Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Körösvölgyi Környezettechnológiai Klaszter Középtávú fejlesztési stratégiája 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Körösvölgyi Környezettechnológiai Klaszter Középtávú fejlesztési stratégiája 2012."— Előadás másolata:

1 A Körösvölgyi Környezettechnológiai Klaszter Középtávú fejlesztési stratégiája 2012

2 Stratégia Elemzési fázisÉrtékelési fázis

3 Kiemelt prioritások Fenntarthatóság Innovációs potenciál Humán kapacitás

4 2000 - PANAC2001-2002 – állami források2007 – RFÜ/ROP2007-2008 – Pólus programok Klaszterfejlesztés Magyarországon

5 Pólus programok Magyarországon

6 Klaszterfejlesztés a Dél-Alföld régióban DAOP – 1. prioritásForráskeret alakulásaBékési térség szerepe

7 Forrás abszorpciós képesség

8 Első blokk Második blokk Összegzés Kérdőíves elemzés

9 Európai Klaszter Memorandum A kooperáción keresztül új ötletek, projektek születnek Lecsökken az ötletfeltárástól a piaci bevezetésig vezető út Megvalósul a versenyző vállalatok együttműködése ("coopetition") Az új üzleti és együttműködési lehetőségek haszonélvezői a kis- és középvállalkozások is SWOT - Háttér

10 A modern verseny és a sikeres klaszterpolitika Vállalatmérettől függetlenül szoros, interaktív kapcsolat Fellépés a közös akciók és tevékenységek keretében a feltárt kritikus területeken A "szűk keresztmetszetet" jelentő problémák közös megoldása

11 SWOT külső és belső cellái ErősségGyengeség Lehetőség Erősség - Lehetőség stratégiák Erősség - Gyengeség stratégiák Veszély Erősség - Veszély stratégiák Gyengeség - Veszély stratégiák

12 Klaszter stratégia Európai Unió stratégiai célkitűzései (2014-2020) Hazai fejlesztési dokumentumokhoz való illeszkedés A klaszter küldetése és jövőképe

13 Az Európai Unió stratégiai célkitűzései (2014-2020) 5 Kiemelt cél 11 Tematikus cél

14 Az 5 kiemelt cél 1. Foglalkoztatás szintjének javítása 2. K+F erősítése 3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentése 4. Az iskolából kimaradók arányának csökkentése 5. Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számának jelentős csökkentése

15 A 11 tematikus prioritás 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása 3. A kkv-k, a mezőgazdasági, a halászati és az akvakultúra ágazat versenyképességének javítása 4. A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és – kezelés előmozdítása 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban 8. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10. Beruházások az oktatás, a képességfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás területén 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

16 Hazai fejlesztési dokumentumokhoz való illeszkedés Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság fejlesztési program

17 A klaszter küldetése és jövőképe A klaszter tagjainak célkitűzése Összhang az ÚSZT-vel A küldetés

18 A klaszter stratégiai céljai A Körös-völgyi Környezettechnológiai Klaszter belső kohéziójának erősítése, a fenntartható fejlődés kereteinek megteremtése (3., 6.) A környezettechnológiai fejlesztések humán- és infrastrukturális feltételeinek hatékony biztosítása (8., 10.) A klaszter innovációs potenciáljának megerősítése, a közös fejlesztési programok megvalósítása a térségi fejlesztési potenciál kiaknázásával (1.)

19 Küldetés A Körös-völgyi Környezettechnológiai Klaszter az innovációs szolgáltatók bevonásával az egymást kiegészítő (komplementer) szolgáltatásokat a környezettechnológiai értéklánc mentén együttműködő szolgáltatási portfolióba szervezze, működtesse, és ezáltal versenyképes, magas szintű hozzáadott értéket teremtsen. Jövőkép Az értékközpontú innovációs potenciál kiépítésével, a partnerség megerősítésével és tudatos kompetenciafejlesztéssel az értékteremtés valódi gazdasági eredményekké transzformálódik, amely révén a Körös-völgyi Környezettechnológiai Klaszter Közép- Európa jelentős szerveződésévé válik. Általános cél a mérnöki vállalkozások, környezetvédelmi szolgáltatók, és üzletviteli tanácsadást végző szervezetek számára az együttműködés elősegítése, a cégek közötti kapcsolatépítés és közös projektek generálása. Stratégiai célok A Körös-völgyi Környezettechnológiai Klaszter belső kohéziójának erősítése, a fenntartható fejlődés kereteinek megteremtése A környezettechnológiai fejlesztések humán- és infrastrukturális feltételeinek hatékony biztosítása A klaszter innovációs potenciáljának megerősítése, a közös fejlesztési programok megvalósítása a térségi fejlesztési potenciál kiaknázásával Prioritások 1. A Körös-völgyi Környezettechnológiai Klaszter működése infrastrukturális feltételeinek biztosítása 2. A fenntartható fejlődés és a klaszter továbbfejlesztésének soft elemei 3. A helyi térségi fejlesztési kapacitások feltérképezése, komplex gazdaságfejlesztési programok kialakítása Beavatkozások Szoftver fejlesztés közös innovációs projekt keretébenNemzetközi kapcsolatok erősítése Térségi szintű innovációs kezdeményezések feltárása (projekt generálás) Hálózatos infrastruktúra fejlesztése A menedzsment típusú tevékenységek erősítése, szélesebb portfolió kialakítása Helyi, térségi szintű gazdaságfejlesztési kezdeményezések felkarolása A tagok innovációs potenciáljának és a klaszter belső kohéziójának erősítése Alkalmazottak szakmai továbbképzése, oktatása

20 A beavatkozás struktúrája Klaszter szintű mutatók rögzítése egységes struktúrával

21 A beavatkozások bemutatása A tagok innovációs potenciáljának és a klaszter belső kohéziójának erősítése Nemzetközi kapcsolatok erősítése Térségi szintű innovációs kezdeményezések feltárása Hálózatos infrastruktúra fejlesztése A menedzsment típusú tevékenységek erősítése, szélesebb portfolió kialakítása Helyi, térségi szintű gazdaságfejlesztési kezdeményezések felkarolása A tagok innovációs potenciáljának és a klaszter belső kohéziójának erősítése Alkalmazottak szakmai továbbképzése, oktatása

22 A klaszter közös projektjeinek bemutatása SorszámProjekt címePartnerekKezdés dátumaZárás dátumaKöltségvetés 1. Komplex képzési program a klaszter humánerőforrás fejlesztése és a munkahelymegtartás érdekében Képzési intézmények, felsőfokú oktatási intézmények, a képzés iránt érdeklődő klaszter tag szervezetek 2014. január2014. december30 millió Ft 2. Környezettechnológiai inkubátorház létesítése Gyulán ERBO-PLAN Kft. valamint további klaszter tagok 2014. július2015. december250 millió Ft 3. Helyi, komplex környezet technológiai program kifejlesztése ERBO-PLAN Kft. valamint további klaszter tagok, illetve helyi civil szervezetek és gazdaságfejlesztési intézmények (kamarák) 2014. január2015. június20 millió Ft 4.Környezettechnológiai projektfejlesztési módszertan kidolgozása ERBO-PLAN Kft. valamint további klaszter tagok 2015. július2015. december12 millió Ft

23 Az együttműködés és partnerség szerepe a közös projektekben Az integrált programozás és megvalósítás elve Területi tervezés Közös programozás Több alapból finanszírozott programok

24 Az együttműködés és partnerség szerepe a közös projektekben Három új Európai Uniós fejlesztési módszertan A közösségek által irányított helyi fejlesztési program Integrált területi beruházás (Integarted Territorial Investment) Közös cselekvési terv

25 2-4 éves időtávban megvalósítani tervezett projektek 1. Komplex képzési program a klaszter humánerőforrás fejlesztése és a munkahelymegtartás érdekében (2014. január – 2014. december) 2. Környezettechnológiai inkubátorház létesítése Gyulán (2015. július – 2016. december) 3. Helyi, komplex környezet technológiai program kifejlesztése (2014. január – 2015. június) 4. Környezettechnológiai projektfejlesztési módszertan kidolgozása (2016. július – 2016. december)

26


Letölteni ppt "A Körösvölgyi Környezettechnológiai Klaszter Középtávú fejlesztési stratégiája 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések