Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere"— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere
I. földrajz-geográfus szak Jeney László Egyetemi tanársegéd ELTE Regionális Földrajzi Tanszék 2004/2005, II. félév

2 Az EU intézményrendszere egyedülálló képződmény a nemzetközi jogban
Nem hagyományos nemzetközi szervezet Nem állam Nem tisztán kormányközi szervezet Nem tisztán nemzetek feletti föderáció

3 Intézményrendszer 4 fő szerv Számvevőszék Tanácsadó bizottságok
Tanács (~korm. közi) Bizottság (~szupranac.) Parlament (~szupranac.) Bíróság (~szupranac.) Számvevőszék Tanácsadó bizottságok Régiók Bizottsága Gazdasági és Szociális Bizottság Pénzügyi intézmények Beruházási Bank Központi Bank Ombudsman

4 Tanács Az Európai Unió Tanácsa (Minisztertanács)
A COREPER és a tanácsi munkacsoportok Az Európai Tanács

5 Európai Unió Tanácsa Székhelye: Brüsszel
Tagjai: tagállamok kormányainak képviselői Kormányközi Tagállamok érdekképviseleti intézménye EU elsődleges, (de nem kizárólagos) döntéshozója, jogalkotója Apparátusa: Főtitkárság (2500 fő) Soros elnökség Egyszerű, minősített többség, egyhangúság (321 szavazat) Luxemburgi (1967) és ionniai (1995) kompromisszum

6 A demokratikus deficit az EU főbb intézményeiben 2005-ben

7 COREPER és a tanácsi munkacsoportok
COREPER: Állandó Képviselők Bizottsága Tagjai: tagállamok EU mellé rendelt brüsszeli nagykövetei Feladata 1. Tagállami álláspontok egyeztetése 2. Kormányok és EU-int.-k közötti koordináció Hetente ülésezik Tanácsi munkacsoportok 250 állandó + ad hoc jelleggel felállított Feladata: Tanács, COREPER elé kerülő döntési tervezetek szakmai előkészítése 2500 ülés évente

8 Európai Tanács Ülései 1974 óta rendszeresek
Tagja: 25 állam- vagy kormányfő Feladata: nagyhorderejű kérdésekben dönt, irányelveket hoz Intézményileg nem a Tanács része EU csúcsszerve Évente 4-szer ülésezik (2 rendes+2 informális)

9 Európai Bizottság Székhelye: Brüsszel Tagja: 25 biztosok
Szupranacionális Közösségi érdekek legfőbb képviselője Kormányszerűen működik Feladata: döntéselőkészítés, javaslatok tétele Elnöke: José Manuel Barroso (2004 IX-től) Főigazgatóság, igazgatóságok, osztályok 20000 tisztviselő „Szerződések őre” EK külső képviselete, versenyjog, jelentések készítése

10 Európai Parlament Székhelye: Strassbourg 1962 óta ez a neve
1979-től közvetlenül választják Tagja: 732 képviselő Szupranacionális Állampolgárok érdekeinek legfőbb képviselője Feladata: társdöntéshozó, társjogalkotó Politikai csoportok Elnökök Konferenciája, Büró Szakbizottságok Hivatali apparátusa: a Főtitkárság

11 Európai Bíróság Székhelye: Luxemburg Tagja: 25 bíró Szupranacionális
Feladata: figyelemmel kíséri, hogy a közösségi jogot betartják-e, biztosítja a közösségi jog egységes értelmezését Elsőfokú Bíróság (1989-től) Eljárások Kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatti eljárás Semmissé nyilvánítási eljárás Intézkedés elmulasztása miatti eljárás Kártérítési eljárás Fellebbviteli eljárás Előzetes döntéshozatali eljárás (közvetett keresett) Véleménykérési eljárás

12 Egyéb intézmények – 1. Európai Számvevőszék 1977-ben jött létre
Székhelye: Luxemburg Tagja: 25 számvevő Feladata: költségvetés szabályos felhasználásának évi ellenőrzése EU-n kívülieket is ellenőrzi „EU pénzügyi lelkiismerete”

13 Egyéb intézmények – 2. Gazdasági és Szociális Bizottság (ESC, ECOSOC)
Római Szerződés hozta létre Székhelye: Brüsszel Tagja: 344 gazdasági és szociális érdekvédelmi szervezet képviselője Munkaadók, munkavállalók, egyéb érdekvédelmi szervezetek Konzultatív, tanácsadó bizottság: gazdasági kérdésekben meg kell kérdezni Régiók Bizottsága Maasrichti Szerződés hozta létre Tagja: 344 választott helyi és regionális önkormányzati vezető Konzultatív, tanácsadó bizottság: regionális érdekeket érintő ügyekben meg kell kérdezni (ASZ óta több területen)

14 Egyéb intézmények – 3. Európai Beruházási Bank (EIB)
Római Szerződés hozta létre Székhelye: Luxemburg 1. számú bank Európában Alaptőkéjét a tagállamok fizették (ők a részvényesek) Feladata: elhúzódó, nagy infrastrukturális beruházások finanszírozása (elmaradott területek fejlesztése, infrastruktúra-fejlesztés), újabban foglalkoztatáspolitikára is alacsony kamatozású, hosszú távra szóló hitelek (20 Mrd €, 90% EU) Európai Központi Bank 1999 (EURO bevezetése) óta működik Székhelye: Frankfurt Feladata: az EU pénzügyi politikájának meghatározása, a devizatartalékok őrzése, kezelése, az euro-rendszer zavartalan működésének biztosítása Tagállamok központi bankjai jegyzik a tőkéjét (népesség- és GDP-arányosan) Vezető testülete a Kormányzótanács, amely a tagállamok jegybankjainak elnökeiből áll

15 Egyéb intézmények – 4. Európai Ombudsman 1995-ben nevezték ki az elsőt
Székhelye: Strasbourg Feladata: EU intézményei ellen bejelentett panaszok kivizsgálása Unió állampolgárai (és a területén bejegyzett vállalkozások, alapítványok) fordulhatnak hozzá, ha az EU intézményei ártottak neki Elmulasztott megtenni valamit Olyat tett, amit nem szabadott volna Valamit rosszul hajtott végre

16 Szimbólumok Ünnepnap Zászló Himnusz
Európa nap: V.9. – Schuman-nap (1950: ESZAK bejelentése) Zászló kék alapon kör alakban elhelyezkedő 12 aranysárga csillag 1985-től EK/EU hivatalos jelképe „12-es szám ősidők óta a tökéletesség, a teljesség és az egység jelképe.” Himnusz Örömóda: Friedrich von Schiller verse (1785) IX. szimfónia: Ludwig van Beethoven (1823) 1985-től az EK/EU hivatalos himnusza „Szavak nélkül, a zene egyetemes nyelvén, e himnusz az Európában hirdetett szabadság, béke és szolidaritás ideáljait fejezi ki.”


Letölteni ppt "Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések