Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tér és a kultúra néhány összefüggése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tér és a kultúra néhány összefüggése"— Előadás másolata:

1 A tér és a kultúra néhány összefüggése
Csatári Bálint geográfus, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kecskemét

2 Néhány előzetes megfontolásra ajánlható gondolat
Vázlat Néhány előzetes megfontolásra ajánlható gondolat Térfejlődés és a kultúra összefüggései Új elemek a „térben” és a „vidéki térfejlődésben” Miről kellene közösen gondolkodnunk? Záró megjegyzések

3 Néhány előzetes gondolat – Európáról
J. Delors: „..olyan Európáról álmodozom, amelyik úgy gondozza mérhetetlen kulturális örökségét, hogy annak meg kell, hogy legyen a gyümölcse..” C.Shore:”…Európa kulturális sokszínűségének élménye megszámlálhatatlanul sokféleképpen lett a mindennapi élet fontos dimenziója” B. Parekh: „Az európai együttélés megkívánja a közös jóváhagyás „kikényszerítését” közös politikai érdekek és kulturális szokások révén” A. Amin: „A helyi, nemzeti és európai identitások kulturális sztereotípiák körül stilizálódnak..”

4 A tér és a kultúra bonyolult kölcsönhatásai
Minden, ami a társadalom sajátos és sokoldalúan megadható földrajzi környezetének része, az része a kultúrának is. „Utószava” a kultúra = lakás-, építészeti-, gazdálkodási-, termelési-, agrár-, kert-, viselkedési-, mentális-, nyelvi-, népi-, falusi-, városi -, települési-, táji-, stb. A kulturális hagyományok legalább olyan fontosak lehetnek a tér fejlődésében, mint maga a környezet, amelyben élünk. A kultúra térbeli szerepének „kiteljesítéséhez” a társadalom „környezeti percepciójának” a mainál lényegesebb alaposabb ismeretére volna szükség.

5 A geográfia „behaviorista” forradalma (Cséfalvay Z. nyomán)
A térproblémák – miliő 1960 térbeli elrendeződés 1970 élettér identitás Paradigma - szerep mechanikus – formalista – kivülálló Kontextualista – mechanikus – se kint se bent kontextualista – belül-lévő

6 A tér különböző szemléletű megközelítései (Faragó L. nyomán)
Kistérség, táj, vidéki körzet Kohézió és lokalitás Autonómia és valós közösség Érzék és érzelem Helyi tradíciók és kulturális meghatározottság Konklúzió: A hely és a fej fontossága! (Nemes Nagy József) Régió, ország Verseny és regionalitás Centralizáció és formalizált struktúrák Érdekek és számítás Transzkulturális és plurális hatások Konklúzió: A tér és a tudás fontossága! (Csatári Bálint)

7 A kultúra, a tudás a verseny eszköze
A lokális (térbeli) stratégiák viszonya a tudáshoz és a kultúrához G. Fekete Évanyomán) A kultúra, a tudás a verseny eszköze Külső kapcsolatok High tech, tudásbázisok Innovációs centrumokhoz való kapcsolódás Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások A kultúra,a tudás a kohézió eszköze Belső hálózatok Low tech Saját innovációk Non profit szféra Regionális és kistérségéi identitás erősítése

8 Közösségi rendezvények látogatottsága

9 A fejlettség és a kulturális aktivitás

10 Területi különbségek A kulturális intézményi alapellátásban, annak sűrűségében, látogatottsági, vagy kihasználási intenzitásában – térben szinte teljesen – elkülönülve jelennek meg a városias és a vidékies kulturális aktivitások, azok jellege és mássága is. Mindkettő egyaránt fontos, de másért. A két szélsőségesen különböző kulturális fogyasztású tértípus között, méretüket és hatásukat tekintve is átmeneti helyzetűek, de kiemelkedően fontosak, a kis- vagy középvárosok.

11 A lokalitás felértékelődő kultúrája(?)
Posztmodern és posztmateriális (vidéki) értékek növekvő szerepe (egyedi termékek, természetesség,) Az egészséges és fenntartható környezet (kulturálisan is jelentős) élet-elemei A kreatívitás és tudás jelentősége „Glokalilázáció” Lokális gazdaság felértékelődése

12 C. Ray nyomán elgondolkodhatunk!

13 Új elemzéseink…1.

14 Új elemzéseink…2.

15 Hogyan gondolkodjunk a „vidéki kultúra” térségfejlesztő szerepéről?

16 ?

17 A kultúra szerepe nőni fog.
Összegzés A kultúra szerepe nőni fog. (Félő, hogyha elvész a „saját kultúra”, akkor az „integrált kultúra” sem lesz sikeres.) A „saját kultúra 1.”: egy társadalom vagy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető jegyeinek összessége (UNESCO def.) A „saját kultúra 2.”: életmódnak, az emberek alapvető jogainak, az értékrendszereknek, a hagyományoknak és a hitnek az együttese. Határozzuk meg a legjobb lezárási módot mind a hallgatóság, mind a bemutató szempontjából. Fejezzük be összefoglalással; ajánlunk fel egyéb lehetőségeket; javasoljunk egy stratégiát; javasoljunk egy tervet; tűzzünk ki egy célt. Tartsuk magunkat végig a bemutatóban kitűzött célunkhoz, és akkor valószínűleg elérjük azt.

18 Melyek a lehetséges kutatási-elemzési teendők közös projektünkben?
Vegyük sorra és értékeljük közösen a lokális (vidéki) kultúra legfontosabb tényezőit az INNOAXIS mintaterületeinken? Vizsgáljuk meg a „multi-kulturalitás” ténylegesen ható térfejlesztő elemeit! Javasoljunk a (lokális és kreatív) kultúra – gazdaság fejlesztéséhez végiggondolt programokat!

19 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A tér és a kultúra néhány összefüggése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések