Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakkönyvtárunk két kiemelt projektje: könyvtár-automatizálás (elektronikus könyvtár) tudásmenedzsment Beke Gabriella 2003.11.12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakkönyvtárunk két kiemelt projektje: könyvtár-automatizálás (elektronikus könyvtár) tudásmenedzsment Beke Gabriella 2003.11.12."— Előadás másolata:

1 Szakkönyvtárunk két kiemelt projektje: könyvtár-automatizálás (elektronikus könyvtár) tudásmenedzsment Beke Gabriella 2003.11.12.

2 Melyek a könyvtári automatizálás területei ?  A könyvtári funkciók gépesítése (integrált könyvtári rendszer) (Textlib 3 élő, 1 fejlesztés alatt lévő modul)  Elektronikus források használata (pl. CD-ROM)  Online hozzáférés távoli elektronikus forrásokhoz (Internet)  A hivatali munka automatizálása (word,..)  Kiegészítő szolgáltatások (Internet-hozzáférés, multimédia szolgáltatások)

3 Mi tette lehetővé az elektronikus könyvtár létrejöttét, mit takar az elektronikus könyvtár fogalma ?  Döntő az információtechnológia fejlődése, ami maga után vonta egy új tipusu könyvtári infrastruktúra és könyvtári szolgáltatások kialakítását, ami hatott a felhasználókra is.  „információs szupersztráda” (adatok gyors elérése interneten) - szolgáltatások az épület falain kívülre kerülnek  Multimédia (legkülönbözőbb információk megjeleníté- séhez) - tartalom illusztrációval együtt, példányszámtól független hozzáférés

4 Mi tette lehetővé az elektronikus könyvtár létrejöttét, mit takar az elektronikus könyvtár fogalma ?  Nagyobb tárolókapacitás (egyre kisebb helyen egyre több adatot tartalmazó gyűjtemény) – frekventált irodalom digitalizálása, intézményi hálózaton való elérhetővé tétele (többpéldányos beszerzés helyett egyszeri digitalizálás, állományvédelem)  Felhasználóbarát kommunikáció ember és számítógép között (szerzők, kiadók világának változása, nem papíralapú dokumentumok- hipertext, hipermédia)

5 Honnan hova jutott szakkönyvtárunk a könyvtár-automatizálás és az elektronikus könyvtár kialakulása folyamán ? A fejlődés állomásai lépésről lépésre

6 Hardver, szoftver feltételek I. 1.1996. januárTextlib integrált könyvtári rendszer megvásárlása - könyvtári munka gépesítésének első lépése 2.1998. januárTelefonmodemes Internet-kapcsolat -elérhetőkké váltak az interneten közzétett információk 3.1999.febr. 15.Mikrohullámú Internet-kapcsolat (jobb minőségű kapcsolat a világhálóra) 4.1999. nyaraÖnálló helyi hálózat Novell Intranet Netware 4.11 – a hat könyvtári munkaállomás hálózattá szerveződött

7 Hardver, szoftver feltételek II. 5.1999. nyaraA Textlib minden munkaállomásra kiterjedő (10 felhasználós) hálózatos formája 6.2000.szept.Szkenner beszerzése – dokumentumok digitalizálásának lehetősége 7.2003.márc.CD-író beszerzése ( önálló archíválás munkaállomásokról ) 8.2003. márc.7.Önálló DNS szerver (saját – nem kapcsolt webcímen folyamatosan elérhető könyvtárunk az interneten 9.2003. OktóberMikrohullámú adatátviteli sebesség 2Mb/sec

8 Adatbázisok I. 1.Medline – Silver Platter – CD-ROM-on (1993- ) A National Library of Medicine (USA) bibliográfiai adatbázisa, ami több mint 3200 orvos-biológiai folyóirat cikkét tartalmazza (havi frissítés) 2.EMBASE (online) 2002-től- SE konzorcium révén Ez a bibliográfiai adatbázis az Elsevire Asience B.V. terméke, a világ gyógyszerészeti és orvosbiológiai irodalmáról tájékoztat. 3.Current Contents Life Sciences ; Current Contents Clinical Medicine 2000-től mágneslemezen, 2002-től online ISI (USA) adatbázisa. Heti frissítéssel tájékoztat az élettudományok és a klinikai orvoslás szakirodalmáról.

9 Adatbázisok II. 4.Cochrane Library ( 2001-től online ) A bizonyítékokon alapuló orvoslást segítő szakirodalmi adatbázis. 5.EISZ Elektronikus információszolgáltatás (online 2003.márc.) – Nemzeti program a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára. Web of Science: bibliográfiai adatbázis, citációs index szolgáltatása; Sciences Direct : Elsevire Kiadó fulltext és adatbázisszolgáltatása; magyar kiadású tudományos folyóiratok..)

10 Adatbázisok III. 6.EBSCO - 2003. július 3. Fenntartó: EBSCO Information Services – A világ legnagyobb multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa elsősorban a felsőoktatási, kutatási intézmények részére. Health Source Nursing /Academic edition közel 600 teljes szövegű folyóiratot tartalmaz az orvostudomány, a beteggondozás/ápolás különböző területeiről. A Helth Source: Consumer Edition” a világ leggazdagabb, a betegek számára készült információforrása. 7.MOB – magyar nyelvű, Magyarországon megjelenő orvosi, egészségügyi, ápolási szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. 8.Complex CD Jogtár

11 Adatbázisok IV. 9.OVID platform Medline (2003. szept. 1.) EBMR (Evidence-Based Medicine Reviews) 2003. Szept. 1. EMBASE ( 2004. január 1.)

12 Elektronikus szolgáltatások 1.Önálló könyvtári honlap – 1998. év eleje – híradás, tájékoztatás önmagunkról a világhálón ( www.zmkok.hu )www.zmkok.hu 2.Elektronikus katalógus – 2000. január 1.- a retrospektív adatbevitel befejeződött, cédulakatalógus nem épül tovább. 3.Online katalógus – a nálunk állományba vett könyvekről bárki tájékozódhat az interneten (2001. nyara) 4.ARIEL 3.3 recieve szoftver – teljes szövegű cikkek cikkek fogadása számítógépek közti kommunikáció révén (2003. márc.10.) 5.Online referensz – olvasói / felhasználói kérdések fogadása / megválaszolása számítógépek közti kommunikáció révén. 2003.ápr.1.

13 Munkaállomások TextLib szerver TextLib Web szerver Novell IntraNetware szerver Bridge 1Bridge 2 Mikrohullámú kapcsolat 2Mbit/sec DFMK – HBONE csomópont Internet szolgáltató Hub Zmkok.hu DNS szerver Levelező szerver Infrastrukturális háttér

14 Jövőbeni lépések ? Infrastruktúra  Kórházi intranet –osztá- lyokon elérhető tartalom és információ-szolgáltatás  Egységes OVID platform alatti –saját adatokkal is bővülő adatbázishasználat  Textlib – Linux verzió (?)  Megfelelő sávszélességű Internet-kapcsolat Saját új elektronikus szolgáltatások  Multimédiás honlap  Frekventált dokumen- tumok digitalizálása  KözelKat-hoz való csatlakozás  Felhasználóképzés

15 Tudásmenedzsment

16 Mit értünk tudásmenedzsment alatt ?  Az intézmény szellemi tőke növelését célzó törekvések összessége  A tudástőke létrehozásának, megtartásának, megosztásának, számontartásának és felhasználásának alapvetően új módja

17 Néhány alapfogalom tisztázása  Adat: „valakinek vagy valaminek a megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítő tény, részlet”- önmagában nincs sem jelentése, sem bármilyen szövegösszefüggése  Információ: „értelmezett adat” – bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el. ( Az adatból akkor lesz információ, ha valamilyen jelentést kap, annak alapján valamiféle ítélet alkotható, ez pedig megfelelő célú cselekvést indít el.”  Tudás:A megfelelő tájékozottságon felül: tapasztalat, szakértelem, az áttekintés képessége, intelligencia, értékrend, döntési és cselekvési minta, intuició, reflex..

18

19 A vállalati tudástőke Egy cég tudástőkéjének elemei:  A piaci kapcsolatok tőkéje – rangos ügyfelek száma, ügyfélbázis stabilitása  Strukturális tőke – folyamatok, szervezeti felépítés, információs rendszerek – két éven belül kinevezett vezetők és a többi szakemberek aránya (az alkalmazott távozása után is megmarad)  Emberi tőke – a dolgozók ismeretei, készségei, tudása – szakemberek fluktuációjával, továbbképzések számával mérhető..- a munkatárs távozásával elvesznek a cég számára

20 Mi teszi szükségessé a tudásmenedzsmentet ?  Az intézmények nincsenek birtokában annak, milyen információkat birtokolnak  A rendelkezésre álló információk halmaza széteső, rendezetlen, nincs szerkezete, nem összpontosul célok köré  Az emberek egyszerre szenvednek az információk tömegétől és az ismeretek hiányától  Szakmai jártasság, szakértői tudás, értékes tapasztalatok és munkakapcsolatok semmivé válnak, amint ezek birtokosa, a dolgozó elhagyja az intézményt

21 Mi teszi szükségessé a tudásmenedzsmentet ?  A tanulságok és a tapasztalatok megosztásának nehézsége oda vezet, hogy rengeteg idő és pénz pazarlódik el (ugyanazon a cégen belül) az egyszer már megoldott feladatok újbóli megfejtésére. Nem használják ki a drágán megszerzett információt, még kevésbé használják fel ugyanazt új módon  Tengernyi bonyodalmat okoz a meglévő nyilvántartások nehézkessége.

22 A tudásmenedzsment feladata  Az új tudás létrehozásának bátorítása  A meglévő tudás alkalmazásának ösztönzése Emelkedő tudásspirál: Mások számára hasznosíthatóvá tett tudásunk kombinálódik további információkkal, majd új tudásként beépül agyunkba és ismét átadásra vár. (Ezt a folyamatot „kell gerjeszteni, életben tartani” úgy egyéni mint intézeti szinten.)

23 Tudásmenedzsment a gyakorlatban  Mérjük fel a helyzetet, térképezzük fel a tudásvagyont, hogy „tudjuk, mit tudunk”.  Tegyük könnyen elérhetővé az intézményi tudást minden érdekelt számára  Bátorítsuk a tudás megosztását, a kimondatlan tudás kifejezését  Ösztönözzük az új tudás létrehozását, a szellemi tőke jobb kihasználását

24 Eszközök a tudás menedzselésére Tudástérkép A meglévő tudás céltudatos felmérése a szellemi dolgozók képzettségéről, jártasságáról tapasztalatairól való használható leltár. ( rendszerezés, strukturálás, hierarhizálás, asszociatív kapcsolatai ) Tudásmegosztás  A bizalom–mint a motívá- lás, együttműködés egyik leghatékonyabb módja  A nyílt kommunikáció – növeli a bizalmat, az együttműködés igényét  A gyors tanulás – növeli a kompetenciát, bizalmat, a tudásmegosztás igényét

25 A Zala Megyei Kórháznál tervezett tudásmenedzsment program Cél A Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár regionális egészségügyi tudáscentrummá alakítása

26 A Zala Megyei Kórháznál tervezett tudásmenedzsment program Feladatok  Szakirodalmi jegyzék elérhetővé tétele  Kórházi (később regionális) tudástérkép létrehozása  A kapcsolódó adat-és információbázisok létrehozása, rendszeres gondozása  A rendelkezésre álló könyvek, szaklapok rendszeresen frissített listája a kórházi intraneten, interneten  Szervezeti és működési szabályok, egyéb intézeti szintű dokumentumok (telefonkönyv)PDF állományban az intraneten

27 A megvalósítás feltételei  Kórházi intranet, Internet működése (szerkesztőeszközök, szoftverek, szolgáltatások)  Oktatási szükséglet : Internet-technológia az érintett dolgozók részére

28 Várható eredmény Azzal, hogy egy tudásmenedzsment program révén egy intézmény szemléletébe értékként épül be a tudás, annak folyamatos fejlesztése, azzal, hogy egy intézményről kialakult pozitív image része a jól képzett, magas szaktudással rendelkező munkaerő, ezzel együtt nő a potenciális és valós ügyfeleinek bizalma, következésképp versenyelőnye más intézményekkel szemben.

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet !


Letölteni ppt "Szakkönyvtárunk két kiemelt projektje: könyvtár-automatizálás (elektronikus könyvtár) tudásmenedzsment Beke Gabriella 2003.11.12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések