Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárak fejlesztési lehetőségei 2007-2013 között a Regionális Operatív Programok és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Budapest, 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárak fejlesztési lehetőségei 2007-2013 között a Regionális Operatív Programok és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Budapest, 2007."— Előadás másolata:

1 Könyvtárak fejlesztési lehetőségei 2007-2013 között a Regionális Operatív Programok és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Budapest, 2007. november 14.

2 Határokon átnyúló gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi tevékenységek Transznacionális együttműködések Regionális politika hatékonyságának erősítése K+TF, innováció, vállalkozói szellem Információs társadalom, infokommunikáció Helyi fejlesztési kezdeményezések Környezetvédelem Kockázatok megelőzése, kezelése Idegenforgalom fejlesztése Befektetés a kultúrába Közlekedési beruházások, szolgáltatások Energetikai beruházások Oktatási beruházások Egészségügyi és szociális beruházások Regionális fejlesztés – EU jogi háttér ERFAERFA „konvergencia” „regionális versenyképesség és foglalkoztatottság” „európai területi együttműködések” CÉLKITŰZÉSEKTÁMOGATANDÓ TERÜLETEK

3 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Regionális fejlesztés az ÚMFT-ben 5. prioritás: TERÜLET- FEJLESZTÉS ROP-ok CÉLOK felzárkóztatás versenyképesség foglalkoztatás növelése

4 Közép-Magyarország 1 főre jutó GDP az EU 25 átlagában: 89,7% Régiók fejlettségbeli különbségei 1 főre jutó GDP az EU 25 átlagában Nyugat-Dunántúl 60,4% Közép-Dunántúl 52,3% Dél-Dunántúl 41,4% Dél-Alföld 39,4% Észak-Alföld 36,3% Észak-Magyarország 36,1% versenyképességi régió konvergencia régiók

5 Régiók közötti forrásmegosztás

6 Regionális kulturális fejlesztés Az ROP-ok keretében nyújtható kulturális célú támogatás (19/2007 (VII.30.) MeHVM rendelet) „7.§ e) A 4. § a)-c), i) pontjában megjelölt jogcímek alapján, amennyiben azok elősegítik a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, kulturális célú támogatás nyújtható, feltéve, hogy az erre vonatkozó támogatási programot az Európai Bizottság az EK Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárásban engedélyezte.” „4.§ a) Régészeti lelőhelyek, értékek feltárása, műemléki létesítmények, kastélyok, várak, múzeumok helyreállítása, értékőrző megújítása, látogatóbarát fejlesztése; b) Örökségvédelem, történelmi és kulturális örökség fenntartható hasznosítása; c) Kulturális létesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése; i) Kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása;”

7 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK FEJLESZTÉSI PRIORITÁSAI ÁLTALÁBAN  Regionális gazdaságfejlesztés  Regionális turizmusfejlesztés  Humán infrastruktúra fejlesztése  Regionális közlekedésfejlesztés és környezetvédelem  Település- és városfejlesztés Dél-Dunántúli ROP 1.prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 2.prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 3.prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése 4.prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása 5.prioritás: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 6.Technikai segítségnyújtás Dél-Alföldi ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Turisztikai célú fejlesztések 3.prioritás: Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 4.prioritás: Humáninfrastruktúra- fejlesztések 5.prioritás: Térségfejlesztési akciók 6.Technikai segítségnyújtás Észak-Alföldi ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 3.prioritás: Közlekedési feltételek javítása 4.prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése 5.prioritás: Város- és térségfejlesztés 6.Technikai segítségnyújtás Észak-Magyarországi ROP 1.prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 2.prioritás: A turisztikai potenciál erősítése 3.prioritás: Településfejlesztés 4.prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 5.prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése 6.Technikai segítségnyújtás Közép-Dunántúli ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Regionális turizmusfejlesztés 3.prioritás: Fenntartható településfejlesztés 4.prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 5.prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztés 6.Technikai segítségnyújtás A ROP-ok prioritásai Nyugat-Dunántúli ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Turizmusfejlesztés - Pannon örökség megújítása 3.prioritás: Városfejlesztés 4.prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 5.prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 6.Technikai segítségnyújtás Közép-Magyarországi ROP 1.prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése 2.prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 3.prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése 4.prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 5.prioritás: A települési területek megújítása 6.Technikai segítségnyújtás

8 ROP-ok pénzügyi keretei Prioritási tengelyek Forrásallokáció 2007-2013 (Mrd Ft) (271 Ft/euro) DAOPDDOPÉAOPÉMOPKDOPNYDOPKMOP 1 41,4223,6644,7041,7525,1022,70129,67 2 43,7241,7356,5060,0036,7734,90103,66 3 50,4241,5254,2082,0023,1628,1059,46 4 44,8751,2864,0065,0048,3229,7089,57 5 49,6858,5280,2829,0022,7627,0068,59 6 8,596,488,968,314,674,2613,49

9 ROP Akciótervek pénzügyi keretei Prioritási tengelyek Forrásallokáció 2007-2008 (Mrd Ft) (271 Ft/euro) DAOPDDOPÉAOPÉMOPKDOPNYDOPKMOP 1 11,186,2625,2511,379,305,3259,67 2 23,0719,4627,9718,1721,6716,4086,73 3 16,8317,5815,7722,9517,9210,0548,92 4 22,8739,7328,9917,6515,6713,2071,01 5 23,0621,0621,639,5410,3010,0635,73 6

10 Akadály- mentesítés Közösségi infrastruktúra fejlesztése a ROP-okban Közösségi funkciót erősítő infrastruktúra fejlesztése kulturális, szabadidős létesítmények kialakítása, közösségi, kulturális funkciójú épületek külső-belső felújítása, bővítése, építése, tevékenységeinek kiszolgálásához szükséges infrastruktúra és eszközfejlesztés barnamezős területek rehabilitációja, közösségi funkciók betelepítésével Közösségi infrastruktúra- fejlesztésben érintett konstrukciók KMOP 4.6.2 DDOP 4.1.1 A)C)E) KMOP 5.2.1 DDOP 4.1.3 EKF Pécs - Regionális könyvtár fejlesztése KMOP 5.2.2 DAOP 5.1.2 ÉAOP 4.1.4KDOP 3.1.1 ÉAOP 5.1.1 B)D)E)NYDOP 3.1.1 ÉMOP 3.1.2NYDOP 5.4.1 ÉMOP 3.1.3 Akadálymentesítés konstrukciói KMOP 4.4.2 DAOP 4.3.1 ÉAOP 4.1.5 ÉMOP 4.2.2 DDOP 3.1.1 KDOP 5.3.2 NYDOP 5.1.1 E) Humán infrastruktúra fejlesztés Településfejlesztés, városfejlesztés

11 Könyvtári infrastruktúra fejlesztése a KMOP-ban KMOP 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.6.2. Települési valamint mozgókönyvtárak, valamint közművelődési intézmények fejlesztése A) komponens: Települési és mozgókönyvtárak infrastruktúra- és IKT-fejlesztése Támogatandó tevékenység: Települési könyvtárak és szolgáltató helyek felújítása átalakítása a funkcionális terek bővítése, könyvtárbusz beszerzése, a berendezés korszerűsítése, eszközbeszerzés, számítógéppark, IKT-fejlesztés. Pályázati keretösszeg: 1,8 Mrd Ft (A és B komponensre együtt) Támogatás min-max összege: 0,5 – 100 millió Ft Támogatás mértéke: 90% Kedvezményezettek: a könyvtárak fenntartói

12 Az ÚMVP jogi háttere 1698/2005/EK rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 1.Tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 2.Tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 3.Tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 4.Tengely: LEADER EMVA ÚMVST ÚMVP

13 ÚMVP pénzügyi terv (euró)

14 ÚMVP III. intézkedéscsoport 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikációját elősegítő intézkedések támogatják a vidéki térségekben még fellelhető, értékes, élő kézműves hagyományok ápolását, a kézműves szakmák gyakorlását, amelyek mind a foglalkoztatás, mind a térség egyedi arculatának megőrzésében fontos szerepet töltenek be ösztönzik a falusi értékek bemutatását és hasznosítását célzó turisztikai szolgáltatások bővítését, ezen belül a mezőgazdasági, népművészeti és kézműves tevékenységek és termékek turisztikai célú felhasználását és bemutatását 3.1.1. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Forrás: 7 646 223 453 Ft 3.1.2. Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: 85 216 878 580 Ft 3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: 16 645 095 772 Ft

15 ÚMVP III. intézkedéscsoport 3.2. A vidéki térségek életminőségének javítását célzó intézkedések támogatják az integrált többfunkciós közösségi és szolgáltató központok létrehozását, a meglévő közművelődési és könyvtári intézmények, valamint az ún. általános művelődési központok infrastruktúrájának megújítását, funkcióbővítését támogatják az épített örökség helyreállításához, fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányok, tervek készítését, valamint a legalább helyi védettség alatt álló épületek, épületegységek és környezetük rendbetételét, továbbá a helyi népművészeti, néprajzi, kulturális értékek bemutathatóvá tételét a vidéki térségek vonzerejének növelése, a településkép javítása érdekében 3.2.1. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások Forrás: 29 964 929 748 Ft 3.2.2. Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: 18 739 822 755 Ft 3.2.3. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése 3.2.3. A) A vidéki örökség megőrzése Forrás: 9 600 049 593 Ft 3.2.3. B) Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése

16 ÚMVP IV. intézkedéscsoport A LEADER program belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználásának elősegítése vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása régiók közötti belföldi és nemzetközi együttműködések elősegítése, tapasztalatok cseréje, együttes akciók, közös projektek megvalósítása 4.1 Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: 55.560.556.219 Ft 4.2.1. Területközi és nemzetközi térségek közötti együttműködés Forrás: 7 408 074 163 Ft 4.3.1. A helyi akciócsoportok működtetése, készségek elsajátítása és a térség felélénkítése Forrás: 11 112 111 244 Ft

17 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások Az intézkedés tartalma: a integrált többfunkciós közösségi és szolgáltató terek kialakítása a falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztésére Kedvezményezettek: önkormányzatok, civilek, egyházi jogi személyek Földrajzi célterület: 5000 fő lakosságszám vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti községek, illetve a tanyás térségek. (Kivéve: Budapesti agglomerációs települései és a kistérségi központok) A vissza nem térítendő támogatás összege: Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása: max. 200.000 Euro ~ 50 millió Ft Falu- és tanyagondnoki szolgálat: max. 40.000 Euro ~ 10 millió Ft Támogatás mértéke: 100%

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Csernai Judit OKM Fejlesztési Főosztály Stratégiai Tervezési Osztály Tel: 473-7704 E-mail: judit.csernai@okm.gov.hujudit.csernai@okm.gov.hu


Letölteni ppt "Könyvtárak fejlesztési lehetőségei 2007-2013 között a Regionális Operatív Programok és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Budapest, 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések