Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vas Megyei Munkaügyi Központ A Vas Megyei Munkaügyi Központ lehetősége és gyakorlata a foglalkoztatási rehabilitáció támogatásában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vas Megyei Munkaügyi Központ A Vas Megyei Munkaügyi Központ lehetősége és gyakorlata a foglalkoztatási rehabilitáció támogatásában."— Előadás másolata:

1 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu A Vas Megyei Munkaügyi Központ lehetősége és gyakorlata a foglalkoztatási rehabilitáció támogatásában Dr. Kovács Péter Vas Megyei Munkaügyi Központ igazgató Szombathely, 2006. október 24.

2 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Munkaerőpiaci Alapból adható támogatások Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása Rehabilitációs foglalkoztatást bővítő bértámogatás Megváltozott munkaképességű álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása Az elhelyezkedést elősegítő szolgáltatások támogatása

3 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása  új munkahelyek létesítéséhez,  meglévő munkahelyek rehabilitációs célú átalakítására, ezen belül: a termelő, szolgáltató létesítmények átalakítására, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítést,

4 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása -2 a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzésére, átalakítására, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítésére, beruházásra, amely a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében - beruházással egybekötötten - munkahely létesítésére, korszerűsítésére és fejlesztésére, továbbá létesítmény építésére, szerelésére, bővítésére, illetőleg átalakítására, biztonságosabbá tételére irányul

5 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Rehabilitációs foglalkoztatást bővítő bértámogatás Az olyan munkáltató igényelheti aki: nem köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét a kérelem benyújtását megelőző naptári évben teljesítette és a kötelezettség teljesítését a kérelem benyújtásának évében vállalja, továbbá olyan álláskereső legalább 12 hónapra szóló foglalkoztatását vállalja, akinek a munkaképessége legalább 40%-ban csökkent, és öregségi nyugdíjra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdésének i) pontja szerint nem jogosult, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül.

6 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Megváltozott munkaképességű álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása A támogatás célja: A legalább 40%-ban csökkent munkaképességgel (OOSZI, MOSZI határozattal) rendelkező öregségi nyugdíjra még nem jogosult, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesülő álláskeresők segítése saját vállalkozásuk elindításához.

7 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu A DECENTRALIZÁLT REHABILITÁCIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA 2002-2006. KÖZÖTT Rehabilitációs munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása

8 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu 2002.2003.2004.2005.2006. Decentralizált keret összege (Ft):59 580 00069 825 00082 367 00042 345 00054 184 000 Hirdetési költség (Ft):280 926150 348163 362464 362176 648 Pályázati blokkok száma (db):21141 Decentralizált keret felhasználása a tárgyévben (hirdetési költség és áthúzódó hatás nélkül) (Ft): 50 999 00060 874 00075 203 2408 851 00054 007 000 Visszatérítendő támogatás (Ft):12 300 00015 160 0009 200 000900 0002 600 000 Áthúzódó összeg a következő évre (Ft):8 800 0007 000 00014 615 000012 233 000 Elutasított pályázat (db):11210 Támogatott: pályázat (db):47612 létszámbővítés (fő):6049262236 munkahelymegőrzés (fő):10296500 Visszatérítendő támogatás törlesztése: törlesztők száma (db):1716912 tervezett (Ft):20 156 00015 574 00012 330 00015 740 00012 612 500 tény (Ft):20 406 00015 574 00012 330 00016 527 500?????????

9 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu A dotációs rendszer átalakítása, akkreditációs és más támogatási formák bevezetése

10 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu A több mint húsz éves 8/1983-as EüM-PM rendelet szabályozza a foglalkozási rehabilitáció szakmai és támogatási (dotáció) kritériumait. Felerősödtek a jogszabály ellentmondásain alapuló diszfunkcionális elemek: a normatív támogatás nehezen tervezhető és finanszírozható, nem határozza meg a dotáció felhasználásának szabályait, a védett szervezet fogalmát, nem rendelkezik a támogatásban részesülő gazdálkodó szervezetek rehabilitációs feladatairól. Magyarországi helyzetkép 2005.végéig

11 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Csak gazdálkodó szervezetek és szociális foglalkoztatók igényelhetik (igényelhették) a támogatást. Nem veheti igénybe: a 20 fő alatti kis és középvállalkozás egyéni vállalkozó non-profit szervezet költségvetési intézmény ( az új támogatásoknál sem) Dotációs rendszer jellemzői

12 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Az érdekeltségi rendszer átalakításának alapelvei A rehabilitációban érintettek közreműködésével olyan új szabályozás alakuljon ki, amely: egyértelmű, átlátható, a foglalkoztatóknak azonos esélyt biztosító feltételrendszert határoz meg, a munkavállalók egészségi és mentális állapotának megfelelő munkahelyi környezetet biztosít

13 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Az új szabályozás Akkreditáció A megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkáltató kérheti. Akkreditációs tanúsítványt kap. Nem kötelező kérni, azonban 2007.07.01-től csak akkreditált munkáltató kérhet támogatást megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához. Az akkreditáció a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatók munkaviszony keretében kifejtett rehabilitációs feladatait határozza meg.

14 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Az akkreditáció bevezetésének célja Elsődleges cél: A foglalkozási rehabilitációs tevékenység szabályainak, személyi, tárgyi feltételeinek, a magatartási szabályoknak a meghatározása a munkavégzéshez nyújtott támogatás fejében.

15 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu A szabályok fokozatos bevezetése 2005. 11. 01-től benyújtható az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem, 2006. 05. 01-től a jelenleg kijelölt célszervezetek – a célszervezeteket most megillető – magasabb összegű dotációra akkor tarthatnak igényt, ha az akkreditációs eljárás alapján kiadott (kiemelt vagy feltételes) tanúsítvánnyal rendelkeznek (átmeneti szabályok alkalmazásával).

16 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Akkreditációs szintek - Tanúsítvány akkreditált foglalkoztató (alap tanúsítvány), rehabilitációs foglalkoztató (rehabilitációs tanúsítvány), védett foglalkoztató (kiemelt vagy feltételes tanúsítvány)

17 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Az akkreditációs szintek bevezetésével lehetővé válik a rehabilitációs foglalkoztatást tervező, ill. abba éppen bekapcsolódó, a megv. munk.képességű munkavállalókat jelentős számban foglalkoztató, valamint az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek munkavégzését magas szinten szervező munkáltatók részvétele a minősítési rendszerben.

18 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Akkreditált foglalkoztató a munkáltató a foglalkoztatást a munkajogi és munkavédelmi szabályok megtartása mellett, a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében, saját maga, a székhelyén, telephelyén, fióktelepén biztosítja.

19 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Rehabilitációs foglalkoztató a munkáltató a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban legalább 20 fő vagy ennél több megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, és ez a létszám eléri vagy meghaladja az alkalmazottak 40%-át, akkreditációs tanúsítványt csak akkor kaphat, ha az emelt szintű követelményeket teljesíti.

20 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Védett foglalkoztató -1 megváltozott munkaképességű munkavállalókat - a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve - a kötelező foglalkoztatási szintet (5%) meghaladó létszámban foglalkoztat, munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50 főt, irányítási és döntési folyamatai a külön jogszabályban meghatározott dokumentumok tanúsága szerint szabályozottak, a megváltozott munkaképességű munkavállalók eltérő képességeinek megfelelő foglalkoztatás biztosítása érdekében a rehabilitációs célú foglalkoztatás mellett a közösségi munkavégzés lehetőségét is biztosítja,

21 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Védett foglalkoztató - 2 a betanított- és segédmunka végzésének lehetősége mellett a képesítéshez, illetőleg képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé teszi, az eredményes rehabilitációhoz szükséges képzési lehetőségeket - saját maga vagy felnőttképzést folytató intézmény bevonásával - biztosítja, továbbá az érintett munkavállaló képzésben történő részvételét elősegíti, legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet, igény esetén a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja,

22 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Védett foglalkoztató - 3 A kérelemben megnevezett székhelyen, illetőleg telephelyen, fióktelepen a ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az 50%-ot, és és a foglalkoztatás rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül.

23 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Az új támogatási rendszer elemei Bértámogatás: az alacsonyabb termelékenység kompenzálására szolgál. Költségkompenzáció: megtéríthetőek a foglalkozáshoz kapcsolódó egyes költségek. Rehabilitációs költségtámogatás: szinte minden olyan költség megtéríthető, amely a foglalkoztatáshoz szükséges.

24 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Rehabilitációs bértámogatások Munkába helyezéshez, munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás: A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásának támogatása

25 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Munkába helyezéshez, munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás A munkabér és járulékai együttes összegének 60%-a, a munkáltatónak legalább 12 hónapig tartó foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia (ha olyan megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, aki személyre szóló rehabilitációval tovább foglalkoztatható).

26 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás az 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkabér és járulékainak 40%-a, a 67%-os vagy azt meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkabér és járulékainak 60%-a, súlyosan illetve halmozottan fogyatékos munkavállaló esetén a munkabér és járulékainak 100%-a állapítható meg.

27 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásának támogatása Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodása vagy fogyatékossága miatt a munkavégzéshez segítő személy közreműködése szükséges, a munkáltató részére megtéríthető a csoportos, illetőleg egyéni segítésre fordított időre jutó munkabér és járulékainak együttes összege.

28 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Költségkompenzációs támogatás A védett foglalkoztató részére megtéríthetők a megváltozott munkaképességű munkavállalók a) munkába járásával összefüggő személyszállítás költségei, valamint b) foglalkoztatásához, illetőleg a munkavégzés feltételeinek biztosításához szükséges, az irányításhoz és adminisztrációhoz kapcsolódó, továbbá a logisztikai, munkaszervezési és szállítási költségek.

29 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Rehabilitációs költségtámogatás Támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak, ha pályázati eljárás alapján kötött hatósági szerződésben (a továbbiakban: védett szervezeti szerződés) olyan személyek foglalkoztatását vállalja, akiknek - egészségi állapotuk, illetőleg fogyatékosságuk jellege miatt - nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatására nincs lehetőség.

30 Vas Megyei Munkaügyi Központ http://www.vasmmk.hu Humán szolgáltatások Szolgáltatások nyújtásával, rehabilitációs csoport speciális szolgáltatásaival és Rehabilitációs Információs Centrum működtetésével tudjuk kiemelten segíteni ügyfeleinket.


Letölteni ppt "Vas Megyei Munkaügyi Központ A Vas Megyei Munkaügyi Központ lehetősége és gyakorlata a foglalkoztatási rehabilitáció támogatásában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések