Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉSZÍTETTE: LÉKA ISTVÁN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉSZÍTETTE: LÉKA ISTVÁN"— Előadás másolata:

1 KÉSZÍTETTE: LÉKA ISTVÁN
DR. SOMOGYI SÁNDOR : A HONFOGLALÁS FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE ÉS ANNAK ÁTALAKULÁSA KÉSZÍTETTE: LÉKA ISTVÁN

2 Szerzők Anonymus Lázár deák Oláh Miklós Bél Mátyás Ritter Károly
Teleki József, Csánki Dezső Györffy György

3 Segéd- és rokontudományok:
Régészet Településtörténet Geológia Geomorfológia Paleoklimatológia (Stein Aurél) Növényföldrajz (Zólyomi Bálint) Talajföldrajz

4 Milyen volt Magyarország környezeti állapota?
Geológiai aktualizmus: mai tájtípusok!!! Erdős - sztyepp síkságok Erdőtakarós dombságok Zárt erdős hegységek 10 tájtípus, 21 tipológiai egység

5

6 A) Erdős-sztyepp síkság magasabb szintjein élénk mezőgazdasági (földművelő és állattenyésztő) hasznosítással Ligetes-lápos, azonális talajú és növényzetű alacsony árterek gyakori vízborítással: 1. Öntésföldes, puhafás ligeterdős folyó menti típus halászati hasznosítással 2. Mocsári erdős, pangóvizes típus 3. Lápos, tőzeges talajú típus kiterjedt nádasokkal, nyíltvíz foltokkal (keményebb teleken az állatállomány áttelelő helyei) Magas árterek időszakos árvízi elöntéssel, a szigeteken, partokon halásztelepekkel, nyáron állattenyésztéssel; 4. Réti talajú és keményfás ligeterdős típus 5. Lefolyástalan kis medencék, mélyedések szoloncsákos sziki növényzettel

7 Löszös-ármentes síkságok az állandó vagy téli szállásokkal: 6
Löszös-ármentes síkságok az állandó vagy téli szállásokkal: 6. Csernozjom talajú löszpuszták földműveléssel, állattenyésztéssel, helyenként még tatárjuharos lösztölgyes ligetekkel Homokos hordalékkúpok ritkább lakossággal: 7. Buckás és lepelhomokos típus homoksztyeppréttel és homoki tölgyes ligetekkel 8. Csernozjomos és barnaföldes homokvidékek helyenként állattenyésztéssel és földműveléssel, máshol zárt homoki tölgyesekkel Alföldperemi síkságok az erdőirtások helyén földműveléssel és állattenyésztéssel: 9. Barna erdőtalajú lösztölgyes típus 10. Agyagbemosódásos barna erdőtalajú típus cseres tölgyesekkel

8 B) Dombsági, alacsonyabb szintjein már mezőgazdaságilag is hasznosított tájak
Szubkontinentális és szubmediterrán éghajlatú dombságok kiterjedt erdőirtásokkal: 11. Barna erdőtalajú típus tatárjuharos lösztölgyesekkel és mezei juharos tölgyesekkel 12. Barna és agyagbemosódásos barna erdőtalajú típus cseres tölgyekkel Szubatlantikus éghajlatú dombságok kevert erdőkkel: 13. Barna erdőtalajú típus cseres tölgyesekkel 14. Pszeudoglejes és agyagbemosódásos barna erdőtalajú típus Hegységközi zárt medencék az erdőirtásos és megtelepülés kezdeteivel: 15. Szubkontinentális éghajlatú, barna és agyagbemosódásos barna erdőtalajú medencék cseres tölgyesekkel

9 C) Hegységi, túlnyomórészt természetes állapotú erdős tájtípusok vadászati hasznosítással
Szubkontinentális és szubmediterrán alacsony hegységek kevert erdőkkel: 16. Vulkánikus hegységek cseres tölgyesekkel 17. Karbonátos kőzetű hegységek gyertyános, molyhos és cseres tölgyesekkel, valamint karsztbokorerdőkkel 18. Kristályos röghegységek cseres tölgyessel Kristályos röghegységek hegyi gyertyános tölgyessel, szubmontán bükkössel és jegenye és lucfenyvessel Középhegységek csapadékos szubatlanti jelleggel: 20. Erősen tagolt vulkánikus hegységek gyertyános tölgyessel, szubmontán és montán bükkösökkel 21. Karbonátos kőzetű fennsíkos hegységek szubmontán és montán bükkösökkel

10 Erdős – sztyepp síkság Ligetes jelleg Pusztamezők Árterek
füzes - nyáras puhafa ligeterdő szil-kőris-tölgy keményfás ligeterdő

11 Hullámtéri puhafa-ligeterdő
Fűzfa

12 Hullámtéri keményfa-ligeterdő

13 Háborítatlan keményfa-ligeterdő

14 Erdős – sztyepp síkság Ligetes mezőség – legjelentősebb
népességeltartó területek Hordalékkúpok homokos térségei

15 Mezőség ligetekkel

16 Hordalékkúp növényzete

17 Hordalékkúp fűzfa-ligetekkel

18 Erdőtakarós dombságok
Cseres- tölgyes erdőségek Tatárjuharos tölgyes Középhegységek zárt erdős kismedencéi

19 Cseres-tölgyes cserfával

20 Tatárjuhar

21 Zárt erdős hegységek Karsztbokorerdő Bükkös-fenyves zóna Jegenye

22 Karsztbokorerdő

23 Bükkfa

24 Jegenye

25 Terület birtokbavétele
1. Ártér >>>>>>>>>>>> Hegyvidék 2. Következmények 3. Szabályozás


Letölteni ppt "KÉSZÍTETTE: LÉKA ISTVÁN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések