Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csík-hágó Iskola Magyar Történelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"— Előadás másolata:

1 Csík-hágó Iskola Magyar Történelem
es tanév 3. óra A keresztény Magyar Királyság kialakulása (Formation of a christian Kingdom of Hungary) tanár: Németh Károly

2 Felhasznált anyagok az internetről:

3 Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! (“Himnusz”, Kölcsey Ferenc verse (1823)) O Lord, bless the Hungarian nation With your grace and bounty Extend over it your guarding arm During strife with its enemies Long torn by ill fate Bring upon it a time of relief This nation has suffered for all sins Of the past and of the future! (“Hymn”, by Ferenc Kölcsey (1823))

4 Árpád vezér és a tözsfők, amint átkelnek a Kárpátokon
Árpád vezér és a tözsfők, amint átkelnek a Kárpátokon. Feszty Árpád festőművész képe, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékmű körképén (1892 – 1894 között festették). Prince Árpád and the Hungarian chieftains, crossing the Carpathians. Detail of the cycloramic canvas painting of Árpád Feszty, displayed at the Ópusztaszer National Historical Memory Park (from ).

5 Ismétlés / Recapitulation:
Visszafelé nyilazó magyar lovas egy észak-olaszországi templom (Aquileia-ban) Falfestményén, a 900-as évekből. Hungarian rider shooting arrows backwards as depicted on a mural painting of a North-Italian church in Aquileia, from the years of 900 AD. A kalandozások kora, körülbelül között . The age of Hungarian military explorations and raids of Europe, approximately

6 907-ben Luitpold bajor őrgróf vezetésével,
Fontosabb csaták az új haza védelmében a Kárpát Medencében és külföldön / Major battles in defence of the new homeland within the Carpathian Basin homeland and abroad 907-ben Luitpold bajor őrgróf vezetésével, óriási (egyesek szerint fős) német sereg indult a magyarok ellen. A magyar sereget Árpád vezette és mintegy ezer főböl állt. A három hadtestből álló német sereget a magyarok teljesen megsemmisítették. A német veszteségek között volt maga Luitpold őrgróf, egy érsek, két püspök, három apát és 19 báró. A hagyományok szerint ezen csata után halt meg Árpád vezér is, a csatában szerzett sebesülései miatt. Elesett még Árpád három fia is. 907 : Pozsonyi csata / The battle of Pozsony In Margrave Luitpold of Bavaria built up his army and attempted to score a decisive victory against the Hungarians, who formed already an important state in Europe. The German army supposedly included more than soldiers, but is almost certainly an exaggeration typical of the time. Árpád's army the Hungarian was only around Few medieval armies are known to exceed 10,000. The German army, consisting of three battle groups, was crushed and a large part of Luitpold's army was destroyed. The German casualties included the Margrave, an archbichop, two bishops, three abbots and 19 barons.

7 910 : A magyarok legyőzik IV
910 : A magyarok legyőzik IV. Lajos német uralkodó birodalmi hadseregét Augsburgnál, Németországban. The Hungarians defeat the German imperial army of Louis IV, at Augsburg, Germany. 937 és 954: Bulcsú horka (horka = a törzsszövetség főbírája) nagy európai hadjáratai . A 954 évi az amerikai katonai akadémiákon is a tananyag része. Great military campaigns of Bulcsú horka : The campaign of Bulcsú in 954 is part of the lectures at US military academies.

8 955: A magyarokat legyőzik a németek a Lech-mezei csatában, Augsburg közelében. Bulcsú és
Lehel vezéreket kivégezteti Ottó császár. Ezután a magyarok nem indítanak több nagy kalandozó hadjáratot Nyugat Európába, de Dél és Del-Kelet Európába igen, még további 20 évig. Hungarians have been defeated at the Battle of Lechfeld, near Augsburg. The Hungarian warlords Bulcsú and Lehel have been executed by order of emperor Ottó. There will be no more major Hungarian raids in Western Europe, but they still continue in South and Southeast Europe for an additional ~20 years. A legenda szerint Lehel vezér utolsó kívánsága az volt, hogy megfújhassa a kürtjét. Miután megkapta a kürtöt, megfújta, majd egyetlen csapással halálra sujtotta vele Konrád császárt, mondván: elöttem mész a túlvilágba és szolgálni fogsz nekem – ahogy a pogány hit alapján gondolta. Legend: The last wish of warlord Lehel was to blow his horn once again. He got his horn, blew it then hit the former emperor Konrad to dead by a single hit, saying: you go before me in the afterlife and will serve me there – in accordance with pagan belief. Középkori festmény a Lech-mezei csatáról. Medieval painting of the battle of Lechfeld.

9 Lehel kürtje a jászberényi Jász Múzeumban.
The horn or Lehel in the Jász Museum, Jászberény, Hungary.

10 Botond vezér alacsony termetű ember volt, de mégis kitűnő harcos.
955 : Botond vezér bosszút áll Bulcsú és Lehel haláláért. 960 : Konstantinápoly (ma Isztambul) várkapuját betöri buzogányával és párbajban legyőzi a görögök legerősebb vitézét. Warlord Botond was a short person, but still a great warrior, according to the legends. 955 : avenges the deaf of Bulcsú and Lehel 960 : breaks in the gate of Konstantinopel (today Istanbul) by a single hit of a mace and defeats the best warrior of the Greek in single combat.

11 Géza fejedelem / grand prince Géza (945-997)
Az első magyar pénzérme. Kibocsátója Géza fejedelem volt, 970 körül. The first coin issued by the new Hungarian State under Grand Prince Géza around 970. Apja Taksony fejedelem, anyja egy besenyő vagy bolgár hercegnő. Felesége Sarolta, az erdélyi fejedelemnek a gyulának a lánya. Fia Vajk, a későbbi Szt István király. Egyik lánya a velencei dózse, Ottone Orseolo felesége, unokája Orseolo Péter későbbi magyar király. Géza megkeresztelkedett, de az ősi pogány vallást is gyakorolta, mondván: elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két istennek is áldozzak. His father was grand prince Taksony, his mother a Pecheneg or Bulgar princess. His wife, Sarolta, was the daughter of the transylvanian gyula (second rank of the Hungarian grand princes). His son Vajk, later named St. Stepen I of Hungary. One of his daughters became wife of Ottone Orseolo, doge of Venice. Géza was formally christian but practiced the old paganic rituals as well, saying: I am a sufficiently rich person to sacrifice both the old and the new gods.

12 Géza fejedelem alatt Magyarország határai Nyugaton visszaszorultak
Géza fejedelem alatt Magyarország határai Nyugaton visszaszorultak. Az akkori Magyarország Magában foglalta a mai Ausztria keleti felét, egészen Melktől Bécsig. Under grand prince Géza the Western borders of Hungary were pushed back by the Germans. At the beginning of Géza's reign the Eastern half of todays Austria was part of Hungary, from the city of Melk to the Vienna Basin. These territories were transferred to Germany without major wars. A Pannonhalmi Bencés Főapátság alapítója Géza fejedelem volt. The founder of the Benedictin Archabbey of Pannonhalma was grand prince Géza.

13 Szent István király (967-1038), Géza fejedelem és Sarolta fejedelem-asszony fia, pogány
nevén Vajk. Felesege Gizella bajor hercegnő. Nyolc gyerekük született, sajnos mind meghaltak, betegségben, vagy vadászati balesetben, a legtovább Imre herceg élt, akit később szintén szentté avattak. Szt. István király uralkodói pecsétje. The royal seal of St Stephen I of Hungary. Szent István király lovas szobra a budai kiralyi várban. Statue of King St Stephen I of Hungary in the royal castle of Buda. King St. Stephen I of Hungary was the son of grand prince Géza and grand princess Sarolta, his pagan Hungarian name was Vajk. His wife was Giselle of Bavaria. They had eight children, unfortunately all died in young age either due to illness or by accident, such as during hunting. Their longest living son was grand duke Imre (Emeric), later canonized as St Imre (Emeric).

14 Szt István államvallássá tette a kereszténységet.
Ehhez le kellett győznie a pogány valláshoz ragaszkodó magyarokat, amit a hozzá hű magyarok és szolgálatába szegődött német lovagok segítségével végzett el. Szt István tevékenysége a magyarság számára hasonló jelentőségű, mint Nagy Konstantin ( ) római császár műve az egykori Római Birodalom számára, amikor kizárólagos államvallássa tette a kereszténységet. Nagy Károly ( ) frank király körülbelül 200 évvel Szt István elött hasonlóan, fegyveres erővel kényszerítette a pogánysághoz ragaszkodókat a kereszténységre térni. St Stephen I of Hungary Charles the Great Constantine the Great St Stephen made christianity the sole state religion of Hungary abolishing the samanistic paganism, Hungarians practised before. To do this he had to defeat the pagan Hungarians (at that time already many Hungarians were christian). He accomplished this with his loyal Hungarian allies and with vassal German knights who joined his service. The importance of his work was similar to that of Constantine the Great ( ) who turned pagan Roman Empire to christian by force and that of Charles the Great converting Germany and Western Europe to christianity.

15 István Aba Sámuel Koppány Gyula
Szt István és legnagyobb pogány ellenfelei. St Stephen and his major pagan Hungarian opponents. Aba Sámuel István Koppány Gyula “fekete” magyarok “black” magyars Ajtony

16 A Koppánnyal folytatott harc nem csak a kereszténység, hanem az uralkodói méltóság viselése
miatt is tört ki. Koppány volt a fejedelmi család legidősebb férfitagja, az ősi magyar jog szerint őt illette volna a trón – és Sarolta fejedelemasszony keze is. Koppány pogány és keresztény is volt (keleti, bizanci ritus szerint) egyszerre. Koppány kivégzése, The execution of Koppány. Koppány was uncle of St Stephan. According to the traditional right he, the oldest prince of the ruling princes should have become the grand prince – and also marry the widowed Sarolta Grand princessin. Koppány himself was both pagan and christian (by eastern, Bizancian ryte).

17 Szt István király elfogja az erdélyi gyulát.
/ King St Stephen arrests the Hungarian grand prince of Transylvania, the gyula.

18 Szent Istvánt független keresztény európai uralkodónak ismerte el II
Szent Istvánt független keresztény európai uralkodónak ismerte el II. Szilvester pápa. A pápa koronát küldött Szt Istvánnak, amivel 1000 karácsonyán, vagy 1001 január elsején Megkoronázták, Székesfehérváron, az ősi magyar koronázóvárosban. Magyarország címerpajzsa, A szent koronával, az Árpád-ház piros-fehér csíkos zászlójával és A kettős kereszttel a hármas halmon. The coat of arm of Hungary, with The Holy Crown, the red-white Stripes of the House of Árpád and The double cross over the triple mountains. A szent korona, melyet Szt István a Szüzanyának ajánlott fel, hogy legyen a keresztény Magyarország védelmezője a jövőben. The Holy Crown, offered by King St Stephen to the Holy Virgin Mather of God to protect the christian Hungary in the future. The crown was sent by pope Sylvestre II in recognition of St Stephen as an independent christian European king. The king was crowned Dec or Jan. 1, 2001.

19 A Magyar Királyság címerpajzsa, 1867-ből,
a királyság részét képező fél-autonóm területek címerpajzsaival. Coat of arms of the Kingdom of Hungary with coats of arms of associated semi-autonomic territories, from 1867.

20 Szt István által alapított érsekségek a Magyar Királyságban.
Archdioceses established by St Stephen in the Kingdom of Hungary.

21 1031 1018 1018 1018 Szt István király területgyarapító hadjáratai.
Succesful military campaigns of St Stephen I King of Hungary. 1018 Consolidation of borders with Poland by reoccupying lost northern territories. 1031 Borders pushed westwards to Leitha and Fischa rivers 1018 Supporting Polish claims Against the Kievan Rus 1018 Joint campain with the Byzantian Empire against Bulgaria.

22 Szt István könyvet is hagyott hátra az utókorra, mégpedig
Imre herceghez intézett intelmeit, a helyes uralkodói szemléletről és tevékenységről. St Stehen's legacy also includes a book, his Admonitions to his son, prince Emeric, about the right concept and the right way of ruling Hungary. Az “Intelmek”-et itt olvashatja: Rövid kivonatokban itt: Read more of his book at

23 Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar.
Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. (Vörösmarty Mihály “Szózat” című verséből (1836)) To your homeland without fail Be faithful, O Hungarian! It is your cradle and will your grave be Which nurses, and will bury you. (from “Szózat” (in English “Summons”) by Mihály Vörösmarty (1836))


Letölteni ppt "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések