Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-Magyarországi régió Foglalkoztatás és jövedelem Készítette: Vida Zsófia Viktória III. éves geográfus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-Magyarországi régió Foglalkoztatás és jövedelem Készítette: Vida Zsófia Viktória III. éves geográfus."— Előadás másolata:

1 Közép-Magyarországi régió Foglalkoztatás és jövedelem Készítette: Vida Zsófia Viktória III. éves geográfus

2 2 Közép-Magyarországi régió A régióban 15 kistérség és 31 város található. Népességszáma: 2.844.224 fő (2000.01.01.) az ország népességének 28,3%-át tette ki.Népességszáma: 2.844.224 fő (2000.01.01.) az ország népességének 28,3%-át tette ki. Népsűrűsége: 411 fő/km 2 közel négyszerese az országos átlagnak.Népsűrűsége: 411 fő/km 2 közel négyszerese az országos átlagnak. –Ezen belül Budapesten 3450 fő/km 2 –Pest megye 162 fő/km 2 az országos átlag másfélszerese A népesség száma csökken és várhatóan a következő években is csökkenni fog. A népességen belül a nemek szerinti megoszlás a nők javára tolódik el, mely tendencia Budapesten erősebb, mint Pest megyében. Folyamatosan növekszik az idősebb korosztály aránya.

3 3 Népesedési trendek 1000 lakosra jutó élveszületések száma 1000 lakosra jutó halálozások száma 1000 lakosra jutó természetes szaporodás 19851990 1995199919851990 199519991985199019951999 Budape st109,68,67,815,214,714,814,7-5,2-5,1-6,2-6,9 Pest megye12,412,111,710,113,613,7 13,5-1,2-1,6-2-3,4 Közép- Magyar országi Régió10,810,49,78,614,714,4 14,3-3,9-4-4,7-5,7 Ország12,312,1119,41414,114,2 -1,7-2-3,2-4,8

4 4 A népesség korösszetétele 1996-ban

5 5 A népesség iskolai végzettsége a megfelelő korúak százalékában 1996 (%)

6 6 Közép-Magyarországi régió A Közép-Magyarországi régió mind a gazdasági teljesítményeket, mind az életkörülményeket tekintve is az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége Magyarországnak. Itt koncentrálódik az országban: –a bejegyzett külföldi tőke több mint 60 %-a, –a regisztrált vállalkozások 40 %-a, –a foglalkoztatottak egyharmada. Itt képződik a magyarországi GDP 42%-a. Az egy főre jutó GDP a Közép-Magyarországi Régióban –az ország átlagának 148%-a, –az Európai Unió átlagának 71%-a. 1999-ben az egy lakosra jutó beruházási érték szerinti megyei sorrendben Budapest az első, Pest megye a kilencedik, a magyarországi beruházásokból –Budapest 29%-kal, –Pest megye 9%-kal részesedett.

7 7 Foglalkoztatás 4 millió 238 ezer fő van jelen a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma 3 millió 922 ezer, a munkanélkülieké 316 ezer fő volt 2006 I–III. negyedévében az országban. A régióban 1 306 ezer fő a gazdaságilag aktív népesség ebből 1 241ezer fő foglalkoztatott, munkanélküli 64900 fő. A foglalkoztatás és a munkanélküliség területi egyenlőtlensége változatlanul számottevő az országban. A foglalkoztatási arány 56,3%-os Közép- Magyarország, 2006 I–III. negyedévében.

8 8

9 9 A régióban magas a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottak aránya. A munkanélküliség az országos átlag alatt marad. A 14 évesnél fiatalabbak és a 15 évesnél idősebb tanulók együttes aránya kisebb, mint az országos átlag. –Ennek több oka van: Budapesten az átlagosnál jóval kevesebb a kisgyermek, és ezt nem tudja ellensúlyozni a pest megyei magasabb gyermekszám, –A 14 évesnél idősebb tanulók aránya ugyan a fővárosban is megközelíti az országos átlagot, Pest megyének viszont jelentős a lemaradása. A népesség megoszlása munkaerőpiaci státusz szerint, 2001-ben

10 10 A népesség megoszlása munkaerőpiaci státusz szerint, 2001-ben (%) A népesség megoszlása munkaerőpiaci státusz szerint, 2001-ben (%) Budapest Pest megye Közép- Magyaror szág Magyaror szág 0-14évesek1418,115,517,1 Munkavállalási korúak62,663,162,761,7 14 évesnél idősebb tanulók6,35,86,16,4 Gazdaságilag aktívak43,742,643,342 Foglalkoztatottak42,240,441,537,9 Regisztrált munkanélküliek1,52,21,84 Gazdaságilag inaktívak9,19,59,210,7 Nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülők5,87,66,47,7 Gyermekgondozási szabadságon lévők3,31,92,83 Kettős státuszúak1,71,11,51,4 Egyéb eltartottak5,26,35,64 Munkavállalási koron felüliek23,518,821,821,2 Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjban részesülők2420,222,620,1 Kettős státuszúak1,40,61,10,8 Összesen100

11 11 Eltartottsági mutatók BudapestPest megye Közép- Magyarország Magyarors zág 100 foglalkoztatottra jutó 14 éven aluli eltartott31463646 15-64 éves nem foglalkoztatott68827391 64 évesnél idősebb nem foglalkoztatott37333639 Összesen136161145176 Eltartottsági ráta: 100 lakosra jutó Gyermeknépesség (0-14 évesek)19252124 Idős népesség (64 éven felüliek)25202322 Összesen44454447 A régióban kisebbek az eltartási terhek, melyek az önkormányzatokat, állami hivatalokat érintik.A régióban kisebbek az eltartási terhek, melyek az önkormányzatokat, állami hivatalokat érintik. A 64 éven felüliek aránya közelíti leginkább az országos átlagot, közülük csaknem mindenki részesül saját jogon nyugdíjban. A 64 éven felüliek aránya közelíti leginkább az országos átlagot, közülük csaknem mindenki részesül saját jogon nyugdíjban. –Kisebb a súlya, főleg Budapesten – az eltartott gyermekeknek –A nem foglalkoztatott munkavállalási korúaknak.

12 12 A családok megoszlása gazdasági összetétel szerint Budapest Pest megye Közép- Magyarország Magyaror szág Van a családban foglalkoztatott63,164,663,659,5 Egy34,731,633,730,7 kettő, vagy több28,33329,928,8 Nincs a családban foglalkoztatott36,935,436,440,5 munkanélküli2,42,72,54,2 inaktív kereső32,932,332,735,4 csak eltartott1,70,31,20,9 Összesen100 100 háztartásra jutó foglalkoztatott9810810295

13 13 A családok megoszlása gazdasági összetétel szerint A régióban az átlagosnál kedvezőbbek a munkaerőpiaci folyamatok, a foglalkoztatottak száma:A régióban az átlagosnál kedvezőbbek a munkaerőpiaci folyamatok, a foglalkoztatottak száma: –Országosan 100 fő közül 60 fő –A régióban 100 fő közül 64 fő. Kevesebb az olyan család, amelyben a felnőttek közül senkinek nincs munkája, munkajövedelme, mindenki inaktív kereső, vagy munkanélküli.Kevesebb az olyan család, amelyben a felnőttek közül senkinek nincs munkája, munkajövedelme, mindenki inaktív kereső, vagy munkanélküli. A fővárosban magas a csupán eltartott taggal rendelkező családok aránya. Számuk közel 13 ezer egyharmada az országos értéknek (34 ezer).A fővárosban magas a csupán eltartott taggal rendelkező családok aránya. Számuk közel 13 ezer egyharmada az országos értéknek (34 ezer). A családok jó aktivitási mutatóiban több tényező játszik szerepet.A családok jó aktivitási mutatóiban több tényező játszik szerepet. –A kedvező munkaerőpiaci helyzet –A pest megyei családokban még a budapestieknél is több az aktív kereső nagyobb családméretnagyobb családméret Pest megyében kevesen vannak fizetett gyermekgondozási szabadságonPest megyében kevesen vannak fizetett gyermekgondozási szabadságon A munkavállalási korú nyugdíjasok és a megváltozott munkaképességük okán szociális járadékban részesülők hányada Pest megyében átlagosnak mondható.A munkavállalási korú nyugdíjasok és a megváltozott munkaképességük okán szociális járadékban részesülők hányada Pest megyében átlagosnak mondható.

14 14 A gazdasági ágak részesedése a foglalkoztatásban (%), 1999. MezőgazdaságIparÉpítőipar Magán- szolgáltatásKözszolgáltatás Budapest0,319,13,54433,1 Pest megye5,235,8525,828,3 Közép- Magyarország121,53,741,432,4 Magyarország5,431428,431,3 Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 1999.

15 15 A gazdasági ágak részesedése a foglalkoztatásban (%), 1999 A gazdasági szerkezetre az előrehaladott tercierizáció jellemző, ami egyértelműen Budapest hatása. A GDP közel háromnegyedét a tercier szektor termeli, ezzel a régió a szektor országos bruttó hozzáadott értékének felét teszi ki. A szolgáltatások részesedése a foglalkoztatásban: –Budapesten 77%, –Pest megyében 54%. Az ipar 20%-kal részesedik a régió gazdaságából, ugyanakkor az ország ipari termelésének 30%-kát teszi ki a régió. A régió gazdaságának meghatározó elemei: –az ipar, –a kereskedelem, –a szállítás-távközlés és az ingatlan szektor. Pest megye munkaerőpiaca rugalmasan bővül: –befogadja a budapesti munkahelyeken foglalkoztatottakat, –felvevőpiacot jelent a budapesti kereskedelmi hálózatban kínált termékeknek, szolgáltatásoknak, –„zöld mezőt” nyújt a szolgáltatási infrastruktúra terjeszkedésének

16 16 Munkanélküliség Magyarországon a munkanélküliségi ráta 7,5% volt,, a Közép- Magyarországi régióban 5 % volt 2006 I–III. negyedévében. A közép-magyarországi régióban nagyobb az álláskínálat, ennek következtében többen keresnek állást, mint ahányan regisztráltatják magukat a munkaügyi központok kirendeltségein. Speciális probléma elsősorban a fővárosban a hajléktalan munkanélküliek egyre nagyobb száma, a regisztrált hajléktalan munkanélküliek száma 2001 júniusában 700 fő volt. A régió munkanélküliségét alapvetően nem a munkalehetőségek hiánya, hanem a munkaerő kereslet és kínálat eltérő szerkezete magyarázza. A munkához jutás elsődleges akadálya: –A munkavállaló részéről: A piacképes szakképzettség hiánya A tájékozatlanság –A munkaadói oldal részéről: az előítéletes magatartás Információhiány.

17 17 A munkanélküliek száma régiónként, 2006. I–III. negyedévben

18 18 Munkanélküliségi ráta (%)

19 19 A 15-74 éves népesség foglalkoztatási és munkanélküliségi rátái a Közép-Magyarországi régióban 2000-ben Forrás: 2001. évi népszámlálás, KSH BudapestPest megyeKözép-Magyar-országMagyarország rátaFoglalk.Munk.nélk.Foglalk.Munk.nélk.Foglalak.Munk.nélk.Foglalk.Munk.nélk 15-196,430,310,427,77,9298,532,9 20-2961,68,763,39,662,29,158,613,1 30-5972,64,965,46,969,95,663,78,5 60-6910,45,23,84,57,954,75 70-21,90,60,91,62,913,8

20 20

21 21

22 22 Az egy főre jutó bevételek és jövedelmek a Közép-Magyarországi régióban, 2000 Megnevezésforintaz országos %-ában Főállású munkaviszonyból származó kereset337 854125 Költségtérítések7 031113 Vállalkozásból származó jövedelem67 048156 Egyéb munkajövedelem14 218131 Mezőgazdasági jövedelem7 88129 Munkajövedelem összesen434 033121 Nyugdíj, nyugdíj-kiegészítés129 295112 Munkanélküli-ellátások2 74556 Gyermekgondozási ellátások6 48094 Családi pótlék, iskoláztatási támogatás, kiegészítő családi pótlék14 05871 Gyermekhez kapcsolódó egyéb ellátások1 92880 Egyéb szociális jövedelem4 52793 Társadalmi jövedelem összesen159 033106 Bruttó jövedelem összesen604 224117 Forrás: Családi költségvetés, 2000.

23 23

24 24

25 25 Szociális problémák A központi régióban koncentrálódnak egyes kezeletlen társadalmi feszültségekből adódó jelenségek: –hajléktalanság, –középosztályi és szegénységi szuburbanizáció, –a fővároson belüli lakosságcsere többirányú folyamatai: az agglomeráció északnyugati, nyugati területeire a középosztály költözik, a nehezebb helyzetű csoportok inkább a délkeleti, keleti szektorba áramlanak. A lakásállomány vonatkozásában Budapestet az országosnál jobban jellemzi az egyszobás, kevésbé a három és annál több szobás lakások. Az országos átlagot csak az egygyermekes egyedülálló szülők aránya haladja meg. A családi pótlékban részesülők: –legnagyobb arányban 36,4 százalékban a kétgyermekes családtípusban élők képviseltetik magukat. –Az egygyermekes családok részesedése is magasabb az országosnál, 23,8 százalék. –A 3 vagy több gyermeket nevel nagycsaládok az országosnál kisebb részben, 18 százalékban jelennek meg a régióban. Ezek a számok a roma és a szegény szubkultúrában él családok alacsonyabb számával magyarázhatók. Budapesten élők elöregedése a legnagyobb arányú, (különösen magas a 70 év felettiek száma) Az idős népesség nagyobb arányban van jelen az Észak-keleti és az Északi, valamint a Dél-keleti szektorban.

26 26 Köszönöm a figyelmet!

27 27 Forrásjegyzék A Közép-Magyarországi Régió stratégiai terve 2001-2006; Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács; 2005.03.A Közép-Magyarországi Régió stratégiai terve 2001-2006; Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács; 2005.03. Budapesti Mozaik, KSH 2.-3. számBudapesti Mozaik, KSH 2.-3. szám A Közép-Magyarországi Régió Szociális Helyzetelemzése 2004.10.; Budapesti Szociális ForrásközpontA Közép-Magyarországi Régió Szociális Helyzetelemzése 2004.10.; Budapesti Szociális Forrásközpont Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja 2001-2003Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja 2001-2003 Közép-Magyarországi Régió Foglalkoztatási és Szociális Startégiai Terve és Operatív Programja 2003. ápr.; Pro Régió ÜgynökségKözép-Magyarországi Régió Foglalkoztatási és Szociális Startégiai Terve és Operatív Programja 2003. ápr.; Pro Régió Ügynökség A budapesti agglomeráció vándorlási folyamataia 90-es években, POLISZ, 2001A budapesti agglomeráció vándorlási folyamataia 90-es években, POLISZ, 2001 Nők és Férfiak Magyarországon, 2004. ICSSZEM, Bp. 2005.Nők és Férfiak Magyarországon, 2004. ICSSZEM, Bp. 2005. http://portal.ksh.huhttp://portal.ksh.huhttp://portal.ksh.hu www.afsz.huwww.afsz.huwww.afsz.hu www.szmm.gov.huwww.szmm.gov.huwww.szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Közép-Magyarországi régió Foglalkoztatás és jövedelem Készítette: Vida Zsófia Viktória III. éves geográfus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések