Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulás-tanítás Doktori Program 2010/2011-es tanévnyitó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulás-tanítás Doktori Program 2010/2011-es tanévnyitó"— Előadás másolata:

1 Tanulás-tanítás Doktori Program 2010/2011-es tanévnyitó
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék Tanszékvezető: Vámos Ágnes Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Kopp Erika, Lukács István, Szivák Judit, Tókos Katalin, Vass Vilmos, és az Oktatásinformatikai Szakcsoport   1075 Budapest, Kazinczy utca II emelet Telefon: / TTP aktuális információk: a évi doktori felvételi vizsga tapasztalatai, szigorlatok, védések, a tanulmányi fejlődés útja Tanulás-tanítás Doktori Program 2010/2011-es tanévnyitó

2 2010. évi TTP felvételi adatok
Jelentkezők 20 fő Felvételt nyert 13 fő: 1 ösztöndíjas 12 költségtérítéses Nem nyert felvételt 7 fő

3 A kiválasztás szempontjai
más hazai és külföldi egyetemeken végzettek (nem pedagógiai diplomával rendelkező hallgatók is) jelentkezhettek, akik tanári diplomával rendelkeznek a benyújtott tanulmányi tervnek tartalmaznia kellett a választott kutatási téma pontos megnevezését, körülhatárolását, a tervezett kutatási módszerek leírását

4 Értékelési szempontok
Szóbeli teljesítés nyelvi érettség, kiforrottság, logikus megfogalmazás Témaválasztás a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a TTP Program keretein belül, biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető Tématerv a kutatási terv megvalósíthatósága, tervezett kutatási módszerek adekvátsága Előtanulmányok, publikációk pedagógia szakos végzettség, TDK dolgozat, tudományos publikációk, korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények, korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel Nyelvismeret nyelvtudás, több idegen nyelv ismerete

5 Az elutasítás leggyakoribb indokai
a kutatás témája nem vágott egybe a Doktori Program, illetve a programot működtető Oktatáselméleti Tanszék tudományos kutatási céljaival a kutatás célja, témája nem körvonalazódott eléggé, s metodikailag nem alátámasztott, megvalósíthatósága kétséges, a jelölt nem tudta kutatói kvalitásait megmutatni a pedagógiai irányú tudás nem kellő mértékű a neveléstudományi tudományos kutatások megkezdéséhez

6 Az első éves TTP hallgatók kutatási témái és a Programban meghirdetett tématerületek illeszkedése
Személyre szabott tanulás-tanítás kutatása Szegedi Eszter: Az akarat motívuma a tanítási és tanulási folyamatban (Témavezető: Falus Iván) Sikó Dóra: Hallássérült tanulók integrált-inkluzív oktatásának segítése- tanulási motiváció és tanulási jellemzők vizsgálata (Témavezető: Vámos Ágnes) Lencse Máté: A felsőoktatás és a felsőoktatásban folyó tanulás eredményessége (Témavezető: Vámos Ágnes) Lászlóné Kenyeres Krisztina: A bemeneti feltételek - induló matematikai tudás -, a kompenzáció és a tanulási eredmények - learning outcoms - összefüggéseinek vizsgálata a műszaki felsőoktatás matematika oktatásában (Témavezető: Kadocsa László)

7 Az első éves TTP hallgatók kutatási témái és a Programban meghirdetett tématerületek illeszkedése
Tanulási környezetek Petry Annamária: A magyar irodalomtanítás tartalmi és szakmódszertani kérdései a médiakörnyezet és a tanulók kompetenciáinak függvényében (Témavezető: Vass Vilmos) Kun Péter: A játéknak mint oktatási módszernek pedagógiai - pszichológiai kérdései az úszásoktatásban (Témavezető: Szivák Judit) Vincze Tamás: Az értékelés problematikája az új típusú tanár-tanuló kapcsolatrendszerben, testnevelés foglalkozásokon (Témavezető:Gombocz János ) Zsíros Péter: Matematikai szoftverek használata a középiskolai metamatikaoktatásban (Témavezető: Kis-Tóth Lajos)

8 Az első éves TTP hallgatók kutatási témái és a Programban meghirdetett tématerületek illeszkedése
Pedagógus- és pedagógusképzés kutatás Oktatási rendszerek, oktatáspolitikák Vinnainé Vékony Márta: A hospitálás helye és szerepe a tanárrá fejlődés folyamatában (Témavezető: Falus Iván) Simon Gabriella: A tanári munka mentorálásának hatása a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésére (Témavezető: Szivák Judit) Zelenáné Bozódi Gabriella: Nyílt forrású szoftverek alkalmazása a zeneoktatásban a korai tehetséggondozástól a zenetanárképzésig (Témavezető: Kotschy Andrásné) Schnellbach Máté: Az iskola szervezeti jellemzőinek hatása az oktatás méltányosságára (Témavezető: Halász Gábor) Fazekas Ágnes: A közösségi alapból finanszírozott közoktatási pályázatok hatásvizsgálata (Témavezető: Halász Gábor)

9 A TTP hallgatók tanulmányi előmenetele: szigorlatok, védések
A TTP Program jelenlegi hallgatói összlétszáma 70 fő A 2008/2009-es tanévben fokozatot szerzett 8 fő A 2009/2010-es tanévben fokozatot szerzett 4 fő A 2008/2009-es tanévben szigorlatot tett A 2009/2010-es tanévben szigorlatot tett

10 A tanulmányi fejlődés dokumentálása: a portfólió
Típusai: a munkaportfólió: célja a teljes tanulási folyamat dokumentálása és reflektálásának elősegítése a bemutató portfólió: célja a tanulási folyamat legjobb eredményeinek, a legjobb munkáknak a bemutatása az értékelési portfólió: a tanulási folyamat eredményeinek bemutatása minősítő-szelektív értékelés céljából Többféle meghatározás, legáltalánosabban: olyan gyűjtemény, amely a hallgató adott időszak alatti fejlődéséről ad számot olyan dokumentumgyűjtemény, mely a hallgató legjobb munkáit hivatott bemutatni (Falus-Kimmel, 2003)

11 A portfólió használatának előnyei
rendszeres visszacsatolás autonómia fejlesztése metakognitív képességek fejlesztése önértékelés, önreflektivitás képességének fejlesztése a tanulási folyamatért való fokozottabb felelősségvállalás

12 A portfólió készítésének folyamata
Célok megismerése A portfólió céljának, felhasználási területének, leendő közönségének megismerése, a cél eléréséhez szükséges dokumentumok körének meghatározása Anyaggyűjtés A cél elérésének bizonyítására alkalmas dokumentumok gyűjtése Válogatás A portfólió céljai, irányító/segítő kérdéssorok alapján kiválasztjuk a portfólióba kerülő dokumentumokat Reflexió A portfólió minden kiválasztott dokumentumához és az egész portfólióhoz is reflexiókat csatolunk, hogy megvilágítsuk választásunk okait Szerkesztés A portfólió gondosan szerkesztett, átlátható, vizuálisan is vonzó formába öntése Értékelés és irányadás A portfólió áttekintése, az értékelés és újabb reflexió fényében új tanulási célok kitűzése

13 A TTP portfólió lehetséges tartalma
A doktori iskola hasznos dokumentumai Kutatási terv Szakirodalmi jegyzék Előrehaladási beszámoló, gyorsjelentések Egyes kurzusokhoz készített anyagok: dolgozatok, esettanulmányok, elemzések stb. Kutatáshoz kapcsolódó anyagok: kutatási beszámolók (egyes kurzusokhoz kötötten is) Szóbeli prezentációk vázlatai Konferencia-előadások absztraktjai Tudományos publikációk stb.


Letölteni ppt "Tanulás-tanítás Doktori Program 2010/2011-es tanévnyitó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések