Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”"— Előadás másolata:

1 „ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” című projekt KEOP-1.2.0/1F-2008-0021 KÖZMEGHALLGATÁS Tiszaalpár, 2009. május 29.

2 Rövid összefoglaló Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 2005-ben készíttette el a település szennyvízelvezetésének és tisztításának megvalósíthatósági tanulmányát és elvi vízjogi engedélyezési tervét. A pályázat benyújtására a 2008. év elején került sor, az első fordulós támogatási szerződés megkötése 2008.09.03-án valósult meg. A projekt előkészítési szakasz várhatóan 2010.08.01-én fejeződik be. A projekt megvalósításának tervezett ideje 2011.01.01-től 2014.02.28-ig tart. Az előkészítési költség: 80.262.000 Ft + Áfa A várható teljes megvalósítási költség: 2.141.176.000 Ft + Áfa

3 Jelenlegi helyzet A projekt jelenleg az előkészítési szakaszban tart. Az eddig megvalósult főbb lépések: TevékenységKezdésBefejezés I. fordulós támogatási szerződés megkötése2008.09.03 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 2008.09.032008.10.07 Projektmenedzsment szolgáltatás beszerzése2008.10.072009.03.25 Projekt Menedzsment Egység felállítása2009.03.252009.06.04 Egyéb előkészítési tevékenységek közbeszerzési eljárásának lebonyolítása (RMT, CBA), örökségvédelmi hatástanulmány 2008.10.072009.03.25 Tervezési feladatok beszerzése2008.10.072009.03.25 1. Projekt Előrehaladási Jelentés2009.03.022009.03.12

4 További ütemezés – előkészítési szakasz I. TevékenységKezdésBefejezés Terület-előkészítés (talajmechanika)2009.05.252009.09.01 Terület-előkészítés (Régészeti felmérés, feltárás: örökségvédelmi hatástanulmány készítése) 2009.05.252009.09.01 Terület-előkészítés (földtulajdon szerzés előkészítése, művelési ágból kivonás) 2009.06.092010.07.29 Környezeti hatásvizsgálat, EKHE2009.05.252009.09.01 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz tervezői lakos-egyenérték számítások és műszaki leírás módosítás biztosítása 2009.04.152009.05.30 Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés elkészítése 2009.06.012009.08.14 Részletes megvalósíthatósági tanulmány Hatóság általi jóváhagyása, szükséges módosítások átvezetése 2009.08.172009.10.16

5 További ütemezés – előkészítési szakasz II. TevékenységKezdésBefejezés A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány szerinti jóváhagyott változat vízjogi létesítési engedélyes dokumentációjának elkészítése 2009.10.162010.01.04 Vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása2010.01.052010.03.30 Műszaki tervek kidolgozása a Hatóság által jóváhagyott változat alapján (tendertervek) 2009.11.012010.05.04 Tervellenőr kiválasztásaÁllásfoglalás kérése folyamatban Tervellenőr tevékenységeÁllásfoglalás kérése folyamatban Kötelező kommunikációs és nyilvánossági szolgáltatás beszerzése 2008.10.072009.03.25 Előkészítés során a kötelező kommunikációs és nyilvánossági tevékenység 2009.03.252010.08.01 Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások biztosítása a projekt kapcsán FolyamatosanProjekt zárása

6 Horizontális vállalások - Esélyegyenlőség Esélyegyenlőségi terv vagy koncepció megléte. A szervezet döntéshozói vagy munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás. A szervezet támogat esélyegyenlőségi a vállalt célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, szervezeteket. Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása.

7 Horizontális vállalások – Fenntarthatóság I. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik. Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja. Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal. Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízottat vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelőst vagy munkacsoportot kijelöl. A nyilvánosság számára az aktuális környezeti információkat rendszeresen, és a kötelező mértéken felül biztosítja. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat.

8 Horizontális vállalások – Fenntarthatóság II. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során. Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során. Élő utcák fejlesztése belterületen vagy külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése. A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja. Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése. Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban.

9 További ütemezés – előkészítési szakasz III. TevékenységKezdésBefejezés Második fordulós önrész finanszírozásához szükséges lépések 2010. április2010. június Víziközmű társulat létrehozásának előkészítése, társulatszervezés 2010. április2010. július Projektmegvalósítás közbeszerzési (ajánlati, ajánlatételi) dokumentációjának kidolgozása - kivitelezés - műszaki felügyelet/ellenőrzés - tervezői művezetés - könyvvizsgálat 2010.05.052010.05.30 A közbeszerzések véleményezése a Hatóság által, az észrevételek átvezetése, majd a közbeszerzések jóváhagyása a Hatóság által 2010.05.052010.07.16

10 További ütemezés – előkészítési szakasz IV. TevékenységKezdésBefejezés I. fordulós pályázat zárójelentésének elkészítése és benyújtása 2010.08.012010.08.31 Második fordulós pályázat elkészítése 2010.04.302010.07.29 Második fordulós pályázat benyújtása 2010.07.292010.08.01

11 Ütemezés tervezet – Megvalósítási szakasz I. TevékenységKezdésBefejezés Projektindítás2011. január 1. Projektmenedzsment szerződésének meghosszabbítása a Kbt. előírásainak betartásával 2011. január 2.2012. január 31. Területszerzés2011. január 1.2011. február 28. Régészet2011. február 28. 2011. március 30. Közbeszerzés szennyvízcsatorna kivitelezésre (közösségi eljárás) 2011. január 2.2011. július 15. Közbeszerzés szennyvíztisztító telep kivitelezésre (közösségi eljárás) 2011. január 2.2011. július 15. Közbeszerzés mérnök/műszaki felügyelet2011. január 2.2011. május 2.

12 Ütemezés tervezet – Megvalósítási szakasz II. TevékenységKezdésBefejezés Kivitelezés szennyvízcsatorna2011. július 15.2013. szeptember 15. Kivitelezés szennyvíztisztító telep2011. július 15.2013. szeptember 15. Próbaüzem2013. szeptember 15. 2013. december 15. Működtető kiválasztása2012. május 15.2010. szeptember 10. Projektzárás2014. január 30. Zárójelentés benyújtása2014. február 28.

13 Költségek I. Az EMT-ben kifejtett változatok közül a következő változat nyújt a legalacsonyabb beruházási költség mellett környezetbiztonsági kockázatok szempontjából is megfelelő megoldást. A választott változat bemutatása Tevékenység/ Létesítmény KapacitásÉlettartamNettó beruházási költség [Ft] Becsült üzemeltetési költség [Ft/év] Szennyvízcsatorn a-hálózat 2.449 m. DN 250 mm-es 27.829 m. DN 200 mm-es 18.843 m. DN 150 mm-es GRAV. SZ.V. CSAT. 497 m D 63x3,6 NYOMÁS ALATTI SZ.V. CSATORNA 24 db. HÁZI BEEMELŐVEL 9 db SZ. ÁTEMELŐ 1.760 m. D 160x9,1 mm-es 235 m. D 90x5,2 mm-es SZ.VÍZNYOMÓVEZETÉK 50 év1.541.365.17040.030.440 Települési szennyvíztisztító telep 600m3/d50 év301.895.00036.761.560

14 Költségek II. Jelenleg a projekt megvalósításának becsült költségét ismerjük. A beruházás költsége az előkészítési szakaszban kerül pontosításra. A pontos összeg a II. fordulós pályázat kidolgozásának végére, 2010.08. hónapban válik ismertté.

15 Finanszírozási forma A projekt finanszírozási formája tekintetében elmondható, hogy az előkészítés szakaszában összegyűjtött információk alapján kerül majd pontosan meghatározásra, hogy milyen finanszírozási formát alkalmaz a település a megvalósítási szakaszban. Ez is a végleges pályázatban kerül bemutatásra. Az erre vonatkozó információk gyűjtése jelenleg is folyamatban van (pl. víziközmű társulat stb.).

16 Köszönjük a figyelmet, várjuk kérdéseiket! Gulyás Anett HBF Hungaricum Kft. gulyasanett@hbfhungaricum.hu 76/503-644 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Letölteni ppt "„ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések