Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felvételi a mesterképzésre a műszaki területen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felvételi a mesterképzésre a műszaki területen"— Előadás másolata:

1 Felvételi a mesterképzésre a műszaki területen
Jobbágy Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2 Vázlat országos adatok, BME adatok, országos felvételi szabályok,
BME felvételi szabályok, BME VIK felvételi szabályok és példák, javaslatok.

3 Államilag támogatott hallgatók létszáma 2007 – 2010
OKM adatai ill. becslése

4 Államilag támogatott helyek a mesterképzésben
(OKM adat, ill. becslés)

5 Jelentkezők/felvettek mester-képzésre országosan, 2008 ősz
A legnagyobb létszámú szakok (áll. tám. helyre felvettek): tanári vezetés és szervezés marketing vállalkozásfejlesztés nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 86 egészségügyi szociális munka 84 pénzügy program tervező informatikus 80

6 Jelentkezők/felvettek mester-képzésre országosan, 2008 ősz
vidékfejlesztési agrármérnöki 71 emberi erőforrás fejlesztés 62 neveléstudományi 61 nemzetközi tanulmányok 49 számvitel Összesen 13 legnépesebb szak további 74 szak (átlag: 8.5)

7 Alapképzésre felvettek, 2008 ősz
nagyon magas bejutási arány (közel 100%), nagyon alacsony ponthatárok, sok műszaki szakon 160 körül, mit jelent 190 pont: minden beszámított középiskolás jegy elégséges (2), minden érettségi eredmény 50%.

8 A BME-re felvettek 2008 ősz Nappali mesterképzés, áll. tám.:
pénzügy 34 vezetés és szervezés 23 villamosmérnök 20 mérnök informatikus 10 mechatronikai mérnök 7 járműmérnök 1

9 A BME-re felvettek 2008 ősz Levelező mesterképzés: MBA 239
marketing 30 számvitel 18 környezetmérnöki 12 járműmérnöki 12 közlekedésmérnöki 5 logisztikai mérnöki 5

10 Felvételi a mesterképzésbe, országos szabályok
az országos keretrendszer egységesen kezeli a jelentkezéseket (mind alap- mind mesterképzé-sekre lehet jelentkezni), max. 100 pont, ebből 10 többletpont, a felvételi eljárás intézményi kompetencia, nincs sem képzési területenkénti sem szakonkénti koordináció, nincs minimum pontszám, az intézmények a sikeres felvételiben érdekeltek, azonos szakra is lehet intézményenként teljesen eltérő felvételi.

11 BME Felvételi Szabályzat 1.
A maximálisan elérhető összpontszám 100, ezen belül a többletpontok összege legfeljebb 10. 90 pont szerezhető: a.) a tanulmányi pontok (max. 45) és a felvételi pontok (max. 45) összegeként, vagy b.) a felvételi pontok (max. 45) duplázásával.

12 BME Felvételi Szabályzat 2.
A tanulmányi pontok számítása: a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzésben szerzett összes kredit alapján számított súlyozott átlag kilencszerese, egész számra kerekítve.

13 BME Felvételi Szabályzat 3.
A felvételi pontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott felvételi eljárás szerint történik (a BME-n sem egységesen). A többletpontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott módon történik. Elvárás: az adott szakhoz legyen elérhető a weben információ a felvételi témaköreiről, irodalomjegyzék, amely alapján fel lehet készülni, mintapéldák.

14 BME VIK A felvételi pontszámot
a villamosmérnöki és mérnök informatikus szakra a felvételi vizsgán elért eredmény alapján; az egészségügyi mérnök szakra a felvételi vizsgán elért eredmény, vagy a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzésben szerzett szigorlati, illetve vizsgajegyek alapján a Mesterképzés Kari Felvételi Bizottsága állapítja meg.

15 BME VIK A villamosmérnök mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak elsősorban a villamosmérnöki (BSc) alapszak. Egyéb - elsősorban gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki és mérnökinformatikus - alapszak esetén is lehetőség van jelentkezni, ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő kredittel rendelkezik a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

16 BME VIK A villamosmérnök mesterképzésben részt vehet, aki a vonatkozó 15/2006. (IV.3) OM rendeletben rögzített ismeretkörökből legalább 50 kreditnek megfelelő előismerettel rendelkezik és sikeres felvételi vizsgát tesz. Az előismeretek meglétével kapcsolatos vizsgálatot a főiskolai képzést végző társintézményekkel előzetesen elvégezzük, egyedi elbírálásra, ill. vizsgálatra csak a külföldön, ill. 10 évnél régebben végzettek esetében kerül sor.

17 BME VIK villamosmérnök szak
https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/mesterkepzes/346.html matematika (1/3 súllyal) mintapéldák jelek és rendszerek, elektrotechnika (1/3 súllyal) mintapéldák 1., 2. szakmai ismeretek (főleg digitális technika, elektronika, méréstechnika) (1/3 súllyal)  mintapéldák 1, 2, 3, 4.

18 BME VIK egészségügyi mérnök szak
Matematika A2 tantárgy vagy Élettan tantárgy 1/3 súllyal; Fizika 1. tantárgy vagy Anatómia tantárgy 1/3 súllyal; Mérnöki ismeretek vagy Biokémia tantárgy 1/3 súllyal. (A Mérnöki ismeretek témakör tananyagát a Felvételi Bizottság állítja össze.)

19 Villamosmérnöki MSc ősszel és tavasszal is indul
a felvételi lebonyolítása a tavaszi kezdéshez szoros ütemezést igényel, felvételi döntés kell január 15-én: ehhez az utolsó félév összes vizsgáját és a záróvizsgát is le kell tenni a vizsgaidőszak elején (a mintatanterv szerint haladóknak), VIK-en felvételi: január 5, záróvizsgák: január 6-9, a felvételi részben elfogadtatható záróvizsgának, a mintatantervek kidolgozásakor cél volt a minél több közösen felvehető kurzus.

20 1 2 3 4 Tárgynév Felsőbb matematika 4/0/0/v/4 Fizika 3. 3/1/0/v/5
Szemeszter 1 2 3 4 Felsőbb matematika 4/0/0/v/4 Fizika 3. 3/1/0/v/5 Választható term. tud. 4/0/0/f/5 Közös tantárgyak 3/0/0/f/4 5 6 Szakirány tantárgyak 2/1/0/v/4 7 8 9 Köt. választható tantárgyak 10 11 Szakirány labor Önálló laboratórium Diplomatervezés 0/0/3/f/4 12 0/0/5/f/5 13 0/5/0/f/10 0/10/0/f/20 14 Gazdasági és humán ismeretek 6/0/0/f/6 15 Szabadon választható tantárgy

21 1 2 3 Tárgynév Felsőbb matematika 4/0/0/v/4 Fizika 3. 3/1/0/v/5
Szemeszter 1 2 3 Felsőbb matematika 4/0/0/v/4 Fizika 3. 3/1/0/v/5 Választható term. tud. 4/0/0/f/5 4 Közös tantárgyak 3/0/0/f/4 5 6 Szakirány tantárgyak 2/1/0/v/4 7 8 9 Köt. választható tantárgyak 10 11 Szakirány labor Önálló laboratórium Diplomatervezés 0/0/3/f/4 12 0/0/5/f/5 13 0/5/0/f/10 0/10/0/f/20 14 Gazdasági és humán ismeretek 6/0/0/f/6 15 Szabadon választható tantárgy

22 Szak - szakirány sok önálló mesterszak, vagy kevés szak, szakon belül szakirányok, BME VIK-en 7 szakmacsoport: Beágyazott és robot rendszerek, Infokommunikáció, Információs rendszerek, Informatikai rendszerek tervezése, Mikroelektronika és elektronikai technológia, Számításelmélet, Villamos energetika

23 Összegzés, javaslatok a tranziens kezdetén vagyunk,
a NBB Műszaki Albizottsága eredeti elképzelése: a 18 BSc szakhoz (2-3) x 18 MSc szak legyen, a mesterképzés pontos részletei nem alakultak ki, jelentős eltérések várhatók azonos szakon is, meg kell teremteni a lehetőséget az „egy íven” haladásra (BSc + MSc), BSc, MSc, egyetem, főiskola, a mesterképzés sok önálló, kutatási feladatot igényel, ez kutatóegyetemen biztosítható, a páratlan féléves alapképzés nem jól illeszkedik a mesterképzéshez,

24 Összegzés, javaslatok a műszaki és term. tud. MSc szakok 2008-ban kevés helyen, kevés hallgatóval indulnak, országosan nagyon eltérő a mesterképzésben a szak/szakirány értelmezése és kimérete, a „saját” alapszakkal nem rendelkező mesterszakokra nehéz „igazságos” felvételit kidolgozni, célszerű lenne a szakonkénti egyeztetés/egységesítés, közös felvételi, a január 15-i felvételi döntéshez szoros ütemezés és hallgatói együttműködés kell.


Letölteni ppt "Felvételi a mesterképzésre a műszaki területen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések