Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtári konstrukciók az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban Szakmai tájékoztató a városi könyvtárak számára Országos Széchényi Könyvtár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtári konstrukciók az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban Szakmai tájékoztató a városi könyvtárak számára Országos Széchényi Könyvtár."— Előadás másolata:

1 Könyvtári konstrukciók az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban Szakmai tájékoztató a városi könyvtárak számára Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet 2008. március 20.

2 Kapcsolódási pontok az Operatív Programok céljaihoz (TÁMOP, TIOP) formális oktatás, képzés támogatása nem formális és informális tanulás támogatása Az élethosszig tartó tanulás támogatása hozzájárulás az egyének kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez (pl olvasási, digitális kompetenciák) társadalmi befogadás, társadalmi esélyegyenlőség támogatása a gyermek- és ifjúsági célcsoportok támogatása a minőségi oktatáshoz történő hozzáférés területi különbségeinek csökkentése

3 Könyvtári fejlesztési célok formális oktatás, nem formális és informális tanulás, életen át tartó tanulás támogatása új, minőségi szolgáltatások képzési szerep erősítése hozzáférés kiterjesztése

4 A könyvtárakat érintő fejlesztési konstrukciók a 2008. feb. 18-án jóváhagyott akciótervek szerint TÁMOP 3.2.4. Tudásdepó Expressz TIOP 1.2.3. Tudásdepó Expressz KMOP 4.6.2. Települési és Mozgókönyvtárak fejlesztése TIOP 1.3.4. Regionális Tudástárak TÁMOP 3.1.2. Új tartalomfejlesztések a közoktatásban

5 TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” Támogatási alap: ESZA (10% ERFA átjárhatóság: könyvtári berendezések, bútorok, technikai eszközök) Támogatási keret: 8,33 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min. – max. összege: 10-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR tagkönyvtárak, nyilvános könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek A megvalósulás földrajzi területe: valamennyi régió Konstrukció indítása: 2008. III. negyedév

6 Támogatható tevékenységek 1. a) Rendszerfejlesztési tevékenységek: az országosan egységes elektronikus szolgáltatások tökéletesítéséhez illetve bevezetéséhez szükséges feltételek, az elektronikus formában elérhető szolgáltatások térítéses igénybevételéhez szükséges feltételek kialakítása, az elektronikus formában elérhető szolgáltatások által fölmerülő szerzői jogi kérdések kielégítő kezelését biztosító feltételek kialakítása b) Különböző olvasói csoportok igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek: az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése, távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások megvalósítása

7 Támogatható tevékenységek 2. tanulást segítő, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése és szolgáltatása interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási szükségleteknek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően, a szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő módszerek alkalmazása a könyvtári minőségfejlesztés program keretében kidolgozott teljesítmény-mutatókkal, a könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló helyszíni és online programok az olvasáskultúra fejlesztését célzó helyi programok, kampányok kialakítása, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetűekre, romákra és a fogyatékkal élőkre, könyvtárosok továbbképzése.

8 TIOP 1.2.3. „Tudásdepó Expressz” Támogatási alap: ERFA Támogatási keret: 3,72 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min.-max. összege: 1-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR könyvtárak, megyei és városi könyvtárak, nyilvános könyvtárak A megvalósulás földrajzi helye: a 6 konvergencia régió! Konstrukció indítása: 2008. II. negyedév

9 Támogatható tevékenységek 1. A: „Országos könyvtári szolgáltatások infrastruktúra- fejlesztése”: Szerverek, munkaállomások, használói számítógépek, könyvtári integrált rendszerek, egyéb szoftverek beszerzése; Az online szolgáltatások kialakításához és adatbázis- fejlesztéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök beszerzése Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése. A TÁMOP_3.2.4 konstrukcióban megvalósuló fejlesztések létrehozásához vagy igénybevételéhez kapcsolódó, kizárólag épületen belüli korszerűsítés, funkcionális és olvasói terek bővítése, átalakítása, képzésekre alkalmas terek kialakítása, iskolai, családi foglalkozásokra (pl olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása

10 Támogatható tevékenységek 2. B: Könyvtári szolgáltatások a kistelepüléseken A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések számítógéppel és internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás infrastrukturális hátterének fejlesztése egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz beszerzése C: A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát lehetővé tévő fejlesztések támogatása hardver, szoftver, berendezés: fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök és informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató és -kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor, speciális bútorzat stb. a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épületátalakítás, -korszerűsítés, -bővítés

11 TIOP 1.3.4. Regionális Tudástárak Támogatási alap: ERFA Támogatási keret: 3,8 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Kétfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min.-max. összege: 0,5-1 Mrd Ft Kedvezményezettek: Az együttműködő egyetemi, önkormányzati és egyéb fenntartású könyvtárak fenntartói A megvalósulás földrajzi területe: fejlesztési pólus- és társpólus-városok (kivéve Pécs) Konstrukció indítása: 2008. IV. negyedév

12 Közép-Magyarországi OP 4.6.2. 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.6.2. Települési valamint mozgókönyvtárak, valamint közművelődési intézmények fejlesztése A) komponens: Kulturális értékek digitalizálásának szakmai előkészítése – kiemelt projekt B) komponens: Települési és mozgókönyvtárak infrastruktúra- és IKT-fejlesztése Támogatás min-max összege: 5 – 100 millió Ft Támogatás mértéke: 90% Kedvezményezettek: önkormányzatok Konstrukció indulás: 2008. I. negyedév

13 Támogatható tevékenységek B) komponens: Települési és mozgókönyvtárak infrastruktúra- és IKT fejlesztése Települési könyvtárak és szolgáltató helyek külső felújítása, átalakítása; belső funkcionális és olvasói terek bővítése, korszerűsítése; könyvtárbusz beszerzése; szerverek, számítógépek, a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb IKT-fejlesztés (hardver- és szoftvereszközök); a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök beszerzése

14 A kulturális értékek digitalizálása Az oktatás szempontjából fontos válogatott közgyűjteményi (könyvtár, múzeum, levéltár) tartalmak digitalizálása 3 egymásra épülő konstrukció: A digitalizálás módszertani előkészítése az OSZK koordinációs szerepével: KMOP 4.6.2. – kiemelt projekt Nagy tömegű digitalizálás: TÁMOP 3.1.2/C: „Új tartalomfejlesztések a közoktatásban” – pályázatos projekt „Egységes Elektronikus Kulturális, Közoktatási és Szakképzési Szolgáltató Felület” kialakítása (EKOF): TAMOP 3.2.10. – kiemelt projekt

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! anna.balogh@okm.gov.hu


Letölteni ppt "Könyvtári konstrukciók az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban Szakmai tájékoztató a városi könyvtárak számára Országos Széchényi Könyvtár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések