Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. Előadás 1 Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten egy munkakörrel kapcsolatban: munkakörtervezés időnormák felállítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. Előadás 1 Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten egy munkakörrel kapcsolatban: munkakörtervezés időnormák felállítása."— Előadás másolata:

1 7. Előadás 1 Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten egy munkakörrel kapcsolatban: munkakörtervezés időnormák felállítása kompenzáció megállapítása Munkakörtervezés: Az egyén vagy csoport munkavégzéshez tartozó feladatok, módszerek, felelősségek meghatározása és a környezet kialakítása. A munkakörtervezés célja: a szervezeti célok elérése és a dolgozók munkával kapcsolatos igényeinek kielégítése. Outputja: munkaköri leírás

2 7. Előadás 2 A termelésszervezés fejlődése és az emberi erőforrás A tömeggyártás utáni szakasz jellemzői: vevőorientáltság minőségközpontúság elkötelezettebb, rugalmasabb emberi erőforrás igénye csoportmunka fontossága

3 7. Előadás 3 A minőségellenőrzés a munkás feladatának része lesz A munkás sokoldalú képzése stratégiai jelentőségű lesz A dolgozók részt vesznek a feladatuk meghatározásában Nagyobb döntési jogot kapnak a csoportok A monoton feladatokat gépek végzik Csökken a különbség a férfi és női munka között Egyre több helyen rugalmas a munkaidő Értelmes és jövedelmező munkaköröket alakítanak ki Új trendek a munkakörtervezésben:

4 7. Előadás 4 A munkakörtervezés összetevői KI? A munkaerő mentális és fizikai jellemzői MIT? A végrehajtandó feladatok HOL? Földrajzi hely, a munkaállomások elhelyezkedése MIKOR? Időben a munkaáramláson belül elfoglalt hely MIÉRT? A szervezeti racionalitás, a munkás céljai és motivációja HOGYAN? A végrehajtás módja

5 7. Előadás 5 Munkakörülmények: 1. Fizikai környezet Ergonómiai szempontok Fény, hőmérséklet, légszennyezettsége, vibráció, zaj biztonságos szintje 2. Társadalmi környezet Pszichológiai és szociológiai szempontok presztizs, elégedettség

6 7. Előadás 6 Munkakörtervezési megközelítések Specializáció Szűk feladatkör kijelölése az egyén számára. Rotáció A dolgozók mozgatása a specializált feladatkörök között Munkakörbővítés Több, egymás utáni munkafolyamat összekapcsolása Munkakör-gazdagítás Eltérő feladatok csoportosítása egy munkakörbe Csoportmunka Autonóm munkacsoportok létrehozása változatos szakképzettséggel és feladatokkal, önálló döntéshozással és felelősséggel

7 7. Előadás 7 A specializáció előnyei: A menedzsment számára gyors betanítás könnyű munkaerőt felvenni nagy termelékenység alacsony munkabér a termelés jól szabályozható A munkások számára: kis felelősség kevés szellemi erőfeszítés nincs képzettségi követelmény

8 7. Előadás 8 A specializáció hátrányai A menedzsment számára nehéz a késztermék minőségének biztosítása a munkások elégedetlensége költségeket okoz: nagy fluktuáció hiányzások gondatlan bánásmód a gépekkel, eszközökkel A munkások számára: monotonitás, unalom kevés sikerélmény fárasztó munkatempó, egyes izomcsoportok elfáradása kevés a kommunikáció lehetősége kicsi az előmeneteli esély

9 7. Előadás 9 Munkamódszer leírása: Folyamatábrák Kétkezes műveleti táblázat Teljesítményi követelmények felállítása: Megelőző időszakok adatai Megfigyelés Időtanulmányok Művelet Szállítás, közlekedés megfigyelés, ellenőrzés Várakozás, holtidő Raktározás, sorbanállás, (kézben tartás)

10 7. Előadás 10 A munkavégzéshez szükséges idő függ a következőktől: létesítmény elrendezése, folyamattervezés, eszközök és berendezés, munkamódszer fizikai környezet, motiváció, jutalmak, stb. A munka mérése A munka mérése során megállapítják, mennyi idő szükséges egy szakképzett kezelőnek egy adott munkafázis egy meghatározott teljesítményszinten való végrehajtásához

11 7. Előadás 11 Alapidő meghatározása: több munkást időeredményét átlagoljuk, vagy egy munkást több mérési adatát átlagoljuk, és a munkás átlaghoz való viszonyát is figyelembe vesszük Alapidő: egy munkafázis elvégzéséhez szükséges átlagos idő Alapidő= munkás átlagideje * munkás teljesítményrátája Normaidő: Egy munkafázis elvégzéséhez szükséges átlagos idő leállási ráhagyással. Normaidő=Alapidő*(1+Ráhagyás)

12 7. Előadás 12 Példa: Tíz dolgozó idejét megmérve Alapidő = 97,6/10 = 9,76 mp/egység Teljesítményráta= Alapidő/ munkás átlagideje 1. Munkás teljesítményrátája: 9.76/9.9= 0,986 Legyen a ráhagyás 10% Normaidő=9,76 * 1,10 = 10,736 mp/egység

13 7. Előadás 13 Egy művelet elvégzéséhez szükséges idő Az ismétlések száma Betanítási görbe T N = egy egység előállításának ideje az N. ismétlésnél T 1 = az első egység előállításának ideje N = az ismétlések száma b = log R/log 2, ahol R<1 a betanítási ráta

14 7. Előadás 14 A minőség a termék (áru vagy szolgáltatás) olyan tulajdonságainak összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett, vagy elvárható igények kielégítésére. Minőségügyi rendszer: célja annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen a vevő követelményeinek. Minőségbiztosítás: a végtermék minőségének biztosítása Minőségszabályozás: a folyamat közbeni minőséggel kapcsolatos tevékenységek összessége Minőségellenőrzés: egy részlet, fázis ellenőrzése, pl. nyersanyag, félkésztermék, készáru Minőségmenedzsment

15 7. Előadás 15 A minőségellenőrzés és -szabályozás kialakulásának szakaszai: művezetői minőségellenőrzés önállósult (funkcionális) minőségellenőrzés (MEO) statisztikai minőségszabályozás mintavételezés teljes körű minőségbiztosítás

16 7. Előadás 16 A minőség korszerű megközelítésének kialakulása Deming 14 pontja Alapelv: A hibák okai a rendszerben vannak, nem a dolgozókban, a javításhoz a rendszert kell megváltoztatni. 1. A versenyképesség érdekében a termékeket állandóan fejleszteni kell. 2. A menedzsment felelőssége a hibák kijavítását szolgáló változtatások megvalósítása. 3.A minőség épüljön be a termélelőállítási folyamatba. 4. A beszállítókkal hosszú távú együttműködést kell kialakítani a teljes költség minimalizálására. 5. A termelési/szolgáltatási rendszert folyamatosan fejleszteni kell a minőség javítása és a költségek csökkentése érdekében.

17 7. Előadás 17 6. Meg kell szervezni a betanítást. 7. Meg kell szervezni a vezetést 8. Meg kell szüntetni a félelmet a vállalaton belül. 9. Meg kell szüntetni a részlegek közötti korlátokat. 10. El kell törölni a munkával kapcsolatos szlogeneket. 11. Nem a normák és számok biztosítják a minőséget, hanem a megfelelő vezetés. 12. Lehetővé kell tenni, hogy a dolgozók büszkék legyenek munkájukra. 13. Oktatást és önfejlesztő programokat kell szervezni. 14. A vállalat átalakításába mindenkit be kell vonni.

18 7. Előadás 18 Juran 9 pontja Alapelemek: A minőség tervezése Fogyasztói célcsoport meghatározása, igények megismerése, termék- és technológiafejlesztés A minőség szabályozása A teljesítmény értékelése, összehasonlítás a kitűzött célokkal, szükség esetén korrigálás A minőség javítása Infrastruktúra kialakítása, munkacsoportok létrehozása, erőforrások és oktatás biztosítása Arnold Feigenbaum teljes körű minőségszabályozási elve: A szervezet összes funkcióját be kell vonni a minőség szabályozásába.

19 7. Előadás 19 A minőségszabályozás stratégiái Minőségtartó szabályozás fogyasztói és vállalati elégedettség esetén Kritikus pontok meghatározása a normális állapot felmérése a szabályozási paraméterek megválasztása ellenőrzés végrehajtása, zavar esetén elhárítás a szabályozási rendszer karbantartása, információszolgáltatás

20 7. Előadás 20 Minőségjavító szabályozás A gyártó/szolgáltató elégedetlensége esetén Okok megtalálása, javítás Minőségfejlesztő szabályozás Fogyasztói és vállalati elégedetlenség esetén Jelentős fejlesztésre van szükség, új termékek és technológiák kellenek


Letölteni ppt "7. Előadás 1 Munkaszervezés Az emberi tevékenységek megszervezése vállalati szinten egy munkakörrel kapcsolatban: munkakörtervezés időnormák felállítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések