Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatgazdaságtan a gyakorlatban Vezetők főbb jellemzői és Pénzügyi mutatók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatgazdaságtan a gyakorlatban Vezetők főbb jellemzői és Pénzügyi mutatók."— Előadás másolata:

1 Vállalatgazdaságtan a gyakorlatban Vezetők főbb jellemzői és Pénzügyi mutatók

2 Vezetők  Menedzser – Menedzsment  klasszikus irányzat, Taylor Taylor Fayol Fayol  emberközpontú irányzat (emberi viszonyok, magatartástudomány, kvantitatív módszerek)  integrációs irányzatok (rendszerelmélet, kontingencia elmélet, új emberi viszonyok /vidám atom/)

3 Vezetők

4 Szerepelmélet

5 Vezetési funkciók  tervezni  szervezni  embereket irányítani  koordinálni  ellenőrizni

6 Döntést elősegítő eszközök  635 6 fős csoport 3 gondolatot 5-ször fejleszt tovább 6 fős csoport 3 gondolatot 5-ször fejleszt tovább  Philips 66 6 fős csoport 6 perces megbeszélést folytat az adott probléma megfogalmazására 6 fős csoport 6 perces megbeszélést folytat az adott probléma megfogalmazására  Delphi a résztvevők kérdőíveket kapnak, kitöltenek és visszaküldenek, a válaszok alapján újabb kérdőívet készítenek, szétküldik, majd a válaszokból újabb kérdőív születik stb. a résztvevők kérdőíveket kapnak, kitöltenek és visszaküldenek, a válaszok alapján újabb kérdőívet készítenek, szétküldik, majd a válaszokból újabb kérdőív születik stb.  NCSM csoport tagjai egymástól függetlenül leírják véleményüket, ötleteiket, majd ezt elmondják egymásnak. A csoport vezetője felírja egy táblára, hogy mindenki láthassa, majd ezek megbeszélése következik, végül rangsorolják vagy összegzik azokat a teljes csoportvélemény, döntés kialakítása céljából csoport tagjai egymástól függetlenül leírják véleményüket, ötleteiket, majd ezt elmondják egymásnak. A csoport vezetője felírja egy táblára, hogy mindenki láthassa, majd ezek megbeszélése következik, végül rangsorolják vagy összegzik azokat a teljes csoportvélemény, döntés kialakítása céljából

7 Motivációs elméletek  X-Y-Z  Maslow-Alderfer  Herzberg kéttényezős elmélete (munka- elégedettség)  Elváráselmélet

8 Blake és Mouton

9 Mutatók  Mérleg, Eredménykimutatás; Bázisév; Tárgyév  Benchmarking  Pénzügyi jövedelmezőségi jövedelmezőségi hatékonysági hatékonysági tőkeáttételi tőkeáttételi likviditási likviditási piaci piaci

10 Mutatók  Statikus B(j) B(j) B(i) B(i) B(s) B(s)  Dinamikus NPV NPV IRR IRR PI PI

11 Jövedelmezőségi mutatók  ROA: Return on assets (Eszközarányos nyereség) =Adózott Eredmény/ Átlagos eszköz-állomány vagy =Adózott Eredmény/ Átlagos eszköz-állomány vagy =Kamat és AEE-(tax+amegtakarítás)/ Átlagos eszköz-állomány (tőkeáttétel korrekció) (átlagos állomány= (nyitó+záró)/2) =Kamat és AEE-(tax+amegtakarítás)/ Átlagos eszköz-állomány (tőkeáttétel korrekció) (átlagos állomány= (nyitó+záró)/2)  ROE: Return on Equity (Sajáttőke-arányos nyereség) =EPS / BV =EPS / BV =AE / Átlagos ST =AE / Átlagos ST  EPS: Earnings per share (Részvényre jutó nyereség) AE / Részvényszám AE / Részvényszám

12 Jövedelmezőségi mutatók  (P/E: Price per earnings (Árfolyam nyereség arány) =ÁF / EPS) =ÁF / EPS)  b (osztalékkifizetési ráta) =Egy részvényre jutó osztalék / EPS =Egy részvényre jutó osztalék / EPS  Árbevétel arányos nyereség =AE / Nettó ÁB =AE / Nettó ÁB  Fedezeti mutató =Bruttó fedezet / Nettó Árbevétel =Bruttó fedezet / Nettó Árbevétel Bruttó fedezet: ÁB + egyéb bevétel- értékesítés közv. önkoltségeBruttó fedezet: ÁB + egyéb bevétel- értékesítés közv. önkoltsége Nettó ÁB: ÁB + Egyéb bevételNettó ÁB: ÁB + Egyéb bevétel

13 Hatékonysági mutatók  készlet forgási sebesség =értékesítés közvetlen önköltsége / készletek átlagos állománya =értékesítés közvetlen önköltsége / készletek átlagos állománya  átlagos beszedési idő = átl. Vevőállomány / átl. napi árbevétel = átl. Vevőállomány / átl. napi árbevétel  szállítók forgási sebessége =nettó árbevétel / szállítók átl. állománya =nettó árbevétel / szállítók átl. állománya  szállítók átlagos forgási ideje =időszaki napok száma / szállítók forg. seb. =időszaki napok száma / szállítók forg. seb.  forgótőke forgási sebessége =nettó ÁB / nettó átl. Forgótőke állománya =nettó ÁB / nettó átl. Forgótőke állománya  Egy főre jutó árbevétel =nettó ÁB / átl. létszám =nettó ÁB / átl. létszám

14 Tőkeáttételi mutatók  Sajáttőke arány =ST / tartós forrásállomány =ST / tartós forrásállomány  Idegentőke arány-sajáttőke arány =HLK / ST =HLK / ST (HLK/F; ST/F)(HLK/F; ST/F)  Kamatfedezettségi mutató =(AEE + ÉCS) / kamatráfordítás =(AEE + ÉCS) / kamatráfordítás

15 Likviditási mutatók  likviditási ráta =FE / RLK =FE / RLK  likviditási gyorsráta =(FE-Készlet) / RLK =(FE-Készlet) / RLK  pénzeszköz arány =(FE-Készlet-Követelések) / RLK =(FE-Készlet-Követelések) / RLK  időtartam mutató (FE- Készlet) / Napi átl. Működési kiadások (FE- Készlet) / Napi átl. Működési kiadások

16 Piaci mutatók  P/E Ld. előbb Ld. előbb  Árfolyam Cash Flow arány P/CF(p)S price/cf per share P/CF(p)S price/cf per share Amortizációs politika Amortizációs politika CFS CFS =AE+ÉCS+ΔNFT+egyéb ktg (pénzkiadással nem járó)=AE+ÉCS+ΔNFT+egyéb ktg (pénzkiadással nem járó) Részvény darabszámRészvény darabszám

17 Piaci mutatók  EV/EBDIT Enterprise value / amortizáció+kamat +AEE Enterprise value / amortizáció+kamat +AEE EV: Piaci kapitalizáció + Hosszú távú hitelfinanszírozás – szabad pénzeszközök EV: Piaci kapitalizáció + Hosszú távú hitelfinanszírozás – szabad pénzeszközök EBDIT: AE + ÉCS + kamatkiadás + adó (tax) EBDIT: AE + ÉCS + kamatkiadás + adó (tax) EBDIT/EV: megtérülési ráta (!) EBDIT/EV: megtérülési ráta (!)  Árfolyam- könyv szerinti érték mutató P/BV (book value) (P/E gyengesége esetén) P/BV (book value) (P/E gyengesége esetén)  Osztalékhozam =DIV / P (r) =DIV / P (r)

18 millió Ft20032004 Nettó árbevétel1 504 0381 955 927 Egyéb működési bevétel20 00116 126 Összes működési bevétel1 524 0391 972 053 Anyagköltség541 702735 692 Igénybe vet anyag jellegű. szolgáltatás95 909108 473 ELÁBÉ542 201506 818 Anyag jellegű ráf.1 179 8121 350 983 Személyi jellellegű. ráf.83 717122 740 Értékcsökkenési leírás95 450110 033 Egyéb költségek és ráfordítások118 412189 927 Saját termelésű készletek Állomány változása.-25 014-19 002 Saját előállítású eszközök aktivált értéke-11 409-31 326 Összes működési ktg.1 440 9681 723 355 Üzleti tev. Eredménye83 071248 698 Pénzügyi műv. Bevételei9 91537 202 Pénzügyi műv. Ráfordításai25 99032 100 Pénzügyi műv. Eredménye-16 0755 102 Nyereség a társult váll.-k eredm.-ből5 4057 726 Adózás előtti eredmény72 401261 526 Adófizetési kötelezettség-32 47647 491 Adózott eredmény104 877214 035 Külső tulajdonosok részesedése az eredményből-4 896-5 427 Mérleg szerinti eredmény99 981208 608

19 millió Ft20032004 Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak29 1607 425 Tárgyi eszközök855 951921 471 Befektetett pénzügyi eszközök134 435117 914 Halasztott adó eszközök52 89536 756 Egyéb befektetett eszközök19 33318 945 Összes befektetett eszköz1 091 7741 102 511 Forgóeszközök Készletek155 926172 173 Vevőkövetelések, nettó165 057220 508 Értékpapírok9 22896 Egyéb forgóeszközök47 90956 550 Pénzeszközök62 84188 222 Összes forgóeszköz440 961537 549 Összes eszköz1 532 7351 640 060 Összes forrás1 532 7351 640 060

20 millió Ft20032004 Források Saját tőke Jegyzett tőke93 12894 634 Tartalékok330 760432 503 Mérleg szerinti eredmény99 981208 608 Összes saját tőke523 869735 745 Külső tulajdonosok részesedése155 75267 860 Hosszú lejáratú kötelezettségek431 177320 865 Szállítók és egyéb kötelezettségek260 420321 373 Céltartalékok várható kötelezettségekre26 17246 924 Rövid lejáratú hitelek70 75654 380 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része64 58992 913 Összes rövid lejáratú kötelezettség421 937515 590 Összes forrás1 532 7351 640 060

21 millió Ft20032004 Üzleti tevékenység nyeresége83 071248 698 Értékcsökkenés, amortizáció és egyéb értékvesztés95 137108 599 … Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke-változás előtt180 405376 973 Készletek csökkenése/növekedése-21 051-15 916 Vevőkövetlések csökkenése/növekedése-5 344-49 487 Egyéb követelések csökkenése/növekedése786-7 924 Szállítók növekedése39 45519 717 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése/csökkenése15 04618 727 Társaságiadó-fizetés-6 139-18 275 Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás203 158323 815 Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása-298 529-223 939 Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása114 639-75 939 Pénzeszközök változása19 26823 937 Árfolyam7 200 Ft15 600 Ft Osztalék


Letölteni ppt "Vállalatgazdaságtan a gyakorlatban Vezetők főbb jellemzői és Pénzügyi mutatók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések