Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP 5.3.1 „Munkába lépés” Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektje

2 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Társadalmi Megújulás Operatív Program „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására TÁMOP 5.3.1/08/2

3 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program alapvető célja Magyarországon a foglalkoztatási szint uniós összehasonlításban rendkívül alacsony. Az alacsony foglalkoztatási szint magas inaktivitással párosul Alacsony iskolai végzettség Lakóhely az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben

4 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program alapvető célja Foglalkoztathatóság és önálló életvitelre való képesség alapvető feltételei hiányoznak Kulcsképességek Kapcsolati háló Motiváció (több generációs munkanélküliség) Segítő intézmények

5 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program alapvető célja Egyénre szabott, többirányú, összehangolt segítség

6 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program alapvető célja „Első lépés” Önálló életvitelre képessé tevő, munkaerőpiacra való belépést előkészítő, arra motiváló programok, támogató szolgáltatások

7 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program alapvető célja Hagyományos képzési, foglalkoztatási programokba, munkaerő-piaci szolgáltatásokba való bekapcsolódás Társadalmi befogadás

8 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program alapvető célja A konstrukció célja összesen minimum 3000 fő bevonása a projektekbe, összesen minimum 2400 fő esetében kerüljön sor az egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósítására.

9 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program célcsoportja A pályázat célcsoportjai az aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező nem foglalkoztatott emberek munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők; inaktív emberek; akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek

10 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiemelt célcsoportok romák fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek; intézményekből kikerülő személyek; szenvedélybetegek; pszichés betegséggel küzdő emberek; hajléktalan személyek

11 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiemelt célcsoportok utógondozói ellátásban részesülő fiatalok, valamint nagykorú utógondozottak; szegregált lakókörnyezetben élők; munkatapasztalattal nem rendelkezők; akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak; olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a szociális ellátás nyilvántartásában nem szerepelnek

12 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. „Munkába lépés” – a projekt indokoltsága A projektmegvalósítás helyszínét adó Észak - Alföldi régióban a népesség közel fele társadalmi-gazdasági szempontból stagnáló vagy lemaradó térségben él, ahol az átlagosnál rosszabb a munkanélküliségi és a jövedelmi helyzet.

13 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt indokoltsága A gyermekgondozási szabadság lejárta után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők aránya növekszik, már csaknem 70%-uk szeretne (újból) dolgozni. Különösen a munkaerőpiactól tartósan távol lévő, a Gyes-t és a Gyet-et igénybe vevők esetében, a korábbi munkahelyre való visszatérés egyre nehezebb.

14 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt indokoltsága Már egy, a munka világától távol töltött év esetében is jelentősen csökken annak az esélye, hogy az álláskereső segítség nélkül visszailleszkedjen a munkaerő-piacra, több éves távollét esetén ez a hatás fokozottan tapasztalható.

15 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt indokoltsága A munkaadók számára a tárgyi tudás mellett a munkavállaláshoz kapcsolódó kulcsképességek rendkívül fontossá váltak, a tudás fogalma megváltozott, tágabban értelmezhető. Ezek a kulcsképességek teszik motiválttá, képessé a résztvevőket az aktivitásra, a tanulásra és az elhelyezkedésre.

16 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja A projekt gyermeknevelés miatt a munkaerő-piactól több évig távol lévő, alacsony iskolai végzettségű, regisztrált ellátatlan vagy inaktív nők számára nyújtson olyan komplex szolgáltatásokat, amelyek révén alapvető készségeik, kulcskompetenciáik fejlődnek.

17 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja  A projektbe bevont 45 nő pozitív eredményhez jusson, egyénre szabott fejlesztési terv alapján javuljanak esélyeik és motivációik a munkaerőpiacra való visszajutásban.

18 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja  A projektbe bevont 45 nő közül legalább 36 fő min. hat hónap eltelte után képessé váljon arra, hogy sikeresen bekapcsolódhasson valamely hagyományos képzésbe, vagy visszatérjen az elsődleges munkaerőpiacra.

19 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja  A résztvevők hosszabb távon gyermeknevelési módszereik, ismereteik fejlődése révén felkészültebbek legyenek az anyai szerepükre. Életvezetési készségeik erősödjenek, kommunikációjuk javuljon.

20 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja  A gyermeke(ke)t családban vagy egyedül nevelő 45 nő szociokulturális helyzetének javulása révén hosszú távon családjuk szociális helyzete is javuljon.

21 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja  Tananyag kifejlesztése a célcsoport számára, a tananyag elterjesztése az OTE tagszervezetei körében.

22 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt szakmai tartalma Szociális munka – egyéni fejlesztési terv alapján, utánkövetés Képzés Tréningek Klub foglalkozások Szolgáltatások Tanácsadás

23 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltatások Gyermekfelügyelet biztosítása – Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet Szállítás a kertségekből, ill. vidékről – Poligon Szociális Szövetkezet Börze Közösségfejlesztés - tábor

24 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. Szakmai hálózat tagjai

25 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. További eredmények 3 képzési modul és a tréningek tananyagfejlesztése Módszertani kézikönyv Szakmai nap – 3 alkalommal Záró konferencia

26 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Köszönöm a figyelmet! Tóth Ibolya Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. Tel./fax: 52/410-640 orszagostranzit@gmail.com www.orszagostranzit.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések