Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Paleohidrológiai kutatások valamint a vízhálózat-sűrűség és az éghajlat kapcsolata Készítette: Süveges Dorottya ELTE TTK geográfus, III.évfolyam.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Paleohidrológiai kutatások valamint a vízhálózat-sűrűség és az éghajlat kapcsolata Készítette: Süveges Dorottya ELTE TTK geográfus, III.évfolyam."— Előadás másolata:

1 Paleohidrológiai kutatások valamint a vízhálózat-sűrűség és az éghajlat kapcsolata Készítette: Süveges Dorottya ELTE TTK geográfus, III.évfolyam

2  A középszakasz jellegű kanyargó folyók vízhozama és meandereinek méretei között régóta ismertek statisztikus összefüggések-regressziós egyenlet..  Ám nagy különbségek, amik a vizsgálati területek eltérő természetföldrajzi viszonyaira vezethetők vissza  Alkalmazása: - a Föld kevésbé kutatott, gyéren lakott vidékein,amelyekről nem rendelkeztek kielégítő (vagy semmiféle) mérési adattal - ősfolyóink hidrológiájának megismerésére kiszámíthatók voltak a mederkialakulás idejére az illető folyó hozamai  Magyarországon: az Alföldön nyomozható különböző korú ősfolyók elhagyott medreinek méreteiből és a nekik megfelelő folyók mai vízhozam adataiból

3  A kanyarulatok mérete a vízhozamon kívül még más tényezőknek is függvénye, s ezért több befolyásoló tényezőt be kell vonni a számításokba -> mederméretek (szélesség, mélység, szelvényterület), esés, mederanyagra és a hordalékra vonatkozó különböző adatok  Ezek mindegyikének és a vízhozam közötti összefüggések egyenkénti vizsgálata  A meanderméretek közül a húrhossz, az ívhossz és a meanderek tágassága mutat szoros kapcsolatot a vízhozamokkal  Megjegyzendő:alkalmazva az egyszerű összefüggést (vízhozam= keresztszelvény területe x vízsebesség) nem ad szoros korrelációt+a mai holtmederben esetleg több ezer éve folyt víz régi sebességének meghatározása nagy nehézség

4  a húrhossz és az esés grafikonja,illetve az esésviszonyok és a hordalék szemcseátmérője, valamint a mért mennyisége között figyelemre méltó összefüggés->  a mérőhelyeket egyértelműen két fele lehet csoportosítani Húrhossz-esés Esésviszonyok-hordalék szemcsemérete Esésviszonyok-hordalék mennyisége

5 Alföldi folyók két típusa  1. csoport: durvább szemcsés mederanyag - nagyobb hordalékszállítás-> Szamos, Sajó, Hernád, Maros, Dráva, Rába)  2. csoport: finomabb mederanyag - kevés hordalék-> Zagyva, (Hármas)-Kőrös, Rábca, Marcal

6  A folyóvízi folyamatok jobb megismeréséhez fontos a csapadék- ill. éghajlatviszonyok megismerése-nehéz a jelenlegi alapokról elindulni  DE!fontos a Zagyva vízgyűjtőterületére kapott összefüggés(Nováki Béla): a viszonylag kisméretű égh.-i ingadozások =>jelentősen változhat az évi átlagos lefolyás

7 Éghajlat és a vízhálózat-sűrűség  Kevés adat kapcsolatukról (és nagyrészt a közepes földrajzi szélességekről) ->nagy következtetés nincs; csak a szélsőértékekről tájékoztat  Vízhálózat-sűrűségi értékek csökkenő sorrendben: - félsivatagok (pl.: Ausztrália, Kalifornia) - periglaciális éghajlatú területek(pl.: Alaszka)- olvadáskor hatalmas vízkészletek - szubtrópusi éghajlatú, magas csapadékú vidékek (pl.: Szélfelőli-szigetek)

8  A vízhálózat-sűrűség az évi átlagos csapadéknál sokkal szorosabb és egyértelműbb kapcsolatban van a csapadékintenzítással (indexe egyenlő a 24 óra alatt mért maximális eső és az évi átlagos csapadék hányadosával)  + a vízgyűjtő terület nagyságától is függ, mégpedig olyformán, hogy ugyanolyan körülmények között a sűrűség értéke nagyobb, ha a vízgyűjtő területe kisebb Vízhálózat-sűrűség - csapadékintenzitás

9  9 hazai mérőhely között az éghajlati különbségek nem nagyok, a regresszió-analízis eredményei mégis jelentős szórást mutatnak  Tehát a morfoklimatikus körülmények mellett más tényezők segítségével magyarázhatóak a részletek =>  Meghatározták a relatív relief értékeit,DE!nincs kapcsolat=>  A jövőben be kell vonni a számításokba –az elméleti megfontolások alapján fontos faktort: a vízgyűjtők felszínét alkotó kőzetet...

10 Irodalomjegyzék  Gábris Gy.: A paleohidrológiai kutatások újabb eredményei(Földrajzi Értesítő XLIV.évf.1995.1-2.füzet,pp.101-109.)  Gábris Gy.-Mari L.: Vízhálózatsűrűség és éghajlateredményei(Földrajzi Értesítő XLIV.évf.1995.1-2.füzet,pp.110-115.)


Letölteni ppt "Paleohidrológiai kutatások valamint a vízhálózat-sűrűség és az éghajlat kapcsolata Készítette: Süveges Dorottya ELTE TTK geográfus, III.évfolyam."

Hasonló előadás


Google Hirdetések