Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Április 4. Területi programozás és monitoring 6. Program szintű monitoring.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Április 4. Területi programozás és monitoring 6. Program szintű monitoring."— Előadás másolata:

1 Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Április 4. Területi programozás és monitoring 6. Program szintű monitoring és értékelés

2 A PROGRAMCIKLUS-ELMÉLET

3 A beavatkozás logikája : INPUT OUTPUT EREDMÉNY HATÁS ELLENŐRZÉS MONITORING ÉRTÉKELÉS

4 Programok monitoringja

5 Monitoring fogalma Folyamatos adatgyűjtés a fejlesztésről A pénzügyi és fizikai megvalósítás nyomon követése A szélesebb értelemben vett programozási folyamat része A monitoring létjogosultsága: 1. A management információigénye 2. A támogatás nyújtója - már a megvalósítás során tájékozódik - szükség esetén be tud avatkozni - a program hozzájárulása a céljaihoz - támogatás és a fizikai teljesítés aránya - hatékonyabb felhasználás esélye nő

6 A monitoring jellemzői Hatékony eszköz a döntéshozók kezében! Folyamat és nem egyszeri tevékenység Konkrét jól meghatározott célja van Adatokat és információkat gyűjt a megvalósításról Az elért eredményeket a kitűzött célokhoz hasonlítja Felhívja a figyelmet a céloktól való eltérésre Lehetővé teszi a vezetők számára a beavatkozást

7 A program monitoring haszna A végrehajtott fejlesztés összhangban van a célokkal A program az ütemtervnek megfelelően valósul meg és hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez EU és a hazai források védelme, hatékony használata Azonosítani bármely jelentésre kötelezett változást a programban Lehetővé váljon a végső fizetési kérelem korrekt benyújtása A közvetítő szervezet teljesíthesse a Bizottság vagy a tagállam külső audit követelményeit A program monitoring célja

8 A program monitoring indokai Időben változhat a program értelme! A változásokat be kell jelenteni EU-követelmény Teljesítések igazolása Segíti a szervezetek és partnerek közötti kapcsolattartást (pl. alszerződők) Megfelelő gyakorlás a menedzsmentnek

9 PROGRAMVÉGREHAJTÁS SZEREPLŐI 1. Irányító Hatóság - általában minisztériumi szervezet 2. Kifizető Hatóság - Magyar Államkincstár 3. Közreműködő szervezet - pl. VÁTI, Foglalkoztatási Hivatal 4. Végső kedvezményezett 5. Monitoring Bizottság 6. Audit hatóság 7. Szerződéskötő hatóság 8. EU Bizottság

10 A programvégrehajtás intézményrendszere EU Bizottság Irányító Hatóság (audit és szerződéskötő) Közreműködő szervezet Végső kedvezményezett Kifizető Hatóság projekt információ kifizetés Monitoring Bizottság információ

11 A PROGRAM VÉGREHAJTÁS SZAKASZAI 1. Projektgenerálás 2. Projektek befogadása 3. Projektek elbírálása 4. Projektek megvalósítása 5. Projektek monitoringja és értékelése A program projekteken keresztül valósul meg!

12 Program monitoring folyamata Irányító hatóság Közvetítő szervezet Monitoring Bizottság Donorok Ellenőrzés Kifizető hatóság Info rend. Titkárság Pénzigény Audit Jelentés Adat

13 Monitoring információ: Képet ad a tevékenység megvalósításáról Aktuális teljesítményt a célokhoz hasonlít Időben jelzi a problémákat Lehetővé teszi az erőforrás optimalizálást Jellemzői: - aktuális - releváns - megbízható

14 Információ típusok (példák) 1. Projekt adatok - célok és a szükségesség leírása - résztvevők, események, jelentések - menetrend és feladatmegosztás 2. Kedvezményezettek adatai - pl. mennyi képzésben részesültek, mikor és hol - jogosultság a projektben való részvételre 3. Pénzügyi adatok - kifizetések menetrendje - költségkalkulációk

15 Pénzügyi monitoring és követelményei elősegíti a források hatékony elköltését egzakt módon egyszerűen követhető monitoring rendszer nélkül is végezhető Követelményei: átláthatók legyenek a folyamatok értékeléshez adjon adatot ellenőrzéshez adjon adatot

16 Indikátorok forrásai 1. Kontextus indikátorok - statisztika 2. Program és projekt indikátorok - output: projektgazdák - eredmény: projektgazdák - hatás: projekt értékelések

17 Indikátorok típusai Mennyiségi indikátorok: - numerikus formátum - összehasonlíthatók egyszerűen - nem teljesen írja le a valóságot Minőségi indikátorok: - soft tényezőkkel (pl. bizalom) függ össze - interjúkkal, megfigyelésekkel gyűjthető - képzettség kell az interpretációhoz - nehezebb a számszerűsítése

18 Jogszabályi háttér - monitoring 54. Cikk – Irányító Hatóság feladatai 63. Cikk – Monitoring Bizottságok 67. Cikk – éves és záró beszámolók 124/2003 (VIII.15) kormányrendelet - Fogalmak - Phare monitoring szervezetek és feladatok - Strukturális Alapok monitoring szervezetek, feladatok - Információs rendszerrel szembeni követelmények

19 Monitoring rendszer alapjai Meg kell határozni: - a monitoring minden elemére vonatkozó módszertant - a bizonyításra kerülő körülményeket (az adatgyűjtés értelme) - a gyűjtendő kérdések körét (amire a monitoring irányul)

20 Hogyan mérik a teljesítményt és a hatást? Milyen indikátorokat használnak? Milyen forrásból gyűjtik össze az indikátorokhoz szükséges adatokat? Hogyan használják fel az adatokat a projekt hatékonyságának növeléséhez? Monitoring rendszer kérdései:

21 Monitoring rendszer kiépítése 1.Monitoring Bizottság felállítása – SzMSz, tagok 2.Monitoring munkamegosztás – IH-KSz-projektgazda 3.Adatgyűjtés és adatáramlás rendje 4.Jelentéstétel rendje és tartalma Monitoring szintje Jelentés típusagyakoriságfelelősjóváhagyja PROJEKTElőrehaladási és zárójelentés negyedéventeprojektgazdaKözreműködő szervezet INTÉZKEDÉS/ PRIORITÁS Pénzügyi, megvalósítási és lebonyolítási jelentés negyedéventeKözreműködő szervezet Irányító Hatóság PROGRAMu.a.negyedéventeIrányító hatóság Monitoring Bizottság

22 Monitoring és információs rendszer Az inputok strukturáltak és formalizáltak Eljárásokat alkalmaznak a válaszok során Outputok adnak választ a kérdésekre Az információs rendszer adatokat biztosít az értékelések számára: A pénzügyi adatok az ellenőrzéseket segítik. A nem-pénzügyi adatok bizonyítják a munkát és a jogosultságot!

23 A jó monitoring rendszer: Kialakításra kerül a tervezési szakaszban Biztosítja a rendszeres információk gyűjtést Döntés-megalapozó formára hozza az infót Biztosítja az információt a donorok felé A jó monitoring rendszer meghatározza: Az inputokat (pénz, humán, fizikai infrastruktúra) A projekt megvalósítóit és időbeni ütemezését Outputokat, a közvetlen eredményeket A kapcsolódó jelentési kötelezettségeket

24 Köszönöm a figyelmet! gkulcsar@vati.hu


Letölteni ppt "Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Április 4. Területi programozás és monitoring 6. Program szintű monitoring."

Hasonló előadás


Google Hirdetések