Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kezdetektől a honfoglalásig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kezdetektől a honfoglalásig"— Előadás másolata:

1 A kezdetektől a honfoglalásig
Csík-hágó Iskola Magyar Történelem es tanév 1. óra A kezdetektől a honfoglalásig tanár: Németh Károly

2 Felhasznált anyag: főleg Wikipedia cikkek:
Vigyázat! A magyar őstörténet nagyon sok tisztázatlan, vagy bizonytalan állítást tartalmaz. Az említett Wikipédia oldalakon ezek az állítások sokszor biztosnak vannak beállítva, annak megfelelően, hogy éppen ki szerkesztette őket. Egy példa: a fent említett angol nyelvű szócikk 7-es számú irodalmi hivatkozása pl az “isten” szavunk eredetét egyertelműen iráninak állítja be. Ugyan vannak jelentős akadémikusok, akik ezt az állítást támogatják, ugyanakkor más, hasonlóan hivatalos tekintélyek egyéb, pl hettita eredetet vetnek fel (például Róna-Tas András). Az isten szavunk lehetséges eredeteivel kapcsolatban például itt olvasható egy jó összefoglalas: A hivatalos nyelvtörténészek szerint isten szavunk eredete máig nem tisztázott, ahogy nagyon sok más fontos ősi szavunké sem. Éppen ezért, a következőkben bemutatott magyar őstörténetet megpróbáltam úgy összeválogatni, hogy a jelenlegi ismereteink közül a hivatalos akadémiai vonalhoz közel álló, ám egészen friss kutatási eredményeket is figyelembe vevő képet adjak a tanulóknak. A kevésbé régi korok bemutatasa már jóval biztosabb lesz, hiszen több megbízható adatunk van róluk.

3 Himnusz Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai Felvirágozának. Értünk Kunság mezein Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád Vad török sáncára, S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Hajh, de bűneink miatt Gyúlt harag kebledben, S elsújtád villámidat Dörgő fellegedben, Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktől rabigát Vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain Ozmán vad népének Vert hadunk csonthalmain Győzedelmi ének! Hányszor támadt tenfiad Szép hazám, kebledre, S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre! Bújt az üldözött, s felé Kard nyúlt barlangjában, Szerte nézett s nem lelé Honját a hazában, Bércre hág és völgybe száll, Bú s kétség mellette, Vérözön lábainál, S lángtenger fölette. Vár állott, most kőhalom, Kedv s öröm röpkedtek, Halálhörgés, siralom Zajlik már helyettek. S ah, szabadság nem virúl A holtnak véréből, Kínzó rabság könnye hull Árvák hő szeméből! Szánd meg Isten a magyart Kit vészek hányának, Nyújts feléje védő kart Tengerén kínjának. Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! Kölcsey Ferenc verse (1823) For translation:

4 Az utolsó jégkorszak vége (kb 13000-10000 évvel ezelött) Európában.
(ice) Hideg, gyér növényzet (cold areas, with scarsity of plants) Emberi menedékhelyek a hideg elől. Human refuge areas. The Late Glacial Maximum (ca. 13,000-10,000 years ago) is defined primarily by climates in the northern hemisphere warming substantially, causing a process of accelerated deglaciation following the Last Glacial Maximum (ca. 25,000-13,000 years ago).

5 A küllős kerekű kocsi elterjedése
(az évszámok időszámításunk kezdete elöttre vonatkoznak) Andronovói kultúra Andronovo- culture The historical spread of spoked-wheeled chariots (dates refer to bc) (http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis) Kora vaskorszaki kerék. Early iron age spoked wheel (ca 1000 BC)

6 Az andronovói kultura (időszámításunk
elött ) földrajzi kiterjedése Az uráli nyelvek (finn-ugor és szamojéd) őshazája, kb i.e körül (http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_őstörténet) Ural hegység (Ural Mountains) Original homeland of Uralic Speakers (Finn-Ugors and Samojeds), around 3000 BC. Aral tó (Aral sea) Altáj hegység (Altai Mountains) Kaszpi tenger (Caspian sea) Altáji (török, mongol, tunguz,koreai, japan) nyelvcsalad őshazája. (Original homeland of Altaic Speakers (Turkish, Mongol, Tunguz, Korean, Japanese) Perzsa Öböl (Persian Gulf) Geographic extent of the Andronovo-culture

7 Az uráli nyelvek (finn-ugor és szamojéd) őshazája, kb i.e. 3000 körül
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_őstörténet) Az ugorok helyben maradtak, A finnek es szamojedok elvándoroltak ahogy az éghajlat szárazabbá vált i.e. 3000 és 2000 között. Finn Original homeland of Uralic Speakers (Finn-Ugors and Samojeds) around 3000 BC. Szamojed Ugor Az egyes urali népcsoportok Vándorlási iranyai i.e között. Direction of migration of etnic groupsof Uralic speakers between BC. Az akhal-teke fajtájú lovak őshazája. Ezek a lovak a világ legnemesebb lófajtáinak az egyike, genetikai vizsgálatokkal bizonyították, hogy a honfoglaló magyarok is használtak ilyen lovakat. keressen az interneten erről szóló cikket! Original homeland of akhal-teke horses, one of the finest horses of the world, genetically identified as the type of horse used by Hungarians conquering the Carpathian Basin.

8 Ural Hegység Magna Hungaria
Az ugor népek szétválása i.e között. Separation of Ugric speakers around BC. Az ugor nyelvű népek i.e. között szétváltak, az akkori éghajlati változás (sok eső, nagy mocsárvidékek kialakulása) hatására. Az obi-ugorok helyben maradtak, illetve még északabbra húzódtak A magyarok ősei pedig délnyugati irányba húzódtak, ahol a szárazabb pusztákon megőrizték a lovas nomád életformát. Magna Hungaria Obi-ugorok (hanti/vogul és mansi/osztyák) Ural Hegység Due to climate changes (excess rain, formation of extensive marshlands) between BC, the Ugric speakers separated from each other: the obi-ugors stayed in place or migrated northward, while forefathers of the Hungarians migrated towards West and Southwest where they could preserve the horsebackriding nomadic style of life on dryer steppes. magyarok Törökök és irániak Forrás/source: és csatlakozó oldalak / and links from there. Az ugor nyelvű népek őshazája. Ancestral homeland of Ugric speakers.

9 i.e. 700- és i.sz. 800 között Magna Hungaria i.e./BC 700-
Egészen 1240-ig (a tatarjárásig) magyarok lakta terület, Julianus barát, 1240-es utazásakor itt találta meg a keleten maradt magyarokat, akiknek a nyelve azonos volt a Kárpát-medencei Magyarokéval. i.e./BC 700- i.sz./AD 1250 MAGNA HUNGARIA i.sz./AD 700- i.sz./AD 850 LEVEDIA ETELKÖZ mai magyarok ősei i.e./BC 1200- i.sz./AD700 A Magna Hungaria-ban élő és a Levédia-ban élő magyarok kezdenek elkülönülni i.sz. 700 körül. Separation of Hungarians of Levedia and Magna Hungaria begins around 700 AD. Szavárd magyarok ( ) Kazár Birodalom fennhatósága i.sz ig, Besenyő támadás 850 körül.

10 Honfoglalás ( ) Conquest of the Homeland in the Carpathian Basin ( )

11 Ismételjük át, melyik állomáshoz milyen események fűződnek!

12 Iráni jövevényszavak Nagyon korai átvételre utalnak a lovas kultúrával kapcsolatos olyan szavak, amelyek más ugor nyelvekben is megvannak. Ezeket keletiráni (jüecsik) nyelvekből származtathatjuk. Ilyenek például: * ugor *loɣɜ 'ló' < keletiráni *loɣɘ 'ló' < *vlaɣɘ < *vɘlaɣa < óiráni *bāraka 'ló' * ugor *newrɜ ~ *neɣrɜ 'nyereg' < keletiráni *nɘɣer < *nɘwer < *nivara 'nyereg' (vö. szaka nyūrr 'lószerszám') * ugor *pekkɜ 'fék' < keletiráni *pekkə < *pextka < óiráni *paxštaka 'megkötés, kötőfék' Korai keletiráni átvételek még az olyan magyar szavak, mint: * magyar úr < keletiráni *sūrā 'törzsfő, fejedelem' * magyar kéj < *kejɜ < keletiráni *gäyi * magyar arany < *sarańɜ < keletiráni *zaranya

13 Török jövevényszavak Levédiában, a Kazár birodalom szomszédságában élő eleink szoros kapcsolatba kerültek iráni, illetve török nyelven beszélő népekkel. Szomszédjainktól a földművelésen, kézművességen kívül mintegy 250 szót is örököltünk, melyek nagy részét a mai napig használjuk. A szláv nyelvekben használatos „Venger”, a német „Ungarish” valamint az angol „Hungarian” szó is az eredetileg török „Onugor” szóból ered, amely névvel illettek minket szomszédjaink. A földművelésben használatos török jövevényszavak: árpa, búza, boglya, dara, eke, sarló, szérű, tarló, őröl Szőlőművelés, kertkultúra alma, bor, dió, gyümölcs, körte, szőlő Állattenyésztés bika, borjú, disznó, karám, kecske, ökör, tinó, tyúk, író, köpű, sajt, túró Vallási élet tor, gyász, gyón, boszorkány, táltos Továbbá bölcső, kancsó, karó, kapu, korsó, gyűszű, sátor, szék, ács, szűcs, szatócs, betű, ír

14 Szózat Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat, S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: "Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!" Az nem lehet hogy annyi szív Hiában onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő, És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar: Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. Vörösmarty Mihály verse (1836) For translation:http://en.wikipedia.org/wiki/Szózat


Letölteni ppt "A kezdetektől a honfoglalásig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések