Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az értékek Rapos Nóra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az értékek Rapos Nóra."— Előadás másolata:

1 Az értékek Rapos Nóra

2 Az értékek rendszere (Bábosik István):
Közösségi Tevékenység Segítségnyújtás Értékóvás Fegyelmezettség Egyéni Intellektuális – művelődési igény Esztétikai igény Egészséges életmód

3 1. Szellemi-, fizikai-, közéleti tevékenység
Milyen feladat? Kinek? Milyen formában?

4 A tanulók rendszeres tisztségei
Néhány iskolai adat A tanulók rendszeres tisztségei 321 – hetes 259 – társak ellenőrzése 198 – társak kiszolgálása

5 Néhány eredmény 2. Sorold fel a jogaidat! 884 – kötelesség
417 – szükséglet 268 – valós jog

6 Néhány eredmény 3. „Jogom az iskolában….” TILOS rohangálni 53 fő
TILOS verekedni fő TILOS beszélgetni fő TILOS szemetelni fő TILOS feleselni a tanárral fő TILOS csúnyán beszélni fő TILOS összesen fő

7 Önkormányzati tevékenység
hagyományos gyakorlat

8 Önkormányzati tevékenység
demokratikusabb gyakorlat

9 1. Szellemi-, fizikai-, közéleti tevékenység
Értelmes feladat Mindenki számára legyen sikert jelentő feladat Együttműködés szerepe

10 Miért lett fontos a DAN? - 1 (XX. sz. végi kihívások)
A nem demokratikus rezsimek összeomlása – az átmenet nehézségei Globalizálódás és nemzetközi integráció: új problémaközösségek, új identitások Fenyegetés a „civilizált világ” magjában: új véres etnikai/nemzeti konfliktusok

11 Miért lett fontos ez az ügy? - 2
A demokratikus intézmények gyenge problémakezelő képessége (a ”demokrácia vagy kormányozhatóság” dilemmájának felerősödése) A kísérletező/tanuló demokrácia gondolata és gyakorlata (pl. EU Fehér Könyv)

12 Miért lett fontos ez az ügy? - 3 (XX. sz. végi kihívások:
A gazdasági szervezetek átalakulása (szervezeti tanulás, tanuló szervezetek) Új szereplők megjelenése, a viták erőterének átalakulása (pl. üzleti szféra, minőségügy képviselői) Az oktatás világának átalakulása (az új LLL paradigma hatása)

13 Miért lett fontos ez az ügy? - 4 (XX. sz. végi kihívások:
A tanuláskutatás és pedagógiai fejlesztés új eredményei (kompetencia-alapú gondolkodás) A demokráciára nevelés új technikái és az általa kínált megoldások gazdagodása

14 Lehetséges hazai feladatok:
A demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés nemzeti stratégiájának kidolgozása Egy régi dilemma: egyéni kompetenciák vagy/és közösségfejlesztés Polgári kompetenciák a 2002-es ET ajánlásokban: - Konfliktusok nem erőszakos rendezése - A saját álláspont kifejtése és megvédése - Különbségek felismerése és elfogadása - Választás: alternatívák mérlegelése és ezek erkölcsi elemzés alá vetése - Megosztott felelősség vállalása - Konstruktív, nem agresszív kapcsolatok létrehozása másokkal

15 Az aktív állampolgárságra nevelés
Osztály-terem Iskola egésze Társadalmi környezet Az egyén környezete Tanári viselkedés Házirend szabályai Helyi civil szervezetek Aktív cselekvés Egy felmérés szervezése és elemzése Iskolai képviselő választása Szelektív hulladék gy. bevezetése Kogníció, érzelmek Vita egy aktuális dilemmáról Iskolai önértékelés megvitatása Helyi önkormányzat bemutatása

16 2. Segítségnyújtás Felértékelődés
                                                 2. Segítségnyújtás Felértékelődés Segítségnyújtás módja (ismeret – készség) Elsőnek lenni nehéz

17 3. Értékóvás (szellemi, kulturális, természeti)
Bázis a közösség fejlődéséhez Rongálás Egyéni érintettség Nem csak kampány

18 4. Fegyelmezettség Munkafegyelem Betartható szabály

19 1. Intellektuális - művelődési
„ Az iskola pontosan arra lenne jó, hogy tanárok rendesek legyenek velünk és megtanítsák az anyagot………de persze ezt az egész iskolai tantervet arra találták ki, hogy a tanárok tanítanak és a gyerekek rendesek. Azt nem számították bele az egészbe, hogy van, hogy a tanár gonosz és van olyan, hogy a gyerek oda sem figyel. Az egészbe nem számították bele. Ha ezt végigélem, átvészelem, nem lesz olyan rossz világ rám.” (András, 11 éves) Hozzásegíteni a tanulót az eredményes életvezetéshez A tanulás megkedveltetése Life – long learning

20 Új kompetenciák: rugalmasság, alkalmazkodó képesség
önálló és társas tanulás képessége problémamegoldó képesség bizonytalanság kezelésének képessége együttműködés képessége az írott kommunikáció alkalmazásának képessége az idegen nyelvű és a különböző kultúrák közti kommunikáció képessége az információ és a telekommunikációs technikák alkalmazásának képessége

21 2. Esztétikai igény Környezet esztétikája Önmagam

22 3. Egészséges életmód Időfelhasználás Táplálkozás
Lelkiállapot, mentális egészség Higiéniás szükséglet Egészséges életmód Az egészséges életmód magatartásformáira áttérve, ezek funkciója magától értetődően az egészség fenntartása, megőrzése. Ebben az esetben a siker-tényező az egészség. Ennek fontossága az életvezetés kiegyensúlyozottsága és eredményessége szempontjából nem szorul bizonyításra. Az egészség fenntartását szolgáló magatartásformák közül mindenekelőtt a mozgást kell kiemelni. A mozgás mint magatartásforma megerősítésének folyamatát elemezve az nyilvánvalónak látszik, hogy ennek kerete a mozgásos program. A mozgásos program azonban sokféleképpen és más-más nevelési hatásfokkal szervezhető meg. Amennyiben a mozgásos program teljesítmény centrikus, monoton vagy kudarcélményekkel terhelt, illetve puszta testgyakorlatra redukált, ez többet árt, mint használ. A differenciált, tehát a teljesítőképességhez igazodó, a játékszükségletet, a változatosság iránti szükségletet érvényesülni engedő, vagyis vonzó mozgásos programtól várható az, hogy külső nyomás nélkül, látens módon megszeretteti a mozgást, s felébreszti a törekvést az egyénben az iránt, hogy a későbbiekben szabadidejében mozgásos programokat is szervezzen önmaga számára, s így tartsa karban egészségét. Az egészség karbantartásához szükséges másik nélkülözhetetlen feltétel a higiéniai szabályokat követő magatartás. Ennek kialakítása mindenekelőtt a megfelelő tárgyi feltételrendszer megteremtését igényli. Az ezen a feltételrendszeren történő takarékoskodás súlyos következményekkel jár. Mindenekelőtt a népesség egészségi állapotának romlása következik be, ami a társadalomra is nagy anyagi terheket ró. Hasonló súlyú probléma azonban az is, hogy csökken a népesség higiéniai kultúrájának színvonala. Ez pedig elriasztó hatással van más államok polgáraira, s ez rontja a népesség nemzetközi megítélését.


Letölteni ppt "Az értékek Rapos Nóra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések