Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei."— Előadás másolata:

1 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei

2 Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtása a 2000. és 2006. közötti időszakban két körben történik A második kör 2004-ben indult a 10 újonnan belépett tagállam, köztük Magyarország részvételével Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés a tanulásról szól. Célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Magyarországon az EQUAL Közösségi Kezdeményezés rendelkezésre álló teljes összeg a 2004-2006-os időszakra 40 389 513 euró (10.097.378.250 Ft), amelynek 75%-át az Európai Szociális Alap (továbbiakban: ESZA), 25%-át pedig a központi költségvetés adja. A magyar EQUAL Közösségi Kezdeményezés azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek − az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya miatt munkát vállalni nem tudók − képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő. Az EQUAL-ről...

3 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Eredmények a végrehajtás során 4 téma: - A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése („A” téma) - Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik („E” téma) - A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése („H” téma) - Menedékkérők társadalmi integrációjának és szakmai képzésének támogatása („I” téma) 39 FP”=„39 projekt Több, mint 120 nemzetközi partnerségi kapcsolat Közel 5,5 mrd ft kifizetés (2007.09.11.)

4 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Eredmények a végrehajtás során Az „A” prioritás keretében bevont elsődleges célcsoport összesen 4815 fő -Hajléktalan 1400 fő -Szenvedélybeteg 1202 fő -Iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalok 475 fő

5 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Eredmények a végrehajtás során Az „E” prioritás keretében bevont elsődleges célcsoport 2300 fő -45 év feletti emberek 467 fő -Megváltozott munkaképességű emberek 376 fő -GYES, GYED-en lévők, illetve onnan visszatérők 263 fő

6 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Eredmények a végrehajtás során A „H” prioritás keretében bevont elsődleges célcsoport 1256 fő -Nők 730 fő -Alacsony iskolai végzettségűek 124 fő -Elavult vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező emberek 116 fő Az „I” prioritás keretében 390 fő menedékkérő lett bevonva

7 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Eredmények a végrehajtás során- az EQUAL alapelvek érvényesülése Partnerség -a projekteket megvalósító Fejlesztési Partnerségeken belül -Fejlesztési Partnerségek és a végrehajtási intézményrendszer között -az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal történő együttműködésben. Részvétel A projektek tevékenységük során figyelembe veszik a hátrányos helyzetű csoportok által megfogalmazott szükségleteket és igyekeznek bevonni az érintetteket a tevékenységek értékelésébe, a tapasztalatok összegzésébe. Nemzetközi együttműködés - együttesen megvalósítandó tevékenységek (az alkalmazott stratégiák és eredmények tematikus áttekintése; a foglalkoztatáspolitikai stratégia és a társadalmi befogadás stratégiájához kapcsolódó jó gyakorlatok, bevált eszközök azonosítása; a jó gyakorlatok közzététele és elterjesztése EU-szerte) - a fejlesztési partnerségek tapasztalatai és szakértelme segítette a hazai tevékenységek megvalósítását, a bevált gyakorlatok adaptálását, a közösen kidolgozott új módszerek alkalmazását.

8 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Eredmények a végrehajtás során- az EQUAL alapelvek érvényesülése Innováció - a folyamatra, - az eredményre vagy - a szakpolitikai környezetre irányul. Tapasztalatátadás -Projekt szinten (jó gyakorlat az E/032 projekt) -Program szinten- Tematikus hálózatok Nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megteremtése a munkaerő piacon-a lisszaboni célok alapján Integrált iránymutatás: 18. A munka életciklus alapú megközelítésének elősegítése Intézkedés: Nők munkaerő-piaci re-integrációjának támogatása személyre szabott aktív eszközökkel (H téma) Elvárt eredmény: A nők foglalkoztatottságának javulása EQUAL Tematikus Hálózat (termék) - Nők és férfiak társadalmi egyenlősége hálózat: Női képzési kézikönyv, Gender érzékeny kézikönyv, nemzetközi bérezési viszonyokat vizsgáló kutatás (www.berbarometer.hu)www.berbarometer.hu

9 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei A lisszaboni célok érvényesülése a további tématerületeken 19. Az ellátórendszerek munkavállalásra ösztönző vagy ellenösztönző tényezőinek folyamatos felülvizsgálata Intézkedés1: Civil munkaerő-piaci programok; szociális gazdaság támogatása Elvárt eredmény: A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának és munkaerő-piaci részvételének javulása ETH, termék: Megváltozott hálózat :Munkaerő-piaci szolgáltatások standardizálása, specifikumai, aktív eszközök finanszírozása, munkavállalás-jogi háttér, szolgáltatások definiálása, befogadó attitűdök erősítése; Integrált hálózat : Önkéntesség rendszere a menekültek számára, Integrált hálózat : Eszköztár sokszínű munkahelyeknek Intézkedés2: Romák részvétele civil foglalkoztatási programokban Elvárt eredmény: Romák foglalkoztatási helyzetének javulása; ETH, termék: Roma hálózat : Esettanulmányok, értékelő kutatás; Integrált hálózat : Mentorálás-mentorság 20. A munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés javítása Intézkedés: A munkaerő-piaci kereslet és kínálat jobb összehangolására tett intézkedések Elvárt eredmény: A munkaerő-piaci igények rugalmasabb és hatékonyabb kiszolgálása ETH, termék : Integrált hálózat : Kutatás munkaerő-piaci kulcskompetenciákról,Munkavállalói kompetenciákat mérő eszköz, Munkáltatói elvárásokat mérő eszköz, „Munkapocs” és „Synorg” termékek 23. A humánerőforrás-fejlesztésre irányuló befektetések növelése és hatékonyságának javítása Intézkedés: Felnőttképzés támogatása, munkahelyteremtéshez és vállalkozói készségekhez kapcsolódó képzés Elvárt eredmény: A munkavállalók képzettségének és a munkaerőpiac igényeinek való megfelelés erősítése ETH, termék : Fiatalok hálózat : Új esély-Komplex Ifjúságsegítő Intézmény/ Program,; Integrált hálózat : Máshogy Segíteni-migráns és hajléktalan fókuszú képzési tematika és példatár

10 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Tapasztalatátadási szakasz 5 tematikus hálózat: 1.Megváltozott munkaképességűek (11 FP- 5 termék) 2. Fiatalok (4 FP- 1 termék) 3. Integrált megközelítés (16 FP- 9 termék) 4. Nők és férfiak társadalmi egyenlősége (6 FP- 2 termék) 5. Roma emberek (4 FP – 2 termék kifejlesztése) A hálózatok célja, tevékenysége: Közös szakmai munka során szakmai „termékek” kifejlesztése, hazai és nemzetközi szintű terjesztése Végső cél: a kifejlesztett és szakértők által validált termékek szakmapolitikába integrálása, tovább fejlesztésre alkalmas „termékek” forrás lehetőségeinek biztosítása az új programokban

11 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Lehetőségek a folytatásra EQUAL KK nemzetközi dimenziója folytatódhat, ám a tagállamok aktív szerepe sokkal nagyobb lesz (117 ESZA OP), az Európai Bizottság háttértámogatást nyújt A tagállamok transznacionális képviselői kommunikációs platformokon keresztül fogják megvalósítani az európai szintű együttműködést (előkészületek megkezdődtek 2007. januárban) Mind az öt szakmai prioritásban tématerületenként szerepel a „Nemzetközi (transznacionális) és határmenti együttműködés” Átfogó, horizontális lehetőség: innovatív eszközök fejlesztése a foglalkoztatás, közoktatás, felsőoktatás, szociális rendszerek területén

12 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Humán Erőforrás Programok 2007-2013 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – az TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések Az OP-k és az akciótervek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációjával, az OKM, az SZMM, az EÜM és az IRM együttműködésével készültek.

13 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Releváns konstrukciók 2007. év végére TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése (kiemelt) TÁMOP 5.4.8 A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése (kiemelt) TIOP 3.2.2 A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (kiemelt) TÁMOP 1.4.1 Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása (kiemelt „b”, egyfordulós „a” )

14 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Releváns konstrukciók 2008-ban TÁMOP 5.4.7 Az elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek megteremtése (egyfordulós nyílt pályázat) Rendelkezésre álló keretösszeg: 1030 millió Ft Cél: az aktív korú, betegség vagy baleset következtében megváltozott munkaképességű, vagy szerzett fogyatékossággal élő személyek az egészségügyi természetű diagnózist, illetve az egészségügyi rehabilitációt követően elsősorban elemi és szociális rehabilitációs szolgáltatást kapjanak, amely előfeltétele a társadalomba és a munkaerőpiacra történő reintegrációnak – 7 évre tervezve kb. 7.000 fő részére. Támogatható tevékenységek köre: a szociális (mentálhigiénés), az elemi és az előfoglalkozási (képzési) rehabilitációs szolgáltatás működtetése tevékenység-finanszírozással; a rehabilitációban részt vevő fogyatékossággal élő kliens számára az önálló életvitelt, illetve az egyenlő esélyű hozzáférést segítő eszközök, illetve személyi segítés biztosítása, stb., TIOP 3.3.1 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése (kétfordulós pályázat) Rendelkezésre álló keretösszeg: 7,533 mrd Ft Cél: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény kimondja, hogy a fogyatékos személyeknek joguk van a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre, és ezen jog érvényesüléséhez a közszolgáltatást nyújtó állami szervek kötelesek a feltételeket biztosítani Támogatható tevékenységek köre: infrastruktúra, épített környezet fejlesztése (lift, rámpa, akadálymentes mellékhelyiség, vakvezető csíkok, indukciós hurkok stb.); tájékozódást, értelmezést és kommunikációt segítő eszközök (tájékoztató kiadványok, információs táblák. braille feliratok stb.); eszközbeszerzések (speciális informatikai és telekommunikációs eszközök és szoftverek, hallható információkat látható információkká átalakító eszközök stb.).

15 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei TÁMOP 1.4.1 Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása Cél: a helyi szükségleteket felismerő szervezetek (non-profit, önkormányzati és állami szervek, intézmények) által a lehető legnagyobb szakmai rugalmasságot megengedő alternatív munkaerő-piaci projektek támogatása a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex munkaerő-piaci programon keresztül a foglalkoztatottsági szint emelése. Rendelkezésre álló keretösszeg 3 055 500 000 Ft.

16 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Pályázók köre egyesületek szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseletek köztestületek egyházak, egyházi intézmények alapítványok közalapítványok közhasznú társaságok (és non-profit Betéti Társasági és non-profit Korlátot Felelősségű Társasági formájú jogutódjai) egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek Támogatható tevékenységek köre Bevonáshoz kapcsolódó szolgáltatások Képzéshez szükséges szolgáltatások, Pszicho-szociális szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatások Elhelyez(ked)ési, utógondozási szolgáltatások

17 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Pályázati kiírások társadalmi egyeztetése www.nfu.huwww.nfu.hu Szakmai érdekképviseletek, társadalmi partnerek A pályázat szakmai színvonalának biztosítása érdekében Írásos véleményezés és kerekasztal megbeszélés Közvetlen visszajelzés a kiíró számára

18 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Intézményi és eljárásrendi változások Tényleges egyablakos rendszer A KSZ szélesebb döntési jogkörrel (ESZA Kht.) Kifizetések rendszere változik –Egyszerűsített elszámolások –Féléves jelentések Adminisztrációs terhek csökkennek –Elektronikus pályázatbenyújtás –Szerződéskötés –Fenntartási jelentés

19 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Intézményi és eljárásrendi változások Új eljárási módszerek - kétfordulós pályázat - automatikus (normatív jellegű) pályázat- folyamatos elbírálás - kiemelt projekt - közvetett támogatás Panaszok szabályozott kezelése

20 Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ríz Ádám igazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354-3860 Fax: 06 1 354-3911 www.hefop.hu


Letölteni ppt "Az EQUAL Program megvalósulásának tapasztalatai és a továbblépés lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések