Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megyei tervezési folyamat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megyei tervezési folyamat"— Előadás másolata:

1 Megyei tervezési folyamat 2014-2020
Előadó: Török Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési osztályvezető 2013. október

2 A tervezés területi szintjei
megyei szint (18 db megyei ITI keretében, megyei jogú város és térsége (22 db ITI keretében), egyéb térségi jelentőségű városok és várostérségek, CLLD A TOP csak menüt határoz meg ITI – különböző alapok forrásait területi alapon kialakított beavatkozási csomagokba teszi és ismert forrásokra, előre megtervezett beavatkozásokat hajt végre Fő cél: TOP-ból és ágazati OP-kból finanszírozható projekttek, projekt csomagok

3 Megyei tervezési folyamat logikája (1)
Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben döntően elkészültek) Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (folyamatban van, a legtöbb megyében elfogadás előtt áll) Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) A közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése Partnerség biztosítása Területi koordináció ellátása Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

4 Megyei tervezési folyamat logikája (2)

5 Országos és megyei tervezési folyamatok áttekintése
2012 2013 OFTK Megyei területfejlesztési koncepciók ( ) Felelős miniszter által elfogadva Megyei programozás EU-s források tervezése (részdokumentumok készítése) Jún. Nov. Ápr. Jún. Szept. Nov.

6 Országos és megyei tervezési folyamatok áttekintése
2012 2013 A megyei koncepció elfogadásának előfeltétele az OFTK elfogadása! társadalmasítás elfogadás Nemzeti Fejlesztés (OFTK) Megyei területfejlesztési koncepciók ( ) Felelős miniszter által elfogadva Partnerségi Megállapodás tervezése Operatív Programok tervezése Megyei programozás Jún. Nov. Febr. Ápr. Jún. Szept. Nov.

7 Partnerség biztosítása Területi koordináció ellátása
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Fejlesztési Koncepciójának célrendszere Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben döntően elkészültek) Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (folyamatban van, a legtöbb megyében elfogadás előtt áll) Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) A közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése Partnerség biztosítása Területi koordináció ellátása Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

8 Célrendszer és fejlesztési irányok
„Borsodi tengely” Sátoraljaújhely Sárospatak Ózd Kazincbarcika Miskolc – high-tech ipar, K+F térsége Tokaj Miskolc Tokaj – Hegyalja - Zemplén térsége Tiszaújváros Mezőkövesd Mezőkövesd - Tiszaújváros logisztikai térsége Abaúj - Cserehát térsége

9 Megyei Program két része
Megyei Stratégiai Program, amely tartalmazza: a megyei fejlesztési prioritásokat (Tartalmazza Miskolc stratégiai prioritásait is!) végrehajtásban közreműködő szervezetek monitoring és értékelési terv Megyei Operatív Program, amely tartalmazza: TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum (Nem tartalmazza Miskolc fejlesztési elképzeléseit) Ágazati OP-khoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum Tisztán hazai támogatással megvalósuló programok Egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló fejlesztési programok

10 Megyei szintű tervezési folyamat – Megyei Operatív Program
A megyei területfejlesztési részdokumentumok átfogják a megye összes releváns, európai uniós OP-kból finanszírozható területfejlesztési projektjavaslatokat! TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum I. Fázis (2013.november 30) Gazdaságfejlesztési részprogram (projektek/projektcsomagok) Kistérségi részprogram (1-1 db kistérségenként, projektcsomag) II. Fázis (2014.szeptember 30) A gazdaságfejlesztési és a kistérségi részprogram részletes tartalmának kidolgozása (projekt csomagok továbbfejlesztése) Ágazati OP-khoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum Ágazati OP-kból finanszírozható projektek/projektcsomagok Becsült forrásigénnyel és főbb tartalmi elemekkel

11 Projektötlet gyűjtés Fázis: Megyei és kistérségi projektötletek összegyűjtése Fázis: Elfogadott projektötletek részletes kidolgozása (ITI)

12 Az operatív programok tervezéséhez javasolt indikatív
forrásallokáció (rendelkezésre álló források %-ában) 1322/ (VI. 12.) határozat: Operatív Program Javasolt forrásallokáció a rendelkezésre álló források %-ában Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [ginop] (Tervezhető alapok: ERFA, ESZA) 39,40% Terület- és Településfejlesztési Operatív program [top] 16,15% Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program [vekop] (Tervezhető alapok ERFA, ESZA) 3,55% Gazdaságfejlesztés összesen = 59,10% Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program [efop] (Tervezhető alapok: ESZA, ERFA) 10,94% Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP [kehop] (Tervezhető alapok: Kohéziós Alap, ERFA) 14,77% Közlekedésfejlesztés Operatív Program [kop] 13,69% Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (Tervezhető alap: Kohéziós Alap) 1,50% Összesen = 100,00% Megjegyzések: A táblázatban szereplő allokációs arányok az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által társfinanszírozott operatív programokra együttesen rendelkezésre álló forráshoz viszonyítva értendők.

13 Felhasználható forrás
Terület és Településfejlesztési Operatív Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megye: 49,51 MrdFt (450 MrdFt-ból, átlag 25 MrdFt) Kistérségek: átlag 1,6 MrdFt (nem áll rendelkezésre pontos forrásallokáció) + Ágazati operatív programok forrásai

14 Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív)
Gazdaságfejlesztési tématerületek (TOP) Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív) 1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés (finanszírozó alap: ERFA) Térségi szintű kombinált, foglalkoztatás-bővítési célú gazdaságfejlesztési akciók 2. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés (finanszírozó alap: ERFA) Integrált megyei (térségi) szintű komplex turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések A kis és középvállalkozások turisztikai célú szálláshely- és szolgáltatás fejlesztései 3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés (finanszírozó alap: ERFA) Együttműködésen alapuló, a helyi, térségi gazdaságok fejlődését támogató programok és a kapcsolódó beruházások, fejlesztések támogatása Helyi termékek előállítását és piacra juttatását támogató tanácsadási programok 4. Kis- és középvállalkozások külső finanszírozási helyzetének javítása újszerű pénzügyi eszközök igénybe vételével (finanszírozó alap: ERFA) Kis- és középvállalkozásoknak történő tőkejuttatás és tagi kölcsön finanszírozás a Széchenyi Tőkealapon keresztül Térségi szinten kezdeményezett kis- és középvállalkozói hitelkonstrukciók kialakítása 5. Kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges tanácsadási programok (finanszírozó alap: ERFA) Kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szakma-specifikus tanácsadások 6. Térségi kísérleti fejlesztések (finanszírozó alap: ERFA) Kísérleti fejlesztések előmozdítását célzó generálás és tanácsadás, az ezt szolgáló intézményi háttérkapacitás fejlesztése Kis- és középvállalkozások kisösszegű kísérleti fejlesztései

15 Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív)
Gazdaságfejlesztési tématerületek (TOP) Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív) 7. Megyei alternatív befektetés és beruházás-ösztönzés, projekt előkészítés, marketing (finanszírozó alap: ERFA) A megyei befektetés- és beruházás ösztönzés és kapcsolódó intézményfejlesztési programok Hazai KKV-k külső tőkebefektetéseinek ösztönzése, a hatékony térségmarketing, valamint a vállalkozások beruházásainak beruházás-orientált és külpiaci támogatása 8. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése (finanszírozó alap: ERFA) Az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése 9. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával (finanszírozó alap: ESZA) Foglalkoztatási együttműködések, paktumok, megyei szintű munkaerő-mobilitást támogató akciók támogatása A térségi és helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó egyedi foglalkoztatási célú támogatások megalapozása 10. A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése (finanszírozó alap: ESZA) Megyei, valamint térségi gazdasági és munkaerő-piaci szereplők együttműködésének ösztönzése 11. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése (finanszírozó alap: ESZA) Térségi szintű esélyteremtő programok Helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálás, facilitálás, szakértői támogatás HGF projektek megalapozásának és közösségi integrálásának támogatása Tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás ösztönzése Közösségi, térségi és települési marketing akciók támogatása

16 Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív)
Kistérségi fejlesztési tématerületek (TOP) Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív) 12. Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúrafejlesztés a kulturális és természeti értékek megóvásával (finanszírozó alap: ERFA) Mozgás, fizikai aktivitás közösségi használatú tereinek és infrastruktúrájának fejlesztése Egyéb közösségi terek fejlesztése 13. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása (finanszírozó alap: ERFA) Közterületek kialakítása, felújítása a településbiztonsági szempontok figyelembe vételével 14. Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja (finanszírozó alap: ERFA) Barnamezős területek revitalizációja új közfunkcióval való megtöltés révén 15. Kis léptékű települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (finanszírozó alap: ERFA) Kis léptékű fejlesztések a települési környezetvédelmi infrastruktúra megújításával, kapcsolódva a nagyobb ágazati beruházásokhoz 16. Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása (finanszírozó alap: ERFA) Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó támogatás valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását 17. Kisléptékű közlekedési fejlesztések (finanszírozó alap: ERFA) Hivatásforgalmú kerékpárforgalmi hálózat és létesítmények, kerékpáros közösségi közlekedési rendszer fejlesztése Nem kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés-fejlesztések, közúti közösségi közlekedési járműbeszerzés 4-5 számjegyű utak, önkormányzati utak, és üzleti infrastruktúrához kapcsolódó kerítésen kívüli utak fejlesztése Üzleti infrastruktúrához kötődő kerítésen kívüli iparvágány-fejlesztés Olyan személyszállítási intermodális csomópontok fejlesztése, ahol a beruházási ráfordítás kevesebb, mint 50%-a kapcsolódik a kötöttpályás létesítményhez (pl. autóbusz-pályaudvarok) 18. A települési infrastrukturális létesítményekben – önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban – az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása (finanszírozó alap: ERFA) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának növelése, az azokban felhasznált megújuló energia arányának növelése

17 Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív)
Kistérségi fejlesztési tématerületek (TOP) Fejlesztési tématerület Beavatkozások (indikatív) 19. Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok (finanszírozó alap: ERFA) Térségi energiapotenciál kiaknázására épülő kisebb léptékű komplex fejlesztési programok - térségi és települési jelentőségű, települési és településközi koordinációt igénylő, megújuló forrásokból energia termelését és helyi felhasználását célzó beruházások (pl. nem távhőengedély-köteles önkormányzati tulajdonú közösségi fűtőművek létesítése) 20. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése (finanszírozó alap: ERFA) Egészségügyi alapszolgáltatások Önkormányzati hatáskörben lévő járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 21. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (finanszírozó alap: ERFA) A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése Demográfiai változások, illetve a társadalmi esélyegyenlőség miatt indokolt szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (pl. idősellátás, egyéb rászorulók) 22. Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúrafejlesztés (finanszírozó alap: ERFA) Térségi és helyi önkormányzati közszolgáltatások és közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 23. Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja (finanszírozó alap: ERFA) 24. A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése (finanszírozó alap: ESZA) Térségi és helyi jelentőségű közösségfejlesztést támogató programok, közösségi kezdeményezések, akciók megvalósítása Megyei társadalmi felelősségvállalási programok - a társadalmi befogadás, szegénység, integráció területén kisebb léptékű alternatív és kísérleti térségi és helyi fejlesztések támogatása Komplex térségi pszichoszociális alapú felkészítő és mentor programok, modell értékű helyi kezdeményezések támogatása

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Honlapunk: Elérhetőségeink:


Letölteni ppt "Megyei tervezési folyamat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések