Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD."— Előadás másolata:

1 Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD

2 A Bretton Woods-i Egyezmény 1944-ben az USA kezdeményezésére rendezték meg a Bretton Woods-i konferenciát, melynek középpontjában a valutáris rendszer liberalizációja, és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok újjászervezése, illetve megerősítése állt. Az egyezményt 44 állam írta alá kezdetben. A Bretton Woods-i intézmények alkotják a pénzügyi világszervezetek csoportját. Ezek a következők: -International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap) -International Bank of Reconstruction and Developement (Nemzetközi újjáépítési és Fejlesztési Bank- Világbank) -International Developement Association (Nemzetközi Fejlesztési Társaság) -International Financial Corporation (Nemzetközi Pénzügyi Társaság) -Multilateral Investment Guarantee Agency (Multilaterális Beruházási Garancia Ügynökség)

3 International Monetary Fund (Nemzetközi Valuataalap) Tevékenységét 1947-ben kezdte meg az IMF. Az első években kitűzött célok: -a világpénz szerepkör betöltése (a dollár kulcsvaluta státuszának kimondása) -a fizetési mérleg hiányok áthidalása, illetve a fizetési mérleg egyensúlyban tartása ( az árfolyam-politika ezen célok alá rendelésével) -folyó fizetési forgalom liberalizációja -a gazdasági fejlődés és a nagy arányú foglalkoztatottság elősegítése Valamint a fent említett feladatok teljesíté- sének biztosítására hitelmechanizmus kiépítése. IMF központ Washington D.C. Rodrigo de Rato y Figaredo (az IMF igazgatója)

4 1971 után az IMF hiteltevékeny- sége került középpontba.Hiteleit szigorú feltételekhez köti. A nagyobb mértékben eladóso- dott országoknak,meghatáro- zott gazdaságpolitikai lépések esetén hitelez. Az adós ország monetáris, költségvetési-,árfolyam-, piac- és kereskede- lem politikájának felülvizsgála- tát helyezi előtérbe. Napjainkra a gazdaságpolitikák általános felügyelő, koordináló szerveze- teként működik az IMF. Az országokat bizonyos gazdasági szempontok szerint minősíti („országminősítés”), amely nagy mértékben hat ki a nemzetközi finanszírozási lehetőségekre. Az IMF igazgatótanácsa (1999) Az IMF tagok számának növekedése tagországok száma (forrás:

5 Az IMF-nek jelenleg 184 tagállama van. Mivel az IMF köz- gazdasági szempontból „alap”-ként működik, így minden tagállamnak meghatározott összeget (kvótát) kell befizetni évente. Ezt Special Drawing Right-nak (SDR-nek) nevezzük, ami nem csupán pénzösszeget, hanem szavazati erőt is jelent. (Az IMF 1969-ben hozta létre az SDR-t).: -Az SDR értéke 0, gramm tiszta aranyéval egyen- értékű, ami egykor egy amerikai dollárnak felelt meg. -Az SDR és az USD viszonya napról napra változik, amit az IMF, a honlapján közzétesz május 10.-én: 1 SDR = 1,49106 $ = 303,893 Ft

6 - az IMF legfontosabb döntéseihez 85%-os szavazati többség kell. - az USA a szavazatok 17,4 %-ával rendelkezik ( 37,149 milliárd SDR) - Magyarország a szavazatok 0,49 %-ával rendelkezik (1,038 milliárd SDR)

7 Magyarország 1982 május 6.-án lett tagja az IMF-nek

8 Az IMF és az arany A bretton woods-i rögzített tőzsdeárfolyam rendszernek az összeomlásáig (1973) az arany központi szerepet játszott a nemzetközi pénzügyi rendszer- ben. Ezek után az arany szerepe fokozatosan csökkent, de számos ország ban még mindig nagy jelentőséggel bírt. Az IMF „aranyforrásai”: - az Együttműködési Szerződés előírja hogy a kezdeti, illetve évenkénti kvóták 25%-át aranyban kell kifizetni - Minden kiadás (pl: a tagok által felvett IMF hitelek) kifizetése, általában aranyban történik - Ha egy tagország egy másik tagországtól szeretne valutát vásárolni, arra az IMF-en keresztül, arany eladásával tehet szert - A Dél-Afrikai Köztársaság aranyeladása az IMF-nek ben Az IMF aranyvagyona 2006 március 31.-én: 103,4 millió uncia = 2931 tonna (IMF=3217 tonna..?) tiszta arany 2006 márciusában a kvótákból származó bevétele az IMF-nek: 308 milliárd USD

9 Az IMF eddigi igazgatói: -Camille Gutt (Belg.) Ivar Roth (Svéd.) Per Jacobson (Svéd.) Pierre-Paul Schweitzer (Fro.) H. Johannes Witteveen (Holl.) Jacques de Larosiére (Fro.) Michael Camdessus (Fro.) Horst Köhler (No.) Rodrigo de Rato y Figaredo (Sp.)

10 International Bank of Reconstruction and Developement (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank- Világbank) Paul Wolfowitz (Az IBRD elnöke)

11 Az Világbank tulajdonképpen az IMF egyik pénzintézete. Fő funkciója a tagországok gazdasági növekedésének elősegítése, különböző termelő és infrastrukturális finanszírozások, illetve hitelek nyújtásával. Főleg fejlődő országoknak nyújt, a szokásos piaci feltételeknél jóval kedvezőbb hiteleket, mivel ezek az országok a nemzetközi tőkepiacon képtelenek elfogadható kondíciójú hitelekhez jutni. Sokáig projektszemléletű hiteleket nyújtott a Világbank, mára viszont a szerkezet-átalakító hitelek kerültek előtérbe, melyek szélesebb fel- használási lehetőséget biztosítanak. A Világbank részvénytársaság formában működik. Részvényei több, mint 60%-át a legfejlettebb országok tartják a kezükben. (USA 20%, Japán 8%, Anglia 6%, Németország 4%, Franciaország 4% )

12 A Világbank főbb tevékenységi körei: - Legnagyobb nemzetközi támogatója a közoktatásnak -Legnagyobb támogatója az AIDS elleni küzdelemnek -A korrupció elleni harc vezetője -Az adósságok törlesztésének támogatója -Az egyik legnagyobb fenntartója a „biodiverzitás projektnek” -Segít eljuttatni a tiszta vizet, az elektromosságot és a közlekedést a szegény emberekhez -Segít az országoknak a konfliktusok elkerülésében, megoldásában

13 A Világbank alintézményei kiegészítik azt működésében: -Az IDA a legszegényebb országoknak nyújt hosszú lejáratú, kamatmentes hiteleket, illetve adományokat (165 tagország) -Az IFC a fejlődő országokba történő magántőke beáramlását szervezi (178 tagország) -A MIGA átveszi a direkt befektetők politikai kockázatait, a nem hitel jellegű támogatási lehetőségek bővítése érdekében (167 tagország) -Jelenleg 184 tagországgal rendelkezik a Világbank.

14 Az IBRD eddigi elnökei: -Eugene Meyer, 1946 jún dec. -John Jay McCloy, Eugene Robert Black, George Davis Woods, Robert Strange McNamara, Alden Winship Clausen, Barber Conable, Lewis Preston, James D. Wolfensohn, Paul Wolfowitz,

15 Az IBRD és az IMF arra ösztönzi 184 tagállamát, hogy minél nagyobb összhangban illeszkedjenek a világgaz- daság fejlődéséhez. Sok esetben a hitelt szigorú felté- telekhez köti a az IMF és az IBRD. A tagállamok közül egyes országok pénzügyi, gazdasági helyzetüknél fogva jobban tudják érdekeiket érvényesíteni, amíg egyes államoknak nagyobb erőfeszítésbe kerül a felzárkózás a fejlettebb államokhoz.

16 0,0 alatt 0,0-0,9 1-1,9 2,0-2,9 3,0 és felette Nincs adat Az egy főre jutó GDP növe- kedése a világ országaiban (éves átlag) % (www. worldbank.org)

17 Születéskor várható élettartam a világ országaiban (2002) 55 alatt és felette Nincs adat évek (www.worldbank.org)

18 Édesvízi erőforrások 2000-ben (m 3 /fő) 1000 alatt és felette nincs adat (www.worldbank.org)

19 Vezetékes és mobil telefon előfizetők száma 2002-ben (1000 főre nézve) 50 alatt és felette Nincs adat fő (www.worldbank.org)

20 Az 5 éves kor alattiak halálozási rátája 2002-ben (1000 főre nézve) (www.worldbank.org)

21 Felhasznált irodalom: -www.worldbank.orgwww.worldbank.org -www.imf.orgwww.imf.org -Közgazdaságtan, Kurtán Lajos, Eötvös Kiadó


Letölteni ppt "Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések