Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió Foglakoztatási politikája és az EQUAL program 2006. március 17. A/92 Fejlesztési Partnerség „Új utak az elsődleges munkaerő-piacra”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió Foglakoztatási politikája és az EQUAL program 2006. március 17. A/92 Fejlesztési Partnerség „Új utak az elsődleges munkaerő-piacra”"— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió Foglakoztatási politikája és az EQUAL program 2006. március 17. A/92 Fejlesztési Partnerség „Új utak az elsődleges munkaerő-piacra”

2 A TANÁCS HATÁROZATA (2005. július 12.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (2005/600/EK) HU 2005.8.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 205/27

3 2000. március, Lisszaboni Európai Tanács fenntartható gazdasági növekedés Több és jobb munkalehetőség És erősebb szociális kohézió 2005. Lisszaboni stratégia céljai messze nem kerültek megvalósításra Wim Kok jelentés

4 Prioritások: több személy bevonása és megtartása a foglalkoztatásban, a munkaerő-utánpótlás növelése, a szociális védelmi rendszerek modernizálása; a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének a javítása; a humán erőforrás terén megvalósított befektetés növelése a jobb oktatás és képzés révén.

5 A foglalkoztatási iránymutatásokat csak háromévenként kell teljesen felülvizsgálni, a közbeeső évek során 2008-ig a frissítéseket erősen korlátozni kell.

6 A politikáknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az Európai Unióban 2010-re az általános foglalkoztatási ráta érje el a 70 %-ot, nők foglalkoztatottsága legalább a 60 %- ot, az idősebb munkavállalóké (55–64 év között) pedig az 50 %-ot, vissza kell szorítaniuk a munkanélküliséget és az inaktivitást.

7 Célok: — több személy bevonása és megtartása a foglalkoztatásban, a munkaerő-kínálat növelése, illetve a szociális védelmi rendszerek modernizálása, — a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének a javítása, — a humán erőforrás terén megvalósított befektetés fokozása a jobb oktatás és képzés révén.

8 Az európai foglalkoztatási stratégia keretében meghatározott célkitűzések és hivatkozási értékek 2003-ban az európai foglalkoztatási stratégiával összefüggésben az alábbi célokról és hivatkozási értékekről született megállapodás:

9 minden munkanélkülinek lehetőséget kell kapnia az újrakezdésre képzés, átképzés, munkatapasztalat-szerzés, munkahely vagy más foglalkoztatási intézkedés formájában, fiatalok esetében 6 havi munkanélküliség, felnőttek esetében pedig 12 havi munkanélküliség elérése előtt, adott esetben az álláskeresésben nyújtott folyamatos segítséggel kombinálva, 2010-re a tartós munkanélküliek 25 %-ának részt kell vennie valamely – képzés, átképzés, munkatapasztalat-szerzés vagy más foglalkoztatási intézkedés formájában megvalósított – aktív intézkedésben azzal a céllal, hogy elérjék a három legfejlettebb tagállam átlagát, az álláskeresők az egész EU területén szerezhessenek információt a tagállamok foglalkoztatási szolgálatai révén meghirdetett valamennyi, megüresedett állásról, a munkaerőpiacról kilépők tényleges átlagos életkorának 2010- re uniós szinten 5 évvel kell nőnie (2001-ben ez az életkor 59,9 év volt),

10 2010-re a 3 éves kor és a kötelező beiskolázási életkor közötti gyermekek legalább 90 %-a részére, és a 3 éves kor alatti gyermekek legalább 33 %-a részére gyermekgondozási szolgáltatást kell biztosítani, az iskolából kimaradók aránya az EU-ban átlagosan legfeljebb 10 % lehet, 2010-re az Európai Unióban a 22 éves korosztály legalább 85 %-a vegyen részt középfokú oktatásban (a középiskola felsőbb évfolyamain folyó oktatásban szerzett végzettséggel), a felnőtt, munkaképes korú népesség (25–64 éves korcsoport) átlagos részvételének az egész életen át tartó tanulásban legalább 12,5 %-osnak kell lennie.

11 Az ESZA 2007-2013 közötti alapvető horizontális elvei, amelyek az EQUAL jelenlegi alapjait is jelentik Partnerség (Art. 5); Nemzetközi együttműködés (Art. 3 and 8); Innováció és tapasztalatátadás (Art. 3 and 7); Nemek közötti egyenlőség és Gender Mainstreaming (Art. 6)

12 Az értékelés logikája 2000-2008 között  Konferencia 2000-2005 Az alapelvek értékelése Végrehajtás vs. Új ESZA programok

13 Szeminárium  2006-2008 A még működő EQUALértékelése ex-post (visszacsatolás az ESZA-ba)

14 Ismételjünk: mi a mainstreaming? Olyan folyamat, ami biztosítja az innovatív megoldások elterjedését, beépülését a releváns szakpolitikába Komplex értelmezés: –Termék meghatározása és fejlesztése –Disszemináció (információterjesztés) –A tapasztalatok átadása Két dimenzió: –Horizontális –Vertikális

15 A tapasztalatátadás folyamata FP ötletei Validálás Dissze- mináció Önérté- kelés Termék- fejlesztés

16 FP innováció-Tematikus Hálózatok

17 1. Önértékelés

18 2. Termékfejlesztés

19 3. Validálás

20 4. Disszemináció

21 Összefoglaló

22 Javaslat öt tematikus hálózatra (2005. szeptember) Az öt hálózat: 1. Megváltozott munkaképességűek, 2. Fiatalok, 3. Integrált megközelítés, 4. Nők és férfiak közötti esélyegyenlősége, 5. Roma emberek FP-k bejelentkezése: Még nem teljes, 1. 8 FP., 2. 2FP, 3. 15 FP, 4. 3 FP, 5. 8 FP (36 FP) Kérjük a bejelentkezés pótlását (10 FP még nullán áll)

23 I. ütem: normatív finanszírozás, minden FP szerződésmódosítással Dokumentáció: Kész vagy D tábla alapján frissített feladatterv, nyilatkozat, hogy melyik ETH munkájában vesz részt Költségnemek: szakértő, részvétel, felkészülés az ETH munkájában való részvételre Az I. ütem kimenete: Az adott ETH összeilleszti a részelemekből az ETH munkatervét, FP szintű validálás kész, szerepek, és a hálózati közös termék(ek) terve kész, három ülés 2006. során

24 Az ETH II. üteme ETH szintű validálás, szakértői (TIB) szintű validálás A finanszírozás már az ETH-k által benyújtott tervek alapján történik A második ütem várt kimenete az ETH-k terveiben szereplő disszemináció végrehajtása a validált termékekkel A disszeminációt az egységes partner- és termékadatbázis támogatja Várt eredmény: hazai és EU szintű finanszírozásba kerülnek a termékek (2007-2013-as OPk)

25 Az EU szintű tapasztalatátadás Vezető országként: Pályázat a szakpolitikai fórumra és hálózatra –”ENTER!-Hálózat a Romákért” néven Résztvevő/ érdeklődő országok: –Cseh Köztársaság –Szlovák Köztársaság –Finnország –Spanyolország –Románia –Bulgária

26 Az ENTER! Pályázat tervezett tartalma Átfogó cél: Mit érdemes az EQUAL-ból finanszírozott roma projektekből tovább vinni? Miért? Mit nem érdemes? Megnyitó: 2006. május (tervezett időpont) Igények és tapasztalatok feltérképezése: mitől lesz jó egy roma projekt? Mit érdemes továbbvinni? Hálózati munka: A feltárt igények –tapasztalatok alapján kutatás, publikáció Interaktív eszközök-weboldal, vita, fórum EU szintű terjesztés, tapasztalatátadás Zárás: 2007. második félév Fenntarthatóság: Az IH 2009. április 30-ig tudja biztosítani a hozzáférést Első megbeszélés: 2006. február 13, Budapest

27 Eredmények 2005. december 7-e óta TIB ülés 2006. 02. 03-án, MB ülés 2006. 02. 10-én Az előkészített 2006. évi munkaterv vitája lezajlott Az MB 2006. 02. 23-án elfogadta a TIB 2006. évi munkatervét PHARE projekt keretein belül elkészült: Oktatói kézikönyv (gyakorlatok, szituációk, űrlapok) Kézikönyv: Az egész rendszer összefoglalása Oktatói prezentáció –képzések alapjául Az elfogadott stratégia a honlapról letölthető

28 TIB-2006. évi tervek Öt nagy lépés: Előkészítés, EQUAL Tematikus Hálózatok (ETH) felállítása, Validálás, Terjesztés, Visszacsatolás-értékelés Források: Az MB 2005. december 7-i döntése értelmében jelenleg 320 088 059 FT áll rendelkezésre Kulcsdátumok: 2006. február 20: TIB megkezdi az FP-k anyagainak az értékelését 2006. április 15. értékelés lezárul 2006. április 30. ETH alakuló ülések megtörténnek 2006. május: Finanszírozási rendszer elindul

29 Köszönöm figyelmüket ! Jankó Tamás janko.tamas@fmm.gov.hu www.equalhungary.hu


Letölteni ppt "Az Európai Unió Foglakoztatási politikája és az EQUAL program 2006. március 17. A/92 Fejlesztési Partnerség „Új utak az elsődleges munkaerő-piacra”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések