Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatás Fejlesztési Paktumban résztvevők együttműködése a foglalkoztatás fejlesztéséért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatás Fejlesztési Paktumban résztvevők együttműködése a foglalkoztatás fejlesztéséért."— Előadás másolata:

1 Az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatás Fejlesztési Paktumban résztvevők együttműködése a foglalkoztatás fejlesztéséért

2 MSKSZMSZ Kiemelkedően közhasznú egyesületünk 1998-as létrehozását az tette szükségessé, hogy a munkanélküliek támogatását célzó programok mindinkább megyei és regionális keretek között valósultak meg, ezért országos szinten elengedhetetlenül szükségessé vált a szakterületen működő civilek támogatása, szakértelemmel való ellátása. Szervezetünk a több éves sikeres pályázatmegvalósítás során mind országos, mind regionális szinten szerteágazó kapcsolatrendszert épített ki piaci, civil, önkormányzati, érdekképviseleti, pénzügyi és médiaterületen egyaránt. Támogatóink (OFA, NCA, ESZA Kft, HEFOP IH, ROP, SZMM) segítségével eddigi működésünk során az országos hálózatépítő és –működtető projekteken kívül szervezetünk számos regionális program megvalósításában részt vett.

3 Az MSKSZMSZ gondozásában jelent meg a hazai és EU-s foglalkoztatási célú civil szervezetek által nyújtott munkaerő- piaci szolgáltatások módszertani eszköztárát bemutató best- practice gyűjtemény sorozat és a Nonprofit marketing és kommunikáció c. kiadvány. Tevékenységeink között szerepel, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása (Északalföldi Regionális Hálózat, a Mentor Program, valamint a jelenleg is futó TÁMOP 1.4.1. programunk. Komplex Szervezetkísérés Kapacitásépítés, forrásfejlesztés. Pályázatírás és pályázatfigyelés (Projekttervezés, fejlesztés; megvalósítás; menedzsmentfeladatok ellátása) forrásfejlesztési tanácsadás, stratégiai tervezés. A partnereinkkel kialakított együttműködést a 2007-ben létrehozott észak-alföldi regionális foglalkoztatás-fejlesztési paktum létrehozásával koronáztuk meg, mely hosszú távú sikereink záloga.

4 A paktum előzményei 2005 - nonprofit kezdeményezés a szektorok közötti együttműködésre 2005. szept. - 2006. dec. - ROP 3.2.1. FORTE „Regionális modellértékű program a nonprofit foglalkoztatás fejlesztéséért” - című projekt. 2006 - regionális szintű helyzetfeltárás 2006. dec. 18. - az Észak-alföldi Nonprofit Foglalkoztatás-fejlesztési Stratégia megalkotása (2007-2013)‏ 2007. szept. 01. - megalakul a Paktum (nyolc szervezet aláírásával)‏ 2007. szeptember 13. - a Paktum Irányító Csoportjának alakuló ülése, a paktum ügyrendjének, 2007. évi munkatervének és költségvetésének elfogadása. 2008. ápr. 01.- 2010 márc.31. - Újabb források bevonása a Paktum fenntartásához - OFA/FP/2007-7249/0022 - „Foglalkoztatási Együttműködések Fejlesztése az Észak-alföldi Régióban” – c. projekt

5 A FORTE program célja: A 2005. szeptemberétől – 2006. novemberéig tartó program az Észak-alföldi Régióba tartozó három megyében (Hajdú- Bihar, Jász- Nagykun- Szolnok, Szabolcs- Szamár- Bereg) szektorok közötti összefogáson alapuló, modellértékű regionális partnerségi hálózatot kívánt létrehozni. A regionális együttműködésbe a foglalkoztatási célú non-profit szervezetek mellett bevonásra kerültek a Megyei Munkaügyi Központok és a Megyei Önkormányzatok is. A program részeként a megyékben lezajlott fókuszcsoportokon történő helyzetfeltárások eredményeként elkészült a non-profit szektorra vonatkozó Regionális Foglalkoztatás-fejlesztési Stratégia, amely a megyei és regionális szükségletekre építve, a releváns adatokkal alátámasztva szerves részét képezte a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervnek.

6 MEGVALÓSÍTÓI: Főkedvezményezett: Munkanélkülieket Segítő Közhasznú szervezetek Magyarországi Szövetsége (MSKSZMSZ). Partnerek civil szféra: CSAT Egyesület (Hajdú-Bihar megyében)‏ CONTACT Kht. (Jász-Nagykun-Szolnok megyében)‏ Első Nyírségi Fejlesztési Társulás (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében)‏ Állami szektor szereplői: Megyei Munkaügyi Központok Megyei Önkormányzatok

7 Regionális Foglalkoztatás-fejlesztési Stratégia: háttérdokumentumként szolgálhat további szakmaspecifikus tárgyalásokhoz megalapozza a régiónkénti forrásallokációt meghatározza a régió nonprofit foglalkoztatás sajátosságait, a lehetséges fejlesztés irányait, hogy azok a tervezés következő szakaszában beépülhessenek a következő pályázati kiírásokba segíti a régió nonprofit foglalkoztatás-fejlesztés stratégiai céljaira összpontosító és ahhoz illeszkedő projekt- fejlesztés folyamatát.

8 Foglakoztatási Paktum: A paktum a Forte program eredményként létrejött Észak-alföldi Nonprofit Foglalkoztatás-fejlesztési Stratégia gyakorlatba való átültetését célozta meg, amelynek működését 2007-től az OFA finanszírozza.

9 A foglalkoztatási paktum szerkezete A paktum alapítói: a Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége, a CSAT Egyesület, a Contact Munkarehabilitáció Kht., az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Debreceni Regionális Képző Központ a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke A paktum részét képezik azon szervezetek támogató nyilatkozatai, akik a megvalósításban szerepet vállalnak. (70 db.)

10 A foglalkoztatási paktum célkitűzései A paktum célkitűzései az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatás-fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodnak. Az együttműködés hosszú távon a régió területi különbségeinek csökkentését, a foglalkoztatási színvonal minőségének növelését, a munkanélküliség csökkentését hivatott elősegíteni. A z aláíró felek tevékenységük összehangolásával elősegítik: új munkahelyek teremtését, a helyi foglalkoztatási viszonyok javítását, a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának támogatását, modell értékű regionális nonprofit hálózat létrehozását, folyamatos bővítését, szervezeti és tartalmi gazdagítását, minőségének növelését

11 A foglalkoztatási paktum célkitűzései a nonprofit szerepvállalás formáinak és módjainak feltérképezése, a nonprofit szektor foglalkoztatási szegmensében való együttműködési rendszerek kialakítása, a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatási esélyeit növelő programok indítása és működtetése, az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználása, eredményes pályázatokkal források teremtése a foglalkoztatási paktum céljainak megvalósulása érdekében, a foglalkoztatási színvonal emelése, atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével, a nemek közötti esélyegyenlőséget - elősegítő programok támogatása, a munkaerőpiaci információk gyors és torzításmentes áramlása, elősegítve ezzel a hatékony döntéseket, a regionális nonprofit foglalkoztatás-fejlesztési stratégia céljaira összpontosító és ahhoz illeszkedő innovatív projekt-fejlesztés folyamata.

12 Tevékenységeink: Folyamatos friss információk közvetítése a paktum weboldalán keresztül www.eszekalfoldipaktum.hu Kistérségi Szervezeti Adatbázis kialakítása és folyamatos aktualizálása, mely kistérségi bontásban felsorakoztatja az adott térség releváns munkaerő-piaci szereplőit. Regionális Szakértői Adatbázis összeállítása, mely folyamatos bővítésével lehetővé teszi a tudás és kapcsolati tőke gyarapítását. Projektgeneráló találkozók lebonyolítása, mely szakemberek bevonásával segíti a regionális nonprofit foglalkoztatási stratégiában meghatározott tevékenységek megvalósulását azaz a nonprofit szektor humánerőforrásának és infrastrukturális hátterének fejlesztését, a szociális gazdaság típusú tevékenységek támogatását.

13 Tevékenységeink: Információgyűjtés, rendszeres elektronikus hírlevél küldése az adatbázisban szereplő szervezeteknek On-line fórum működtetése meghívott szakértőkkel Foglalkoztatási fórumok lebonyolítása, melyek a paktum által felvállalt tevékenységek irányítását és nyilvánosságát hivatottak szolgálni Kiadványok elkészítése - a közös munka eredmények terjesztése Pályázati tanácsadás: minden hétfőn 8-16 óra között

14 Lehetőségek, irányok A meglévő erőforrások allokációja– eszközök kihasználása (közös információs felület, friss adatbázis, szakértők, potenciális partnerek) A regionális partnerségi hálózat bővítése, a piaci szereplők aktivizálása Döntéshozói szint érdekeltté tétele Hálózatosodás Új - innovatív foglalkoztatás - bővítési elemek kimunkálása, jó gyakorlatok beemelése a források közös felkutatása, a szakmai erők egyesítése

15 Csatlakozás feltételei A paktumhoz bármely jogi személy szabadon csatlakozhat. A csatlakozási szándékot a paktum Irányító Csoportjának kell bejelenteni, s a csoport dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról. A csatlakozás akkor érvényes, ha azt a jelenlevők többsége, 5o % + 1 fő, elfogadja. A szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja.

16 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Varga Tamás MSKSZMSZ


Letölteni ppt "Az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatás Fejlesztési Paktumban résztvevők együttműködése a foglalkoztatás fejlesztéséért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések