Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége. 2 „A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos tapasztalatok” Gyámhivatalok Balatoni Konferenciája 2010. május 19-20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége. 2 „A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos tapasztalatok” Gyámhivatalok Balatoni Konferenciája 2010. május 19-20."— Előadás másolata:

1 1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége

2 2 „A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos tapasztalatok” Gyámhivatalok Balatoni Konferenciája 2010. május 19-20. Németh Ágnes r. alezredes

3 3 Bűnügyi helyzet Ismertté vált - regisztrált bűncselekmények száma: 2008 év - 408.407 2009 év - 394.024 Ismertté vált e lkövetők száma: 2008 év – 122.695 2009 év – 112.831 Ismertté vált sértettek száma: 2008 év – 229.373 2009 év – 213.661 2008 év – 229.373 2009 év – 213.661 Létszámadatok (2010. 01. 01.)‏ Létszámadatok (2010. 01. 01.)‏ 43.663 fő 43.663 fő

4 4 Bűnügyi helyzet 8 946 10 285 7 045 7 616 14 252 20 036 13 091 36 656 6 138 12 665 összes 10 416 33 123 13 875 15 612 15 835 24 428 10 631 14 545 13 981 104.253 összes/nap 24Zala 28Heves 28Veszprém 90Hajdú-Bihar 19Vas 38Győr-Moson-S. 20Tolna 42Fejér 39Szolnok 43Csongrád 54Szabolcs-Szatmár-Bereg 66 Borsod-Abaúj-Z. 35Somogy 29Békés 100Pest 39Bács-Kiskun 16Nógrád 38Baranya 34 Komárom-Esztergom 285Budapest Ismertté vált - regisztrált bűncselekmények száma 2009. év - 394.024 – 1079/nap

5 5 Elkövetők, elkövetési magatartások jellemzői Jellemzően 25-60 év közötti férfiak; Nők megjelenése erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények elkövetőjeként; Tendencia a személy és vagyon elleni bűncselekmények erőszakosabbá válása; Emelkedett az alkohol és kábítószer szerepe a bűnelkövetésben; Az elkövetők több mint 80%-a a sértett szűk környezetéből kerül ki.

6 6 Új vagy gyakori elkövetési módszerek Mobiltelefon feltöltő-kártyával elkövetett csalások; Mobiltelefon feltöltő-kártyával elkövetett csalások; Számítógép felhasználása a bűncselekmények elkövetésében; Számítógép felhasználása a bűncselekmények elkövetésében; ATM lopások; ATM lopások; Hitelezési csalások; Hitelezési csalások; „Csicskáztatás” „Csicskáztatás”

7 7 A sértetté válás okai kiszolgáltatottság, függő viszony, védekezésre képtelen állapot,kiszolgáltatottság, függő viszony, védekezésre képtelen állapot, óvatosság hiánya, gondatlanság, a szükséges vagyonvédelem elmulasztása, felelőtlenség, figyelmetlenség,óvatosság hiánya, gondatlanság, a szükséges vagyonvédelem elmulasztása, felelőtlenség, figyelmetlenség, hosszabb ideje tartó konfliktushelyzet,hosszabb ideje tartó konfliktushelyzet, a környezet közömbössége,a környezet közömbössége, testi sértések esetében alkoholos befolyásoltság miatti agresszív, provokáló magatartás,testi sértések esetében alkoholos befolyásoltság miatti agresszív, provokáló magatartás, a fiatal korosztály tagjainál a hivalkodó magatartás.a fiatal korosztály tagjainál a hivalkodó magatartás.

8 8 Családon belüli erőszak A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok 2003-tól az intézkedés bevezetése előtt - civil szervezetek szerepe 1994. évi XXXIV. Rendőrségi törvény 39. § A rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül nem léphet be, ill. nem hatolhat be, kivéve:  segélyhívás…  bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása, bűncselekmény elkövetőjének, vagy gyanúsítottjának elfogása, előállítása  közveszély, továbbá életet vagy a testi épséget fenyegető közvetlen veszély elhárítása, veszélyben lévők kimenekítése  a szabálysértést felszólítás ellenére folytató személy előállítása…

9 9 Mit kell tennie a rendőrnek? Ha családon belüli erőszak körébe tartozó, személy elleni erőszakos (fizikai vagy nemi erkölcs elleni) cselekmény miatt érkezik bejelentés, a rendőr köteles a helyszínen haladéktalanul megjelenni. A rendőri intézkedést az elfogulatlanság és pártatlanság jellemezze, a rendőr tartózkodjon az önálló vélemény nyilvánítástól, munkáját ugyanazzal az alapossággal és komolysággal végezze, mint más bűncselekmények esetében.

10 10 Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Ügyelet Az elsődlegesen intézkedő rendőr feladata: Jogellenes állapot megszüntetése További jogsértés megelőzése Indulatok csillapítása Törvényes rend helyreállítása Intézkedni kell a sérültek ellátására Konfliktus megismerése Érintettek tájékoztatása a jogérvényesítési lehetőségekről Felek meghallgatása (külön-külön)‏ Adatgyűjtés, tanúkutatás Bizonyítási eszközök felkutatása, biztosítása Jelentés készítése

11 11 Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Bűnügy: Megalapozott gyanú esetén a nyomozást azonnal el kell rendelniMegalapozott gyanú esetén a nyomozást azonnal el kell rendelni A sértettet soron kívül nyilatkoztatni kell a magánindítvány megtételérőlA sértettet soron kívül nyilatkoztatni kell a magánindítvány megtételéről Részletes, mindenre kiterjedő helyszíni szemlét kell tartaniRészletes, mindenre kiterjedő helyszíni szemlét kell tartani Másodlagos áldozattá válás elkerüléseMásodlagos áldozattá válás elkerülése Amennyiben indokolt és a feltételek biztosítottak:Amennyiben indokolt és a feltételek biztosítottak: A traumatizált áldozat vallomását videofelvételen kell rögzíteni Gyermekkorú vallomását gyermekkihallgatószobában kell felvenni

12 12 Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Áldozatnak segítségnyújtás Áldozatnak segítségnyújtás A személy ellen erőszakos bűncselekményt elkövetőket tanulmányozni kell: A személy ellen erőszakos bűncselekményt elkövetőket tanulmányozni kell: Veszélyes lehet-e környezetére? Veszélyes lehet-e családjára? Terhelő megállapítások esetén a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni Terhelő megállapítások esetén a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni Jelzést kell adni a gyermekjóléti szolgálatnak Jelzést kell adni a gyermekjóléti szolgálatnak

13 13 Távoltartás Büntetőeljárási törvény (2006 óta) 138/A. §: - A terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza a bíróság által meghatározott szabályok szerint. Akkor rendelhető el, ha a szabadságveszetéssel büntetendő bűncselekmény magalapozott gyanúja fennáll. Büntetőeljárási törvény (2006 óta) 138/A. §: - A terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza a bíróság által meghatározott szabályok szerint. Akkor rendelhető el, ha a szabadságveszetéssel büntetendő bűncselekmény magalapozott gyanúja fennáll. A távoltartást a bíróság tíztől napig terjedő időre rendelheti el. A távoltartást a bíróság tíztől hatvan napig terjedő időre rendelheti el. (2) A távoltartás elrendelését a) az ügyész, b) a magánvádló, c) a pótmagánvádló, d) a sértett, e) a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes sértett törvényes képviselője, valamint f) a terhelttel közös háztartásban élő kiskorú személy törvényes képviselője indítványozhatja.

14 14 Távoltartás Milyen jogot korlátoz? Milyen jogot korlátoz? A terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. Két fontos információ a Be. 138/A. § és a 138/B. § alkalmazása esetén: A távoltartás elrendelésére kizárólag csak büntetőeljárás során van lehetőség, szabálysértési eljárásban nem. A távoltartás elrendelésére kizárólag csak büntetőeljárás során van lehetőség, szabálysértési eljárásban nem. A távoltartás elrendelése esetén a terhelt a bíróság határozatában megjelölt ingatlanból a használat jogcímétől függetlenül eltávolítható. Az intézkedés az adott ingatlan tulajdonosával szemben akkor is elrendelhető, ha a sértett az adott ingatlanban csak szívességi lakáshasználó. A távoltartás elrendelése esetén a terhelt a bíróság határozatában megjelölt ingatlanból a használat jogcímétől függetlenül eltávolítható. Az intézkedés az adott ingatlan tulajdonosával szemben akkor is elrendelhető, ha a sértett az adott ingatlanban csak szívességi lakáshasználó.

15 15 Távoltartás Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás 2009. évi LXXII törvény 6.§ (3) bekezdés: A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből, így különösen a bántalmazott és bántalmazó által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.

16 16 Távoltartás Családvédelmi koordinációért felelős szerv Családvédelmi koordinációért felelős szerv A törvény a családvédelmi koordinációért felelős szerv kötelezettségeit a 3. és 4. §-ban szabályozza: 3.§ (7) A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget. 3.§ (7) A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget. Milyen teendőink vannak ezzel kapcsolatban? A tájékoztatás alapján vizsgálni kell, hogy megalapozottan lehet-e következtetni a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére. Ha igen, akkor a 6.§(3) bek. alapján el kell rendelni az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot. A tájékoztatás alapján vizsgálni kell, hogy megalapozottan lehet-e következtetni a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére. Ha igen, akkor a 6.§(3) bek. alapján el kell rendelni az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot. Amennyiben nem kerül sor az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára vizsgálni kell, hogy bűncselekmény elkövetése megvalósult-e Amennyiben nem kerül sor az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára vizsgálni kell, hogy bűncselekmény elkövetése megvalósult-e Amennyiben a jelzésben foglaltak alapján nincs teendőnk, a jelzéseket célszerű egy kézben gyűjteni. Amennyiben a jelzésben foglaltak alapján nincs teendőnk, a jelzéseket célszerű egy kézben gyűjteni.

17 17 Távoltartás Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat Mikor rendelheti el a rendőrség az ideiglenes távoltartó határozatot? Helyszíni intézkedés során, Helyszíni intézkedés során, a bántalmazott és a bántalmazottnak a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója és hozzátartozója bejelentése, a bántalmazott és a bántalmazottnak a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója és hozzátartozója bejelentése, a gyámhatóságnál, valamint a gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozók feladataik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése,a gyámhatóságnál, valamint a gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozók feladataik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése, egészségügyi szolgáltatást nyújtók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, közoktatási intézmény munkatársai feladatik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése alapján.egészségügyi szolgáltatást nyújtók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, közoktatási intézmény munkatársai feladatik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése alapján. Az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen meg kell hozni. (7.§ (1))‏Az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen meg kell hozni. (7.§ (1))‏ A határozat elrendelésével egyidejűleg a határozat megküldésével az illetékes bíróságnál a rendőrség kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését. (7.§ (2))‏A határozat elrendelésével egyidejűleg a határozat megküldésével az illetékes bíróságnál a rendőrség kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését. (7.§ (2))‏

18 18 Távoltartás Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat A határozatot a bántalmazottal és a bántalmazóval is közölni kell, azt részükre át kell adni.A határozatot a bántalmazottal és a bántalmazóval is közölni kell, azt részükre át kell adni. A rendőrség a bántalmazott kérésére, vagy beleegyezésével a határozatot megküldi az illetékes családsegítő szolgálatnak, valamint a gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben ha a bántalmazott háztartásában kiskorú él.A rendőrség a bántalmazott kérésére, vagy beleegyezésével a határozatot megküldi az illetékes családsegítő szolgálatnak, valamint a gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben ha a bántalmazott háztartásában kiskorú él. A rendőrség a határozatot megküldi az állandó lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnak ha a bántalmazott gyámolt, vagy gondnokolt személy.A rendőrség a határozatot megküldi az állandó lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnak ha a bántalmazott gyámolt, vagy gondnokolt személy. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.Felvilágosítás bántalmazott részére bántalmazó részére alaptalan kezdeményezés

19 19 Távoltartás 2010. XL. törvény – 2010. március 24. – a Rendőrségi törvényt módosította: 33.§ (2) A rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, …. g) akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének van helye.

20 20 Adatok - tények 11833 esetben rendeltünk el nyomozást - 5,6%-os emelkedés elkövetők 88,5%-a férfi: testi sértés (30%), zaklatás (22%)‏ női elkövetők: testi sértés (31%), kiskorú veszélyeztetése (21%)‏ egy háztartásban élők sérelmére elkövetett bűncselekmények: 31% volt házastárs, élettárs sérelmére: 28,5% egyéb: 40 % - pl. más háztartásban élő hozzátartozó sérelmére Bűncselekményi jellemzők: testi sértés (30%), zaklatás (20%), kiskorú veszélyeztetése (9,5%)‏ TÁVOLTARTÁS: 2009. október 1-jétől: 786 ideiglenes megelőző távoltartást rendeltünk el Borsod megye kiemelkedik: 179 a bántalmazók az esetek majdnem 100%-ában alkoholos befolyásoltság alatt követik el tettüket szociálisan hátrányos helyzetű körből kerülnek ki 2009-ben családon belüli erőszak témakörében

21 21 Adatok – tények - problémák aggályos volt a rendőrség állománya a bevezetése során oktatás folyamatos helyszínen meghozandó határozattal gondok voltak, nincs laptop és nyomtató, a bántalmazót segítő szervezetek is hiányoznak hajléktalan szállók kis számban érhetők el, nincs tömegközlekedés a kisebb településeken, érvényes tüdőszűrésről nincs igazolása – nem fogadják be döntő többség rokonoknál, ismerősöknél száll meg, a lakás, ingatlan tulajdoni viszonyai: szívességi lakáshasználó, nincs közös gyermek, okirattal nem tudják igazolni a tulajdonviszonyt, törvény nem egyértelmű: a jelzésadással, ha a gyámhatóság jelzése alapján kell elrendelni az ideiglenes távoltartást, A távoltartással kapcsolatban

22 22 Adatok – tények - problémák sajnos a törvény nem nevesítette a volt élettársak közötti családon belüli erőszak lehetőségét - javaslatot teszünk a törvény módosítására a meghozott intézkedés ellenőrzésére nincs kijelölve szerv, véletlenszerűen derül fény a távoltartó végzés megszegésére, nincs segítségnyújtás: sem a bántalmazott, sem a bántalmazó, sem a munkáját végző rendőr számára – konfliktuskezelés háziőrizet esetére ki kell alakítani gyakorlatot, mit vihet magával a bántalmazó a közös háztartásból, oda mikor térhet vissza személyes tárgyaiért, egységes ügymenetet kell kialakítani a bírósággal, gyámhatósággal.

23 23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Németh Ágnes r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály nemethagnes@orfk.police.hu


Letölteni ppt "1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége. 2 „A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos tapasztalatok” Gyámhivatalok Balatoni Konferenciája 2010. május 19-20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések