Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016. A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016. A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia."— Előadás másolata:

1 Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

2 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) Kárpátok Alapítvány–Magyarország (az Ökotárs vezetésével konzorciumban)

3 Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Európai Gazdasági Térséghez tartozó, de nem uniós országok – Norvégia, Izland és Liechtenstein – programja az Európai Unióhoz újabban csatlakozott illetve gyengébben fejlett országok felzárkóztatására és támogatására. Célja a kontinensen belüli társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése és a támogató illetve a kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok építése. A civil társadalom fejlesztése mind a 15 támogatott országban kiemelt prioritásként szerepel. Bővebb információ: www.eeagrants.org

4 Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért, a hazai civil szféra és a lakosság környezeti érzékenységének, tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő magánalapítvány. 1056 Budapest, Szerb utca 17-19 (06 1) 411 3500 okotars@norvegcivilalap.hu

5 Az Autonómia Alapítvány 1990-ben a civil társadalom fejlődésének elősegítésére alakult magánalapítvány. Elsősorban olyan civil kezdeményezéseket támogat, amelyek során a résztvevők a rendelkezésükre álló helyi erőforrásokat is mozgósítják céljaik elérése érdekében. Hátrányos helyzetű emberek körében végzett fejlesztő- adományozó programjaiban roma és nem roma civil szervezetek a fő partnerei. 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9. (06 1) 237-6020 autonomia@norvegcivilalap.hu

6 A DemNet Alapítvány 1996 óta segíti a demokratikus civil társadalom fejlesztését Magyarországon, a Nyugat- Balkánon és a Keleti Partnerség országaiban. Célja a civil társadalom fenntartható működésének támogatása, a civil társadalom tagjai szerepvállalásának ösztönzése és társadalmi beágyazódásuk erősítése. 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40. (06 1 411-0410, 411-0411) demnet@norvegcivilalap.hu

7 A Kárpátok Alapítvány küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása. Az Alapítvány pályázati úton történő adományozással, hátrányos helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását előirányzó programok, projektek lebonyolításával, valamint hátrányos helyzetű fiatalok ösztöndíjazásával foglalkozik. 3300 Eger, Mekcsey u.1. (06 36) 516 750 karpatok@norvegcivilalap.hu

8 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja: - segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését ; - erősítse a magyarországi civil társadalom részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A program kiemelt figyelmet fordít: - a z emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) ; - a jó kormányzásra és átláthatóságra ; - a gyűlöletbeszéd és –cselekmények, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra ; - a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre ; - a nemek közti egyenlőségre (beleértve a nemi és családon belüli erőszakot). A program céljai

9 A program várt eredményei -erősödő állampolgári aktivitás; -a civil szervezetek és közösségek bekapcsolódása illetve hatékonyabb részvétele a helyi, regionális és országos közéletben és döntéshozatali folyamatokban; -szektorok közti partnerségek alakulása, fejlődése, különösen helyi, regionális és országos szintű állami szervezetekkel; -demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat; -érdekképviseleti tevékenységek erősödése; -hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése; -a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása; -jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez; -a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése; -társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.

10 További szempontok -újszerűség; -a helyi közösségben meglévő, de eddig ki nem használt potenciálra építés, a helyi erőforrások, valamint a célcsoportok bevonása; -a civil szervezetek alulról jövő szerveződésének erősítése, közvetlen akciók, a közösségi aktivitás serkentése; -a civil szervezetek támogatói bázisának, társadalmi elfogadottságának és beágyazottságának növelése; -túlnyomórészt vidéki térségekben megvalósulás, helyi kezdeményezés, illetve hátrányos helyzetű közösségek fejlesztése; -konkrét és életképes elképzelés a projekt lehetséges eredményeiről, és az elindított tevékenység, szolgáltatás projekt-időszakon túli fenntartásáról; -hatékony kommunikáció a projektben megjelenő társadalmi értékekről (pl. szolidaritás, nemek közti egyenlőség, fenntartható fejlődés, jó kormányzás stb.).

11 A program keretei 2013 – 2016: 3 meghirdetés (3 kör) S zétosztható keretösszeg: 11 150 000 € (3,2 milliárd Ft) Az első körben különböző témakörökben kis- és makroprojektek, valamint egyéni ösztöndíjas tanulmányutak támogatására van lehetőség.

12 Meghirdetések, program keretek KörPályázattípusFolyamatMeghirdetésÖsszegKeret 1. MakroprojektKét forduló 2013. február 12. max. 120.000 /140.000 € 3,8 m € KisprojektEgy fordulómax. 10.000 € 1,050 m € Egyéni ösztöndíjakEgy forduló 150 e € 2. Középprojekt 2 forduló 2014. január- február max. 50.000 € 3,79 € Kisprojektmax. 20.000 € 3. Középprojekt 2 forduló 2014 szeptember max. 40.000 € 2,36 € Kisprojektmax. 15.000 €

13 Pályázati felhívások 2013-ban Országos vagy regionális civil szervezetek hosszú távú megerősítése, fejlesztése ÉS tudásuk átadása a civil szektor más szervezeteinek. I. Témakör (DemNet, Kárpátok Alapítvány) Emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő szervezetek, tudásátadása a civil szektor más szervezeteinek az alábbi területeken: - demokrácia és emberi jogok; - női jogok és esélyegyenlőség; - ifjúsági és gyermekjogok. 50 000 - 120 000 € (14 539 500 - 34 894 800 Ft ) - 24-33 hónap II. Témakör (Ökotárs Alapítvány) Szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek, tudásátadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében. 50 000 - 140 000 € ( 14 539 500 - 40 710 600 Ft) - 24-33 hónap Makroprojektek

14 A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat, tapasztalataikat átadják más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési, mentori, coaching stb. programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. témakörben legalább 15 szervezettel kell együttdolgoznia. (Ők nem partnerszervezetek!) 2 fordulós pályázat: első fordulóban koncepció (költségvetés, ütemterv nélkül); második fordulóban részletes terv, költségvetés; 45-45 nap az első és a második fordulós pályázat megírására; a továbbjutók pályázatainak kidolgozásában konzultációs segítséget adunk. Pályázati felhívások 2013-ban Makroprojektek

15 Egyik témakörben sem támogathatók CSAK a már létező szövetségek, hálózatok fejlesztésére irányuló projektek! Előnyben részesülnek a minél több új szervezetet/csoportokat bevonó programok. A program projektszemléletű pályázatokat támogat, azaz nem támogathat: politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit; beruházásokat (kivéve, ha szerves részét képezik a projektnek); föld és ingatlan vásárlást; általános működési és eszközbeszerzési költségeket (kivéve, ha az egy egyébként támogatható projekt szerves része); elsősorban szabadidős célú tevékenységeket. Pályázati felhívások 2013-ban Makroprojektek

16 Civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért, helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. 1 500 – 10 000 € (436 185 Ft - 2 907 900 Ft) - max. 12 hónap Pályázati felhívások 2013-ban Kisprojektek

17 Pályázni a megadott témakörökön belül lehet, elsősorban – de nem kizárólag – az alább felsorolt konkrét célok mentén. Egy projekt több témakört is érinthet. A) témakör: demokrácia és emberi jogok (DemNet) B) témakör: női jogok és esélyegyenlőség (DemNet) C) témakör: közösség- és szervezetfejlesztés (Kárpátok Alapítvány) D) témakör: ifjúság- és gyermekügyek (Kárpátok Alapítvány) E) témakör: környezet és fenntartható fejlődés (Ökotárs Alapítvány) F) témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak (Autonómia Alapítvány) G) témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése - fókusz: roma integráció (Autonómia Alapítvány) Pályázati felhívások 2013-ban Kisprojektek

18 A témakör Demokrácia és emberi jogok: a civil szervezetek részvételének serkentése a döntéshozatali folyamatokban; közérdekű érdekérvényesítő akciók és kampányok szervezése; a közpénzek elköltésének nyomon követése, átláthatóságának növelése akciókkal és kampányokkal; az aktív állampolgárság serkentése; az emberi jogok védelme és a jogvédelem fejlesztése, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni fellépés, a megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés elleni fellépés.

19 B témakör Női jogok és esélyegyenlőség: fellépés a nemi megkülönböztetés és erőszak ellen; a megkülönböztetéssel és kirekesztéssel leginkább érintett csoportok mozgósítása; a családon belüli és nemi erőszak megelőzését illetve az áldozatok védelmét szolgáló intézményrendszer megerősítése, a gyermek- és fiatalkorú prostitúció elleni fellépés; esélyegyenlőségi modellek kidolgozása és megvalósítása; szektorok közötti együttműködés serkentése; szemlélet- és viselkedésformáló kampányok és akciók a női jogok és esélyegyenlőség témakörökben.

20 C témakör Közösség- és szervezetfejlesztés: helyi emberek felkészítése közösségeik belső erőforrásainak feltérképezésére és ezek felhasználására a közösség érdekében; civil szervezetek és közösségek felkészítése a helyi viszonyok értelmezésére, és ezek alapján az aktuális kihívásokra választ adó konkrét cselekvési tervek kidolgozására; összetartó és együttműködő közösségek formálása, amelyek képesek részt venni a helyi/regionális döntéshozásban; helyi együttműködések támogatása és serkentése (állampolgárok, döntéshozók, helyi intézmények, vállalatok stb. között); az átláthatóság, a szolidaritás és befogadás, az esélyegyenlőség és a kulturális sokszínűség értékeinek támogatása helyi közösségekben.

21 D témakör Ifjúsági- és gyermekügyek: az ifjúságpolitika, ifjúsági munka fejlesztése helyi és regionális szinten; a fiatalok és a gyerekek önszerveződésének, érdekképviseletének és -érvényesítésének elősegítése; a fiatalok aktív állampolgárságának és társadalmi részvételi aktivitásának fejlesztése, a döntéshozatalba való bevonásuk; a fiatalok munkanélküliségének csökkentése; fellépés az ifjúsági és gyermekszegénység ellen, az oktatási szegregáció és esélyegyenlőtlenség csökkentése; fellépés a megkülönböztetés ellen, a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd és az esélyegyenlőség népszerűsítése; a fiatalok figyelmének felhívása a társadalmi kirekesztés, a rasszizmus, az idegengyűlölet a gyűlöletbeszéd és -cselekmények elleni fellépés fontosságára.

22 E témakör Környezetvédelem és fenntartható fejlődés: olyan közösségi kezdeményezések, amelyek a fenntarthatóság elvét gyakorlati szinten építik be a mindennapi életbe; fenntartható, környezetbarát megoldásokat alkalmazó, könnyen átvehető kísérleti projektek fejlesztése, amelyek rávilágítanak a helyi problémák gyökereire; környezeti szempontok érvényesítése más szektorokban (pl. földhasználat, mezőgazdaság); helyi együttműködések (lakosok, döntéshozók, helyi intézmények, vállalatok stb. között) ösztönzése és fejlesztése a közösség fenntartható környezetének megőrzése érdekében; környezetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítési és hálózatépítő képességének erősítése.

23 F témakör Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak: alapvető szolgáltatások biztosítása társadalmilag sérülékeny csoportok számára olyan esetekben, amelyekben az állam ezeket a szolgáltatásokat nem vagy nem megfelelő szinten biztosítja; állami szolgáltatások hatékonyságát növelő új módszerek keresése és kipróbálása, valamint jobb szolgáltatások szorgalmazása helyi, regionális és nemzeti szinten; célcsoportok részvételére épített, elérhető és megfizethető szolgáltatások megszervezése és kipróbálása, amelyeket később állami intézmények átvehetnek vagy állami segítséggel tovább működtethetőek; emberi jogok védelme és erősítése, beleértve a kisebbségek jogait. A kisebbségek és megbélyegzett társadalmi csoportok elleni gyűlöletbeszéd és -cselekmények elleni fellépést valamilyen formában tartalmazó projektek előnyt élveznek.

24 G témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció): társadalmilag sérülékeny csoportokért illetve azokkal dolgozó civil szervezetek hatékonyabb működésének segítése, érdekérvényesítő képességük fejlesztése; sérülékeny csoportok érdekérvényesítő erejének és önbizalmának növelése tagjaik – saját érdekeikért történő – mobilizálásával; helyi közösségek támogatása abban, hogy szövetségeket és munkacsoportokat hozzanak létre problémáik elemzésére és azok rövid és hosszú távú megoldásának kitalálására. Roma integrációs stratégia alkotása az érintettek segítségével, az európai és nemzeti irányelvek mentén; elsősorban romák részvételének támogatása olyan együttműködésekben, közös programokban, amelyek a kölcsönös bizalmat és elfogadást valamint ezen csoportok hitelességét erősítik, s ezáltal alapot képeznek további közös munkákhoz.

25 3-6 hónapos gyakornoki program Norvégia, Izland, Liechtenstein civil szervezeteinél. Cél: érdekérvényesítés, közösségi részvétel, kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatok magyarországi adaptációja + kétoldalú kapcsolatok erősítése. 1500 €/hó + egyszeri 1000 €/fő Pályázati felhívások 2013-ban Egyéni ösztöndíjak

26 Az egyéni ösztöndíjra pályázók magyarországi civil szervezetekben dolgoznak és a tanulmányút témaköreihez kapcsolódó területeken legalább 3 éves tapasztalattal rendelkeznek. A küldő szervezet az ösztöndíjas tapasztalataira építve kísérleti projektet dolgoz ki, melyet az alap későbbi pályázati fordulói n nyújthat be (2. kör – közép projekt). Pályázati felhívások 2013-ban Egyéni ösztöndíjak

27 Beadási határidők 2013-ban Makroprojektek 1. forduló beadási határidő: 2013. március 29. (péntek) 18.00 óra. Döntés április végén – ezt követően 45 nap van a kidolgozásra. 2. forduló várható beadás: 2013. június 17. Döntés augusztus közepén – döntés követően kezdődhet a projekt. (Legkésőbb 2016. április 30-ig be kell fejezni)

28 Beadási határidők 2013-ban Kisprojektek beadási határidő:2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra. Várható döntés július közepén – döntés követően kezdődhet a projekt (Legkésőbb 2013. szeptember 30-ig meg kell kezdeni). Egyéni ösztöndíjak beadási határidő:2013. április 15. (hétfő) 18.00 óra. Várható döntés 2013. június 4. Befejezésére legkésőbb 2014. január 31-ig van lehetőség.

29 3 teljes éve (makroprojektek) ill. 1 teljes éve (kisprojektek) bejegyzett, a megadott területeken tevékenykedő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek), melyek önkéntes alapon szerveződnek, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, for- profit szervezetektől. Kik pályázhatnak? Egyéb tudnivalók

30 civil szervezet és szövetség (2011. évi CLXXV. tv.) egyesület és alapítvány (1959. évi IV. tv., Ptk.) szociális szövetkezet (2006. évi X. tv.) illetve makro II. témakör: nonprofit gazdasági társaságok is (2006. évi IV.tv) további feltétel: köztartozás-mentesség NEM PÁLYÁZHATNAK pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, egyházak, közalapítványok, foglalkoztatási szövetkezetek Kik pályázhatnak? Egyéb tudnivalók

31 1 pályázó 1 körben 1 pályázatot nyújthat be (vagy makro- vagy kisprojektbe) ezen kívül egy pályázatban lehet partner is! Ha rendben lezárta pályázatát, a program következő körében újra pályázhat! Ösztöndíjas pályázat makro- vagy kisprojekt mellé is beadható. Hányszor lehet pályázni? Egyéb tudnivalók

32 Partner = támogatásban részesül (maximum 3): olyan civil szervezet, mely önállóan is pályázhat; szervezetek a támogató és kedvezményezett országokból (donorok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezettek: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország); nemzetközi civil szervezetek. Együttműködő = támogatásban nem részesül: a fentiek mellett magyarországi gazdasági társaságok, állami, önkormányzati szervek és intézmények, valamint társulásaik. Partnerek és együttműködők Egyéb tudnivalók

33 Makro és kisprojektek: min. 10% önrész: min. 5% készpénz + max. 5% önkéntes munka. Önkéntes óradíja = havi minimálbér/160 (350/2011. Kormányrendelet 4.§ (5) alapján). Eltérni a különleges készségeket, szaktudást igénylő, magas piaci értéket képviselő önkéntes tevékenység esetében lehet. Egyéni ösztöndíjas – 0 %. Önrész Egyéb tudnivalók

34 Közvetlen költségek: a projekt végrehajtása alatt keletkeznek; pályázati költségvetésben szerepelnek; szükségesek a projekt végrehajtásához; azonosítható ak és ellenőrizhető k (számviteli nyilvántartásban elszámolt); ésszerű, indokolt, hatékony, gazdaságos és eredményes pénzgazdálkodás; jogszabályoknak megfelel; Elszámolható költségek Egyéb tudnivalók

35 projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége; a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők utazási költségei és napidíja; a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (figyelembe véve az értékcsökkenést); szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs, banki, számviteli költségeket, a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, a projekthez közvetlenül kapcsolható irodabérletet, képzések és egyéb szolgáltatások költségeit; ingatlanok felújítási, átalakítási és újjáépítési költségei (a projekt közvetlen költségének legfeljebb 50%-áig). Elszámolható költségek: Egyéb tudnivalók

36 Közvetett költségek Projekthez közvetetten kapcsolódó, indokolható költségek (irodabérlet, rezsi stb.) is elszámolhatók: tételesen a megfelelő költségsoron feltüntetve, indoklással vagy általánosan – közvetlen költségek 10%-ig. A költségvetés kidolgozása során választani kell a két elszámolási forma közül, a kettő kombinációjára nincs lehetőség! Az általános közvetett költségeknek a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően szerepelnie kell. Elszámolható költségek Egyéb tudnivalók

37 Pályázni a www.norvegcivilalap.hu oldalon lehet! Regisztráció: szervezet neve, alapadatai, e-mail címe. Az űrlapon jelölni kell, hogy a pályázatot mely témakörre nyújtják be! Hogyan lehet pályázni? Egyéb tudnivalók

38

39

40

41

42

43

44

45 Ösztöndíj - küldő szervezet nyilatkozata (cégszerűen aláírt és digitalizált); - pályázó önéletrajza; - fogadó szervezet nyilatkozata vagy kapcsolatfelvételt bizonyító dokumentáció. Makroprojekt – nincs! Kisprojekt – nincs! Egyéb benyújtandó dokumentumok Egyéb tudnivalók

46 Formai értékelés Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! Kétlépcsős tartalmi értékelés és elbírálás: 1. szakmai előértékelés és pontozás (esetleg kiegészítő kérdések, előmonitorozás); 2. Bíráló bizottság – támogatási javaslat. Döntés jóváhagyása: Lebonyolító alapítványok képviselői. A döntés végleges, fellebbezésre nincs mód. A döntést a www.norvegcivilalap.hu oldalon tesszük közzé + minden pályázó e-mail értesítést kap. Pályázatok értékelése Egyéb tudnivalók

47 Előleg + beszámolókhoz igazított részletek + 10% utólagos kifizetés a projekt zárása után. Utalás: a tartalmi és pénzügyi beszámolók elfogadása után 15 napon belül. Utalási rend Egyéb tudnivalók

48 Előleg40% 1. éves részbeszámoló30% 2. éves részbeszámoló20% Végbeszámoló10% Makroprojektek finanszírozása Egyéb tudnivalók

49 Projekt hossza Részbeszámoló4 hó5 - 8 hó9 - 12 hó Előleg90%60% 1. részbeszámoló (4 hónap)30% 2. részbeszámoló (8 hónap)30% Végbeszámoló10% Indokolt esetben, az utalási összegeket a projekt igényeihez lehet szabni. Az időközi részösszegeket a részbeszámolók elfogadása után lehet utalni, a teljes költségvetés 90%-ig. Kisprojektek finanszírozása Egyéb tudnivalók

50 Aláíró: Ökotárs Alapítvány Szerződés mellékletek: bírósági végzés; „nullás” NAV igazolás; alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata; banki beszedési megbízás, a szervezet minden bankszámlájára érvényes; közhasznúsági jelentés; partnerség esetén együttműködési megállapodás, külföldi partnernél angolul! (Mind 30 napnál nem régebbi, egyszerű másolat.) A Bíráló bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja. Szerződéskötés Egyéb tudnivalók

51 Szívesen vállaljuk további információs napok tartását helyi civil szervezetek, központok, közösségek meghívására, ha a helyi szervező biztosítani tudja az esemény lebonyolítását és legalább 15 szervezet, a program iránt kifejezetten érdeklődő részvételét!

52 Köszönjük a figyelmet! norvegcivilalap.hu


Letölteni ppt "Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016. A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések