Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi vonatkozású Gyámhivatali ügyek az V. kerületben Előadó: Dr. Kunszt Róbert Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatal vezetője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi vonatkozású Gyámhivatali ügyek az V. kerületben Előadó: Dr. Kunszt Róbert Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatal vezetője."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi vonatkozású Gyámhivatali ügyek az V. kerületben Előadó: Dr. Kunszt Róbert Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatal vezetője

2

3

4 „...a felnőttek ugyanis, szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: Milyen a hangja? Mik a kedves játékai? Szokott-e lepkét gyűjteni? E helyett azt tudakolják: Hány éves? Hány kiló? Mennyi jövedelme van a papájának? Ha azt mondjuk a felnőtteknek: Láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli a tetején galambok…, sehogyan sem tudják elképzelni…Azt kell mondani nekik: Láttam egy százezer frankot érő házat. Erre felkiáltanak: Ó milyen szép….” (A.de Saint-Exupéri)‏

5 1997. évi XXXI. Tv. /Gyvt./ 4. §. (2): „…nem magyar állampolgár gyermek védelme érdekében….” 72-73.§.: ideiglenes hatályú elhelyezés 125.§.(4), (8): illetékességi szabályok /Az ebben az időszakban keletkezett ügyek vannak még más hivataloknál./ 2002. évi IX. Tv. - a Gyvt. módosítása - hatályos 2004.01.01. után indult ügyekben 4.§.: kibővül! „…a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire;..” 72.§. (1) bek, b): nevesítésre kerül a Bp. V. ker. gyámhivatal ! 73.§.: nevesíti a kijelölt hivatal feladatait a „külföldi áp. gyermek” ideiglenes elhelyezése esetén 124. §. (4): utolsó ismert hazai lakó, v. tartózkodási hely hiányában az eljárásra Bp. V. ker Gyámhivatala illetékes. 2006. évi CXVII. Tv. a Gyvt. módosítása, (2007.01.01.) : a hatásköri és illetékességi előírásokat törli 331/2006. Korm. Rendelet: 4.§-12.§.: a városi Gyámhivatal feladat és hatásköre 21.§-23.§.: illetékesség I. Fogalmak, hatáskör illetékesség- jogszabályi el ő írások, módosítások.

6 „fogalomtár” :  nem magyar állampolgár  bevándorolt  menekült  külföldi állampolgár  ismeretlen állampolgár 2010. évi I. Tv. –az anyakönyvi eljárásról  hontalan (6/2006.BM.Rend.)‏  oltalmazott

7 Hatáskör és illetékesség Városi gyámhivatalok Van utolsó ismert lakó v. tartózkodási hely bevándorolt, letelepedett, hontalan külföldi állampolgár - menekült, oltalmazott külföldön tartózkodó magyar állampolgár - személyes jog Budapest V. kerület Gyámhivatala Nincs utolsó ismert hazai lakcím:  magyar állampolgár  külföldi állampolgár nem magyar-ismeretlen állampolgár Gyvt.72.§.- külföldi (nem magyar)‏ Joghatóság vizsgálata 1979. évi 13. tvr. 11.§.: az ember személyes joga annak az államnak a joga melynek állampolgára. a személyes jog az irányadó:  családi jogállás (42.§),  örökbefogadás (43.§),  szülői felügyelet-vagyonkezelés (45.§),  gyámság (48.§). nem magyar állampolgár védelme

8 Okok Gyvt.72.§. (1) külföldi állampolgárságú gyermek, a Kormány által kijelölt gyámhivatal Belváros-Lipótváros Budapest V. ker. Gyámhivatala 331/2006. (XII.23.) 12.§. Beutaló szervek - nevelésére alkalmas, különélő szülő, - más hozzátartozó, más személy, - nevelőszülő, - gyermekotthon -értesíti: rendőr-főkapitányság /BÁH!!!/ magyarországi tartózkodás rendezése -kezdeményezi: jogsegélykérelem, gyámság, örökbefogadás -értesíti: illetékes külképviselet a gyermek állampolgársága szerinti országba történő visszajuttatása céljából (repatriálás), elismerik-e saját állampolgárnak? származási ország válasz v. 6. hónap Felülvizsgálat: - fenntart - megszüntet - gyámság - örökbefogadás jegyző, gyámhivatal, rendőrség, ügyészség, bíróság, BV. intézet

9 Statisztikák: 2004.: 80. 2005.: 62. 2006.: 54. 2007.: 116. 2008.: 121. 2009.: 202. 2010.05.: 80. Összesen:715.

10 Állampolgárság szerinti megoszlás: összesen 39 ország 1.macedón, török, szlovák – 8. 2.kínai – 7. 3.mongol - 6. 4.német, nigériai – 5. 5.jugoszláv, iraki, palesztin – 4. 6.egyiptomi, vietnámi, holland, olasz, iráni, kongói – 3. 7.libanoni, grúz – 2. libériai, szír, osztrák, bangladesi, ugandai, örmény, lengyel, svájci, cseh, észt, izraeli – 1. ___________________ összesen: 39 ország, 715. személy

11 1959. évi 19. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről

12 Ismeretlen és román állampolgárságú kiskorúak statisztikája: 2004.01.01. – óta:  „aktív” (6 havonta felülvizsgálat): 43 fő  repatriálva: 20 fő  szülőnek kiadva: 45 fő  egyéb okból megszűnt: 63 fő - nagykorúvá válás - „Át”-be vétel - apai elismerés - szökés - beutalás nem került végrehajtásra ___________________________________ Összesen: 171. fő

13 Román szülőktől származó gyermek Románia Budapesti Nagykövetsége, Gyulai, Szegedi főkonzulátusa „áp” elismerése /gyermek - szülők adategyeztetése, magyar anyakönyv / Kérik a repatriálást Felkészítés: román hatóságok: Gyermekvédelmi igazgatóság: re integrációs terv ki fogadja /gyermekvédelmi szolgálat/ átvevő személyek szülő lakcímvizsgálata /elhagyott/ javasolt szállítási eszköz /pl. mentőautó/ illetékes rendőrség – a szülő tart. helyének beazonosítása döntés, az újrahonosításról átadás-átvétel konkrét időpontja Külképviselet: egyszeri kiutazási igazolvány /fényképes/ magyar hatóságok: V. ker. Gyámhivatal: értesíti: o a gondozási hely o illetékes TEGYESZ gondozási hely: o testileg, lelkileg, egészségileg felkészíti a kk.-t o Javaslatot tesz az egyéb körülményekre Átadás – átvétel:

14 „…évek óta magyar családoknál nevelkedő gyerekeket kegyetlen módon kitoloncolnak az országból...” „…Most újabb gyerekeket akarnak kitoloncolni! …” „…Közben megtalálták az egyik ötéves kisfiút, akit Romániában birkapásztornak használnak…” „…Őket most akarják kitoloncolni az országból, a szerető családokból kivenni őket erőszakkal.” A kitoloncolt kisfiú megrázó története Öt évig magyarul beszélt, most román óvodába kell járnia.

15 Tervezett módosítás: 106/2010. (IV.9.) Korm. rendelet /az új PTK 2. könyv/ /A rendelet nem lépett hatályba a 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) a). pont alapján/ Gyámhivatal: o szakvéleményt kér /személyiségállapot, egészségi állapot, neveltségi szint, sajátos szükségletek/ o tájékoztatást kér az ideiglenes elhelyezés tapasztalatairól szakvélemény külképviselet miniszter /szakszolgálat: 22 munkanap/ V. ker ü leti Gy á mhivatal: Egyeztető t á rgyal á s: t ö rv é nyes k é pviselő gondoz á si hely vezetője szakszolg á lat miniszt é rium „Ha a gyermeknek a származási országába történő visszajuttatására lehetőség van, ennek elősegítésére repatriálási tervet kell készíteni.” Gyermekvédelmi szakszolgálat: kapcsolatot a származási ország gyermekvédelmi szolgáltatóval tájékoztat a gyermek jelenlegi helyzetéről tájékoztatást kér a gyermek várható gondozási helyéről 15 munkanap + javaslat repatri á l á si terv V. ker. gy á mhivatal repatriálási terv

16 Dönteni arról, hogy gyermekünk legyen, olyan nagy dolog, mintha szerződést kötnénk vele egy mérhetetlen feladatról, amelyet az emberi ész elképzelni is alig képes. A kicsinyek mind olyan meghívóval érkeznek hozzánk, amely az egész életre szól, és azt mondják: "Hívtál. Itt vagyok. Mit adsz?" Itt kezdődik minden nevelési feladat.

17


Letölteni ppt "Nemzetközi vonatkozású Gyámhivatali ügyek az V. kerületben Előadó: Dr. Kunszt Róbert Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatal vezetője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések