Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csík-hágó Iskola Magyar Történelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"— Előadás másolata:

1 Csík-hágó Iskola Magyar Történelem
es tanév 7. óra Az Árpád-házi királyok kora, 3. rész: , III. Istvántól III. Andrásig tanár: Németh Károly

2 Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! (“Himnusz”, Kölcsey Ferenc verse (1823))

3 Felhasznált anyag (references):

4

5

6

7

8 III. István ( ) II. Géza fia, sokat háborúzott trónkövetelő nagybátyjaival, apja testvérének, II. Bélának a fiaival, Lászlóval és Istvánnal, akik rövid időre szintén megkoronázott királyok voltak, II. László ( ) és IV. István ( ) néven. II. László és IV. István rövid uralkodását a Bizánci Birodalom támogatása tette lehetővé III. Istvánnal szemben. Uralkodása alatt támogatta az egyház és a városi polgárság fejlődését. Öccse, Béla követte a trónon.

9 A bizánci udvarban nevelkedett, egy ideig
III. Béla ( ) A bizánci udvarban nevelkedett, egy ideig ő számított a bizánci trónörökösnek. Első felesége Chatillon Anna antiochiai hercegnő, a híres keresztes lovag, Chatillon Rajnald lánya. Második felesége Margit, VII. Lajos francia király lánya. Bőkezűen támogatta az egyházat és az oktatást, sok magyar diak tanulhatott külföldi egyetemeken. Királyi kancelláriát vezetett be. Uralkodása alatt keletkezett legrégebbi összefüggő írásos nyelvemlékünk a “Halotti beszéd”, uralkodói jövedelem-összeírások, legrégebbi fennmaradt krónikánk a “Gesta Hungarorum” (szerzője az Anonimus-nak nevezett ismeretlen szerzetes). A kettős kereszt első előfordulása III. Béla címerpajzsa volt.

10 Halotti beszéd Gesta Hungarorum (1. oldal)

11 A halotti beszéd mai magyar helyesírásra átírt változata:
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: biza por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban (kegyelemben) teremté eleve [Úr] mi ősünket,Ádámot, és adta vala neki Paradicsomot házává. És mind[en] Paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz”. Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördögintetének, és evék az[on] tiltottgyümölcstől, és az[on] gyümölcsben halált evék. És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala vize, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék.Haraguvék Isten, és veté őt ez[en] munkás világ[ba] bele: és [az] lőn halálnak és pokolnak fészke, és mind[en] ő nemének. Kik azok? Mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: íme, egy ember sem múl[aszt]hatja ez[en] vermet, íme, mind ahhoz járó[k] vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét ez[en] lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét! És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind[en] angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek ad[at]ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa ő bűnét! És szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt Paradicsom nyugalmába, és adjon neki Mennyországba utat, és mind[en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: uram irgalmazz! Szerelmes Barát[a]im! Imádjunk ez[en] szegény ember lelkéért, [a]kit Úr ez[en] napon ez[en] hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei és kiválasztottai között jó felől iktatva élessze őt! És tibennetek. Clamare ut: kyrie eleison!

12 Imre ( ) III Béla és Chatillon Anna fia. Testvére András. Felesége Aragóniai Konstancia, a spanyol-sziciliai király lánya. Imre uralkodása az Andrással a trónért folytatott harcban telt el. Rövid időre Szerbia és Bulgária királya is ( ).

13 III. László ( ) Imre király fia. 3 vagy 5 éves korában koronázták meg, kicsivel apja, Imre király halála elött. Imre öccse, András elűzte a gyermek III. Lászlót, aki anyjával Bécsbe menekült, ahol rövidesen meghalt.

14 II. András ( ) Első feleségét, Meráni Gertrudot meggyilkolják A magyar nemesek, mert külföldi rokonainak mértéktelenül sok magyarországi birtokot adott. Mérhetetlen költekezése miatt 1222-ben a nemesek az un. Aranybulla kiadására kötelezik. Ez egyfajta alkotmányt jelöl, amiben rögzítik a király, a nemesek és az egyház jogait és kötelezségeit. Többek között a nemesek jogát a királyi önkénnyel szembeni ellenállasra. Szinte egyidős az angol “Magna Charta”-val, amely 1215-ben keletkezett és az angol uralkodó jogait korlátozta. András vezette az 5. keresztes hadjáratot 1217 és 1218 között.

15 Aranybulla (1222)

16 Az 5. keresztes hadjárat (5th crusade) (1213-1221, magyar részvétel: 1217-1218)
A legnagyobb királyi hadsereg a keresztes hadjáratok történelmében: 20000 lovag és gyalogos katona. Győzelem az egyiptomi szultán felett. Jeruzsálem várfalát lerombolják a menekülő mohamedánok.

17 II. András legidősebb fia.
IV. Béla ( ) II. András legidősebb fia. Uralkodása alatt érte el a Magyar Királyságot a terjeszkedő Mongol Birodalom. A tatárjárasnak nevezett idoszakban, 1241 és 1242 között Magyarországot tatár seregek foglalták el. A tatárok mongolok vezette törökös népekből álló népkeverék. Borzalmas pusztításuknak az ország akkor 3milliós lakosságának akár közel fele is áldozatul eshetett. Későbbi tatár támadásokkal szemben sikeresen védte meg magát Magyarország, köszönhetően az 1242 után kiépített kővárak rendszerének is. IV. Béla telepítette le a mongolok elől menekülő kunok egy részét Magyarországon IV. Béla menekül az őt üldöző tatárok elöl a vesztes muhi csata után.

18 Juliánusz barát (szerzetes) megtalálja a volgai magyarokat (1235-1236)
és hírt hoz a fenyegető mongol veszedelemről.

19 A tatárjárás ( ) A Mongol Birodalom kialakulása

20 A magyarok és a tatárok közötti muhi csata a YouTube-on:

21 A tatárjárás ( )

22 IV. Béla 7. gyermeke, az első fiú.
V. István ( ) IV. Béla 7. gyermeke, az első fiú. Felesége a magyarországi kunok fejedelmének lánya. Apjával háborúzik az uralomért és sikerrel jár. Egy ellenséges főúr elrabolja a fiát és várában fogva tartja. A király a vár ostroma közben halálosan megbetegszik. V. István ifjabb királlyá koronázása. V. István pecsétje

23 V. István és Erzsébet kun hercegnő fia.
IV. (Kun) László ( ) V. István és Erzsébet kun hercegnő fia. A királyi hatalmat visszaszorító bárók ellen a kunoknál talált támogatásra, őket kedvelte, az ő szokásaikat vette fel. 15-éves korában nagykorúsítja az országgyűlés, innentől kezdve sikerrel erősíti meg a királyi hatalmat és a közrendet a bárókkal szemben. pápai kiküldött érkezik, aki a kunok erőszakos keresztenységre térítését követeli. Ez összeomlasztja a király egész munkáját és újra a bárók kezébe juttatja a hatalmat. Felesége Anjou Izabella, a nápolyi király lánya. A király végül hatalmában végletesen meggyengült, végül a bárók által felbérelt kun merénylők ölték meg.

24 III. András ( ) II. András utószülött fiának, Istvánnak egy velencei nemesasszonytól született fia. Velencében nevelkedett. Élete a bárókkal folytatott hatalmi harc jegyében telt. Végül a bárók egy kisebb csoportjával szerződést kötve sikerült a leginkább ellenséges bárókat engedelmességre kényszerítenie. Hirtelen halált halt, valószínű megmérgezték. Halálával kihalt az Árpád ház férfi ága.

25 Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar.
Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. (Vörösmarty Mihály “Szózat” című verséből (1836))


Letölteni ppt "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések