Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Helyzetfeltárás és stratégia Róka László Tokaj, 2004. Október 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Helyzetfeltárás és stratégia Róka László Tokaj, 2004. Október 11."— Előadás másolata:

1 A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Helyzetfeltárás és stratégia Róka László Tokaj, Október 11.

2 A program kidolgozásának főbb céljai
A kistérség gazdasági-társadalmi helyzete alapján reális fejlesztési alternatívák kidolgozása, a kistérség fejlődésének, felzárkózásának elősegítése Felkészülés az EU pályázati rendszerére és tervezési folyamatára 2. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

3 A tervdokumentum funkciói
Iránytű a fejlesztésekhez Forrásszerzés Befektetés-ösztönzési tervdokumentum Hivatkozási dokumentum Belső kohézió-erősítő Lobby anyag Marketingkommunikációs eszköz 3. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

4 A helyzetfeltárás legfontosabb
megállapításai 4. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

5 Területi lehatárolás 2004. Január 1. - Tokaji kistérség (3515):
A kistérség 11 települése: Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos és Tokaj : borvidék települései 5. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

6 Munkaerőpiac, humánerőforrások
Kedvezőtlen gazdasági aktivitás: Forrás: KSH adatok (T-STAR adatbázis 2002, Területi Statisztikai Évkönyv 2002) alapján saját szerkesztés 6. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

7 Gazdasági szerkezet - Mezőgazdaság
Kistáji különbségek: szőlészet-borászat (Hegyalja), szántóföldi művelés, ipari növények, gabona (Taktaköz) Alacsony aranykorona érték: 13,32 AK Elaprózott birtokszerkezet Forrás: A települési önkormányzatok körében végzett kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 7. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

8 Gazdasági szerkezet - szolgáltatások, ipar
Idegenforgalmi potenciál: világörökség természeti, kulturális látnivalók, rendezvények Infrastruktúra: szálláshelyek koncentrációja külföldi turisták részaránya alacsony vendégéjszakák száma alacsony Ipar: kevéssé iparosodott terület, szűk tevékenységi kör 8. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

9 Műszaki infrastruktúra
Főút (Tervek: 39. Sz. - É-D összeköttetés), leterheltség nagy Kerékpáros , vízi közlekedés: alacsony kihasználtság 9. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

10 Összefoglaló következtetések
1. Markáns kistérségi profil: borászat - szőlészet Image kiterjesztésének lehetősége az idegenforgalomra Együttműködések-szervezettség, komplex programcsomagok, egységes megjelenítés hiánya, szükséges új mechanizmusok kialakítása. 2. Munkaerőpiaci és szociális problémák: alacsony jövedelem, munkanélküliség, demográfiai lejtő A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 10. oldal

11 A javasolt stratégia 11. oldal
A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

12 A javasolt stratégia célrendszere
A Tokaji kistérség fejlődésének húzóágazata a változatos szolgáltatásokat nyújtó borászati és idegenforgalmi szektor, melynek multiplikátor hatása kiterjed a kistérség egészére, lehetővé téve a kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődést, munkahelyek teremtését. Jövőkép Teremtőjenek meg a Tokaji kistérségben a borászat és a turizmus komplex fejlesztéséhez szükséges feltételek olyan módon, hogy a kistérség minden települése vegyen részt idegenforgalmi és kapcsolódó ipari, feldolgozóipari tevékenységek kialakításában. Misszió A gazdaság jövedelem- termelő képességének növelése A munkaerőpiaci és szociális feszültségek enyhítése kistérség belső kohéziójának kialakítása, erősítése Stratégiai célok A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 12. oldal

13 A/1. Borászati KKV-k együtt- működésének ösztönzése A/2. Célzott humán
erőforrás fejlesztés A/3. Pincészetek vendéglátó infrastruktúrájának fejlesztése A/4. Kistérségi Borút kialakítása A/5. Feldolgozó/ kiszolgáló ipar B/1. Kistérségi komplex turisztikai program- csomagok szolgáltatások kialakítása B/2. A kistérségi turizmus humán erőforrás kapacitásainak fejlesztése B/3. Turisztikai létesítmények B/4. Falusi turizmus ösztönzése B/5. Összehangolt térségi marketing akciók megvalósítása C/1. Foglalkoztatási programok indítása fiatalok és hátrányos helyzetű csoportok részére C/2. Szociális ellátórendszer fejlesztése D/1. Úthálózat korszerűsítése D/2. Kistérségi kerékpárút hálózat kialakítása D/3. Oktatási infrastruktúra fejlesztése D/4. Bel- és külterületi vízrendezése feladatok ellátása E/1. Településkép javítása E/2. Hulladék gazdálkodás fejlesztése E/3. A környezet terhelés csökkentése E/4. Az agrár- környezetvédelem alapjainak megteremtése 13. oldal

14 A) Szőlészet-borászat fejlesztése I.
A/1. Borászati KKV-k együttműködésének ösztönzése Tevékenységek: - Integrációk, termelési, beszerzési értékesítési együttműködések kialakítása Lehetséges projekt: borászati klaszter A/2. Célzott humán erőforrás fejlesztés Tevékenységek: - Közép- és felsőfokú borászati témájú képzések továbbfejlesztése, kialakítása - Felnőttképzési, távoktatási programok indítása a kistérségben A/3. Pincészetek vendéglátó infrastruktúrájának fejlesztése Tevékenységek: - A pincészetek vendéglátóipari kapacitásainak felmérése - Kistérségi borászati-vendéglátóipari fejlesztések előkészítése A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 14. oldal

15 A) Szőlészet-borászat fejlesztése II.
A/4. Kistérségi Borút kialakítása Tevékenységek: - A Tokaji kistérségi Borút kialakítása - A Tokaji kistérségi Borút promóciója A/5. Feldolgozó / kiszolgáló ipar fejlesztése Tevékenységek: - A feldolgozó / kiszolgáló háttéripar fejlesztési lehetőségeinek felmérése A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 15. oldal

16 B) Turizmus-fejlesztés I.
B/1. Kistérségi komplex turisztikai programcsomagok, szolgáltatások kialakítása Tevékenységek: - Aktív turisztikai programcsomagok kialakítása a kistérség teljes területét bevonva - Borturisztikai programcsomag kialakítása - Rendezvény-, konferencia-, és kulturális turisztikai programcsomagok kialakítása B/2. A kistérségi turizmus humán erőforrás kapacitásainak fejlesztése Tevékenységek: - Kistérségi turisztikai menedzser foglalkoztatása - Az idegenforgalom terén működő vállalkozások számára képzési programok indítása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 16. oldal

17 B) Turizmus-fejlesztés II.
B/3. Turisztikai létesítmények kialakítása Tevékenységek: - Borok Háza kialakítása Tokajban és Tarcalon - Új turisztikai létesítmények kialakításának előkészítése B/4. Falusi turizmus ösztönzése Tevékenységek: - A már működő és a lehetséges falusi szálláshelyek, porták felmérése - A szolgáltatások minőségének javítása a falusi szálláshelyeken B/5. Összehangolt térségi marketing akciók megvalósítása Tevékenységek: - A kistérség marketingszemléletű bemutatásának kialakítása - Promóciós eszközök kidolgozása, alkalmazása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 17. oldal

18 C) Szociális válságkezelés
C/1. Foglalkoztatási programok indítása fiatalok és hátrányos helyzetű csoportok részére Tevékenységek: - Foglalkoztatási programok szervezése, koordinálása - Speciális programok indítása a hátrányos helyzetű roma kisebbség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében C/2. Szociális ellátórendszer fejlesztése Tevékenységek: - Szociális jelzőrendszer-hálózat kiépítése - Időskorúak részére szociális ellátást nyújtó intézmények épületeinek és eszköz- ellátottságának fejlesztése A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 18. oldal

19 D) Infrastruktúra fejlesztés I.
D/1. Úthálózat korszerűsítése Tevékenységek: - A kistérségben a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése - Elkerülő utak tervének kidolgozása a teherforgalom által veszélyeztetett településekre - A kistérség észak-déli irányú közlekedési folyosójának kialakítása D/2. Kistérségi kerékpárút-hálózat kialakítása Tevékenységek: - Térségi kerékpárút-hálózat kiépítése - Kiegészítő infrastrukturális elemek kialakítása D/3. Oktatási infrastruktúra fejlesztése Tevékenységek: - Épület felújítás és eszközbővítés az oktatási intézményekben - Iskolabuszok indítása - Az iskolai sportlétesítmények korszerűsítése, kialakítása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 19. oldal

20 D) Infrastruktúra fejlesztés II.
D/4. Bel- és külterületi vízrendezési feladatok ellátása Tevékenységek: - A belterületi csapadékvíz hálózat tervezése karbantartása - Külterületi csapadékelvezető árkok megtervezése, folyamatos tisztítása, rekonstrukciója A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 20. oldal

21 E) Az épített és természetes környezet védelme
E/1. Településkép javítása Tevékenységek: - Önkormányzati épületek állagának javítása - Közösségi terek felújítása, kialakítása E/2. A hulladék-gazdálkodás fejlesztése Tevékenységek: - A szelektív hulladék-gazdálkodás bevezetése - Illegális hulladéklerakók megszüntetése a kistérségben E/3. A környezetterhelés csökkentése Tevékenységek: - Kárfelmérés, alternatívák kidolgozása - A keletkezett károk elhárítása E/4. Az agrár-környezetvédelem alapjainak megteremtése, erősítése Tevékenységek: - Az ökológiai szemlélet terjesztése a gazdák körében - Mezőgazdasági integrációk, együttműködések kialakításának ösztönzése az alternatív gazdálkodás terén A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 21. oldal

22 Fejlesztési csomópontok
1. Borászati-turisztikai fejlesztés: Borút kialakítása, kapcsolódó programcsomagok kidolgozása, KKV-fejlesztés 2. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: alsóbbrendű utak minőségének javítása, elkerülő utak építése, kerékpárút-hálózat fejlesztése 3. Kistérségi HR kapacitás kiépítése: erős kistérségi szervezet kialakítása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 22. oldal

23 Róka László Tel/Fax: 42/409-482 E-mail: roka@megakom.hu
Köszönöm a figyelmet! MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Nyíregyháza, Vörösmarty u Tel/Fax: 42/ Róka László Tel/Fax: 42/


Letölteni ppt "A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Helyzetfeltárás és stratégia Róka László Tokaj, 2004. Október 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések