Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdálkodási alternatívák és kooperációs lehetőségek a Vajdaság és a Dél- Alföld határmenti területein Kovács András Donát PhD Geográfus, szociológus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdálkodási alternatívák és kooperációs lehetőségek a Vajdaság és a Dél- Alföld határmenti területein Kovács András Donát PhD Geográfus, szociológus."— Előadás másolata:

1 Környezetgazdálkodási alternatívák és kooperációs lehetőségek a Vajdaság és a Dél- Alföld határmenti területein Kovács András Donát PhD Geográfus, szociológus - tudományos munkatárs MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, Kecskeméti Osztály INNOAXIS PROJEKT Szabadka 2010. november 16.

2 Vázlat 1.Kiindulópontok – felvetések 2.Prekoncepciók

3 Kiindulópontok A térségi és lokális fejlesztések legnagyobb kihívásává (hasonlóan a globális politikákhoz) a gazdasági növekedés és a környezeti fenntarthatóság közötti egyensúly megteremtése vált. A vizsgált térségben az integrált fejlesztési stratégiák és programok kidolgozásakor a környezetmegóvás aspektusait maximálisan figyelembe kell venni. A térség fenntarthatósága és a társadalmi életminőség javítása csak a környezetbiztonság megteremtésén keresztül érhető el. A vizsgált határterület földrajzi helyzetéből következik, hogy az együttműködések kiterjesztése különösen a természet- és környezetvédelem területén sürgető feladat. A vizsgált határterület mozaikos. Ezért a környezetvédelem terén is fontos a kiegyensúlyozott területi fejlesztés.

4 A térségi környezetgazdálkodásról általánosságban A fenntarthatóságra törekvő gazdaságpolitikának fel kell vállalnia a környezetorientált irányelveket! A térségi környezetgazdálkodás célja: -egy adott területi egység környezeti erőforrásainak (levegő, víz, talaj, élővilág, épített környezet) fokozott védelme, -a gazdaság olyan megszervezése, melynek eredményeként a társadalom környezetkímélő módon termel és fogyaszt. A környezetgazdálkodás magában foglalja a zöld gazdálkodást.

5 A vizsgált terület környezeti jellemzőiről röviden A vizsgált határterület nem tartozik a súlyos környezeti konfliktusokkal terhelt térségek sorába, de az antropogén hatások (pl. talajok, vizek terhelése) itt is jelentős károkat okoztak a környezetben. A komplex környezeti kihívások az érintett határ menti térségben is egyre élesebben jelentkeznek. A vízgazdálkodás pazarló A környezeti infrastrukturális beruházások megkésve jelentek meg, illetve még hiányoznak A hulladékgazdálkodás számos ponton kifogásolható Az átmenő és városi közúti forgalom intenzív növekedése lényegesen fokozta a légszennyezettséget és a zajártalmakat. A lakosság környezettudatossága kiforratlan

6 A környezeti-ágazati stratégia lehetséges elemei Nemzetközi környezeti-információs háttér Közös vízgazdálkodási elvek Közös hulladékgazdálkodási elvek Határon átnyúló védett területekre vonatkozó elvek Ökológiai folyosók kialakítási lehetőségeinek koncepciója Zöld gazdaság területi lehetőségeinek bemutatása

7 A Vajdaság és a Dél-Alföld közös környezetgazdálkodási modelljéhez szükséges: A nemzetközi legjobb - környezetgazdálkodási (határmenti) - gyakorlatok helyi adaptálási lehetőségeinek feltárása, Az innovatív helyi környezetvédelmi megoldások megismertetése és a konkrét környezet- és zöldgazdálkodási programjavaslatok kidolgozása, A változó környezeti feltételekhez alkalmazkodó térségi környezeti stratégiák (pl. a klímaváltozáshoz kapcsolódóan) főbb irányainak megfogalmazása.

8 Összegzés Környezeti SWOT Releváns környezet-fejlesztési ajánlások megfogalmazása; a természetvédelem, a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a „zöld gazdaság” és a környezettudatosság terén. A vizsgált térség megújulása és felzárkózása nagyban függ az itt található természeti erőforrások és környezeti értékek megőrzésétől. Ezen erőforrások és értékek átgondolt és optimális használata a vizsgált határmenti övezet fenntarthatóságának záloga. A környezeti fejlesztések nyomán jöhetnek létre a prosperáló agro- kultúrtájak, illetve öko-turisztikai célterületek is.

9 Irányadó forrásmunka Dr. Dujmovics Ferenc – Dr. Nagy Imre – Dr. Romelics Jovan: (2005) AZ ÉSZAK-VAJDASÁGI HATÁRMENTI KÖZSÉGEK KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁJA KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET: Kovács András Donát PhD www.rkk.hu kovacsa@rkk.hu


Letölteni ppt "Környezetgazdálkodási alternatívák és kooperációs lehetőségek a Vajdaság és a Dél- Alföld határmenti területein Kovács András Donát PhD Geográfus, szociológus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések