Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD."— Előadás másolata:

1 Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD

2 A Bretton Woods-i Egyezmény 1944-ben az USA kezdeményezésére rendezték meg a Bretton Woods-i konferenciát, melynek középpontjában a valutáris rendszer liberalizációja, és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok újjászervezése, illetve megerősítése állt. Az egyezményt 44 állam írta alá kezdetben. A Bretton Woods-i intézmények alkotják a pénzügyi világszervezetek csoportját. Ezek a következők: -International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap) -International Bank of Reconstruction and Developement (Nemzetközi újjáépítési és Fejlesztési Bank- Világbank) -International Developement Association (Nemzetközi Fejlesztési Társaság) -International Financial Corporation (Nemzetközi Pénzügyi Társaság) -Multilateral Investment Guarantee Agency (Multilaterális Beruházási Garancia Ügynökség)

3 International Monetary Fund (Nemzetközi Valuataalap) Tevékenységét 1947-ben kezdte meg az IMF. Az első években kitűzött célok: -a világpénz szerepkör betöltése (a dollár kulcsvaluta státuszának kimondása) -a fizetési mérleg hiányok áthidalása, illetve a fizetési mérleg egyensúlyban tartása ( az árfolyam-politika ezen célok alá rendelésével) -folyó fizetési forgalom liberalizációja -a gazdasági fejlődés és a nagy arányú foglalkoztatottság elősegítése Valamint a fent említett feladatok teljesíté- sének biztosítására hitelmechanizmus kiépítése. IMF központ Washington D.C. Rodrigo de Rato y Figaredo (az IMF igazgatója)

4 1971 után az IMF hiteltevékeny- sége került középpontba.Hiteleit szigorú feltételekhez köti. A nagyobb mértékben eladóso- dott országoknak,meghatáro- zott gazdaságpolitikai lépések esetén hitelez. Az adós ország monetáris, költségvetési-,árfolyam-, piac- és kereskede- lem politikájának felülvizsgála- tát helyezi előtérbe. Napjainkra a gazdaságpolitikák általános felügyelő, koordináló szerveze- teként működik az IMF. Az országokat bizonyos gazdasági szempontok szerint minősíti („országminősítés”), amely nagy mértékben hat ki a nemzetközi finanszírozási lehetőségekre. Az IMF igazgatótanácsa (1999) Az IMF tagok számának növekedése tagországok száma (forrás: www.imf.org)

5 Az IMF-nek jelenleg 184 tagállama van. Mivel az IMF köz- gazdasági szempontból „alap”-ként működik, így minden tagállamnak meghatározott összeget (kvótát) kell befizetni évente. Ezt Special Drawing Right-nak (SDR-nek) nevezzük, ami nem csupán pénzösszeget, hanem szavazati erőt is jelent. (Az IMF 1969-ben hozta létre az SDR-t).: -Az SDR értéke 0,888671 gramm tiszta aranyéval egyen- értékű, ami egykor egy amerikai dollárnak felelt meg. -Az SDR és az USD viszonya napról napra változik, amit az IMF, a honlapján közzétesz -2006.május 10.-én: 1 SDR = 1,49106 $ = 303,893 Ft

6 - az IMF legfontosabb döntéseihez 85%-os szavazati többség kell. - az USA a szavazatok 17,4 %-ával rendelkezik ( 37,149 milliárd SDR) - Magyarország a szavazatok 0,49 %-ával rendelkezik (1,038 milliárd SDR)

7 Magyarország 1982 május 6.-án lett tagja az IMF-nek

8 Az IMF és az arany A bretton woods-i rögzített tőzsdeárfolyam rendszernek az összeomlásáig (1973) az arany központi szerepet játszott a nemzetközi pénzügyi rendszer- ben. Ezek után az arany szerepe fokozatosan csökkent, de számos ország ban még mindig nagy jelentőséggel bírt. Az IMF „aranyforrásai”: - az Együttműködési Szerződés előírja hogy a kezdeti, illetve évenkénti kvóták 25%-át aranyban kell kifizetni - Minden kiadás (pl: a tagok által felvett IMF hitelek) kifizetése, általában aranyban történik - Ha egy tagország egy másik tagországtól szeretne valutát vásárolni, arra az IMF-en keresztül, arany eladásával tehet szert - A Dél-Afrikai Köztársaság aranyeladása az IMF-nek 1970-71-ben Az IMF aranyvagyona 2006 március 31.-én: 103,4 millió uncia = 2931 tonna (IMF=3217 tonna..?) tiszta arany 2006 márciusában a kvótákból származó bevétele az IMF-nek: 308 milliárd USD

9 Az IMF eddigi igazgatói: -Camille Gutt (Belg.) 1946-51 -Ivar Roth (Svéd.) 1951-56 -Per Jacobson (Svéd.) 1956-63 -Pierre-Paul Schweitzer (Fro.) 1963-73 -H. Johannes Witteveen (Holl.) 1973-78 -Jacques de Larosiére (Fro.) 1978-87 -Michael Camdessus (Fro.) 1987-00 -Horst Köhler (No.) 2000-2004 -Rodrigo de Rato y Figaredo (Sp.) 2004.06.07

10 International Bank of Reconstruction and Developement (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank- Világbank) Paul Wolfowitz (Az IBRD elnöke)

11 Az Világbank tulajdonképpen az IMF egyik pénzintézete. Fő funkciója a tagországok gazdasági növekedésének elősegítése, különböző termelő és infrastrukturális finanszírozások, illetve hitelek nyújtásával. Főleg fejlődő országoknak nyújt, a szokásos piaci feltételeknél jóval kedvezőbb hiteleket, mivel ezek az országok a nemzetközi tőkepiacon képtelenek elfogadható kondíciójú hitelekhez jutni. Sokáig projektszemléletű hiteleket nyújtott a Világbank, mára viszont a szerkezet-átalakító hitelek kerültek előtérbe, melyek szélesebb fel- használási lehetőséget biztosítanak. A Világbank részvénytársaság formában működik. Részvényei több, mint 60%-át a legfejlettebb országok tartják a kezükben. (USA 20%, Japán 8%, Anglia 6%, Németország 4%, Franciaország 4% )

12 A Világbank főbb tevékenységi körei: - Legnagyobb nemzetközi támogatója a közoktatásnak -Legnagyobb támogatója az AIDS elleni küzdelemnek -A korrupció elleni harc vezetője -Az adósságok törlesztésének támogatója -Az egyik legnagyobb fenntartója a „biodiverzitás projektnek” -Segít eljuttatni a tiszta vizet, az elektromosságot és a közlekedést a szegény emberekhez -Segít az országoknak a konfliktusok elkerülésében, megoldásában

13 A Világbank alintézményei kiegészítik azt működésében: -Az IDA a legszegényebb országoknak nyújt hosszú lejáratú, kamatmentes hiteleket, illetve adományokat (165 tagország) -Az IFC a fejlődő országokba történő magántőke beáramlását szervezi (178 tagország) -A MIGA átveszi a direkt befektetők politikai kockázatait, a nem hitel jellegű támogatási lehetőségek bővítése érdekében (167 tagország) -Jelenleg 184 tagországgal rendelkezik a Világbank.

14 Az IBRD eddigi elnökei: -Eugene Meyer, 1946 jún.-1946 dec. -John Jay McCloy, 1947-1949 -Eugene Robert Black, 1949-1962 -George Davis Woods, 1963-1968 -Robert Strange McNamara, 1968-1981 -Alden Winship Clausen, 1981-1986 -Barber Conable, 1986-1991 -Lewis Preston, 1991-1995 -James D. Wolfensohn, 1995-2005 -Paul Wolfowitz, 2005.03.31

15 Az IBRD és az IMF arra ösztönzi 184 tagállamát, hogy minél nagyobb összhangban illeszkedjenek a világgaz- daság fejlődéséhez. Sok esetben a hitelt szigorú felté- telekhez köti a az IMF és az IBRD. A tagállamok közül egyes országok pénzügyi, gazdasági helyzetüknél fogva jobban tudják érdekeiket érvényesíteni, amíg egyes államoknak nagyobb erőfeszítésbe kerül a felzárkózás a fejlettebb államokhoz.

16 0,0 alatt 0,0-0,9 1-1,9 2,0-2,9 3,0 és felette Nincs adat Az egy főre jutó GDP növe- kedése a világ országaiban 1990-2003 (éves átlag) % (www. worldbank.org)

17 Születéskor várható élettartam a világ országaiban (2002) 55 alatt 55-64 65-69 70-74 75 és felette Nincs adat évek (www.worldbank.org)

18 Édesvízi erőforrások 2000-ben (m 3 /fő) 1000 alatt 1000-1699 1700-3999 4000-9999 10000 és felette nincs adat (www.worldbank.org)

19 Vezetékes és mobil telefon előfizetők száma 2002-ben (1000 főre nézve) 50 alatt 50-199 200-499 500-999 1000 és felette Nincs adat fő (www.worldbank.org)

20 Az 5 éves kor alattiak halálozási rátája 2002-ben (1000 főre nézve) (www.worldbank.org)

21 Felhasznált irodalom: -www.worldbank.orgwww.worldbank.org -www.imf.orgwww.imf.org -Közgazdaságtan, Kurtán Lajos, 2002. Eötvös Kiadó


Letölteni ppt "Az ENSZ két fő pénzügyi szervezete Az IMF és az IBRD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések