Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ. A kommunikáció feljelentés továbbítása melyre választ várnak.  A kommunikáció az információcsere folyamata, általában egy közös.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ. A kommunikáció feljelentés továbbítása melyre választ várnak.  A kommunikáció az információcsere folyamata, általában egy közös."— Előadás másolata:

1 MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ

2 A kommunikáció feljelentés továbbítása melyre választ várnak.  A kommunikáció az információcsere folyamata, általában egy közös jelrendszer segítségével.információcserejelrendszer  A commmunicatio latin eredetű szó: közzétételt és teljesítést jelent.latin  Mai értelemben: információcsere, közlés, tájékoztatás.

3 A kommunikáció jelentős arculatai a következők:  ötlet,- amelyet a cimzettnek kell továbbitani  kibocsájtó-felvevő/ címzett/befogadó - a kommunikáció legkevesebb két személy jelenlétét feltételezi:a kibocsátó-befogadó, nélkülük a kommunikációnak nincs értelme  szó-megértés

4 A kommunikációs folyamat elemei  a kibocsátó  az üzenet  a címzett/befogadó/ felvevő  a kommunikációs eszköz  a kommunikáció nyelve  a szövegkörnyezet  kódolás  dekódolás  zaj  feed-back/ visszacsatolás

5 KibocsátóKódolásÜzenetDekódolásBefogadó Válasz Visszacsatolás A marketingkommunikáció folyamata ZAJ

6  a kibocsátó - a kommunikáció kezdeményezője aki kidolgozza az üzenetet, aki az üzenetet küldi  üzenet = kódolt információ - a kibocsátó által kodifikált információ fizikai formája, amely szavakból, képekből, szimbólumokból áll  a kommunikáció eszköze vagy kommunikációs csatorna - az üzenet útja a kibocsátó és befogadó között  a kommunikáció nyelve: verbális (HALLÁS, IRÁS- SZAVAK) nonverbális (LÁTÁS, SZAGLÁS, TAPINTÁS, ÉRZÉS paraverbális (hangtulajdonságok,hangbeli jellemzők, hangbeli módositók, hangbeli különállók)

7  a címzett/befogadó/ felvevő - aki az üzenetet kapja  a szövegkörnyezet - minden kommunikációnak megvan a saját környezete.  kódolás - ajeleket, illetve a közleményt kódolása egy másik jelrendszerve  dekódolás - a kódolt közlemény (jelek) visszaalakítása  zaj - a közleményhez, jelhez keveredő, torzító, zavaró jel,  visszacsatolás (vagy feedback) - az a folyamat, amelynek során információs rendszerekben a kimeneti információt (vagy annak egy részét) visszajuttatják a bementi csatornán, így az módosítani (alapesetben javítani, optimalizálni) képes a későbbiekben az eredményeket. A visszacsatolás legfontosabb célja a rendszer dinamikus viselkedésének az ellenőrzése.

8 Kommunikációs szintek  személyek közti kommunikáció - megengedi a másikkal való párbeszédet. Segít hogy megkössünk, fenntartsunk, megszakítsunk emberi kapcsolatokat(barátok, kollégák, család, új ismerősök)  belső kommunikáció- intraperszonális- az egyén kommunikációja saját magával mikor a belső hangjára hallgat. Így megismeri meg magát és ítélkezik saját maga fölött. Kérdez és válaszol is. Gondolkodik, elemez tűkröz. Felértékeli a döntéseket. Ismételi a másoknak szánt üzeneteket.  csoporton belüli kommunikáció - a kisebb emberi csoportok között biztosítja az információcserét. Az egyén ezek keretén belül tölti le társadalmi és szakmai életének nagyobb részét. Megosztják ismereteiket, tapasztalataikat, megoldják a problémákat, új ötletek jelennek meg (osztály közösség, baráti kör)  nyilvános kommunikáció - egy három személynél nagyobb hallgatóság előtt tartott, bármilyen fajta szónoklat, előadás bemutató.  tömeg kommunikáció - amelyek által másokat informálunk vagy informálódunk, pánikba esünk, derülünk, mások által stresszelődünk a tömeg kommunikáción amelyek által másokat informálunk vagy informálódunk, pánikba esünk, derülünk, mások által stresszelődünk a tömeg kommunikáción

9 kommunikáció céljai  az üzenet helyes befogadása -az üzenet pontos felvétele  az üzenet helyes értelmezése,  az üzenet elfogadása  reakció kiváltása - egy magatartás vagy, hozzáállás változást váltson ki.

10 a kommunikáció szerepei A szervezeten belüli kommunikáció lehet: a közönséggel (nilvánossággal) való kommunikáció,  intézményes kommunikáció - szervezeti kommunikáció célja a szervezet arculatának ösztönzése más szervezetek felé.  belső kommunikáció; A marketing kommunikáció 2 féle:  kereskedelmi  korporációi

11 kommunikáció nyelvei  szóbeli – szavak segitségével  non verbális- mimika, testtartás, gesztusok  paraverbális/metanyelv - hangképző szervek által képzett nem kódolt kifejezések – szabályozó és ellenörző szerepe van a verbális kommunikációra.

12 a kommunikáció funkciójai  tájékoztatás  társaságozás  motiválás  párbeszéd  tanitás, képzés  vállalati kultúra ösztönzése  szórakoztatás  beilleszkedés

13  tájékoztatás – az információhoz való hozzáférés biztositása, a célkitűzések megvalósitását lehetővé tevő tevékenységek végrehajtásához szükséges információk továbbitása, döntések végrehajtásához szükséges információk továbbitása  a döntések továbbitása – a döntések operatív kommunikálása, kedvező légkör teremtése,amely a felelősség vállalást elősegíti  a befogadó befolyásolása- az alkalmazottakkal való párbeszéd szervezése, visszajelzést is biztosítva, az alkalmazottak közti párbeszéd erősítése, a képzelőerő és kreativitási erő fejlesztése

14  alkalmazottak képzése- a szakmai továbbképzéshez és a szakmai fejlődéshez szükséges ismeretek továbbítása, a szakmai gyakorláshoz szükséges készségek és képességek elsajátítása, folyamatok megértésének és értelmezésének vizsgálata a problémák hatékony megoldása érdekében  alkalmazottak motiválása mindazon információk közlése,amelyek az alkalmazottak érdeklődését és a feladatokban való aktív részvételt megvalósítják,a kiemelkedő teljesitmények eléréséhez, az alkalmazottak helyes megítélése, kedvező munkalégkör teremtése, önbizalom erősítése, az egyéni felelősség növelése

15  vállalati kultúra ösztönzése - vállalati kultúra elemeinek közlése (normák, jelszavak), az alkalmazottak, kulturális látókörének bővítése, képzelőerő és kreativitási erő fejlesztése, etikai és esztétikai szükségletek erősítése A kommunikáció alapja a tájékoztatás!


Letölteni ppt "MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ. A kommunikáció feljelentés továbbítása melyre választ várnak.  A kommunikáció az információcsere folyamata, általában egy közös."

Hasonló előadás


Google Hirdetések