Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapfogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapfogalmak."— Előadás másolata:

1 Alapfogalmak

2 ADATVÉDELEM

3 Adatvédelem Olyan alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és műveletek összessége, amelyek az egyénre vonatkozó ismeretek feletti ellenőrzés lehetőségét biztosítják az egyén számára, oly módon, hogy a személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását korlátozzák és ezáltal az egyént védik.

4 ADAT

5 Adat Adatvédelmi szempontból: bármiféle ismeret, tény, vélekedés, számszerűsíthető vagy szavakkal ki sem fejezhető is. Nem érdemes definiálni.

6 ISMERET ADAT INFORMÁCIÓ

7 Ismeret – adat - információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

8 Ismeret – adat - információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

9 Ismeret – adat - információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

10 Ismeret – adat - információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

11 Ismeret – adat - információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

12 Ismeret – adat - információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

13 Ismeret – adat - információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

14 Ismeret – adat – információ
Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

15

16 Közös fogalom: az adat személyes adat
egyszerű vagy különleges személyes adat személyi adat azonosító adat lényegi adat anonimizált adat egyedi adat és statisztikai adat közérdekű adat közzéteendő nem eltitkolható nem nyilvános közérdekből nyilvános adat nyilvános adat közérdeklődésre számot tartó adat

17 SZEMÉLYES ADAT

18 Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (Avtv. 2. § 1.)

19 Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (Avtv. 2. § 1.)

20  ISM. Ismeret alany kapcsolatba hozhatóság

21 Személyes adat Adat: bármiféle ismeret, tény, vélekedés, számszerűsíthető vagy szavakkal ki sem fejezhető is. Képmás, ujjlenyomat, vélemény. A lényeg: a kapcsolatba hozhatóság az adatalannyal. Erre szolgálnak az azonosító adatok, amik szintén személyes adatok, de speciálisak.

22

23 Esterházy Péter nem kevésbé kiváló író mint Nádas Péter
Példa Esterházy Péter nem kevésbé kiváló író mint Nádas Péter

24 Azonosító adatok, lényegi adatok, anonimizálás
Név Személyi alapbér Alföldi Ferenc Ft Barkács Anikó Ft Czédulás Józsefné Ft Dömsödi István Ft Elek Olga Ft Farkas József Ft

25 Azonosító adatok, lényegi adatok, anonimizálás
Név Személyi alapbér Alföldi Ferenc Ft Barkács Anikó Ft Czédulás Józsefné Ft Dömsödi István Ft Elek Olga Ft Farkas József Ft

26 Azonosító adatok, lényegi adatok, anonimizálás
Név Személyi alapbér Alföldi Ferenc Ft Barkács Anikó Ft Czédulás Józsefné Ft Dömsödi István Ft Elek Olga Ft Farkas József Ft

27 Azonosító adatok, lényegi adatok, anonimizálás
Név Személyi alapbér Alföldi Ferenc Ft Barkács Anikó Ft Czédulás Józsefné Ft Dömsödi István Ft Elek Olga Ft Farkas József Ft

28 A személyes adat fogalmával kapcsolatos tévhitek
a személyes adat = személyazonosító adat csak a valós adat lehet személyes adat a személyes adat titkos személyes adat lehet közérdekű adat

29 KÜLÖNLEGES ADAT

30 Különleges adat a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

31 ADATKEZELÉS

32 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

33 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

34 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

35 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

36 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

37 Adattovábbítás Az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

38 Nyilvánosságra hozatal
Az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

39 Adattovábbítás és nyilvánosságra hozatal
Ugyanaz: a hozzáférhetővé tétellel megvalósul. Különbség: a címzettek körében.

40 ADATKEZELŐ

41 Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. (Avtv. 2. § 8.)

42 ADATFELDOLGOZÁS

43 Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Aki ezt végzi: adatfeldolgozó. (Avtv. 2. § 15., 16.)

44 KÖZÉRDEKŰ ADAT

45 Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

46 Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

47 Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

48 Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

49 Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

50 Közérdekű adat ≠közérdeklődésre számot tartó adat
Közfeladatot ellátó szerv vagy személy: aki ilyen feladatot lát el, amikor ellátja. a) általa kezelt vagy b) tevékenységére vonatkozó nem személyes adat A dokumentum osztja az adat sorsát.

51 A személyes adat és a közérdekű adat

52 A személyes adat és a nyilvánosság

53 A közérdekű adat és a nyilvánosság

54 Személyes adatok, közérdekű adatok és a nyilvánosság

55 Személyes adat, közérdekű adat és a titkok

56 Tévhitek az adatvédelem az adatokat védi
a személyes adat = személyazonosító adat az adatvédelem a jogi személyek adatait is jelenti az adatvédelem a nyilvánosságra hozatal korlátját jelenti közérdekű adat az, ami közérdeklődésre tart számot a nyilvános adat közérdekű adat a közérdekű adat mindig nyilvános

57

58 Adatvédelmi alapelvek
Az adatgyűjtés korlátozásának elve Az adatminőség elve A célhozkötöttség elve A korlátozott felhasználás elve A biztonság elve A nyíltság elve A személyes részvétel elve A felelősség elve

59 1. Az adatgyűjtés korlátozásának elve
A személyes adatok gyűjtése csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az adatalany tudtával és belegyezésével történhet.

60 2. Az adatminőség elve Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük.

61 3. A célhozkötöttség elve
Személyes adatokat csak előre meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

62 4. A korlátozott felhasználás elve
Az adatokat csak az adatalany hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással lehet felhasználni.

63 5. A biztonság elve Az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.

64 6. A nyíltság elve Az adatkezelés tényének, helyének és céljának, az adatkezelő személyének, valamint az adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie.

65 7. A személyes részvétel elve
Az adatalany megismerheti a rá vonatkozó adatokat, azokat (ha helyénvaló) helyesbItheti, kiegészItheti vagy töröltetheti.

66 8. A felelősség elve Az adatkezelő a felelős a fenti elvek betartásáért, s bizonyítani kell tudnia az adatkezelés jogszerűségét.

67


Letölteni ppt "Alapfogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések