Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekvédelmi tanácskozás Veszprém 2013. március 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekvédelmi tanácskozás Veszprém 2013. március 26."— Előadás másolata:

1 Gyermekvédelmi tanácskozás Veszprém 2013. március 26.

2 Gyermekvédelmi tanácskozás jogszabályi rendelkezés  15/1998 (IV.30) NM 15. § (7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen  a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését,  b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.  (8) A (7) bekezdés szerinti tanácskozásra meg kell hívni  a) a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját (tagjait), vagy a jegyzőt,  b) a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,  c) a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit,  d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,  e) a gyámhatóság munkatársait,  f) a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselőjét,  g) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét,  h) a megyei gyámhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

3 A gyermekjóléti alapellátások formái  - Gyermekjóléti szolgáltatás  Gyermekjóléti Szolgálat : VMJV Családsegítő Szolg., Gyermekjóléti Kp. és CSÁO  - Gyermekek napközbeni ellátása  Bölcsőde: VMJV Egyesített Bölcsőde  Családi napközi (5): Csigaház, Tündérház, BambiN.O. I és II, Csivitelõk,  Családi gyermekfelügyelet: -  Házi gyermekfelügyelet: -

4 A gyermekjóléti alapellátások formái  - Gyermekek átmeneti gondozása  Helyettes szülő: -  Gyermekek átmeneti otthona: -  Családok átmeneti otthona: CSSK (Vp. Pápai út 37.)

5 Családok Átmeneti Otthona Az ellátott gyermekek száma nem- és kor szerint 2012-ben: Fi ú L á ny Ö sszesen 0-3 é ves 448 4-5 é ves 538 6-13 é ves 8614 14-17 é ves 112 Ö sszesen 181432

6 Családok Átmeneti Otthona Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint A sz ü lők é letvezet é si probl é m á i 32 A sz ü lők eg é szs é gi probl é m á i 3 A gyermek eg é szs é gi probl é m á i 0 A sz ü lők szenved é lybetegs é ge miatt 12 A gyermek szenved é lybetegs é ge miatt 0 Sz ü lők lakhat á si probl é m á i miatt Ebből: Kr í ziselhelyez é s 21 Hajl é ktalann á v á l á s 3 El é gtelen lakhat á si k ö r ü lm é nyek 9 B á ntalmaz á s (fizikai, szexu á lis, stb.) 1 Sz ü lő, vagy gondviselő indokolt t á voll é te 0 Csal á di konfliktus 3 A gyermek magatart á si probl é m á i 0

7 Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ által biztosított családgondozás adatai Sorszám Gondozási típus Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel Utógondozás, szakellátásbó l kikerült Ideiglenes hatállyal elhelyezés Átmeneti nevelt Tartós nevelt Összesen (a-f oszlopok összege Tanácsadás keretében történő ellátás(egysz eri) Nem és kor gyermekek száma abcdefgh 1 Összesen (fiú+lány) 0-2 éves3332139 2 3-5 éves6384782 3 6-13 éves19127720245 4 14-17 éves2467014341356 5 Összesen (01-04.sorok)533108117621722 30 6 Ebből: lány23943930321 7 Családok száma324461834141424

8 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás A Gyermekjóléti Központ által gondozott gyermekek számának alakulása a tárgyévi adatok alapján 2009. évben 367 gyermek állt gondozás alatt 2010. évben 553 gyermek állt gondozás alatt 2011. évben 615 gyermek állt gondozás alatt 2012. évben 606 gyermek állt gondozás alatt A teljes ellátási területen 722 gyermek állt gondozás alatt

9 Intézményi szolgáltatások Jogi, pszichológiai, pedagógiai és addiktológiai tanácsadás Jogi tanácsadás  Jogi tanácsadásunk nyitott a lakosság felé, melyen 2012-ben 179 fő vett részt.  Az ügyfelek polgári jogi, családjogi, közigazgatási, büntetőjogi, valamint végrehajtási és munkajogi jellegű problémáikkal fordultak jogászhoz. Pszichológiai tanácsadás Megjelentek száma Felnőtt: 107 fő Gyerek:91 fő Összesen: 198 fő (Férfi: 19 fő Nő: 88 fő Fiú:51 fő Lány: 40 fő)

10 Intézményi szolgáltatások Jogi, pszichológiai, pedagógiai és addiktológiai tanácsadás Pedagógiai szolgáltatás  2012-ben 3 magántanuló fejlesztése történt rendszeresen.  2012-ben 42 új gyermek vette igénybe tanulmányi munkájához a fejlesztőpedagógus vagy az önkéntesek segítségét.  2012-ben a korrepetálást vállaló önkéntesek száma 42 fő volt. 27 fő a Vetési Albert Gimnáziumból, 23 fő a Lovassy László Gimnáziumból. Ezen kívül még 2 pedagógus is segítette önkéntes tevékenységével a rászoruló gyermekek felkészítését. Addiktológiai konzultáció 2012. 05. 01- től, heti 2 x 4 órában az Intézmény működési rendje szerint - családgondozástól függetlenül, és azzal együtt is - igénybe vehető ingyenes addiktológiai konzultáció, önkéntes jelentkezést követően. 64 esetben történt konzultáció. 64 esetben történt konzultáció.

11 Prevenciós tevékenység az intézményben A „Légy szertelen” pályázati program:  2012. április 03-án megrendezésre került a „Hol a nyuszi” elnevezésű kalandnap a veszprémi Gulyadombon, 123 gyermek részvételével.  2012. 04. 21-én 20, az Intézmény gondozásában álló gyermeket vittek kollégák Csesznekre kirándulni  2012. 04. 27-én a Központ munkatársai látogatást szerveztek 20 gyermek részére a veszprémi Cinema City moziba  2012. május 05-én Badacsonyba kirándultak a Központ munkatársai 20 gondozott gyermekkel  2012. június 16-án bábszínházi előadáson vettek részt a Központ munkatársai 20 gondozott gyermekkel, a veszprémi Kabóca Bábszínház által megrendezésre kerülő Kabóciádé keretében  2012. június 18-án a Damjanich utcában található Ifjúsági Pincében elindult az élménypedagógiai klub  2012. 06. 20-án elindult az Ifjúsági Pincében a filmklub  2012. június 26-án Salföldre kirándultak a Központ munkatársai 20 gondozott gyermekkel  2012. június 27-én az Ifjúsági Pincében elindult a fotóklub  2012. június 28-án a Központ munkatársai 20 gondozott gyermekkel színházlátogatáson volt a veszprémi Petőfi Színházban

12 Prevenciós tevékenység az intézményben 2012 - ben  Klubfoglalkozások az Ifjúsági Pincében  2012. február 14.-én Farsangi Játszóház és Mulatság  2012. október 29-én Halloween játszóház  2012. december 18.-án karácsonyi játszóház  Ezer Lámpás Éjszakája az Eltűnt Gyerekek Világnapján - 2012. Május 25.  Gyermeknap Az intézmény munkatársai részt vettek a város által szervezett közös gyermeknapi programon. A sok érdekes, vidám program mellett, a Veszprémi Petőfi Színháznál az arcfestés helyszínét biztosították  Roma Nemzetiségi Nap 2012. július 14.-én az intézmény munkatársai részt vettek a Veszprémi Cigány Kisebbségi Önkormányzat felkérésére, az általuk rendezett Roma Nemzetiségi Napon  „Hetedhét-próbás” Fergeteg Fesztivál Az intézmény a Családokért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvánnyal közösen 2012. június 6–án hagyományőrző jelleggel, immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg nagyszabású programját, Fergeteg Fesztivál néven a Kolostorok és Kertek területén. Az intézmény a programot Veszprém város és kistérségének óvodás, valamint általános iskolás korú gyermekei számára hirdette meg, melyen összesen tizenhat csapat, 350 gyermek és kísérőik vettek részt.

13 Prevenciós tevékenység az intézményben 2012 – ben Családok Átmeneti Otthona Egészségfejlesztő csoportfoglalkozás:  A csoportfoglalkozáson az ételkészítés alapanyagainak bemutatása, élettani értékeinek hangsúlyozása, gyakorlatban a sütés, főzés, párolás, korszerűbb módszereinek kivitelezésével történik. Fontos szempont az egészséges ám gazdaságos nyersanyag-beszerzés.  Az előadássorozat során kiemelten foglalkozunk a csecsemő-és kisgyermek helyes táplálásával, így kívánjuk elősegíteni a rossz szociális helyzetű családokban született gyermekek minél egészségesebb fejlődését.  A foglalkozásokat az ÁNTSZ egészségfejlesztője valamint az Otthon családgondozói tartják.  Az előadásokat követően –témakörtől függően- foglalkozásokat is tartanak a családgondozók, így a szülők gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek. 2012-ben az előadások témakörei alkalmazkodtak az adott évszakhoz, a csecsemő és kisgyermek gondozás aktualitásaihoz.

14 Prevenciós tevékenység az intézményben 2012 – ben Családok Átmeneti Otthona Kézműves foglalkozások  Az Otthon nagy hangsúlyt fektet a szabadidős tevékenységek rendszeres megszervezésére, közösségfejlesztő valamit bűnmegelőző tevékenysége keretében.  A kézműves foglalkozások célja az ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó szokások, hagyományok kialakítása. Kirándulások:  Az Átmeneti Otthon szakemberi fontosnak tartják, hogy a hosszabb tanítási szünetekben, főként a nyári szünetben a bent lakó gyermekek szabadideje hasznosan teljen. Ennek érdekében az gyermekek korcsoport összetételéhez igazodva különböző kirándulásokat szerveznek.  Ezek a programok, segítséget nyújtanak azoknak a szülőknek, akik a szünetben nehezen tudják megoldani gyermekik felügyeletét, azoknak pedig, akik otthon vannak gyermekeikkel, jó lehetőség a közös tevékenységek körének szélesítésére.

15 Gyermekjóléti Központ A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai  Utcai és lakótelepi szociális munka  Kapcsolattartási ügyelet  Kórházi szociális munka  Készenléti szolgálat

16 A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai Utcai és lakótelepi szociális munka  2012/2013 tanévben a Gyermekjóléti Központ csatlakozott a Veszprémi Alkohol-, és Drogsegély Ambulancia Egyesület drogprevenciós programjához.  A programsorozat a város általános iskoláinak 7.évfolyama, valamint a város középiskoláinak 9. évfolyama részére történt kiajánlásra. A jelentkezők között sok 8. évfolyamos osztály is volt.  A programban további szervezetek is részt vettek; Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Városi Rendőrkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata.  A munkatársak az élménypedagógia módszerét felhasználva személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottak a jelentkező 15 osztályban. Ezen foglalkozások minden osztályban hat alkalommal másfél órát vettek igénybe. Az Intézmény kollégáinak munkájára épül a társszervezetek előadássorozata, mely 10 alkalommal 45 perces foglalkozásokat jelent.

17 A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai Kapcsolattartási ügyelet  2012-ben 5 család számára nyújtott az intézmény kapcsolattartási ügyeletet, ez összesen 9 gyermeket érintett.  4 esetben gyámhivatali határozat alapján történt a kapcsolattartás elrendelése, 1 esetben pedig mediációs megállapodás keretében döntöttek az érintettek a szülő – gyermek közötti találkozásokról.

18 A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai Kórházi szociális munka 2012. évben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházból összesen 60 esetben jeleztek, szám szerint a gyermekosztályról (51) a szülészeti osztályról (1) a koraszülött osztályról (5) és a gyermek intenzív osztályról (3) alkalommal. Jelzett esetek problémák típusa szerint:  BÁNTALMAZÁS: 10 esetben fordult elő.  ELHANYAGOLÁS: 12 esetben fordult elő.  SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZET: 4 esetben jelentkezett a probléma megoldás során.  ÖNGYILKOSSÁG ELŐFORDULÁSA: 12 esetben volt.  ALKOHOLMÉRGEZÉSES ÁLLAPOTOK MEGJELENÉSE: 3 esetben fordult elő.  DROG- ÉS EGYÉB SZEREK HASZNÁLATA: 8 esetben volt jelen.  PSZICHÉS ZAVAROK, MAGATARTÁS PROBLÉMÁK: 11 esetben társult a betegség mellé.

19 A gyermekvédelmi jelzőrendszer 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében  a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,  b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,  c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,  d) a rendőrség,  e) az ügyészség,  f) a bíróság,  g) a pártfogó felügyelői szolgálat,  h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,  i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,  j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,  k) a munkaügyi hatóság

20 Jelzőrendszeri tevékenység 2012. évi Szakmaközi megbeszélések 2012. év tavaszára szervezett esetmegbeszélések:  2012. április 23. és 2012. május 14. 14.00 Téma: Családon belüli elhanyagolás, az elhanyagolás jelei tünetei, szükséges gyermekvédelmi feladatok, intézkedések. Témavezetők: Horváthné Kecskés Diána intézményvezető és Vértes Adrienn családgondozó  2012. április 24. és 2012. május 15. 4. és 14.00 Téma: Iskolai konfliktuskezelés. Témavezetők: Rózsás Melinda utcai szociális munkás és Förköli Katalin utcai szociális munkás  2012. április 25. és 2012. május 16. 14.00 Téma: Bántalmazott gyermek a családban. A bántalmazás jelei tünetei, szükséges gyermekvédelmi feladatok, intézkedések. Témavezetők: Horváth Lívia pszichológus és Kalocsainé Erdélyi Veronika szakmai vezető  2012. április 26. és 2012. május 17. 14.00 Téma: Tervszerű gondozási folyamat a családok segítésében. A jelzőrendszeri tagok helyének és szerepének lehetőségei a gondozási tervben. Témavezetők: Tirják Boglárka családgondozó és Dörnyei Balázs módszertani szaktanácsadó

21 Jelzőrendszeri tevékenység 2012. évi Szakmaközi megbeszélések 2012. év őszére szervezett megbeszélések:  2012. október 15. és 2012. november 26. 14.00 Téma: Szülők közti párkapcsolati problémák, és a válás hatása a családban élő gyermekekre, a gyermekvédelem szerepe és szükségessége. Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Kalocsainé Erdélyi Veronika szakmai vezető  2012. október 16. és 2012. november 27. 14.00 Téma: Szociális munkások az iskolában. Témavezetők: Rózsás Melinda utcai szociális munkás és György Anita utcai szociális munkás  2012. október 17.és 2012. november 28. 14.00 Téma: Függőségek kamaszkorban Témavezetők: Lovizer János addiktológus és Vértes Adrienn családgondozó  2012. október 18. és 2012. november 29. 14.00 Téma: A gyermekvédelmi hatósági munkáról: okairól, szintjeiről, jogszabályi háttérről, veszprémi sajátosságokról. Témavezetők: Dr. Purda Zsuzsánna hivatalvezető és Horváthné Kecskés Diána intézményvezető

22 Szakmaközi megbeszélések 2013. tavasz  2013. április 15. 14.00 Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési sajátosságok, tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer által jelzett esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 0 – 6 éves korosztály, valamint a válsághelyzetben lévő várandós anyák. Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Major Eszter családgondozó  2013. április 16. 14.00 Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési sajátosságok, tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer által jelzett esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 7 – 12 éves korosztály. Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Zekéné Lendvai Réka családgondozó  2013. április 17. 14.00 Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési sajátosságok, tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer által jelzett esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 13 – 18 éves korosztály. Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Jakabfi László családgondozó

23 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések számának alakulása 2007. évben 126 jelzés 2008. évben 214 jelzés 2009. évben 273 jelzés 2010. évben 336 jelzés 2011. évben 381 jelzés 2012. évben 373 jelzés

24 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések Jelzést küldő 201020112012 Személyes szolgáltatást nyújtó szociális szolgálat 183015 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 229 Átmeneti gondozást biztosítók 16713 Közoktatási intézmény 135208200 Rendőrség241232 Ügyészség, bíróság 2-2 Pártfogó felügyelet 569 Társadalmi szervezet, egyház alapítvány 2-1 Állampolgár49249 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 446862 Egészségügyi szolgáltató 382421 Ebből védőnő Ebből védőnő362217 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet 1-- Összesen336381373

25 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Adatlapot küldő 2010.2011.2012. Általános iskolák 131110 Középiskolák10116 Óvodák8129 Védőnők181812 Gyermekorvosok231 Bölcsődék434 Rendőrség--1 Pártfogó Felügyelet -11 Összesen555944

26 Jelzőrendszeri tevékenység Észlelt problémák jellege Nehéz anyagi problémák a családokban, Elhanyagoló szülői attitűd (érzelmi és fizikai), Igazolatlan iskolai hiányzások, Gyermekekkel kapcsolatos magatartási problémák, kortárssal szembeni agresszió, Családon belüli konfliktusok, szülők válása, Munkanélküliség, Egészségtelen, zsúfolt lakáskörülmények, Agresszivitás a családon belül, Alkohol és kábítószer fogyasztás a gyermekeknél, Alkohol és kábítószer fogyasztás a családban, Tanulási problémák, Pszichiátriai betegségek a családban, Egészségügyi problémák a gyermeknél, Bűncselekményt elkövető gyermekek, Külföldön dolgozó szülők, szülői felügyelet hiánya

27 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Jelzőrendszeri tagok együttműködése  „Korrekt az együttműködés. Baj esetén azonnal intézkednek.”  „A jelzőrendszer Veszprémben jól működik, kapunk visszajelzést. A telefonos kapcsolat hatékony, mindenhol meghallgatásra találtam.”  „A központban illetve a Gyermekjóléti szolgálatban dolgozókkal jó az együttműködés, az óvodánk védőnőjével is, aki segítségünkre ha az szükséges. Mással gyermekvédelmi feladatok terén nincs kapcsolatunk.”  „Minden esetben pozitív a hozzá állás, segítőkészséget tapasztaltunk. A figyelmük középpontjában mindig a gyermek érdeke áll.”  „A jelzőrendszeri tagok együttműködése megfelelő. Tapasztalataim szerint a gyermekvédelmi feladatot ellátók egymást tájékoztatva járnak el, szem előtt tartva a gyermekek érdekeit is.”

28 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Jelzőrendszeri tagok együttműködése  „Az iskolai gyermekvédelmi felelősök önszervező csoportja jól működik, de sajnos kevesen járunk el.”  „Miután 12 évig dolgoztam gyermekjóléti szolgálatnál, és most a jelzőrendszer oktatási oldalán dolgozom, szerintem szükség lenne a közoktatás, alapellátás, szakellátás szakmai együttműködésére.”  „Sokat javult az elmúlt években. Ami még mindig problémás: a visszajelzés az iskola felé, jó lenne tudnink, hogy milyen eredményeket értek/nem értek el a szakemberek a problémás tanulóval.”  „A Rendőrség gyermekvédelmi tevékenysége során szorosan együttműködik a VMJV Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal, a Veszprémi Járási Gyámhivatallal, Járásbírósággal és a Járási Ügyészséggel. A rendőrkapitányság értékelése tekintetében az együttműködést a hivatalok részéről a segítőkészség jellemzi, továbbá kölcsönösek és a jogszabályok adta keretek között rugalmasnak értékelhető. Az információ áramlás és a kapcsolattartás napi szintű.”

29 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Akadályok a gyermekvédelmi tevékenységben  „A gyermekvédelmi feladatokat ellátokkal való együttműködést jónak tartom – az „alsóbb szinteken”. Amin változtatni kellene: a gyermekek érdekében a sorsukról döntéseket hozók vegyék figyelembe azon szakemberek véleményét, akik napi kapcsolatban állnak a gyermekekkel és családjaikkal.”  „A pedagógusok kimerültek, az esetmegbeszélés teher.”  „A szülők részéről megnyilvánuló tehetetlenséggel párosuló érdeklődés hiánya a gyermekek sorsa iránt.”  „Nincs megbízható adatunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról(HHH), mert a jegyző csak a szülő kérésére értesíti az iskolát.”

30 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Javaslatok a Veszprémben élő gyermekek helyzetének javítása érdekében a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. § (7.b) bekezdése szerint  Több esetkonferencia szervezése  „Szeretném kérni, hogy örökbefogadás esetén a Gyámhatóság előre jelezze, írásban a Védőnői Szolgálat felé az örökbe fogadni kívánó családok adatait. Ezáltal a védőnő korábban be tud kapcsolódni a családok felkészítésébe, a gyermek fogadására. Jelenleg, ha az örökbefogadó szülő nem jelentkezik a Védőnői Szolgálatnál, akkor nem tudunk az örökbefogadásról.”

31 Összegzés és javaslat tétel a Gyermekjóléti Központ részéről  Pszichés problémákkal küzdő gyermekek helyzetének javítása, integrációjuk elősegítése az oktatási intézményekben  Átmeneti gondozás biztosítása: helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona

32 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Gyermekvédelmi tanácskozás Veszprém 2013. március 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések