Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten Dr. Mari László Földrajzi Közlemények, 2001/3-4. Béres Máté geográfus III 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten Dr. Mari László Földrajzi Közlemények, 2001/3-4. Béres Máté geográfus III 2006."— Előadás másolata:

1 1 Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten Dr. Mari László Földrajzi Közlemények, 2001/3-4. Béres Máté geográfus III 2006

2 2

3 3 TÁJTÉNYEZŐK –Geomorfológiai-litológiai viszonyok (Mari L.,1996) –Mikroklimatikus viszonyok –Növénytársulások –Talajviszonyok TÁJTÍPUSOK TERÜLETHASZNOSÍTÁS

4 4 ÉGHAJLAT Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű Napfénytartam: 1950 óra/év Hőmérséklet: –Évi k.hőm.: É:9,5 °C D:10,5 °C –Júliusi k.hőm.: 20-20,5 °C (tenyészidőszakban 16,8 °C) –Napi k.hőm. 10 °C felett: 187 nap (áprilistól) –Nyári napok száma: 70-75 –Hőségnapok száma: 16-18 –Fagymentes időszak: 184-193 nap –Fagyos napok száma: 90-100 –Évi abszolút hőm. max. és min. átlaga: 34,2 ill. -16,6 °C

5 5 Csapadék: –Évi átlagos csapadékmennyiség: 580-620 mm –Tenyészidőszakban: 330-340 mm –Hótakarós napok száma: 33 (max. 20 cm) MIKROKLÍMA-VIZSGÁLATOK Geotópok elkülönítése (a táj legkisebb jell. egységei) Mérések (július – 48 h ; október – 24 h):Mérések (július – 48 h ; október – 24 h): –Hőmérséklet –Párolgás –Páratartalom –Szélút

6 6 1)Erdős dombtető. (113 m) Lejtőszög: 0-10 % Alapkőzet: homok Talaj: barnaföld, rozsdabarna erdőtalaj Növénytakaró: degradált homoki tölgyes akáccal (zárt lombkorona) 2)Ny-i kitettségű domboldal. Nyílt homokfelszín. (110 m) Lejtőszög: 0-10% Talajtakaró: - Szélerózió. Növénytakaró: néhol homoksztyepek 4 mérőállomás 4 kül. környezetben

7 7 3)Ny-i kitettségű, füves domboldal. (119 m) Lejtőszög: 35-44% Alapkőzet: homok Talaj: rozsdabarna erdőtalaj (erősen erodált, sztyeppesedett) Növénytakaró: homoki gyep, degradált 4)Szántóföld, ártéri szinten (103 m) Lejtőszög: 0% Alapkőzet: meszes iszap Talaj: terasz csernozjom Növénytakaró: búza (40-50 cm)

8 8 Megfigyelések Hőmérséklet –20 cm mélyen a talajban Legkisebb höm. ingadozás: (1)(min. 17,2 - max.18,3 °C) → zárt lombkorona Legnagyobb hőm. ingadozás: (4)(21,4-25,1 °C) Legmagasabb max.: (3) (25,6 °C) → kitettség (2) (25,2 °C) Min.: 7-10 óra között Max.: 19-20 óra között

9 9 –Felszínen két közeg határa → a legnagyobb szélsőségek Max. érték: (2) 48,9 °C Min érték: (1) 16,5 °C → lombozat Maximumok: (1) 27,9 °C (2) 48,9 °C (3) 48,0 °C (4) 31,5 °C → dús növényzet (állományklíma) Napi max.: 13 órakor Napi min.: 5 órakor –20 cm magasságban Max.: (4) 35 °C → búza → Ø szél, Ø keverés (a 2. és 3. állomáson 4x-es szél!) Min.: (4) 14,4 °C → ártéri szint, a hideg levegő felhalmozódása

10 10 –100 cm magasságban legkisebb eltérések az állomások közt Napi max.:(1) 15,2 °C (2) 18,0 °C (3) 18,4 °C (4) 15,2 °C Napi min.:(1) 29,9 °C (2) 31,2 °C (3) 31,0 °C (4) 31,6 °C Hőmérsékleti görbék → a talaj max. és min. értékei jelentős késéssel követik a felszín v. a levegő értékeit!

11 11 Párolgás Szél ~ párolgás (1) 65,8 cm 3 (2) 169,5 cm 3 (3) 174 cm 3 (4) 95,8 cm 3 Párateltség: (1) és (4) állomás, 20 cm, 22-6 óráig A többi állomáson és szintben folyamatos párolgás Szél 20-7 óráig szélcsend. (1)110 m/48 óra (4) 2769 m → az állomástól É-ra lévő fák és cserjék árnyékoló hatása (2) 16 950 m (3) 17 400 m

12 12 Vízföldrajzi viszonyok Duna Vízfolyások nincsenek –Kis kiterjedés –Vízáteresztő kőzetek 3 mesterséges tó –Bányaművelések –Árvízvédelem Elgátolt mederszakaszok, erőteljes feltöltődés Jelentős felszín alatti vízkészlet → ivóvíz (1899) –Ivóvíz –Fővárosi Vízművek, 550 kút, 700 ezer m 3 /nap! –talajvízszint csökkenés! –A Duna vízállása ~ talajvízszint (Budapest: ↓<2,0 m <↑, 10-20 nap)

13 13

14 14 Növénytakaró Növényföldrajzi beosztás: –Pannóniai Flóratartomány –Alföldi Flóravidék –Duna-Tisza-közi Flórajárás Eredeti növénytakaró: (1%) –Homoki tölgyesek + homoki gyepek (ármentes homoktérszínek) –Tölgy-kőris-szil ligeterdők (magas ártereken) –Fűz-nyár ligeterdők és bokorfüzesek + láp és mocsárrétek (alacsony ártereken)

15 15 Antropogén hatás: –Homoki tölgyesek és keményfa-ligeterdők foltokban → fenyvesek, akácosok –Ártéri puhafa-ligeterdők → nemesnyárasok –Homoki gyepek → szántók, kiskertek, gyümölcsösök, szőlők

16 16 Jelenlegi növénytársulások 1)Homoki tölgyesek: Foltokban Horánytól Ny-ra és D-re Élőhelyek és fajok nagy diverzitása Uralkodó: kocsányos tölgy Csertölgy, magas kőris 2)Lombhullató erdőültetvények tájidegen fajokkal Homoki tölgyesek helyén, a sziget erdeinek túlnyomó része Fehér akác, nyár, zöld juhar

17 17 3)Tűlevelűerdő-ültetvények Erdei- és feketefenyő É-on a 64-esek területén és D-en, Szigetmonostortól D-re Homoki gyepek 4)Fűz-nyár ligeterdők Partmenti sávban Fehér fűz, nyár, zöld juhar (tájidegen), liánok Erősen gyomosak 5)Morotva nádassal, magassásossal Hajdani folyóágak Füzesekkel érintkezik

18 18 6)Láprét / mocsárét É-on, a Kecske-sziget szomszédságában –Kígyónyelv, nyári tőzike, nyúlánk ibolya, fényes kutyatej, mocsári kutyatej, magas útifű, réti iszalag D-en, a Szigetcsúcs közelében –50-100 szibériai nőszirom –Siska-nádtippan, tarackbúza 7)Ártéri kaszálórét –Kaszált terülteken: réti ecsetpázsit, veres kenkesz, réti perje, réti csenkesz, franciaperje –Már nem kaszált: aranyvessző, őszirózsa, erdő

19 19 8)Homoki gyepek –Természetes vegetáció –Kisoroszitól É-ra, ÉK-re Tahitótfalu – Kisoroszi között Pócsmegyertől ÉK-re, DK-re Szigetmonostortól D-re –Egyéves homoki gyep –Évelő homoki gyep –Homokpusztarét (homoki árvalányhaj, kunkorgó árvalányhaj) 9)Gyomos felszínek –Természetes növényzet nélkül 10) Kiskertek, üdülők –Surány. Horány

20 20 11)Szőlő, gyümölcsös –Szigetmonostortól É-ra –Pócsmegyertől K-DK-re –Tahitótfalutól Éra 12)Szántó –Átnemesített alacsony- és magas ártereken –Földieper-földek (Tahitótfalutól É-ra ÉK-re) 13) Legelő –Évelő homokpusztagyepek, homokpusztarétek, degradált homoki gyepek fedik

21 21

22 22 TALAJ Egyhangú domborzat ↔ változatos talajok Talajképző kőzet: dunai hordalékanyag Talajvízhatás Humuszos homok:fátlan v. kiirtott növényzetű magasabb térszíneken A: 5-30 cm ROBET:magasabb, erdős homokterületek humusz → AB erdőirtás → sztyeppesedés Ramann-féle BET:Tahitótfalutól K-ÉK-re (sztyeppesedett) Öntés csernozjom:Kisoroszi

23 23 Terasz csernozjom:nem homokos alapkőzet, ármentes nagy kiterjedésű sík felszínek mezőgazd. művelés Ø vízhatás, ak. meszes iszap, lösziszap (alföldi m.cs.) Réti talaj:magas t.vízállású területek vízkitermelés, mg. → sztyeppesedés Öntés réti: magas árterek, A: 3-4 cm Csernozjom réti: réti talajból, Ø felszíni és talajvíz Nyers öntés: gátakon belül (ma is), min. hum. Humuszos öntés: gátakon kívül, alacsony árterek A: 20-40 cm BET lejtőhordalék: ROBET-ból erdőirtások → lepusztulás; szélbarázdák

24 24 Tájpotenciál-típusok (kőzetek, domborzat, mikroklíma, növényzet, talaj) 1.Élénk domborzat, homokos alapkőzet, ROBET, erdős –Hőm., pár.: ↓ –Hőm. ing., légmozgás: kicsi –Hasznosítás: erdők haszn. (akácfenyő) h. tölgy. Rekonstrukciója, erdősítés (Szigetmonostor-Horány, gyomos) 2.Élénk d., h. ak., szty. ROBET v. hum. homok, term. lágyszárú növ. –Hőm. járás, párolgás: szélsőséges –Term. lágyszárú növ. társulások védelme, megőrzése (D-I NP) –Szigetmonostor: homok → szőlő, gyümölcs –Szigetmonostor- Horány –Idegenforgalom (lovaglás, golf) 3.Szelíd d., enyhén hullámos, h. ak., szty. ROBET v. h. h., term. lágysz. növ. v. mg. művelés –Hasznosítás: lágyszárúak védelme, talajkoll. Jav.

25 25 4.Sík, iszapos-homokos ak., Ø kapiláris vízhatás, csern., lágysz. v. mg. –Földművelés!!! (optimális) 5.Sík, I-H, kap. vh.!, öntéstalajok, lágyszárú v. mg. –Alcsony belvízveszélyes ter. → rét- és legelőgazd. –Magasabb ártereken → szántóföldi műv. (opt.) –Kisoroszi, Pócsmegyer: belvízveszélyes szántók! 6.Sík, iszapos ak., mg. műv., magas talajvíz, réti- v. öntéstalajok, lágysz. növ. –Egykori medrek → term. Rétek, ártéri erdők megőrzése –Bennük telepített fák (nyár), szántók… 7.Sík, nyers ÖT, ártéri erdők v. Ø növ. –gyakori árvizek –Ártéri erdők visszatelepítése (nemesnyárasok h.) –Települések → sport, kempingek (Kisoroszi, Horány)


Letölteni ppt "1 Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten Dr. Mari László Földrajzi Közlemények, 2001/3-4. Béres Máté geográfus III 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések