Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Március 7. Területi programozás és monitoring Projekt tervezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Március 7. Területi programozás és monitoring Projekt tervezés."— Előadás másolata:

1 Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Március 7. Területi programozás és monitoring Projekt tervezés

2 Alapfogalmak: projekt Jól meghatározott célkitűzés rendszer elérését szolgálja, egységes menedzsment irányítása alatt áll meghatározott költségvetési és időkereten belül megvalósuló tevékenység együttes. Nemcsak a pályázatra benyújtott projektterv megvalósítása projekt, hanem bármilyen, a fentieknek megfelelő tevékenység együttes! Projekt vagy nem? - Lakásfelújítás - Gazdasági Igazgatóság tevékenysége - Tanulmány írása - Számlavezetés bankfiókban - A magyar közoktatás - Internet működése - Bill Gates élete

3 A projekt jellemzői 1. Átfogó/hosszútávú és konkrét célkitűzések –Célkitűzés: kívánatos, jelenleg nem létező jövőbeli állapot – a jelenlegi problémából képezzük Konkrét: a projekteredmények és a kedvezően alakuló külső körülmények teszik elérhetővé Átfogó/ hosszútávú: a jelen projekt mellett más projektek és egyéb kedvező külső körülmények is szükségesek bekövetkezéséhez Eredmények –A projekttevékenységek megvalósulása és kedvező külső körülmények bekövetkezése teszik elérhetővé –Konkrétak, megfoghatók, mérhetők legyenek!

4 A projekt jellemzői 2. Tevékenységek –A projekt végrehajtói által koordinált tevékenységek, amelyek az eredmények elérését célozzák –Csak az eredmények és azon keresztül a célkitűzések elérését szolgáló tevékenységek! Előfeltevések –Pozitív külső körülmények, melyek bekövetkezése szükséges a projekt megvalósulásához –Kockázatelemzéssel kapjuk meg ezeket: a kockázatok pozitív megfogalmazásai Mutatók (indikátorok) –Az eredmények és a célkitűzések elérését bizonyító mérőszámok

5 A projekt jellemzői 3. Projektmenedzsment-struktúra –Felelősök, felelősségek, feladatok, jelentéstételi rend, döntéshozatal Erőforrások –Emberi és dologi Költségvetés –A ráfordított erőforrások ellenértéke Időtartam –Se előtte, se utána nem a projekt része – bár rendszerint van utánkövetés!

6 A Projektciklus Menedzsment (PCM) Programkészítés Identifikáció Kidolgozás Finanszírozás Megvalósítás Értékelés fejlesztési ötletek, tevékenységek meghatározása konzultáció a partnerekkel döntés a kidolgozandó ötletről a valós igényeken alapuló és az érintettek által támogatott ötlet projekttervvé fejlesztése döntés a pályázat beadásáról, a megcélzott forrásokról döntés a finanszírozásról finanszírozási szerződés megkötése tenderezés, szerződéskötések az aktuális és a tervezett haladás összevetése, döntés a szükséges módosításokról az elért eredmények felmérése, a az értékelés eredményeinek beépítése a tervezésbe Cél: - az érintettek hozzák meg a döntéseket - a döntések releváns információkra épüljenek döntés a fő célokról és prioritásokról  minden fázisban a fontos döntések: az információs követelmények, a felelősök meghatározása  a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell  a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe

7 Probléma-elemzés 1. Problémák azonosítása –Ötletroham (brain storming) –SWOT-ból 2. Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma valóban? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása – probléma-fa

8 Probléma-fa Probléma-fa = ok-okozati összefüggésekbe helyezett problémák azonosítsuk a kulcsproblémát „építsünk” fát a kulcsprobléma köré  Ha az A a B oka, alá helyezzük  Ha az A a B következménye, fölé helyezzük  Ha egyik sem, mellétesszük

9 Magas munkanélküliség Nem tudjákmegfizetni a képzéstNincs képzőintézményNincs hitelintézetTúl kicsikSokan vannakugyanazon aterületen Problémafa Belső vállalkozások erőtlenek Külső vállalkozók nem jönnek Hiányos vállalkozási ismeretek Nincs mögöttük tőke Erős a belső konkurencia- harc Területet kellkisajátítaniHiányzik acsatornázásNincsenekszakképző, átképzőtanfolyamokKátyúsak az utak3 óránál több időalatt érhető elrepülőtérElmennek aképzettek Nincs megfelelő terület Képzetlen a munkaerő Rossz a közlekedés OKOZAT

10 Csoportosítás 3. „Átfordított” probléma-fa = cél-fa –Ok-okozatból eszköz-cél lett 4. A logika igazolása 5. A fa átformálása a logikai keret (logframe) mátrixba –A szintek számának csökkentése –Kapcsolódó célok csoportosítása –Érdekeltség-elemzés szükséges

11 Munkanélküliség csökkentése Belső vállalkozások megerősítése Külső vállalkozók vonzása Vállalkozási ismeretek növelése Tőke-ellátás javítása Belső konkurenciaharc csökkentése Megfelelő terület kialakítása Munkaerő képzése Közlekedés javítása Ingyenes tanfolyamKépző intézményindításaHitelintézet alapításaIntegráció szervezéseDiverzifikációTerület kisajátításaCsatornázásÁtképzőtanfolyamokszervezéseSzakképzés indításaKátyúk kijavításaKözelebbirepülőtérrelösszeköttetésteremtéseKépzettekmegtartása Célfa

12 A logikai keret (logframe) módszer A logikai keret-módszer tervezési és menedzsment eszköz a projekt minőségének javítására A projektelemek és a projekt belső logikájának megjelenítése egy oldalon (A/4-A/3), azonnal áttekinthető formában Célorientált, a célkitűzés-meghatározás (+) problémaelemzésen (-) alapul Célcsoport-orientáció Részvételen alapuló műhelymunka valamennyi szereplő/érintett (képviselőjének) bevonásával és független szakértő (moderátor) vezetésével A logikai keretmátrix segít: Tisztázni a projekt célját és létjogosultságát Világosan meghatározni a projekt kulcselemeit Az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét Meghatározni, hogyan mérhető a projekt sikere vagy kudarca

13 Alapfogalmak és beavatkozási logika InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások betartása Megfelelő lebonyolítás Társadalmi elvárások, problémamegoldás

14 Logikai keretmátrix: kitöltési sorrend LeírásA sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfeltevések és rizikófaktorok 1. 2. 6. 4.5. 3. 10. 9.8. 7. 14. 13.12. 11. 15.

15 Feltételek Feltételek: a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni. Feltételek meghatározásának célja: a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat. a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.

16 Kockázatelemzés Fontos a feltétel? Valószínű a bekövetkezése? Ki kell hagyni Biztos Valószínűtlen Valószínű Ki kell hagyni Figyelni kell Át lehet alakítani a stratégiát? Ki kell bővíteni a stratégiát a feltételre ható eszközökkel „Gyilkos” feltétel igennem igennem

17 Beavatkozási stratégia IndikátorokIndikátorok forrása Feltételezések Stratégiai célok Munkanélküliség csökkentése 5 év alatt 60 új tartós munkahely és 60 megőrzött munkahely Munkaügyi központ jelentése Projekt-cél Vállalkozási ismertek növelése évente 100 piaci, pénzügyi és jogi ismeretekben képzett, innovációkra fogékony vállalkozóval több lesz a térségben Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsga-jegyzőkönyvek Források a tanultak alkalmazásához Foglalkoztatást ösztönző jogszabályok Követő tanácsadás biztosítása Eredmények Vállalkozó-képző intézmény létrehozása 50 m 2 -es felszerelt 16 fős tanterem, 20 m 2 -es iroda 2 munkahellyel, 25 m 2 társalgó, 28 m 2 -es 4 gépes számítógépterem Használatbavételi engedély Akkreditáció tanúsítványa Képzési dokumentáció Megállapodások a kurzusok szervezőivel Tanácsadók nyilvántartása Vállalkozók motivációja Vizsgáztatási háttér Források biztosítása kurzusok szervezéséhez Oktatói gárda megtartása Tevékenységek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Felújítható épület saját tulajdonban Engedélyezett építési tervek, Projektmenedzser Asszisztens Oktatásszervező menedzser költségekMég hiányzó bútorok, eszközök beszerzése Partnerintézmények, „kurzus- gazdák” együttműködési készsége előfeltétel Oktatók, tanácsadók szabad kapacitással elérhetők

18 Indikátorok képzése

19 Az indikátorok A komplex valóság egyszerűsített leképezését segítő mutatószámok. A projekt átfogó célja, a projekt cél és a Eredmény indikátorai együttesen adják a projekt indikátorait.

20 A számszerűsíthető indikátor: Objektívebb képet ad a projekt megvalósításról Összehasonlítható más, hasonló projektekkel Összegezve input lehet az intézkedés monitoringjához Alkalmas a számítógépes feldolgozásra Egyértelmű jelzést ad a kitűzött céloktól való eltérésről

21 Indikátorok kritériumai 1. QQTTP mennyiségi (quantity) mennyit? minőségi (quality) milyen minőségben? célcsoport (target group) kinek? idő (time) mikor? hely (place) hol?

22 SMART jellemző (specific) mérhető (measurable) rendelkezésre áll (available) releváns (relevant) aktuális (timely) Indikátorok kritériumai 2.

23 Foglalkoztatás 1. A megtartott és új állások elkülönítése! 2. FTE=2 részmunkaidős! 3. Nemek közötti esélyegyenlőség! Mutató: Létrehozott új vagy megőrzött állások (fő) és férfi-női arány

24 Közlekedési infrastruktúra Cél: elérhetőség és környezetvédelmi fejlesztés Output:km vagy m vagy m2 Eredmény: Idő és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentés Elérhetőség: Eljutás időben (perc) Hatás: Forgalom növekedés szektoronként (%) Környezeti hatás változás (CO, NOx%) Foglalkoztatási hatás

25 Energia infrastruktúra Cél: csökkenő energiaköltségek! Output: Beépített kapacitás KW Hálózat kiépítettség foka (%) Eredmény: ellátott népesség, költségcsökkenés Hatás: Megújuló energiaforrások (%) Hatékonyság Kibocsátás Foglalkoztatási hatás

26 Környezet (horizontális prioritás!) Cél: gazdaságfejlesztési tényező Output:vízkezelés (m 3 ), hulladékfeldolgozás (tonna) környezetbarát technológia (cégszám) Eredmény: települési szilárdhulladék gyűjtésbe vont házt. Új ívóvíz hálózatba kapcsolt háztartások Hatás: szennyezés csökkenése (%) Foglalkoztatási hatások

27 KKV-fejlesztés Cél: az innováció és foglalkoztatás forrásai Output: beszerzett termelő eszközök (db) Eredmény: támogatott KKV szám (db) Hatás: Foglalkoztatási hatások

28 Humán erőforrás fejlesztés Output: támogatás személyeknek – támogatottak sz. ffi-nő(!) arány, munkaerő-piaci státusz Eredmény és hatás: * társadalmi integráció - tartós mn. Ráta * foglalkoztathatóság - aktivitási ráta * alkalmazkodókép. - új vállalkozások száma

29 Városfejlesztés A városok a fejlődése során környezeti gondok! Output: Felújított közterület területe Eredmény: térség vonzereje - betelepülő cégek Hatás: Foglalkoztatási hatás

30 Indikátorok meghatározásának lépései 1. Mutatók körének meghatározása és az egyes indikátorok definiálása 2. A mutatók kiindulási értékének rögzítése 3. Előzetes számszerűsítés a célállapotra

31 Információ források és gyűjtés

32 Indikátorok korlátai A projektgazdák szubjektivitása Projektgazdák felelőssége (ráfordítás/haszon) Összegzési (koherencia) gondok Nincsen ok-okozati összefüggés a mutatók között Nehezen mérhető és előállítható Nem állnak rendelkezésre (időben, térben) Aggregációs gondok

33 Indikátorok jellege szerint

34 1. Tananyag kidolgozás Output: modulok száma, típusa Eredmény:a hozzáférő gyermekek száma Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás 2. Szakmai továbbképzés tanároknak Output:képzésben részesülő tanárok száma Eredmény:OKJ képzést szerző tanárok Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás

35 3. IKT berendezések beszerzése Output: vásárolt eszközök száma típusonként Eredmény: egy főre jutó ellátottság (fő/gép) Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás 4. Oktatási épület felújítása Output: Felújított épület (m 2 ) Eredmény: jobb körülmények közé kerültek fő Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás

36 Köszönöm a figyelmet! gkulcsar@vati.hu


Letölteni ppt "Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Március 7. Területi programozás és monitoring Projekt tervezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések