátrányos helyzet ű csoportok beilleszkedés ének segítése Szakképz ő intézmények együttm ű ködésének fejlesztése Pályakezd ő fiatalok munkanélküliségének megel ő zése A szakképzés és a gazdaság kapcsolatának er ő sítése Tanárok és oktatók kompetenciaalapú továbbképzése

4 Indok Folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaer ő - piaci igények költség-hatékony kielégítése, gyakorlat orientált szakképzés megteremtése A feln ő ttképzés keretében a munkaer ő piacon alkalmazható tudást nyújtó képzések szervezése, kiemelten a hátrányos helyzet ű csoportok esetén Új oktatási, min ő ségbiztosítási módszerek bevezetése Környezettudatos magatartásra ösztönözés Élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzése Mesterképzésben való részvétel A szakképzés és a társadalmi partnerek közötti együttm ű ködés szorosabbá tétele Valós tanulási utak ajánlása a tanulóknak Társadalmi befogadás er ő sítése Közösségi tér létrehozása

5 Kiemelten Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességekkel és az információs társadalomban boldogulni képes ismeretekkel rendelkezők kibocsátása Különféle oktatási formákban résztvevők képzése. A gyakorlati és korszerű tudás megszerzését biztosító oktatási környezet megteremtése.

6 TISZK Célunk, hogy az ehhez szükséges gyakorlati ismereteket az intézmény falain belül, a képzés keretében szerezzék meg, javítva ezzel a végzettek elhelyezkedési mutatóit és a képzés hatékonyságát. A tanulói jelentkezés, a munkaerő-piaci igény és a TISZK képzési struktúrájának összehangolása.

7 Miért? Szakiskolák vonzereje lecsökkent, elavult szakmaszerkezet Csúcstechnológia hiánya Magasan kvalifikált munkaer ő hiánya alakult ki Szakmai specializáció igénye a piacon Elavult szakismeret miatt egyszerre munkaer ő -felesleg és munkaer ő hiány jelentkezik a piacon Munkaer ő mobilitása alacsony Munkanélküliség jelent ő s, illetve növekszik

8 TISZK Szakképzés presztízsének visszaszerzése Módszertanok hiánya, pedagógusok továbbképzésének igénye, képzés tartalmi megújítása F ejlett technológiai igény ű ágazatok kiszolgálása Kamarákkal, gazdasági szerepl ő kkel való együttm ű ködés fejlesztése Általános oktatáspolitikai célokhoz való illeszkedés Közösségi funkciók, közös tevékenységek hatékonyságának növelése

9 Megvalósul szakképzés hatékony működése és összehangolása elhelyezkedés mutatóinak javulása gazdaság szereplőinek összehangolása szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése illetve elhelyezkedése és beilleszkedése elérhető.

10  Szakmai fejlesztési tevékenység (a szakképzéshez és közösségi funkciókhoz kapcsolódó tananyagok és pedagógus továbbképzési anyagok kidolgozása, e-tanuláshoz szükséges tartalomfejlesztés);  Továbbképzési tevékenység (pedagógusképzés szervezése a TISZK intézményeinek és kívül álló intézmények pedagógusainak);  Közösségi funkciók fejlesztése (pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadás, karrier-tanácsadás, információszolgáltató tevékenység a szakképzéssel és vizsgáztatással kapcsolatosan, családpedagógiai szolgáltatás a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik részére);  Tanácsadási tevékenység (gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók számára a gyakorlati oktatás helyszínén); Nyomon követési és értékelési tevékenység (a tanulók és munkaadók körében végzett adaggyűjtés, felmérések és elemzések készítése).

11 SZAKMAI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Tananyagfejlesztés. – Központilag kidolgozott tananyagok átvétele az 5. és 17. szakmacsoportokban. – E-tananyag fejlesztés. (5 tananyag kifejlesztése.) –Moduláris tananyagfejlesztés (tananyagfejlesztés előkészítése, tananyagok kidolgozása, tananyagok belső és külső lektoráltatása). 5 szakmacsoporthoz fejlesztett modul alapozó- és szakképző szakaszra tíz modul. –Szakmai idegen nyelv képzés tananyagának kifejlesztése, alkalmazása angol és német nyelven a munkaerő-piaci kereslet-kínálat, illetve a két kiemelt szakmacsoporthoz tartozó szakmákat illetően. –A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó tananyag- fejlesztési tevékenység.

12 Tananyagfejlesztés szakmacsoport számára 10 moduláris, 5 E-tananyag, illetve 10 német, 10 angol szaknyelvi tananyag kidolgozása, kipróbálása, a kipróbálás megszervezése, lebonyolítása, a korrekciók elvégzése 5 db módszertani továbbképzési anyag kidolgozása multimédiás eszközök alkalmazására és használatára, projektmódszer, modul-rendszerű oktatás, szakmai idegennyelv-oktatás, valamint differenciált és személyre szabott oktatás területeken Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó tananyagfejlesztés

13 A tananyaghoz kapcsolódó módszertan kidolgozása Célja : A multimédiában rejlő oktatási, tanulói motiválás lehetőségei. Olyan anyag kidolgozása, mely fejlesztett modulok bevezetésének, használatának, oktatásának alapjait képzi. Multimédiás továbbképzési tananyag módszertana Projektmódszer és moduláris oktatás folyamatában alkalmazható módszerek Modulrendszerű oktatást segítő módszerek Szakmai idegen nyelv módszertani segéd anyaga Differenciált személyre szabott oktatás módszertanai.

14 TANÁR ÉS OKTATÓ TOVÁBBKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE Oktatók továbbképzése a TISZK korszerű technológiáihoz igazodóan. Módszertani továbbképzési anyagok adaptálása és fejlesztése: projektmódszer, moduláris oktatás módszertana, moderátor képzési anyagok fejlesztése, alkalmazása. Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú oktatási-módszertani anyagok kifejlesztése, alkalmazása.

15 A közösségi funkciók fejlesztésének feladata A közösségi funkciók ellátásához szükséges tréninganyagok kidolgozása, összeállítása a TISZK oktatási intézményeinek specifikumait figyelembe véve a következő témakörökben:a szociális érzékenység attitűdjének kialakítása  a tanulás tanítása  kommunikációs tréning  önismeret fejlesztése  konfliktuskezelés  ifjúságvédelem, családpedagógia és egyéb prevenciós tevékenységek  tanulói motivációt segítő tevékenységek  pályaválasztás, pályaorientáció

16 A szociális érzékenység attitűdjének erősítése a tanulókban pedagógusokban, gyakorlati oktatókban. Az együttműködési tevékenységek erősítése. Tanulás tanításának fejlesztése,előadások, tréningek. Önismereti, kommunikációs, önértékelési, konfliktuskezelési, csoportépítési tréning. Felkészítési program az ifjúságvédelmi, családpedagógiai és egyéb prevenciós feladatok ellátására. A pályaválasztási tevékenység összehangolása, a munkaerő-piaci szereplők bevonásával, együttműködésével. Pszichológiai tanácsadás tanulóknak és családtagjaiknak. 4 pszichológus és 4 szociál-pedagógus alkalmazása.

17 A TISZK-HEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYEK EGYEDI FEJLESZTÉSI PROGRAMJAI intézményi eszközbeszerzések és felújítások –K–Korszerűbb eszközök szállítása és intézményi installációja –S–Számítástechnikai eszközök – a– a felújítási programok szakszerű kivitelezése


Letölteni ppt "“Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések