Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten"— Előadás másolata:

1 Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten
Dr. Mari László Földrajzi Közlemények, 2001/3-4. Béres Máté geográfus III 2006

2

3 TÁJTÉNYEZŐK TÁJTÍPUSOK TERÜLETHASZNOSÍTÁS
Geomorfológiai-litológiai viszonyok (Mari L.,1996) Mikroklimatikus viszonyok Növénytársulások Talajviszonyok TÁJTÍPUSOK TERÜLETHASZNOSÍTÁS

4 ÉGHAJLAT Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű
Napfénytartam: 1950 óra/év Hőmérséklet: Évi k.hőm.: É:9,5 °C D:10,5 °C Júliusi k.hőm.: 20-20,5 °C (tenyészidőszakban 16,8 °C) Napi k.hőm. 10 °C felett: 187 nap (áprilistól) Nyári napok száma: 70-75 Hőségnapok száma: 16-18 Fagymentes időszak: nap Fagyos napok száma: Évi abszolút hőm. max. és min. átlaga: 34,2 ill. -16,6 °C

5 MIKROKLÍMA-VIZSGÁLATOK
Csapadék: Évi átlagos csapadékmennyiség: mm Tenyészidőszakban: mm Hótakarós napok száma: 33 (max. 20 cm) MIKROKLÍMA-VIZSGÁLATOK Geotópok elkülönítése (a táj legkisebb jell. egységei) Mérések (július – 48 h ; október – 24 h): Hőmérséklet Párolgás Páratartalom Szélút

6 4 mérőállomás 4 kül. környezetben
Erdős dombtető. (113 m) Lejtőszög: 0-10 % Alapkőzet: homok Talaj: barnaföld, rozsdabarna erdőtalaj Növénytakaró: degradált homoki tölgyes akáccal (zárt lombkorona) Ny-i kitettségű domboldal. Nyílt homokfelszín. (110 m) Lejtőszög: 0-10% Talajtakaró: - Szélerózió. Növénytakaró: néhol homoksztyepek

7 Ny-i kitettségű, füves domboldal
Ny-i kitettségű, füves domboldal. (119 m) Lejtőszög: 35-44% Alapkőzet: homok Talaj: rozsdabarna erdőtalaj (erősen erodált, sztyeppesedett) Növénytakaró: homoki gyep, degradált Szántóföld, ártéri szinten (103 m) Lejtőszög: 0% Alapkőzet: meszes iszap Talaj: terasz csernozjom Növénytakaró: búza (40-50 cm)

8 Megfigyelések Hőmérséklet
20 cm mélyen a talajban Legkisebb höm. ingadozás: (1)(min. 17,2 -max.18,3 °C) → zárt lombkorona Legnagyobb hőm. ingadozás: (4)(21,4-25,1 °C) Legmagasabb max.: (3) (25,6 °C) → kitettség (2) (25,2 °C) Min.: 7-10 óra között Max.: óra között

9 Felszínen két közeg határa → a legnagyobb szélsőségek Max
Felszínen két közeg határa → a legnagyobb szélsőségek Max. érték: (2) 48,9 °C Min érték: (1) 16,5 °C → lombozat Maximumok: (1) 27,9 °C (2) 48,9 °C (3) 48,0 °C (4) 31,5 °C → dús növényzet (állományklíma) Napi max.: 13 órakor Napi min.: 5 órakor 20 cm magasságban Max.: (4) 35 °C → búza → Ø szél, Ø keverés (a 2. és 3. állomáson 4x-es szél!) Min.: (4) 14,4 °C → ártéri szint, a hideg levegő felhalmozódása

10 100 cm magasságban legkisebb eltérések az állomások közt Napi max. :
100 cm magasságban legkisebb eltérések az állomások közt Napi max.: (1) 15,2 °C (2) 18,0 °C (3) 18,4 °C (4) 15,2 °C Napi min.: (1) 29,9 °C (2) 31,2 °C (3) 31,0 °C (4) 31,6 °C Hőmérsékleti görbék → a talaj max. és min. értékei jelentős késéssel követik a felszín v. a levegő értékeit!

11 Párolgás Szél ~ párolgás (1) 65,8 cm3 (2) 169,5 cm3 (3) 174 cm3 (4) 95,8 cm3 Párateltség: (1) és (4) állomás, 20 cm, 22-6 óráig A többi állomáson és szintben folyamatos párolgás Szél 20-7 óráig szélcsend. 110 m/48 óra (4) 2769 m → az állomástól É-ra lévő fák és cserjék árnyékoló hatása (2) m (3) m

12 Vízföldrajzi viszonyok
Duna Vízfolyások nincsenek Kis kiterjedés Vízáteresztő kőzetek 3 mesterséges tó Bányaművelések Árvízvédelem Elgátolt mederszakaszok, erőteljes feltöltődés Jelentős felszín alatti vízkészlet → ivóvíz (1899) Ivóvíz Fővárosi Vízművek, 550 kút, 700 ezer m3/nap! talajvízszint csökkenés! A Duna vízállása ~ talajvízszint (Budapest: ↓<2,0 m <↑, nap)

13

14 Növénytakaró Növényföldrajzi beosztás: Eredeti növénytakaró: (1%)
Pannóniai Flóratartomány Alföldi Flóravidék Duna-Tisza-közi Flórajárás Eredeti növénytakaró: (1%) Homoki tölgyesek + homoki gyepek (ármentes homoktérszínek) Tölgy-kőris-szil ligeterdők (magas ártereken) Fűz-nyár ligeterdők és bokorfüzesek + láp és mocsárrétek (alacsony ártereken)

15 Antropogén hatás: Homoki tölgyesek és keményfa-ligeterdők foltokban → fenyvesek, akácosok Ártéri puhafa-ligeterdők → nemesnyárasok Homoki gyepek → szántók, kiskertek, gyümölcsösök, szőlők

16 Jelenlegi növénytársulások
Homoki tölgyesek: Foltokban Horánytól Ny-ra és D-re Élőhelyek és fajok nagy diverzitása Uralkodó: kocsányos tölgy Csertölgy, magas kőris Lombhullató erdőültetvények tájidegen fajokkal Homoki tölgyesek helyén, a sziget erdeinek túlnyomó része Fehér akác, nyár, zöld juhar

17 Tűlevelűerdő-ültetvények
Erdei- és feketefenyő É-on a 64-esek területén és D-en, Szigetmonostortól D-re Homoki gyepek Fűz-nyár ligeterdők Partmenti sávban Fehér fűz, nyár, zöld juhar (tájidegen), liánok Erősen gyomosak Morotva nádassal, magassásossal Hajdani folyóágak Füzesekkel érintkezik

18 Láprét / mocsárét Ártéri kaszálórét
É-on, a Kecske-sziget szomszédságában Kígyónyelv, nyári tőzike, nyúlánk ibolya, fényes kutyatej, mocsári kutyatej, magas útifű, réti iszalag D-en, a Szigetcsúcs közelében szibériai nőszirom Siska-nádtippan, tarackbúza Ártéri kaszálórét Kaszált terülteken: réti ecsetpázsit, veres kenkesz, réti perje, réti csenkesz, franciaperje Már nem kaszált: aranyvessző, őszirózsa, erdő

19 Homoki gyepek Gyomos felszínek Kiskertek, üdülők Természetes vegetáció
Kisoroszitól É-ra, ÉK-re Tahitótfalu – Kisoroszi között Pócsmegyertől ÉK-re, DK-re Szigetmonostortól D-re Egyéves homoki gyep Évelő homoki gyep Homokpusztarét (homoki árvalányhaj, kunkorgó árvalányhaj) Gyomos felszínek Természetes növényzet nélkül Kiskertek, üdülők Surány. Horány

20 Szőlő, gyümölcsös Szántó Legelő Szigetmonostortól É-ra
Pócsmegyertől K-DK-re Tahitótfalutól Éra Szántó Átnemesített alacsony- és magas ártereken Földieper-földek (Tahitótfalutól É-ra ÉK-re) Legelő Évelő homokpusztagyepek, homokpusztarétek, degradált homoki gyepek fedik

21

22 TALAJ Egyhangú domborzat ↔ változatos talajok
Talajképző kőzet: dunai hordalékanyag Talajvízhatás Humuszos homok: fátlan v. kiirtott növényzetű magasabb térszíneken A: 5-30 cm ROBET: magasabb, erdős homokterületek humusz → AB erdőirtás → sztyeppesedés Ramann-féle BET: Tahitótfalutól K-ÉK-re (sztyeppesedett) Öntés csernozjom: Kisoroszi

23 Terasz csernozjom: nem homokos alapkőzet, ármentes
nagy kiterjedésű sík felszínek mezőgazd. művelés Ø vízhatás, ak. meszes iszap, lösziszap (alföldi m.cs.) Réti talaj: magas t.vízállású területek vízkitermelés, mg. → sztyeppesedés Öntés réti: magas árterek, A: 3-4 cm Csernozjom réti: réti talajból, Ø felszíni és talajvíz Nyers öntés: gátakon belül (ma is), min. hum. Humuszos öntés: gátakon kívül, alacsony árterek A: cm BET lejtőhordalék: ROBET-ból erdőirtások → lepusztulás; szélbarázdák

24 Tájpotenciál-típusok (kőzetek, domborzat, mikroklíma, növényzet, talaj)
Élénk domborzat, homokos alapkőzet, ROBET, erdős Hőm., pár.: ↓ Hőm. ing., légmozgás: kicsi Hasznosítás: erdők haszn. (akácfenyő) h. tölgy. Rekonstrukciója, erdősítés (Szigetmonostor-Horány, gyomos) Élénk d., h. ak., szty. ROBET v. hum. homok, term. lágyszárú növ. Hőm. járás, párolgás: szélsőséges Term. lágyszárú növ. társulások védelme, megőrzése (D-I NP) Szigetmonostor: homok → szőlő, gyümölcs Szigetmonostor- Horány Idegenforgalom (lovaglás, golf) Szelíd d., enyhén hullámos, h. ak., szty. ROBET v. h. h., term. lágysz. növ. v. mg. művelés Hasznosítás: lágyszárúak védelme, talajkoll. Jav.

25 Sík, iszapos-homokos ak., Ø kapiláris vízhatás, csern., lágysz. v. mg.
Földművelés!!! (optimális) Sík, I-H, kap. vh.!, öntéstalajok, lágyszárú v. mg. Alcsony belvízveszélyes ter. → rét- és legelőgazd. Magasabb ártereken → szántóföldi műv. (opt.) Kisoroszi, Pócsmegyer: belvízveszélyes szántók! Sík, iszapos ak., mg. műv., magas talajvíz, réti- v. öntéstalajok, lágysz. növ. Egykori medrek → term. Rétek, ártéri erdők megőrzése Bennük telepített fák (nyár), szántók… Sík, nyers ÖT, ártéri erdők v. Ø növ. gyakori árvizek Ártéri erdők visszatelepítése (nemesnyárasok h.) Települések → sport, kempingek (Kisoroszi, Horány)


Letölteni ppt "Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten"

Hasonló előadás


Google Hirdetések