Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi programozás és monitoring Projekt tervezés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi programozás és monitoring Projekt tervezés"— Előadás másolata:

1 Területi programozás és monitoring Projekt tervezés
Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Március 7.

2 Alapfogalmak: projekt
Jól meghatározott célkitűzés rendszer elérését szolgálja, egységes menedzsment irányítása alatt áll meghatározott költségvetési és időkereten belül megvalósuló tevékenység együttes. Nemcsak a pályázatra benyújtott projektterv megvalósítása projekt, hanem bármilyen, a fentieknek megfelelő tevékenység együttes! Projekt vagy nem? - Lakásfelújítás - Gazdasági Igazgatóság tevékenysége - Tanulmány írása - Számlavezetés bankfiókban - A magyar közoktatás - Internet működése - Bill Gates élete

3 A projekt jellemzői 1. Átfogó/hosszútávú és konkrét célkitűzések
Célkitűzés: kívánatos, jelenleg nem létező jövőbeli állapot – a jelenlegi problémából képezzük Konkrét: a projekteredmények és a kedvezően alakuló külső körülmények teszik elérhetővé Átfogó/ hosszútávú: a jelen projekt mellett más projektek és egyéb kedvező külső körülmények is szükségesek bekövetkezéséhez Eredmények A projekttevékenységek megvalósulása és kedvező külső körülmények bekövetkezése teszik elérhetővé Konkrétak, megfoghatók, mérhetők legyenek!

4 A projekt jellemzői 2. Tevékenységek
A projekt végrehajtói által koordinált tevékenységek, amelyek az eredmények elérését célozzák Csak az eredmények és azon keresztül a célkitűzések elérését szolgáló tevékenységek! Előfeltevések Pozitív külső körülmények, melyek bekövetkezése szükséges a projekt megvalósulásához Kockázatelemzéssel kapjuk meg ezeket: a kockázatok pozitív megfogalmazásai Mutatók (indikátorok) Az eredmények és a célkitűzések elérését bizonyító mérőszámok

5 A projekt jellemzői 3. Projektmenedzsment-struktúra
Felelősök, felelősségek, feladatok, jelentéstételi rend, döntéshozatal Erőforrások Emberi és dologi Költségvetés A ráfordított erőforrások ellenértéke Időtartam Se előtte, se utána nem a projekt része – bár rendszerint van utánkövetés!

6 A Projektciklus Menedzsment (PCM)
Programkészítés Identifikáció Kidolgozás Finanszírozás Megvalósítás Értékelés fejlesztési ötletek, tevékenységek meghatározása konzultáció a partnerekkel döntés a kidolgozandó ötletről a valós igényeken alapuló és az érintettek által támogatott ötlet projekttervvé fejlesztése döntés a pályázat beadásáról, a megcélzott forrásokról döntés a finanszírozásról finanszírozási szerződés megkötése tenderezés, szerződéskötések az aktuális és a tervezett haladás összevetése, döntés a szükséges módosításokról az elért eredmények felmérése, a az értékelés eredményeinek beépítése a tervezésbe Cél: - az érintettek hozzák meg a döntéseket - a döntések releváns információkra épüljenek döntés a fő célokról és prioritásokról minden fázisban a fontos döntések: az információs követelmények, a felelősök meghatározása a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe

7 Probléma-elemzés 1. Problémák azonosítása Ötletroham (brain storming)
SWOT-ból 2. Ok-okozati összefüggések feltárása Probléma-hierarchia Kiinduló probléma valóban? „Ok-okozat” algoritmus Kapcsolatok felrajzolása – probléma-fa

8 Probléma-fa Probléma-fa = ok-okozati összefüggésekbe helyezett problémák azonosítsuk a kulcsproblémát „építsünk” fát a kulcsprobléma köré Ha az A a B oka, alá helyezzük Ha az A a B következménye, fölé helyezzük Ha egyik sem, mellétesszük

9 Magas munkanélküliség
Problémafa OKOZAT Magas munkanélküliség Belső vállalkozások erőtlenek Külső vállalkozók nem jönnek Hiányos vállalkozási ismeretek Nincs mögöttük tőke Erős a belső konkurencia-harc Területet kell kisajátítani Hiányzik a csatornázás Nincsenek szakképző, átképző tanfolyamok Kátyúsak az utak 3 óránál több idő alatt érhető el repülőtér Elmennek a képzettek Nincs megfelelő terület Képzetlen a munkaerő Rossz a közlekedés Nem tudják megfizetni a képzést Nincs képző intézmény Nincs hitelintézet Túl kicsik Sokan vannak ugyanazon a területen

10 Csoportosítás Ok-okozatból eszköz-cél lett 4. A logika igazolása
3. „Átfordított” probléma-fa = cél-fa Ok-okozatból eszköz-cél lett 4. A logika igazolása 5. A fa átformálása a logikai keret (logframe) mátrixba A szintek számának csökkentése Kapcsolódó célok csoportosítása Érdekeltség-elemzés szükséges

11 Célfa Munkanélküliség csökkentése Belső vállalkozások megerősítése
Külső vállalkozók vonzása Vállalkozási ismeretek növelése Tőke-ellátás javítása Belső konkurenciaharc csökkentése Megfelelő terület kialakítása Munkaerő képzése Közlekedés javítása Ingyenes tanfolyam Képző intézmény indítása Hitelintézet alapítása Integráció szervezése Diverzifikáció Terület kisajátítása Csatornázás Átképző tanfolyamok szervezése Szakképzés indítása Képzettek megtartása Kátyúk kijavítása Közelebbi repülőtérrel összeköttetés teremtése

12 A logikai keret (logframe) módszer
A logikai keret-módszer tervezési és menedzsment eszköz a projekt minőségének javítására A projektelemek és a projekt belső logikájának megjelenítése egy oldalon (A/4-A/3), azonnal áttekinthető formában Célorientált, a célkitűzés-meghatározás (+) problémaelemzésen (-) alapul Célcsoport-orientáció Részvételen alapuló műhelymunka valamennyi szereplő/érintett (képviselőjének) bevonásával és független szakértő (moderátor) vezetésével A logikai keretmátrix segít: Tisztázni a projekt célját és létjogosultságát Világosan meghatározni a projekt kulcselemeit Az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét Meghatározni, hogyan mérhető a projekt sikere vagy kudarca

13 Alapfogalmak és beavatkozási logika
Input Output Eredmény Hatás Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások betartása Ellenőrzés Megfelelő lebonyolítás Monitoring Társadalmi elvárások, problémamegoldás Értékelés

14 Logikai keretmátrix: kitöltési sorrend
Leírás A sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfeltevések és rizikófaktorok 2. 8. 9. 1. 10. 11. 7. 3. 12. 13. 6. 4. 14. 15. 5.

15 Feltételek Feltételek:
a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni. Feltételek meghatározásának célja: a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat. a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.

16 Kockázatelemzés Fontos a feltétel? Valószínű a bekövetkezése?
Ki kell hagyni igen nem Biztos Ki kell hagyni Valószínű Figyelni kell Valószínűtlen Át lehet alakítani a stratégiát? Ki kell bővíteni a stratégiát a feltételre ható eszközökkel igen nem „Gyilkos” feltétel

17 Beavatkozási stratégia
Indikátorok Indikátorok forrása Feltételezések Stratégiai célok Munkanélküliség csökkentése 5 év alatt 60 új tartós munkahely és 60 megőrzött munkahely Munkaügyi központ jelentése Projekt-cél Vállalkozási ismertek növelése évente 100 piaci, pénzügyi és jogi ismeretekben képzett, innovációkra fogékony vállalkozóval több lesz a térségben Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsga-jegyzőkönyvek Források a tanultak alkalmazásához Foglalkoztatást ösztönző jogszabályok Követő tanácsadás biztosítása Eredmények Vállalkozó-képző intézmény létrehozása 50 m2-es felszerelt 16 fős tanterem, 20 m2-es iroda 2 munkahellyel, 25 m2 társalgó, 28 m2-es 4 gépes számítógépterem Használatbavételi engedély Akkreditáció tanúsítványa Képzési dokumentáció Megállapodások a kurzusok szervezőivel Tanácsadók nyilvántartása Vállalkozók motivációja Vizsgáztatási háttér Források biztosítása kurzusok szervezéséhez Oktatói gárda megtartása Tevékenységek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Felújítható épület saját tulajdonban Engedélyezett építési tervek, Projektmenedzser Asszisztens Oktatásszervező menedzser költségek Még hiányzó bútorok, eszközök beszerzése Partnerintézmények, „kurzus-gazdák” együttműködési készsége előfeltétel Oktatók, tanácsadók szabad kapacitással elérhetők

18 Indikátorok képzése

19 A komplex valóság egyszerűsített leképezését segítő mutatószámok.
Az indikátorok A komplex valóság egyszerűsített leképezését segítő mutatószámok. A projekt átfogó célja, a projekt cél és a Eredmény indikátorai együttesen adják a projekt indikátorait.

20 A számszerűsíthető indikátor:
Objektívebb képet ad a projekt megvalósításról Összehasonlítható más, hasonló projektekkel Összegezve input lehet az intézkedés monitoringjához Alkalmas a számítógépes feldolgozásra Egyértelmű jelzést ad a kitűzött céloktól való eltérésről

21 Indikátorok kritériumai 1.
QQTTP mennyiségi (quantity) mennyit? minőségi (quality) milyen minőségben? célcsoport (target group) kinek? idő (time) mikor? hely (place) hol?

22 Indikátorok kritériumai 2.
SMART jellemző (specific) mérhető (measurable) rendelkezésre áll (available) releváns (relevant) aktuális (timely)

23 Foglalkoztatás A megtartott és új állások elkülönítése!
FTE=2 részmunkaidős! Nemek közötti esélyegyenlőség! Mutató: Létrehozott új vagy megőrzött állások (fő) és férfi-női arány

24 Közlekedési infrastruktúra
Cél: elérhetőség és környezetvédelmi fejlesztés Output:km vagy m vagy m2 Eredmény: Idő és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentés Elérhetőség: Eljutás időben (perc) Hatás: Forgalom növekedés szektoronként (%) Környezeti hatás változás (CO, NOx%) Foglalkoztatási hatás

25 Energia infrastruktúra
Cél: csökkenő energiaköltségek! Output: Beépített kapacitás KW Hálózat kiépítettség foka (%) Eredmény: ellátott népesség, költségcsökkenés Hatás: Megújuló energiaforrások (%) Hatékonyság Kibocsátás Foglalkoztatási hatás

26 Környezet (horizontális prioritás!)
Cél: gazdaságfejlesztési tényező Output:vízkezelés (m3), hulladékfeldolgozás (tonna) környezetbarát technológia (cégszám) Eredmény: települési szilárdhulladék gyűjtésbe vont házt. Új ívóvíz hálózatba kapcsolt háztartások Hatás: szennyezés csökkenése (%) Foglalkoztatási hatások

27 KKV-fejlesztés Cél: az innováció és foglalkoztatás forrásai
Output: beszerzett termelő eszközök (db) Eredmény: támogatott KKV szám (db) Hatás: Foglalkoztatási hatások

28 Humán erőforrás fejlesztés
Output: támogatás személyeknek – támogatottak sz. ffi-nő(!) arány, munkaerő-piaci státusz Eredmény és hatás: * társadalmi integráció - tartós mn. Ráta * foglalkoztathatóság - aktivitási ráta * alkalmazkodókép. - új vállalkozások száma

29 Városfejlesztés A városok a fejlődése során környezeti gondok! Output:
Felújított közterület területe Eredmény: térség vonzereje - betelepülő cégek Hatás: Foglalkoztatási hatás

30 Indikátorok meghatározásának lépései
1. Mutatók körének meghatározása és az egyes indikátorok definiálása 2. A mutatók kiindulási értékének rögzítése 3. Előzetes számszerűsítés a célállapotra

31 Információ források és gyűjtés

32 A projektgazdák szubjektivitása
Indikátorok korlátai A projektgazdák szubjektivitása Projektgazdák felelőssége (ráfordítás/haszon) Összegzési (koherencia) gondok Nincsen ok-okozati összefüggés a mutatók között Nehezen mérhető és előállítható Nem állnak rendelkezésre (időben, térben) Aggregációs gondok

33 Indikátorok jellege szerint

34 2. Szakmai továbbképzés tanároknak
1. Tananyag kidolgozás Output: modulok száma, típusa Eredmény:a hozzáférő gyermekek száma Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás 2. Szakmai továbbképzés tanároknak Output:képzésben részesülő tanárok száma Eredmény:OKJ képzést szerző tanárok Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás

35 3. IKT berendezések beszerzése
Output: vásárolt eszközök száma típusonként Eredmény: egy főre jutó ellátottság (fő/gép) Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás 4. Oktatási épület felújítása Output: Felújított épület (m2) Eredmény: jobb körülmények közé kerültek fő Hatás: felvettek aránya nő, lemorzsolódás

36 Köszönöm a figyelmet! gkulcsar@vati.hu


Letölteni ppt "Területi programozás és monitoring Projekt tervezés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések