Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere Az Európai Unió I. földrajz-geográfus szak Jeney László Egyetemi tanársegéd ELTE Regionális Földrajzi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere Az Európai Unió I. földrajz-geográfus szak Jeney László Egyetemi tanársegéd ELTE Regionális Földrajzi."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere Az Európai Unió I. földrajz-geográfus szak Jeney László Egyetemi tanársegéd ELTE Regionális Földrajzi Tanszék 2004/2005, II. félév

2 Az EU intézményrendszere egyedülálló képződmény a nemzetközi jogban Nem hagyományos nemzetközi szervezet Nem állam Nem tisztán kormányközi szervezet Nem tisztán nemzetek feletti föderáció

3 Intézményrendszer 4 fő szerv –Tanács (~korm. közi) –Bizottság (~szupranac.) –Parlament (~szupranac.) –Bíróság (~szupranac.) Számvevőszék Tanácsadó bizottságok –Régiók Bizottsága –Gazdasági és Szociális Bizottság Pénzügyi intézmények –Beruházási Bank –Központi Bank Ombudsman

4 Tanács Az Európai Unió Tanácsa (Minisztertanács) A COREPER és a tanácsi munkacsoportok Az Európai Tanács

5 Európai Unió Tanácsa Székhelye: Brüsszel Tagjai: tagállamok kormányainak képviselői Kormányközi Tagállamok érdekképviseleti intézménye EU elsődleges, (de nem kizárólagos) döntéshozója, jogalkotója Apparátusa: Főtitkárság (2500 fő) Soros elnökség Egyszerű, minősített többség, egyhangúság (321 szavazat) Luxemburgi (1967) és ionniai (1995) kompromisszum

6 A demokratikus deficit az EU főbb intézményeiben 2005-ben

7 COREPER és a tanácsi munkacsoportok COREPER: Állandó Képviselők Bizottsága –Tagjai: tagállamok EU mellé rendelt brüsszeli nagykövetei –Feladata 1. Tagállami álláspontok egyeztetése 2. Kormányok és EU-int.-k közötti koordináció –Hetente ülésezik Tanácsi munkacsoportok –250 állandó + ad hoc jelleggel felállított –Feladata: Tanács, COREPER elé kerülő döntési tervezetek szakmai előkészítése –2500 ülés évente

8 Európai Tanács Ülései 1974 óta rendszeresek Tagja: 25 állam- vagy kormányfő Feladata: nagyhorderejű kérdésekben dönt, irányelveket hoz Intézményileg nem a Tanács része EU csúcsszerve Évente 4-szer ülésezik (2 rendes+2 informális)

9 Európai Bizottság Székhelye: Brüsszel Tagja: 25 biztosok Szupranacionális Közösségi érdekek legfőbb képviselője Kormányszerűen működik Feladata: döntéselőkészítés, javaslatok tétele Elnöke: José Manuel Barroso (2004 IX-től) Főigazgatóság, igazgatóságok, osztályok 20000 tisztviselő „Szerződések őre” EK külső képviselete, versenyjog, jelentések készítése

10 Európai Parlament Székhelye: Strassbourg 1962 óta ez a neve 1979-től közvetlenül választják Tagja: 732 képviselő Szupranacionális Állampolgárok érdekeinek legfőbb képviselője Feladata: társdöntéshozó, társjogalkotó Politikai csoportok Elnökök Konferenciája, Büró Szakbizottságok Hivatali apparátusa: a Főtitkárság

11 Európai Bíróság Székhelye: Luxemburg Tagja: 25 bíró Szupranacionális Feladata: figyelemmel kíséri, hogy a közösségi jogot betartják-e, biztosítja a közösségi jog egységes értelmezését Elsőfokú Bíróság (1989-től) Eljárások –Kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatti eljárás –Semmissé nyilvánítási eljárás –Intézkedés elmulasztása miatti eljárás –Kártérítési eljárás –Fellebbviteli eljárás –Előzetes döntéshozatali eljárás (közvetett keresett) –Véleménykérési eljárás

12 Egyéb intézmények – 1. Európai Számvevőszék –1977-ben jött létre –Székhelye: Luxemburg –Tagja: 25 számvevő –Feladata: költségvetés szabályos felhasználásának évi ellenőrzése –EU-n kívülieket is ellenőrzi –„EU pénzügyi lelkiismerete”

13 Egyéb intézmények – 2. Gazdasági és Szociális Bizottság (ESC, ECOSOC) –Római Szerződés hozta létre –Székhelye: Brüsszel –Tagja: 344 gazdasági és szociális érdekvédelmi szervezet képviselője –Munkaadók, munkavállalók, egyéb érdekvédelmi szervezetek –Konzultatív, tanácsadó bizottság: gazdasági kérdésekben meg kell kérdezni Régiók Bizottsága –Maasrichti Szerződés hozta létre –Székhelye: Brüsszel –Tagja: 344 választott helyi és regionális önkormányzati vezető –Konzultatív, tanácsadó bizottság: regionális érdekeket érintő ügyekben meg kell kérdezni (ASZ óta több területen)

14 Egyéb intézmények – 3. Európai Beruházási Bank (EIB) –Római Szerződés hozta létre –Székhelye: Luxemburg –1. számú bank Európában –Alaptőkéjét a tagállamok fizették (ők a részvényesek) –Feladata: elhúzódó, nagy infrastrukturális beruházások finanszírozása (elmaradott területek fejlesztése, infrastruktúra-fejlesztés), újabban foglalkoztatáspolitikára is –alacsony kamatozású, hosszú távra szóló hitelek (20 Mrd €, 90% EU) Európai Központi Bank –1999 (EURO bevezetése) óta működik –Székhelye: Frankfurt –Feladata: az EU pénzügyi politikájának meghatározása, a devizatartalékok őrzése, kezelése, az euro-rendszer zavartalan működésének biztosítása –Tagállamok központi bankjai jegyzik a tőkéjét (népesség- és GDP-arányosan) –Vezető testülete a Kormányzótanács, amely a tagállamok jegybankjainak elnökeiből áll

15 Egyéb intézmények – 4. Európai Ombudsman –1995-ben nevezték ki az elsőt –Székhelye: Strasbourg –Feladata: EU intézményei ellen bejelentett panaszok kivizsgálása –Unió állampolgárai (és a területén bejegyzett vállalkozások, alapítványok) fordulhatnak hozzá, ha az EU intézményei ártottak neki Elmulasztott megtenni valamit Olyat tett, amit nem szabadott volna Valamit rosszul hajtott végre

16 Szimbólumok Ünnepnap –Európa nap: V.9. – Schuman-nap (1950: ESZAK bejelentése) Zászló –kék alapon kör alakban elhelyezkedő 12 aranysárga csillag –1985-től EK/EU hivatalos jelképe –„12-es szám ősidők óta a tökéletesség, a teljesség és az egység jelképe.” Himnusz –Örömóda: Friedrich von Schiller verse (1785) –IX. szimfónia: Ludwig van Beethoven (1823) –1985-től az EK/EU hivatalos himnusza –„Szavak nélkül, a zene egyetemes nyelvén, e himnusz az Európában hirdetett szabadság, béke és szolidaritás ideáljait fejezi ki.”


Letölteni ppt "Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere Az Európai Unió I. földrajz-geográfus szak Jeney László Egyetemi tanársegéd ELTE Regionális Földrajzi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések