Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógus-továbbképzések helyzete és lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógus-továbbképzések helyzete és lehetőségei"— Előadás másolata:

1 A pedagógus-továbbképzések helyzete és lehetőségei
Készítette: Dancsosiné Vavrek Anikó Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

2 „A jövőben nem annyira a kiképzett embereket kell az oktatásnak produkálnia, mint inkább a képezhető embereket, akik képesek tanulni…” (Combs)

3 Törvényi háttér 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet
4. §(1) A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához , a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. Pedagógus továbbképzés definíciója

4 Törvényi háttér 2. (2)1 A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenedik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a közoktatásról szóló törvény 19. §-ának (8) bekezdésében szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés).

5 Törvényi háttér 3. Kt. 19. § (8) A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevő, tanulmányait sikeresen befejező pedagógust – jogszabályban meghatározottak szerint – anyagi elismerésben kell részesíteni. Megszüntethető – az Mt. 89. § (3) bekezdése, illetve a Kjt. 30. § -a (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozással – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

6 Törvényi háttér 4. (3) A pedagógusok akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit. 5. §(1)2 A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.

7 Törvényi háttér 5. A pedagógus továbbképzésre fordítható normatíváról az aktuális költségvetési törvény rendelkezik. Ebben a naptári évben a lehívható normatíva: Ft/fő. Ez az összeg kizárólag akkreditált továbbképzéseken való részvételre használható fel.

8 A pedagógusok továbbképzési igénye és intézetünk kínálata
attitűd- elemek képesség képesség ismeret ismeret ismeret A tanulás módszertan Fejlesztőpedagógia Képesség-kibontakoztató továbbképzés Szakirányú továbbképzések Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása

9 20% Néhány szó az okokról PISA 2000 Országos Kompetenciamérés 2001
A 15 éves tanulók 23%-a nem érti az olvasott szöveget. PISA 2000 20 m hosszúságú kerítéssel téglalap formájú konyhakertet kerítenek el. Ha a kert szélessége 4 m, akkor mekkora a hosszúsága? Országos Kompetenciamérés 2001 20% Országos Kompetenciamérés 2003 PISA 2003

10 Kulcskompetenciák Európai Bizottság 2005
1. Anyanyelven folytatott kommunikáció 2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4. Digitális kompetencia 5. A tanulás (meg)tanulása 6. Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7. Vállalkozói kompetencia 8. Kulturális kifejezőkészség

11 Mi a kompetencia? ismeretek attitűdelemek képességek ismeretek
alkalmazás

12 A programcsomagok típusai
B vertikális (műveltségterületi) rendszer horizontális (kereszttantervi) rendszer kompetencia: a műveltségterület (egyik) elsődleges fejlesztési célja kompetencia: a műveltségterületnek nem elsődleges fejlesztési célja szövegértés-szövegalkotás: magyar nyelv és irodalom szövegértés-szövegalkotás: matematika matematikai kompetencia matematika matematikai kompetencia magyar nyelv és irodalom C ember és társadalom ember a természetben művészetek testnevelés tanórán kívül feldolgozható programok Példa:

13 Szövegértés- szövegalkotás kompetenciaterület
A típusú programcsomag: 1-4. évfolyamon; 5-8. évfolyamon; évfolyamon B típus: 5-12. Évfolyamon 30 órás, Ft/fő

14 Matematikai kompetenciaterület
A típusú programcsomag: 1-4. évfolyamon; 5-8. évfolyamon; évfolyamon B típus: 3-12. Évfolyamon 30 órás, Ft/fő

15 Idegennyelvi kompetenciaterület
Angol és német nyelv: 7-12. évfolyamon Francia nyelv: 9-12. Évfolyamon 30 órás, Ft/fő

16 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület
A – B – C programcsomag: 1-6 évfolyamon és Évfolyamon 30 órás, Ft/fő

17 Életpálya – építés kompetenciaterület
A – B – C programcsomag: 1-6 évfolyamon és Évfolyamon 30 órás, Ft/fő

18 Óvodai nevelés kompetenciaterület
30 órás, Ft/fő

19 SDT továbbképzés 30 órás, Ft/fő

20 Változáskezelési tréning
30 órás, Ft/fő

21 Dancsosiné Vavrek Anikó Részletes információ és jelentkezési lap:
A továbbképzésekről információ kérhető: Dancsosiné Vavrek Anikó Részletes információ és jelentkezési lap: Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A pedagógus-továbbképzések helyzete és lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések