Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vadgazdálkodás és vadászatszabályozás Szlovákiában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vadgazdálkodás és vadászatszabályozás Szlovákiában"— Előadás másolata:

1 Vadgazdálkodás és vadászatszabályozás Szlovákiában

2 Regionális erdészeti irodák
Mezőgzadasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti és fakitermelési szekció Erdészeti és vadászati hivatala állami ügyintézés Regionális erdészeti irodák (8 iroda) Adminisztratív hatóság II. állomás Kerületi erdészeti irodák (40 iroda) Adminisztratív hatóság I. állomás

3 Földművelés is és mezőgazdasági minisztérium kialakulása Szlovákiában
A minisztérium a központi közigazgatási szerve a vadgazdálkodásnak, ami ellenőrzi ezt a területet Szlovákiában: ● irányítja és szabályozza a regionális és kerületi erdőgazdasági irodákat, ● képviseli a szlovák államot nemzetközi ügyekben, ● eldönti a második állomást, amíg a kerületi erdőgazdasági hivatalok döntenek ugyanarról a dologról az első lépésben, ● célja, hogy védi a vadfajokat, mindezt a természetvédelmi minisztériummal karöltve, ● engedélyezi azon kérdéses vadfajok és alfajaik elterjesztését, amelyek nincsenek a Szlovák Köztársaság vadgazdálkodási listáján a Környezetvédelmi Minisztériummal történő egyeztetés után ● engedélyezi az élő vad, tojások és embriók importját/exportját, valamint a Szlovákia területén még nem honos vadfajok importját és értékesítését, és/vagy olyan fajokét, amelyeket vadászható vadfajnak ismer el a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (mindezt a Környezetvédelmi Minisztériummal történő egyeztetés után)

4 Szlovák állami Földművelési és vidékfejlesztési minisztérium
● Engedélyezi a nem őshonos vadfajok telepítését, a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött megállapodások értelmében ● Intézi az állami vadászattal kapcsolatos ellenőrzéseket, kibocsájtja a megfelelő intézkedéseket és tilalmakat a vadászathoz kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan, ● vadászattal kapcsolatos fejlesztési tervek kibocsájtása, ● meghatározza az engedélyezett kivételeket a vadfajok vadászatával kapcsolatban (főleg tiltott vadászati módok) és egyéb vadászati módokat, ● ellenőrzi az elejtett vad eredetét, ● kijelöli a vizsgáztató bizottságot magasabb szintű vadászati tesztekhez, ● engedélyt bocsájt ki a dámvad és muflonok új területre való kibocsájtásához, ● engedélyezi a vadászható vadfajok vadászidényen kívüli vadászatát illetve meghatározza az évenkénti szürke farkas kvótát, ● a természetvédelmi minisztériummal együttműködve gyakori jelentések készítése olyan témakörökben, mint például az EU törvényhozásával kapcsolatos törvények, ● Az állami állatorvosi és élelemigazgatással való együttműködés.

5 Regional forest office (RFO)
A Regionális Erdészeti Irodák (RFO) hatásköre és felelőssége: ● irányítja az állami vadászati ügyintézést, beleszámítva a területi tulajdonságokat, ● ellenőrzi a régión belüli vadászatot, ● kibocsájtja a szükséges intézkedéseket és tiltásokat, ● megoldja az alsóbb szintekről jövő felhívásokat - a kerületi erdészeti hivatalok döntései, RFO felállíthat tanácsadó testületet és egyetérthet a rendeleteivel, ● meghatározza az idényét és a vadászati módját a vadnak vadászterületenként ● kibocsájtja és elfogadja a vadgazdálkodási területi terveit, ● követési eljárás és az engedélyezett kivitelezések terveinek ellenőrzése a vadgazdálkás szempontjából (pontosság és megvalósíthatóság), ● ellenőrzi az elejtett vad eredetét, ● megszervezi a magasabb szintű vadászati teszteket és jóváhagyja a vizsgáztató bizottságokat a vadgazdák vizsgáztatására, ● engedélyezi a párosujjú patás vad utánnevelését trófeának, ● indítványokat nyújt be a szürke farkas kvótájával kapcsolatban.

6 Kerületi Erdészeti Irodák (DFO)
A Kerületi Erdészeti Irodák (DFO) hatásköre és felelőssége: ● végrehajta az állami szabályozásokat a vadászatban, ● intézkedik a vadászat és vadgazdákodás biztonságáról, jóváhagyja a vadgazdálkodási terveket és ellenőrzi a kivitelezésüket, szabályoz a potenciális mezőgazdasági károkkal vagy erdei károkkal való szituációkat (például olyan felhasználók esetében, akik nem rendelkeznek jogos indítékkal), ● engedélyezi az apróvaddal és a vaddisznóval kapcsolatos átlagos vadászati terveket, kivételnek számít az üregi és mezei nyúl egyéni vadászata, ● vadgazdálkodási tanácsot tart fenn és elfogadja annak ítéleteit, ● a vadászterületek határainak megváltoztatása, ● szerződéseket köt a vadászterület felhasználásával kapcsolatban, jegyzőkönyveket vezet, megtartja az egyszerű vadászterület tulajdonosok szerződéseit (a felhasználás érvényes és lehetséges megszűnéséről), ● a vadászterületeket csoportokba sorolja minőségi szempontok szerint,

7 Kerületi Erdészeti Irodák(DFO)
● kimondja, mely területek nem vadászterületek a Védelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium javaslatai alapján, az emberi biztonság és a nemzeti védelem figyelembevételével, ● kibocsájt engedélyeket és felhatalmaz személyeket vadászatra a vadászterületeken kíüvl, kivétel farmon tenyésztett állatos területek, ● engedélyezi a vadászterület tulajdonosnak, hogy kezelje a vad helyzetét és a beteg vad elejtését tilalmi időszakban, mindezt kutyákkal és madarakkal azok kiképzésére és tesztelésére, ● megszervezi a vadgazdák vizsgáztatását, felügyeli a vad eredetét és szabályozza a vadetetéssel kapcsolatos kérdéseket, ● intézkedik a szabálysértések ügyében, ● tilalmakat létesít az összekötő lépések és intézkedések teljesítése esetében, miután hiányosságra bukkantak az állami ellenőrzés folyamában.

8 Törvényhozói szabályok vadászattal kapcsoaltban Szlovákiában
274/2009 számú törvény a vadászatról, mint kiegészítés A Fölművelési és Vidékfejlesztési minisztérium szabályai 344/2009 számú törvény foglakozik vadászattal

9 Vadászati törvények és törvényhozás
274/2009 számú törvény a vadászatról, mint kiegészítés, a következőket szabályozza: Feltételek a biodiverzitás megőrzésével és a vadvilág populációjának egészségével kapcsolatban, b) Felismerés, a vadászterületek határainak megváltoztatása, c) Vadgazdálkodás, tervezés és dokumentáció, d) Vadászat és vadvédelem, vadgazdálkodás, az életfeltételek fejlesztése a vad és vadőr szakértelmét illetően, e) A vadásztársaságok munkásságának beiktatása és megszüntetésének létesítése, Szervezeti felépítés, státusz és hatáskör meghatározása a Szlovák vadászkamara részére, g) A vad vadászatának és felhasználásának feltételei, h) A vadászat során vagy a vad által okozott kár megtérítése, i) A közigazgatási szervezetek hatásköre és állami ellenőrzés a vadászatban, j) Felelős a kötelességszegés megállapításáért A törvény nem vonatkozik a farmon élő párosujjú patásokra és a haszonállatokra.

10 Vadászati törvények és törvényhozás
A 344/2009 számű törvény a következőt mondja ki a vadászatról: Tartalmaz részleteket az elismert és különválasztott fácános kertekről, Osztályozza a vadászterületeket csoportok szerint, attól függően, hogy milyenek az adottságaik és beszámítja a meghatározásba az átlagos vadhelyzetet, kor és nem szerinti felépítés szerint, c) Tartalmazza a részleteit az átlagos vadászterület felhasználásának,lényeges feljegyzéseket és adatokat szerződésekben rögzít a tulajokkal a vadászterület felhasználásával kapcsolatban, d) Mérőműszereket helyez el, hogy felmérje az egyes párosujjú patás vad utánpótlását és az egyedek korát, e) Foglalkozik a vadászterületekkel, utánnevelési egységekkel, a tanácsadó szervek és a vadgazdálkodási tanácsok törvényeivel, nagy területek vadgazdálkodásával, a vadászat ellenőrzésével és a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal, trófeák dokumentációjával és értékük meghatározásával,

11 Vadászati törvények és törvényhozás
A 344/2009 számű törvény a következőkkel foglalkozik: f) Biztosítja a vadászati módokat és adottságokat az egyes vadfajok utónevelését illetően, az etetés módját és mennyiségét, a takarmányozás módját és az etetők mennyiségét, Leírja a hivatásos vadászok képzését és vizsgáztatását, a vadászattervezés feltételeit, hivatali személyek szükséges kvalifikációját A feljegyzéseket és dokumentációt a vadászterület igazgatója őrzi, vadászatstatisztikákat is tartalmaz, meghatározza a vadászati információs rendszer tartalmát Meghatározza a vadászvizsgák szervezését, terjedelemét, végrehajtását és értékelését Tartalmaz részleteket a vadászat idejét, módszerét és feltételeit illetően, specifikus vadászati módokat, felhasználásokat, kibocsájtja a vadászengedélyeket Kiköti a vadászkutyák fajtáit és a tesztelésüket, vadkövetést és védelmet Leírja a vad címkézését, megosztását, kibocsájtását, regisztrálását és kivitelezését a vadcímkéknek, származshely lista a párosujjú patások esetében.

12 Vadászathoz való jog A vadászathoz való jog és annak végrehajtása a következőket foglalja magába: Szisztematikus vadgazdálkodás, a vadászat védelme, az elejtett vad felhasználása és eladása, madártojások begyűjtése utónevelés céljából, a vadászterület, mező és erdő, erdei utak felhasználása. Tulaj(ok) egy egyszerű vdászterület esetében dönthetnek a vadászathoz való jog felhasználásáról. A vadászterületek tulajdonosai a sajátjaikként használhatják a területet (önálóan), vagy vadásztársaságot létesítenek, hogy átadják nekik a vadászat jogát szerződésben.

13 Vad mint tulajdon Elejtett, egyéb módon megölt vagy elhullott vad, illetve annak részei a vadászterületen a vadgazdálkodó tulajdona. Elejtett, elhullott vagy máshogy megölt vad nem vadászterületen a legközelebbi vadászterületen gazdálkodó tulajdona. Elejtett, elhullott vagy más módon megölt vad a vadászterületnek minősített helyen a legközelebbi vadgazdálkodó tulajdona. A vadászterület felhasználó vagy a legközelebbi vadászterület ugyanazok mellett a kondíciók mellett birtokolja a vadat, trófeákat és madarak tojásait. Az a vadász, aki párosujjú patás vadat lő meg, tiszteli és gyakorolja a vadászati törvényt és a vadászati törvény rendelkezése szerint birtokolja a trófeát és belsőségeket.

14 Vadkárfelelősség A vadászterület használója köteles megtéríteni a mezőgazdasági területek birtokosainak a még be nem takarított termésben, szőlőben vagy erdei területen okozott kárt, ha az a nem megfelelő vadgazdálkodás eredménye. A használó felelős a területről érkező párosujjú patások által okozott károkért egészen addig, amíg be nem bizonyítja, hogy a vad szándékosan elkövetett kerítésrongálás maitt volt képes megszökni. A szürke farkas vadászata idején elkövetett nem megfelelő vadászterület felhasználásból adódó kárt a vadgazdálkodó téríti meg, ha joga volt vadászni. A terület tulajdonosának meg kell tennie mindent, hogy megakadályozza a vadkárt, habár a tulajdonos nem bánthaja az vadat. Amennyiben a tulajdonos nem teszi meg a megfelelő lépéseket, úgy saját hibájához mérten szenved veszteségeket. Amennyiben a tulajdonos nem teszi meg a megfelelő lépéseket , akkor a terület használójnak kell eszerint cselekednie.

15 Vadkárfelelősség A területhasználóknak a következő esetekben kell vadkárt fizetnie: Nem vadászterületeken vagy szőlősökben, ahol nincs vad elleni védelem, kerítés nélküli kertek esetében, növény- illetőleg virágneveldék esetében, fasornál vagy egyedül nőtt fáknál Olyan erdősült vidéken, amely nem kerítéssel, mechanikusan vagy kémiai vegyszerekkel védett Ha akkor keletkezett a kár, amikor a vadászat nem volt engedélyezett.

16 Vadászható vadfajok - Madarak (1 of 2)
Királyfácán (Syrmaticus reevesii), fácán (Phasianus colchicus), Dankasirály (Larus ridibundus), Túzok (Otis tarda), Fenyőrigó (Turdus pilaris), Vetési varjú (Corvus frugilegus), Örvös galamb (Columba palumbus), Kék galamb (Columba oenas), Vadgerle (Streptopelia turtur), Balkáni gerle (Streptopelia decaocto), Nagy lilik (Anser albifrons), Nyári lúd (Anser anser), Rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus), Kis lilik (Anser erythropus), Vetési lúd (Anser fabalis), Barátréce (Aythya ferina), Tufted Duck (Kontyos réce), Fogoly (Perdix perdix), Császármadár (Tetrastes bonasia), Héja (Accipiter gentilis),

17 Vadászható vadfajok - Madarak(2 of 2)
Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Fütyülő résce (Anas penelope), Csörgő réce (Anas crecca), Böjti réce (Anas querquedula), Kendermagos réce (Anas strepera), Kanalas réce (Anas clypeata), Nyílfarkú réce (Anas acuta), Csóka (Corvus monedula), Holló (Corvus corax), Szirtifogoly (Alectoris graeca), Vörös fogoly (Alectoris rufa), Szárcsa (Fulica atra), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Vadpulyka (Meleagris gallopavo), Egerészölyv (Buteo buteo), Gatyás ölyv (Buteo lagopus), Búbos vöcsök (Podiceps cristatus), Erdei szalonka (Scolopax rusticola), Szajkó (Garrulus glandarius), Szarka (Pica pica), Siketfajd (Tetrao urogallus), Nyírfajd (Lyrurus tetrix), Szürke gém (Ardea cinerea), Kormos varjú (Corvus corone corone, Corvus corone cornix).

18 Vadászható vadfajok - Emlősök
Európai hód (Castor fiber), Dámszarvas (Dama dama), Vaddisznó (Sus scrofa), Hermelin (Mustela erminea), Borz (Meles meles), Gímszaravs (Cervus elaphus), Szikaszarvas (Cervus nippon), Zerge (Rupicapra rupicapra rupicapra), Tátrai zerge (Rupicapra rupicapra tatrica), Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus), Nyuszt (Martes martes), Nyest (Martes foina), Menyét (Mustela nivalis), Jávorszarvas (Alces alces), Vörös róka (Vulpes vulpes), Vadmacska (Felis silvestris), Barna medve (Ursus arctos), Mosómedve (Procyon lotor), Muflon (Ovis musimon), Pézsmapocok (Ondatra zibethica), Fehérfarkú szarvas (Odocoileus virginianus), Nyestkutya (Nyctereutes rocyonoides), Hiúz (Lynx lynx), Európai őz (Capreolus capreolus), Mormota (Marmota marmota), Aranysakál (Canis aureus), Mezei görény (Putorius eversmanni), Közönséges görény (Putorius putorius), Farkas (Canis lupus), Vidra (Lutra lutra), Mezei nyúl (Lepus europaeus), Európai bölény (Bison bonasus), Vidramenyét (Mustela vision), Nutria (Myocastor coypus).

19 Terítékadatok 2010 A vadászati információs rendszer tartalmazza az éves vadászati tervek adatait, feljegyzéseit az elejtett és elhullottan talált vadról és statisztikai adatokat a vadászatról. A rendszer információkat tartalmaz a vad állapotáról, tervezett és valódi lelövési adatokról, befogott, elpusztult és szabadon engedett vadról a vadászterületen. A vadászattal kapcsolatos információkért és statisztikáért egy jogi személy felel, amit a GIS természetvédelmi minisztérium létesített. Egyedszám Teríték Gímszarvas Dámszarvas Őz Muflon Vaddisznó Mezei nyúl Fácán Farkas Barna medve Róka

20 Vad által okozott vadkár
Párosujjú patás károk mezőgazdasági € erdészeti € Medve által okozott károk Haszonállatokban pcs / € Vadászható vadban pcs / € Vadászati létesítményekben 78 pcs / € Embertámadás pcs / € Farkas által okozott károk Haszonállatokban pcs / € Vadászható vadakban pcs / € Hiúz által okozott károk Haszonállatokban pcs / € Vadászható vadakban pcs / €

21 Vadgazdálkodási tőke A vadgazdálkodás állami irányítással zajlik, leginkább a vadászterületek használói tőkéjéből. A vadászterületek használói vadhússal kereskednek.

22 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Vadgazdálkodás és vadászatszabályozás Szlovákiában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések