Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ"— Előadás másolata:

1 MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ

2 A kommunikáció feljelentés továbbítása melyre választ várnak.
A kommunikáció az információcsere folyamata, általában egy közös jelrendszer segítségével. A commmunicatio latin eredetű szó: közzétételt és teljesítést jelent. Mai értelemben: információcsere, közlés, tájékoztatás.

3 A kommunikáció jelentős arculatai a következők:
ötlet,- amelyet a cimzettnek kell továbbitani kibocsájtó-felvevő/ címzett/befogadó - a kommunikáció legkevesebb két személy jelenlétét feltételezi:a kibocsátó-befogadó, nélkülük a kommunikációnak nincs értelme szó-megértés

4 A kommunikációs folyamat elemei
a kibocsátó az üzenet a címzett/befogadó/ felvevő a kommunikációs eszköz a kommunikáció nyelve a szövegkörnyezet kódolás dekódolás zaj feed-back/ visszacsatolás

5 A marketingkommunikáció folyamata
Kibocsátó Kódolás Üzenet Dekódolás Befogadó ZAJ Visszacsatolás Válasz

6 a kibocsátó - a kommunikáció kezdeményezője aki kidolgozza az üzenetet, aki az üzenetet küldi
üzenet = kódolt információ - a kibocsátó által kodifikált információ fizikai formája, amely szavakból, képekből , szimbólumokból áll a kommunikáció eszköze vagy kommunikációs csatorna - az üzenet útja a kibocsátó és befogadó között a kommunikáció nyelve: verbális (HALLÁS, IRÁS- SZAVAK) nonverbális (LÁTÁS, SZAGLÁS, TAPINTÁS, ÉRZÉS paraverbális (hangtulajdonságok,hangbeli jellemzők, hangbeli módositók, hangbeli különállók)

7 a címzett/befogadó/ felvevő - aki az üzenetet kapja
a szövegkörnyezet - minden kommunikációnak megvan a saját környezete. kódolás - ajeleket, illetve a közleményt kódolása egy másik jelrendszerve dekódolás - a kódolt közlemény (jelek) visszaalakítása zaj - a közleményhez, jelhez keveredő, torzító, zavaró jel, visszacsatolás (vagy feedback) - az a folyamat, amelynek során információs rendszerekben a kimeneti információt (vagy annak egy részét) visszajuttatják a bementi csatornán, így az módosítani (alapesetben javítani, optimalizálni) képes a későbbiekben az eredményeket. A visszacsatolás legfontosabb célja a rendszer dinamikus viselkedésének az ellenőrzése.

8 Kommunikációs szintek
személyek közti kommunikáció - megengedi a másikkal való párbeszédet. Segít hogy megkössünk, fenntartsunk, megszakítsunk emberi kapcsolatokat(barátok, kollégák, család, új ismerősök) belső kommunikáció- intraperszonális- az egyén kommunikációja saját magával mikor a belső hangjára hallgat. Így megismeri meg magát és ítélkezik saját maga fölött. Kérdez és válaszol is. Gondolkodik, elemez tűkröz. Felértékeli a döntéseket. Ismételi a másoknak szánt üzeneteket. csoporton belüli kommunikáció - a kisebb emberi csoportok között biztosítja az információcserét. Az egyén ezek keretén belül tölti le társadalmi és szakmai életének nagyobb részét. Megosztják ismereteiket, tapasztalataikat, megoldják a problémákat, új ötletek jelennek meg (osztály közösség, baráti kör) nyilvános kommunikáció - egy három személynél nagyobb hallgatóság előtt tartott, bármilyen fajta szónoklat, előadás bemutató. tömeg kommunikáció - amelyek által másokat informálunk vagy informálódunk, pánikba esünk, derülünk, mások által stresszelődünk a tömeg kommunikáción amelyek által másokat informálunk vagy informálódunk, pánikba esünk, derülünk, mások által stresszelődünk a tömeg kommunikáción

9 kommunikáció céljai az üzenet helyes befogadása -az üzenet pontos felvétele az üzenet helyes értelmezése, az üzenet elfogadása reakció kiváltása - egy magatartás vagy, hozzáállás változást váltson ki.

10 a kommunikáció szerepei
A szervezeten belüli kommunikáció lehet: a közönséggel (nilvánossággal) való kommunikáció, intézményes kommunikáció - szervezeti kommunikáció célja a szervezet arculatának ösztönzése más szervezetek felé. belső kommunikáció; A marketing kommunikáció 2 féle: kereskedelmi korporációi

11 kommunikáció nyelvei szóbeli – szavak segitségével
non verbális- mimika, testtartás, gesztusok paraverbális/metanyelv - hangképző szervek által képzett nem kódolt kifejezések – szabályozó és ellenörző szerepe van a verbális kommunikációra.

12 a kommunikáció funkciójai
tájékoztatás társaságozás motiválás párbeszéd tanitás, képzés vállalati kultúra ösztönzése szórakoztatás beilleszkedés

13 tájékoztatás – az információhoz való hozzáférés biztositása, a célkitűzések megvalósitását lehetővé tevő tevékenységek végrehajtásához szükséges információk továbbitása , döntések végrehajtásához szükséges információk továbbitása a döntések továbbitása – a döntések operatív kommunikálása , kedvező légkör teremtése,amely a felelősség vállalást elősegíti a befogadó befolyásolása- az alkalmazottakkal való párbeszéd szervezése, visszajelzést is biztosítva, az alkalmazottak közti párbeszéd erősítése, a képzelőerő és kreativitási erő fejlesztése

14 alkalmazottak képzése-
a szakmai továbbképzéshez és a szakmai fejlődéshez szükséges ismeretek továbbítása, a szakmai gyakorláshoz szükséges készségek és képességek elsajátítása, folyamatok megértésének és értelmezésének vizsgálata a problémák hatékony megoldása érdekében alkalmazottak motiválása mindazon információk közlése ,amelyek az alkalmazottak érdeklődését és a feladatokban való aktív részvételt megvalósítják ,a kiemelkedő teljesitmények eléréséhez , az alkalmazottak helyes megítélése , kedvező munkalégkör teremtése , önbizalom erősítése , az egyéni felelősség növelése

15 A kommunikáció alapja a tájékoztatás!
vállalati kultúra ösztönzése - vállalati kultúra elemeinek közlése (normák, jelszavak), az alkalmazottak, kulturális látókörének bővítése, képzelőerő és kreativitási erő fejlesztése, etikai és esztétikai szükségletek erősítése A kommunikáció alapja a tájékoztatás!


Letölteni ppt "MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések