Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata kerekasztal-megbeszélése 2008. december 8. KEOP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata kerekasztal-megbeszélése 2008. december 8. KEOP."— Előadás másolata:

1 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata kerekasztal-megbeszélése 2008. december 8. KEOP pályázati rendszerben jelentkező hiányosságok és azok kiküszöbölésének lehetőségei témakörben felkért hozzászólás a pályázatértékelők észrevételeiről Simonfai György építőmérnök pályázatértékelő szakértő

2 Egy éves értékelési tapasztalatom: mintegy 70 db első és mintegy 70 db első és 3 db második körös pályázat értékelése alapján észrevételeimet, javaslataimat a következő diákon mutatom be észrevételeimet, javaslataimat a következő diákon mutatom be

3 Az értékelő átlag négy napot fordíthat egy pályázat értékelésére: Az értékelő átlag négy napot fordíthat egy pályázat értékelésére:  Az első nap: olvasás, cédulázás, jegyzet;  Második nap: az értékelő lapok kitöltése, kérdések megfogalmazása;  Harmadik nap: válaszok feldolgozása, felkészülés a konzultációra;  Negyedik nap: konzultáció, újraértékelés, a Bíráló Bizottság előtti szakértői bemutatás. Az értékelési útmutató négy témacsoportot határoz meg: Az értékelési útmutató négy témacsoportot határoz meg:  Pályázó szervezet megfelelősége, (5 alponttal, két K0)  Szakmai kritériumok, (első körben 21 alponttal, 14 K0)  Pénzügyi kritériumok, (első körben 2 alponttal, 2 K0)  Horizontális szempontok (75 alponttal) Kizárja a pályázatot a 60 összpontszám alatti érték, vagy egyetlen K0

4 Általános problémák, rendszerhibák 1. Egy - egy projektfejlesztés már évek óta tart, közben változtak a jogszabályok, pályázati kiírások, a régi tervek engedélyek nem illeszkednek megfelelően az érvényes szabályozáshoz és az új fejlesztési koncepcióhoz; Egy - egy projektfejlesztés már évek óta tart, közben változtak a jogszabályok, pályázati kiírások, a régi tervek engedélyek nem illeszkednek megfelelően az érvényes szabályozáshoz és az új fejlesztési koncepcióhoz; Pályázati Útmutató C.2. támogatható tevékenységek és C.3. nem támogatható tevékenységek köre, a C.4. elszámolható költségek előírásai, szó szerint betartandók, ellenkező esetben K0 kizáró feltételt kell érvényesíteni, tehát ezeket a szabályokat nem lehet áthágni; Pályázati Útmutató C.2. támogatható tevékenységek és C.3. nem támogatható tevékenységek köre, a C.4. elszámolható költségek előírásai, szó szerint betartandók, ellenkező esetben K0 kizáró feltételt kell érvényesíteni, tehát ezeket a szabályokat nem lehet áthágni; Átláthatóság hiánya, többszöri ismétlések, beruházási egységre (pl. Ft/bekötés) eső mutatók hiánya, félrevezető információk pontszámlevonást eredményeznek; Átláthatóság hiánya, többszöri ismétlések, beruházási egységre (pl. Ft/bekötés) eső mutatók hiánya, félrevezető információk pontszámlevonást eredményeznek;

5 Általános problémák, rendszerhibák 2. A pályázatkészítés csapatmunka, a projektgazda – műszaki – pénzügyi szakértő, pályázatíró összmunkájának hiánya tovább csökkentheti az eredményességet; A pályázatkészítés csapatmunka, a projektgazda – műszaki – pénzügyi szakértő, pályázatíró összmunkájának hiánya tovább csökkentheti az eredményességet; Az első pályázati körben egy jó projektkoncepciót kellene bemutatni, a legtöbb elsőkörös pályázat EMT-je megközelíti az RMT követelmény szintjét, azonban sok hibával; Az első pályázati körben egy jó projektkoncepciót kellene bemutatni, a legtöbb elsőkörös pályázat EMT-je megközelíti az RMT követelmény szintjét, azonban sok hibával; Javasolt a második fordulóban az RMT-ben és a CBA-ban ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése, kiemelten kezelve a műszaki (üzemeltethetőség) és pénzügyi (megfizethetőség) fenntarthatóság követelményét. Javasolt a második fordulóban az RMT-ben és a CBA-ban ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése, kiemelten kezelve a műszaki (üzemeltethetőség) és pénzügyi (megfizethetőség) fenntarthatóság követelményét.

6 Szakmai kritériumok A projekt illeszkedése az OP, illetve az akcióterv céljaihoz; A projekt illeszkedése az OP, illetve az akcióterv céljaihoz; A változatelemzés megfelelősége; A változatelemzés megfelelősége; A megvalósítandó változat (projekt) értékelése; A megvalósítandó változat (projekt) értékelése; A projekt szakmai fenntarthatóságának vizsgálata; A projekt szakmai fenntarthatóságának vizsgálata; A projekt előkészítés értékelése; A projekt előkészítés értékelése;

7 A projekt illeszkedése az OP, illetve az akcióterv céljaihoz A Nemzeti Programnak való megfelelés; A Nemzeti Programnak való megfelelés; Az agglomeráció talajvizének veszélyeztetettsége; Az agglomeráció talajvizének veszélyeztetettsége; Egységnyi kül- és belterületi gerincvezeték hosszra eső Egységnyi kül- és belterületi gerincvezeték hosszra eső ellátott/ellátandó lakosszám; ellátott/ellátandó lakosszám; Hátrányos helyzetű kistérség; Hátrányos helyzetű kistérség; Bírósági, vagy hatósági kötelezés; Bírósági, vagy hatósági kötelezés; Kijelölt sérülékeny vízbázis; Kijelölt sérülékeny vízbázis;

8 A változatelemzés megfelelősége 1. A fejlesztés szükségszerűsége: A fejlesztés szükségszerűsége:  Sok pályázat már befejezett fejlesztés rekonstrukciójára irányul;  A település perifériájának, zártkertek, szőlőhegyek, belterületbe vont tanyaközpontok csatornázását célozza;  Szennyvíztisztítók intenzifikálását, gépészeti berendezések cseréjét, tápanyageltávolítást tervez, míg kötelező hatósági határozat erre nem született. A megvalósíthatatlan megoldások kizárása A megvalósíthatatlan megoldások kizárása „0” változat „0” változat

9 A változatelemzés megfelelősége 2. A fejlesztési változatok megalapozottsága és indokoltsága: A fejlesztési változatok megalapozottsága és indokoltsága:  A több pályázatban, a jóváhagyott agglomerációtól eltérve változatként új agglomerációt hoznak létre;  Csak a „valós” változat fogadható el;  Például két csatornaanyag beállítása nem változat; A fejlesztési változatok, a kiválasztott változat kidolgozottsága: A fejlesztési változatok, a kiválasztott változat kidolgozottsága:  az első fordulóban a koncepcióhoz még elvi engedély sem kell, azonban a költségterv összeállításához műszaki tervek szükségesek;  a jogszabályi (pl. kibocsátási határértékek) betartása szükséges, azonban ehhez legalább elvi engedély kell;  A meglévő engedélyek, kötelezések csatolása követelmény.

10 A megvalósítandó változat (projekt) értékelése 1. A műszaki tartalom koncepciójának megfelelősége A műszaki tartalom koncepciójának megfelelősége  a pályázati kiírásnak (Útmutató) és az abban megjelenített jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata;  a fenntarthatóság és működtethetőség elsődleges vizsgálata;  kirívó túlméretezés és túlköltségelés vizsgálata. A műszaki/szakmai ütemezés realitása A műszaki/szakmai ütemezés realitása  közbeszerzési eljárás időigényének figyelembevétele;  FIDIC sárga könyves közbeszerzési eljárás esetén az (újra)engedélyezés időigényének figyelembevétele. A megvalósíthatóság, a tulajdonviszonyok, a jogviszonyok alapján A megvalósíthatóság, a tulajdonviszonyok, a jogviszonyok alapján  koncepció szinten legalább a tulajdonviszonyok rendezésére vonatkozó elképzeléseket kell bemutatni (pl. előszerződés bemutatása).

11 A megvalósítandó változat (projekt) értékelése 2. A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága: A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága:  A koncepció szintjén kidolgozott várható költségek becslése meghatározza az egész projektfinanszírozást, az előkészítéstől a befejezésig (pl. dúcolás, talajvízszint süllyesztés); A közbeszerzési terv értékelése: A közbeszerzési terv értékelése:  Hiányzik a közbeszerzési szakértő igénybevétele a projektfejlesztés kezdeti szakaszában, így gyakori a pontatlanság;  A FIDIC rendszerű közbeszerzési eljárásnak általában nem felel meg a vízjogi engedélyezés rendszere és a jelenlegi EMT sem. Az RMT készítése során ezt korrigálni kell. Kockázatkezelési stratégia a megvalósíthatóság időszakában: Kockázatkezelési stratégia a megvalósíthatóság időszakában:  Sablonos, semmitmondó az EMT-ben bemutatott stratégia.

12 A projekt előkészítés értékelése Intézkedési terv megfelelősége; Intézkedési terv megfelelősége; Projektköltségek indokoltsága; Projektköltségek indokoltsága; Közbeszerzési terv értékelése; Közbeszerzési terv értékelése; Kockázatkezelési stratégia; Kockázatkezelési stratégia;

13 A pályázatokban a projekt előkészítés tervezése kevés kifogással illethető, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy a túlméretezett, -túltervezett, túlköltségelt beruházási projektelemek költségeinek %-ában beállított előkészítési költségei is túlzottak; A pályázatokban a projekt előkészítés tervezése kevés kifogással illethető, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy a túlméretezett, -túltervezett, túlköltségelt beruházási projektelemek költségeinek %-ában beállított előkészítési költségei is túlzottak; Az előforduló régi tervek aktualizálásához szükséges tervezői korszerűségi nyilatkozatok, a tervezői művezetés, a kötelezően előírt tervfelülvizsgálatok, a FIDIC mérnök (beruházás bonyolító), a közbeszerzési szakértő, a projektmenedzsment szakértői költségelése viszont nincs kellő súllyal bemutatva; Az előforduló régi tervek aktualizálásához szükséges tervezői korszerűségi nyilatkozatok, a tervezői művezetés, a kötelezően előírt tervfelülvizsgálatok, a FIDIC mérnök (beruházás bonyolító), a közbeszerzési szakértő, a projektmenedzsment szakértői költségelése viszont nincs kellő súllyal bemutatva; Fontos tudni, hogy az önkormányzati apparátus tagjainak munkabére nem finanszírozható a pályázat keretében. Fontos tudni, hogy az önkormányzati apparátus tagjainak munkabére nem finanszírozható a pályázat keretében.

14 Megköszönöm figyelmüket! Sajnos a 10 perces időkeret részletesebb elemzésre nem ad lehetőséget, de a www.simonfai.hu internetes honlapomon ingyenes szaktanács kérésére van lehetőség. A tanácsadás során az egyszerűen és a projekt megnevezése nélkül megfogalmazott, általános jellegű kérdésekre adok rövid válaszokat.


Letölteni ppt "A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata kerekasztal-megbeszélése 2008. december 8. KEOP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések