Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vas Megyei Munkaügyi Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vas Megyei Munkaügyi Központ"— Előadás másolata:

1 Vas Megyei Munkaügyi Központ
A Vas Megyei Munkaügyi Központ lehetősége és gyakorlata a foglalkoztatási rehabilitáció támogatásában Szombathely, október 24. Dr. Kovács Péter Vas Megyei Munkaügyi Központ igazgató

2 Munkaerőpiaci Alapból adható támogatások
Vas Megyei Munkaügyi Központ Munkaerőpiaci Alapból adható támogatások Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása Rehabilitációs foglalkoztatást bővítő bértámogatás Megváltozott munkaképességű álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása Az elhelyezkedést elősegítő szolgáltatások támogatása

3 Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása
Vas Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása új munkahelyek létesítéséhez,  meglévő munkahelyek rehabilitációs célú átalakítására, ezen belül: a termelő, szolgáltató létesítmények átalakítására, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítést,  

4 Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása -2
Vas Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása -2 a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések     beszerzésére, átalakítására,  a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a   munkaeszközök korszerűsítésére,  beruházásra, amely a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében - beruházással   egybekötötten - munkahely létesítésére,  korszerűsítésére és fejlesztésére, továbbá létesítmény  építésére, szerelésére, bővítésére, illetőleg átalakítására, biztonságosabbá tételére irányul

5 Rehabilitációs foglalkoztatást bővítő bértámogatás
Vas Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs foglalkoztatást bővítő bértámogatás Az olyan munkáltató igényelheti aki: nem köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét a kérelem benyújtását megelőző naptári évben teljesítette és a kötelezettség teljesítését a kérelem benyújtásának évében vállalja, továbbá olyan álláskereső legalább 12 hónapra szóló foglalkoztatását vállalja, akinek a munkaképessége legalább 40%-ban csökkent, és öregségi nyugdíjra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdésének i) pontja szerint nem jogosult, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül.

6 Vas Megyei Munkaügyi Központ
Megváltozott munkaképességű álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása A támogatás célja: A legalább 40%-ban csökkent munkaképességgel (OOSZI, MOSZI határozattal) rendelkező öregségi nyugdíjra még nem jogosult, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesülő álláskeresők segítése saját vállalkozásuk elindításához.

7 Vas Megyei Munkaügyi Központ
A DECENTRALIZÁLT REHABILITÁCIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA KÖZÖTT Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása

8 Vas Megyei Munkaügyi Központ
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Decentralizált keret összege (Ft): 59  69  82  42  54  Hirdetési költség (Ft): Pályázati blokkok száma (db): 2 1 4 Decentralizált keret felhasználása a tárgyévben (hirdetési költség és áthúzódó hatás nélkül) (Ft): 50  60  75  54  Visszatérítendő támogatás (Ft): 12  15  Áthúzódó összeg a következő évre (Ft): 14  12  Elutasított pályázat (db): Támogatott: pályázat (db): 7 6 létszámbővítés (fő): 60 49 26 22 36 munkahelymegőrzés (fő): 10 29 65 Visszatérítendő támogatás törlesztése: törlesztők száma (db): 17 16 9 12 tervezett (Ft): 20  15  12  15  12  tény (Ft): 20  16  ?????????

9 Vas Megyei Munkaügyi Központ
A dotációs rendszer átalakítása, akkreditációs és más támogatási formák bevezetése

10 Magyarországi helyzetkép 2005.végéig
Vas Megyei Munkaügyi Központ Magyarországi helyzetkép 2005.végéig A több mint húsz éves 8/1983-as EüM-PM rendelet szabályozza a foglalkozási rehabilitáció szakmai és támogatási (dotáció) kritériumait. Felerősödtek a jogszabály ellentmondásain alapuló diszfunkcionális elemek: a normatív támogatás nehezen tervezhető és finanszírozható, nem határozza meg a dotáció felhasználásának szabályait, a védett szervezet fogalmát, nem rendelkezik a támogatásban részesülő gazdálkodó szervezetek rehabilitációs feladatairól.

11 Dotációs rendszer jellemzői
Vas Megyei Munkaügyi Központ Dotációs rendszer jellemzői Csak gazdálkodó szervezetek és szociális foglalkoztatók igényelhetik (igényelhették) a támogatást. Nem veheti igénybe: a 20 fő alatti kis és középvállalkozás egyéni vállalkozó non-profit szervezet költségvetési intézmény (az új támogatásoknál sem)

12 Az érdekeltségi rendszer átalakításának alapelvei
Vas Megyei Munkaügyi Központ Az érdekeltségi rendszer átalakításának alapelvei A rehabilitációban érintettek közreműködésével olyan új szabályozás alakuljon ki, amely: egyértelmű, átlátható, a foglalkoztatóknak azonos esélyt biztosító feltételrendszert határoz meg, a munkavállalók egészségi és mentális állapotának megfelelő munkahelyi környezetet biztosít

13 Az új szabályozás Akkreditáció
Vas Megyei Munkaügyi Központ Az új szabályozás Akkreditáció A megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkáltató kérheti. Akkreditációs tanúsítványt kap. Nem kötelező kérni, azonban től csak akkreditált munkáltató kérhet támogatást megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához. Az akkreditáció a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatók munkaviszony keretében kifejtett rehabilitációs feladatait határozza meg.

14 Az akkreditáció bevezetésének célja
Vas Megyei Munkaügyi Központ Az akkreditáció bevezetésének célja Elsődleges cél: A foglalkozási rehabilitációs tevékenység szabályainak, személyi, tárgyi feltételeinek, a magatartási szabályoknak a meghatározása a munkavégzéshez nyújtott támogatás fejében.

15 A szabályok fokozatos bevezetése
Vas Megyei Munkaügyi Központ A szabályok fokozatos bevezetése től benyújtható az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem, től a jelenleg kijelölt célszervezetek – a célszervezeteket most megillető – magasabb összegű dotációra akkor tarthatnak igényt, ha az akkreditációs eljárás alapján kiadott (kiemelt vagy feltételes) tanúsítvánnyal rendelkeznek (átmeneti szabályok alkalmazásával).

16 Akkreditációs szintek - Tanúsítvány
Vas Megyei Munkaügyi Központ Akkreditációs szintek - Tanúsítvány akkreditált foglalkoztató (alap tanúsítvány), rehabilitációs foglalkoztató (rehabilitációs tanúsítvány), védett foglalkoztató (kiemelt vagy feltételes tanúsítvány)

17 Az akkreditációs szintek bevezetésével lehetővé válik
Vas Megyei Munkaügyi Központ Az akkreditációs szintek bevezetésével lehetővé válik a rehabilitációs foglalkoztatást tervező, ill. abba éppen bekapcsolódó, a megv. munk.képességű munkavállalókat jelentős számban foglalkoztató, valamint az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek munkavégzését magas szinten szervező munkáltatók részvétele a minősítési rendszerben.

18 Akkreditált foglalkoztató
Vas Megyei Munkaügyi Központ Akkreditált foglalkoztató a munkáltató a foglalkoztatást a munkajogi és munkavédelmi szabályok megtartása mellett, a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében, saját maga, a székhelyén, telephelyén, fióktelepén biztosítja.

19 Rehabilitációs foglalkoztató
Vas Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs foglalkoztató a munkáltató a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban legalább 20 fő vagy ennél több megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, és ez a létszám eléri vagy meghaladja az alkalmazottak 40%-át, akkreditációs tanúsítványt csak akkor kaphat, ha az emelt szintű követelményeket teljesíti.

20 Védett foglalkoztató -1
Vas Megyei Munkaügyi Központ Védett foglalkoztató -1 megváltozott munkaképességű munkavállalókat - a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve - a kötelező foglalkoztatási szintet (5%) meghaladó létszámban foglalkoztat, munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50 főt, irányítási és döntési folyamatai a külön jogszabályban meghatározott dokumentumok tanúsága szerint szabályozottak, a megváltozott munkaképességű munkavállalók eltérő képességeinek megfelelő foglalkoztatás biztosítása érdekében a rehabilitációs célú foglalkoztatás mellett a közösségi munkavégzés lehetőségét is biztosítja,

21 Védett foglalkoztató - 2
Vas Megyei Munkaügyi Központ Védett foglalkoztató - 2 a betanított- és segédmunka végzésének lehetősége mellett a képesítéshez, illetőleg képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé teszi, az eredményes rehabilitációhoz szükséges képzési lehetőségeket - saját maga vagy felnőttképzést folytató intézmény bevonásával - biztosítja, továbbá az érintett munkavállaló képzésben történő részvételét elősegíti, legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet, igény esetén a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja,

22 Védett foglalkoztató - 3
Vas Megyei Munkaügyi Központ Védett foglalkoztató - 3 A kérelemben megnevezett székhelyen, illetőleg telephelyen, fióktelepen a ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50%-ot, és és a foglalkoztatás rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül.

23 Az új támogatási rendszer elemei
Vas Megyei Munkaügyi Központ Az új támogatási rendszer elemei Bértámogatás: az alacsonyabb termelékenység kompenzálására szolgál. Költségkompenzáció: megtéríthetőek a foglalkozáshoz kapcsolódó egyes költségek. Rehabilitációs költségtámogatás: szinte minden olyan költség megtéríthető, amely a foglalkoztatáshoz szükséges.

24 Rehabilitációs bértámogatások
Vas Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs bértámogatások Munkába helyezéshez, munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás: A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásának támogatása

25 Munkába helyezéshez, munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás
Vas Megyei Munkaügyi Központ Munkába helyezéshez, munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás A munkabér és járulékai együttes összegének 60%-a, a munkáltatónak legalább 12 hónapig tartó foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia (ha olyan megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, aki személyre szóló rehabilitációval tovább foglalkoztatható).

26 A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás
Vas Megyei Munkaügyi Központ A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás az 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkabér és járulékainak 40%-a, a 67%-os vagy azt meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkabér és járulékainak 60%-a, súlyosan illetve halmozottan fogyatékos munkavállaló esetén a munkabér és járulékainak 100%-a állapítható meg.

27 A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásának támogatása
Vas Megyei Munkaügyi Központ A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásának támogatása Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodása vagy fogyatékossága miatt a munkavégzéshez segítő személy közreműködése szükséges, a munkáltató részére megtéríthető a csoportos, illetőleg egyéni segítésre fordított időre jutó munkabér és járulékainak együttes összege.

28 Költségkompenzációs támogatás
Vas Megyei Munkaügyi Központ Költségkompenzációs támogatás A védett foglalkoztató részére megtéríthetők a megváltozott munkaképességű munkavállalók a) munkába járásával összefüggő személyszállítás költségei, valamint b) foglalkoztatásához, illetőleg a munkavégzés feltételeinek biztosításához szükséges, az irányításhoz és adminisztrációhoz kapcsolódó, továbbá a logisztikai, munkaszervezési és szállítási költségek.

29 Rehabilitációs költségtámogatás
Vas Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs költségtámogatás Támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak, ha pályázati eljárás alapján kötött hatósági szerződésben (a továbbiakban: védett szervezeti szerződés) olyan személyek foglalkoztatását vállalja, akiknek - egészségi állapotuk, illetőleg fogyatékosságuk jellege miatt - nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatására nincs lehetőség.

30 Vas Megyei Munkaügyi Központ
Humán szolgáltatások Szolgáltatások nyújtásával, rehabilitációs csoport speciális szolgáltatásaival és Rehabilitációs Információs Centrum működtetésével tudjuk kiemelten segíteni ügyfeleinket.


Letölteni ppt "Vas Megyei Munkaügyi Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések