Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9-10. óra: Eukarióta egysejtűek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9-10. óra: Eukarióta egysejtűek"— Előadás másolata:

1 9-10. óra: Eukarióta egysejtűek
Biológia tananyagok 9-10. óra: Eukarióta egysejtűek

2 Név eredete, méret, Csoportjaik
Eukarióta: sejtmaghártyával elkülönült sejtmaganyaguk (karioplazmájuk van). Méret: mikrométeres – mm-es (óriás amőba) Idetartoznak: Ostorosmoszatok Növényi egysejtűek Egysejtű zöldmoszatok Kovamoszatok Állati egysejtűek Egyféle magvúak: gyökérlábúak, ostorosok, spórások Kétféle magvúak: csillósok

3 Ostorosmoszatok Származásuk, evolúciós jelentőségük
Ősi fajaiknál válhatott szét az élővilág 3 párhuzamos fejlődési irányba: Ősi ostorosmoszatok Növények Gombák Állatok evolúciója

4 Ostorosmoszatok Ősostorosok (növényi és állati sejtalkotók vegyesen)
1, 7 milliárd éve éltek Fényben gazdag helyen → színtestek megmaradnak → növények → fotoszintézis → autotróf táplálkozásúak Fényben szegény helyen→ szerves anyagban gazdag közegben színtestek visszafejlődnek → állatok, gombák → heterotróf táplálkozásúak Mai ostorosoknál előfordul a mixotrófia – vegyes táplálkozás

5 Ostorosmoszatok A növényi szervezetek irányába mutató tulajdonságok:
Zöld színtestek → autotróf táplálkozásra is képesek A állati szervezetek irányába mutató tulajdonságok: Szemfolt → fényérzékelő szervecske Ostor → helyváltoztató mozgás Garat → heterotróf táplálkozásra is képesek Sejtszáj → heterotróf táplálkozásra is képesek Lüktető űröcske → víz kiválasztása

6 Zöld szemes ostroros (Euglena Viridis)
Testszerveződés: sejtes Alakjuk – orsú alakú sejt Sejtalkotók: sejthártya → bőrke (pellikula): a sejt határa (a plazma külső rétegének tömörülése); egyes fajoknál tok (merev váz), változatos alakú. sejtszáj és garat: szerves táplálék felvétele sejtplazma lüktető űröcske: kiválasztószervecske (a plazma állandó összetételét szabályozza a felesleges víz eltávolításával

7 Zöld szemes ostoros (Euglena Viridis)
sejtmag – maghártyával körülvett, nagy benne magvacska van színtestek: zöld, megfelelő fénymennyiség jelenlétében a fotoszintézis színhelye szemfolt: vörös színű, fényérzékelő szervecske → irányítja az ostor mozgását a fény irányába; ostor: mozgásszervecske _ egy ritkán két db Életmódjuk, táplálkozásuk – mixotróf életmód – autotróf – növényként heterotróf – állatként környezeti feltételektől függően

8 Zöld szemes ostoros (Euglena Viridis)
Szaporodásuk: kettéosztódás Élőhely: sekély édesvizekben Biológiai jelentőségük: vizek öntisztulásában van szerepük. Idetartozó fajok: Euglena-fajok Phacus-fajok

9 Növényi egysejtűek Egysejtű zöldmoszatok Testszerveződés: Sejtes – gömb alakú sejt Sejttársulás formában – osztódás után az utódsejtek egy kocsonyás burokban együtt maradnak Sejtalkotók: sejthártya lüktető űröcske sejtmag – maghártyával körülvett színtestek ostor lehet Élőhely: sekély édesvizekben, tengerekben, nedves talajon

10 Növényi egysejtűek Evolúciós jelentőségük: Oxigénes légkör megteremtése a kékbaktériumokkal együtt. Vizek öntisztulása, állati táplálékok.

11 Növényi egysejtűek Kovamoszatok Testszerveződés: Sejtes Sejttársulás formában – osztódás után az utódsejtek egy kocsonyás burokban együtt maradnak Sejtalkotók: 2 db. szilicium tartalmú kemény kovahéj sejthártya sejtplazma lüktető űröcske sejtmag – maghártyával körülvett színtestek ostor lehet Élőhely: tengerekben, aljzathoz rögzülten vagy lebegve Jelentőségük: elpusztulásuk során kovahéjukból kovaföld keletkezik a tengerek mélyén → tűzkő (az emberi evolúció).

12 Állati egysejtűek Egyféle magvúak törzse: gyökérlábúak, ostorosok, galléros ostorosok spórások osztályai Egyféle magvúak: az állati egysejtű sejtében db sejtmag van. Méretüket és működésüket tekintve azonosak, a sejtmag(ok) a szaporodást és az életműködéseket irányítja(ák). Heterotróf szervezetek.

13 Állati egysejtűek Csoportjaik: 1. Gyökérlábúak Testszerveződés: Sejtes Sejtalkotók: Bőrke nincs → nincs állandó testalak sejthártya álláb (ideiglenes plazmanyúlvány) → aljzathoz tapadva mozognak, mozgási és táplálkozási szervecske is egyben sejtplazma sejtmag – maghártyával körülvett emésztő űröcske → endocitózissal (bekebelezéssel) táplálkoznak lüktető űröcske → csak édesvízi fajoknál likacsos héj: tengeri fajok likacsos mészvázat építenek (Foraminiferák = likacsoshéjúak)

14 Állati egysejtűek Fajok: Óriás amőba – élőhelye vizek aljzatán, nedves talajon Vérhas amőba Mészvázas tengeri fajok

15 Állati egysejtűek 2. Ostorosok Testszerveződés: Sejtes Sejtalkotók: Bőrke → állandó testalak sejthártya sejtplazma sejtmag – maghártyával körülvett ostor: egy vagy több lehet → helyváltoztatás Faj: álomkór kórokozója

16 Állati egysejtűek 3. Galléros ostorosok Vízinövényeken, nyeles telepeket alkotnak (szervezeti felépítésük a szivacsok galléros ostoros sejtjeivel rokon) 1 v. több ostoruk van Ostort egy vékony gallérszerűen veszi körül → baktériumokat az ostor csapkodása a gallérhoz hajtja, ahol az élőlény bekebelezi. Aljzathoz nyéllel rögzülnek. Telepeket alkothatnak

17 Állati egysejtűek 4. Spórások: Paraziták Rovarokban élősködők (csótány üregi élősködője) Vérélősködők (malária kórokozója)

18 Állati egysejtűek Kétféle magvúak törzse: csillósok osztálya Kétféle magvúak: az állati egysejtű sejtében nagyságban elkülönülő sejtmag van egy kis sejtmag (generatív mikronukleusz), ami a szaporodást írányítja, ill. a nagyobb sejtmag (vegetatív makronukleusz), ami életműködéseket, az önfenntartást határozza meg. Legismertebb faja: közönséges papucsállatka

19 Állati egysejtűek Mérete: néhány 100 mikrométer Testszerveződése: Sejtes – papucs alakú sejt Sejtalkotók: sejthártya - kültakaró csillók (rövid és állandósult plazmanyúlványok) → számuk sok, a mozgást a csillók tövében lévő alapi testecskék irányítják, melyek egymással összeköttetésben állnak, s ezáltal a csillók mozgása rendezetté, összehangolttá válik; sejtszájmező → sejtszáj → sejtgarat: a táplálék bejutási útvonala emésztő űröcske → endocitózissal (bekebelezéssel) táplálkoznak sejtplazma sejtmag – maghártyával körülvett

20 Állati egysejtűek kicsi → ivaros szaporodás nagy →önfenntartás 2 db. lüktető űröcske – víz kiválasztása Életmód - táplálkozás heterotróf sejtszájmező → sejtszáj → sejtgarat → emésztő űröcske emésztő űröcske: kémhatása először savas, majd az emésztés során lúgos lesz

21 Állati egysejtűek Légzés sejtlégzés diffúzióval O2-beáramlás, CO2-kiáramlás Anyagszállítás plazmaáramlással Kiválasztás Az édesvízi egysejtűek lüktető űröcskével ürítenek, mely eltávolítja a felesleges vizet és ezáltal állandó ozmotikus nyomást tart fenn, pl.: édesvízi papucsállatkában.

22 Állati egysejtűek Szaporodás Ivartalanul: osztódással Ivarosan: átmeneti egyesüléssel (konjugáció), az átmenetileg összeolvadt egyedek a kis sejtmagban lévő örökítőanyagukat kölcsönösen kicserélik, majd különválnak Érzékelés Kémia, mechanikai, fény-, hőingereket és a gravitációt érzékelik.

23 Állati egysejtűek Biológia jelentőségük: Baktériumokkal, moszatokkal, szerves törmelékkel táplálkoznak → szerepük van a szennyezett vizek tisztításában Csillósok közé tartozó fajok: közönséges papucsállatka, nyeles harangállatka, ragadozó, ormányos csillós, kagylóállatka.

24 Képtár

25 Az egyféle magvúak

26 Álomkór ostoros és a terjesztő cecelégy
Uránia állatvilág Alsóbbrendű állatok, Gondolat Kiadó

27 Termeszek belében élő cellulózbontó ostoros
Dudich - Loksa: Állatrendszertan, Tankönyvkiadó (Trichonympha agilis)

28 Óriás amőba Bal oldali kép: Lovas: Édesvízi parányok 2. (állatok) Búvár zsebkönyvek, Móra Kiadó Jobb oldali kép: Dr. Lénárd Gábor: Biológia I., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

29 Papucsállatkát fogyasztott
A táplálkozó amőba… Édesvízi parányok 2. (állatok) Búvár zsebkönyvek, Móra Kiadó Kékbaktériumot nyel el Papucsállatkát fogyasztott

30 Likacsoshéjú: héjas egysejtű (a váz jobb fele felnyitva)
Dudich - Loksa: Állatrendszertan, Tankönyvkiadó

31 Napállatka rajza és mikroszkópi képe
Bal oldali kép: Dudich - Loksa: Állatrendszertan, Tankönyvkiadó Jobb oldali kép: Lovas Béla: Mikroszkóp - mikrokozmosz, Gondolat Kiadó

32 Sugárállatkák Bal oldali kép: Dudich - Loksa: Állatrendszertan, Tankönyvkiadó Jobb oldali kép: Lovas Béla: Mikroszkóp - mikrokozmosz, Gondolat Kiadó

33 A kétféle magvúak

34 Papucsállatka Csillói közelről
Bal oldali kép: Lovas: Édesvízi parányok 2. (állatok) Búvár zsebkönyvek, Móra Kiadó Jobb oldali kép: Biológia 9 - Az élőlények teste, élete és környezete, Mozaik Kiadó, 2002. Csillói közelről

35 Megfelelő megvilágítással jól látszik a papucsállatka két lüktetőűröcskéje.
Lovas Béla: Mikroszkóp - mikrokozmosz, Gondolat Kiadó

36 Papucsállatka Osztódás Örökítőanyag-kicserélés (konjugáció)
Bal oldali kép: Lovas - Édesvízi parányok 2. (állatok) Búvár zsebkönyvek, Móra Kiadó Jobb oldali kép: Lovas Béla - Mikroszkóp - mikrokozmosz, Gondolat Kiadó Örökítőanyag-kicserélés (konjugáció)

37 Harangállatka táplálkozik, megriadt
Állathatározó 1., Tankönyvkiadó, 1984.

38 Ormányos csillós Bal oldali kép: Állathatározó 1., Tankönyvkiadó, 1984. Jobb oldali kép: Lovas - Édesvízi parányok 2. (állatok) Búvár zsebkönyvek, Móra Kiadó

39 Kürtállatkák Bal oldali kép: Lovas - Édesvízi parányok 2. (állatok) Búvár zsebkönyvek, Móra Kiadó Jobb oldali kép: Állathatározó 1., Tankönyvkiadó, 1984.


Letölteni ppt "9-10. óra: Eukarióta egysejtűek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések