Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten"— Előadás másolata:

1 Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten egy munkakörrel kapcsolatban: munkakörtervezés időnormák felállítása kompenzáció megállapítása Munkakörtervezés: Az egyén vagy csoport munkavégzéshez tartozó feladatok, módszerek, felelősségek meghatározása és a környezet kialakítása. A munkakörtervezés célja: a szervezeti célok elérése és a dolgozók munkával kapcsolatos igényeinek kielégítése. Outputja: munkaköri leírás

2 A termelésszervezés fejlődése és az emberi erőforrás
A tömeggyártás utáni szakasz jellemzői: vevőorientáltság minőségközpontúság elkötelezettebb, rugalmasabb emberi erőforrás igénye csoportmunka fontossága

3 Új trendek a munkakörtervezésben:
A minőségellenőrzés a munkás feladatának része lesz A munkás sokoldalú képzése stratégiai jelentőségű lesz A dolgozók részt vesznek a feladatuk meghatározásában Nagyobb döntési jogot kapnak a csoportok A monoton feladatokat gépek végzik Csökken a különbség a férfi és női munka között Egyre több helyen rugalmas a munkaidő Értelmes és jövedelmező munkaköröket alakítanak ki

4 A munkakörtervezés összetevői
KI? A munkaerő mentális és fizikai jellemzői MIT? A végrehajtandó feladatok HOL? Földrajzi hely, a munkaállomások elhelyezkedése MIKOR? Időben a munkaáramláson belül elfoglalt hely MIÉRT? A szervezeti racionalitás, a munkás céljai és motivációja HOGYAN? A végrehajtás módja

5 Munkakörülmények: 1. Fizikai környezet Ergonómiai szempontok Fény, hőmérséklet, légszennyezettsége, vibráció, zaj biztonságos szintje 2. Társadalmi környezet Pszichológiai és szociológiai szempontok presztizs, elégedettség

6 Munkakörtervezési megközelítések
Specializáció Szűk feladatkör kijelölése az egyén számára. Rotáció A dolgozók mozgatása a specializált feladatkörök között Munkakörbővítés Több, egymás utáni munkafolyamat összekapcsolása Munkakör-gazdagítás Eltérő feladatok csoportosítása egy munkakörbe Csoportmunka Autonóm munkacsoportok létrehozása változatos szakképzettséggel és feladatokkal, önálló döntéshozással és felelősséggel

7 A specializáció előnyei:
A menedzsment számára gyors betanítás könnyű munkaerőt felvenni nagy termelékenység alacsony munkabér a termelés jól szabályozható A munkások számára: kis felelősség kevés szellemi erőfeszítés nincs képzettségi követelmény

8 A specializáció hátrányai
A menedzsment számára nehéz a késztermék minőségének biztosítása a munkások elégedetlensége költségeket okoz: nagy fluktuáció hiányzások gondatlan bánásmód a gépekkel, eszközökkel A munkások számára: monotonitás, unalom kevés sikerélmény fárasztó munkatempó, egyes izomcsoportok elfáradása kevés a kommunikáció lehetősége kicsi az előmeneteli esély

9 Munkamódszer leírása: Folyamatábrák Kétkezes műveleti táblázat
Szállítás, közlekedés megfigyelés, ellenőrzés Várakozás, holtidő Raktározás, sorbanállás, (kézben tartás) Teljesítményi követelmények felállítása: Megelőző időszakok adatai Megfigyelés Időtanulmányok

10 A munka mérése A munkavégzéshez szükséges idő függ a következőktől: létesítmény elrendezése, folyamattervezés, eszközök és berendezés, munkamódszer fizikai környezet, motiváció, jutalmak, stb. A munka mérése során megállapítják, mennyi idő szükséges egy szakképzett kezelőnek egy adott munkafázis egy meghatározott teljesítményszinten való végrehajtásához

11 Alapidő: egy munkafázis elvégzéséhez szükséges átlagos idő
Alapidő meghatározása: több munkást időeredményét átlagoljuk, vagy egy munkást több mérési adatát átlagoljuk, és a munkás átlaghoz való viszonyát is figyelembe vesszük Alapidő= munkás átlagideje * munkás teljesítményrátája Normaidő: Egy munkafázis elvégzéséhez szükséges átlagos idő leállási ráhagyással. Normaidő=Alapidő*(1+Ráhagyás)

12 Példa: Tíz dolgozó idejét megmérve
Alapidő = 97,6/10 = 9,76 mp/egység Teljesítményráta= Alapidő/ munkás átlagideje 1. Munkás teljesítményrátája: 9.76/9.9= 0,986 Legyen a ráhagyás 10% Normaidő=9,76 * 1,10 = 10,736 mp/egység

13 TN = egy egység előállításának ideje az N. ismétlésnél
Betanítási görbe Egy művelet elvégzéséhez szükséges idő Az ismétlések száma TN = egy egység előállításának ideje az N. ismétlésnél T1 = az első egység előállításának ideje N = az ismétlések száma b = log R/log 2, ahol R<1 a betanítási ráta

14 Minőségmenedzsment A minőség a termék (áru vagy szolgáltatás) olyan tulajdonságainak összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett, vagy elvárható igények kielégítésére. Minőségügyi rendszer: célja annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen a vevő követelményeinek. Minőségbiztosítás: a végtermék minőségének biztosítása Minőségszabályozás: a folyamat közbeni minőséggel kapcsolatos tevékenységek összessége Minőségellenőrzés: egy részlet, fázis ellenőrzése, pl. nyersanyag, félkésztermék, készáru

15 A minőségellenőrzés és -szabályozás kialakulásának szakaszai:
művezetői minőségellenőrzés önállósult (funkcionális) minőségellenőrzés (MEO) statisztikai minőségszabályozás mintavételezés teljes körű minőségbiztosítás

16 A minőség korszerű megközelítésének kialakulása
Deming 14 pontja Alapelv: A hibák okai a rendszerben vannak, nem a dolgozókban, a javításhoz a rendszert kell megváltoztatni. 1. A versenyképesség érdekében a termékeket állandóan fejleszteni kell. 2. A menedzsment felelőssége a hibák kijavítását szolgáló változtatások megvalósítása. 3.A minőség épüljön be a termélelőállítási folyamatba. 4. A beszállítókkal hosszú távú együttműködést kell kialakítani a teljes költség minimalizálására. 5. A termelési/szolgáltatási rendszert folyamatosan fejleszteni kell a minőség javítása és a költségek csökkentése érdekében.

17 6. Meg kell szervezni a betanítást.
7. Meg kell szervezni a vezetést 8. Meg kell szüntetni a félelmet a vállalaton belül. 9. Meg kell szüntetni a részlegek közötti korlátokat. 10. El kell törölni a munkával kapcsolatos szlogeneket. 11. Nem a normák és számok biztosítják a minőséget, hanem a megfelelő vezetés. 12. Lehetővé kell tenni, hogy a dolgozók büszkék legyenek munkájukra. 13. Oktatást és önfejlesztő programokat kell szervezni. 14. A vállalat átalakításába mindenkit be kell vonni.

18 Juran 9 pontja Alapelemek: A minőség tervezése Fogyasztói célcsoport meghatározása, igények megismerése, termék- és technológiafejlesztés A minőség szabályozása A teljesítmény értékelése, összehasonlítás a kitűzött célokkal, szükség esetén korrigálás A minőség javítása Infrastruktúra kialakítása, munkacsoportok létrehozása, erőforrások és oktatás biztosítása Arnold Feigenbaum teljes körű minőségszabályozási elve: A szervezet összes funkcióját be kell vonni a minőség szabályozásába.

19 A minőségszabályozás stratégiái
Minőségtartó szabályozás fogyasztói és vállalati elégedettség esetén Kritikus pontok meghatározása a normális állapot felmérése a szabályozási paraméterek megválasztása ellenőrzés végrehajtása, zavar esetén elhárítás a szabályozási rendszer karbantartása, információszolgáltatás

20 Minőségjavító szabályozás
A gyártó/szolgáltató elégedetlensége esetén Okok megtalálása, javítás Minőségfejlesztő szabályozás Fogyasztói és vállalati elégedetlenség esetén Jelentős fejlesztésre van szükség, új termékek és technológiák kellenek


Letölteni ppt "Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten"

Hasonló előadás


Google Hirdetések