Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Objektumorientált tervezés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Objektumorientált tervezés"— Előadás másolata:

1 Objektumorientált tervezés
Út az objektumig Az objektum fogalma, jellemzői Objektummal kapcsolatos fogalmak Hardverfogalmak A rendszer modell nézetei Objektumorientált programtervezés Objektumorientált módszertanok UML

2 Implementációs modell Mi legyen a modellek alapja
Út az objektumig top-down bottom-up A modellezés problémája: Számítástechnikai információ: utasítás, algoritmus adat, adatszerkezet Fogalmi modell Implementációs modell Mi legyen a modellek alapja ? Modell alkotás Valós világ VAGY

3 Struktúrált programozás top-down
Moduláris programozás: a teljes feladat egy absztrakt utasítás időbeli sorrendben részekre bontás, rétegenként az adatok a programban szétszórtan találhatók háttérbe szorul az adatszerkezet legkisebb egysége az eljárás ritkán eredményez újrafelhasználható elemet Adatalapú programozás:

4 Objektum és jellemzői: példákkal
1. Objektum lehet bármi aminek a határai pontosan meghatározhatók esemény objektum Baleset esemény

5 Objektum és jellemzői: példákkal
1. Objektum lehet bármi aminek a határai pontosan meghatározhatók esemény objektum Sérült szerep Rendőr szerep szerep objektum

6 Objektumok és jellemzőik: példákkal
1. Objektum lehet bármi aminek a határai pontosan meghatározhatók esemény objektum Intézmény, szervezeti egység szerep objektum szervezeti egység objektum

7 Objektumok és jellemzőik: példákkal
1. Objektum lehet bármi aminek a határai pontosan meghatározhatók esemény objektum tárgy (rendszer) autó szerep objektum szervezeti egység objektum tárgy(rendszer) objektum

8 Objektum és jellemzői: példákkal
1. Objektum lehet bármi aminek a határai pontosan meghatározhatók esemény objektum process (történés) futam szerep objektum szervezeti egység objektum tárgy(rendszer) objektum process objektum

9 Objektum és jellemzői: példákkal
1. Objektum lehet bármi aminek a határai pontosan meghatározhatók esemény objektum hely(szín) Hungaroring szerep objektum szervezeti egység objektum tárgy(rendszer) objektum process objektum hely objektum

10 Objektum és jellemzői: példákkal
2. Az objektum más objektumokra hatást gyakorol és más objektumok hatással vannak rá: az objektumok interakcióban vannak egymással: üzenet (message) - adatátvitel sérült objektum biztosító objektum név, kötvényszám, baleset helyszín,időpont

11 Objektum és jellemzői: példákkal
2. Az objektum más objektumokra hatást gyakorol és más objektumok hatással vannak rá: az objektumok interakcióban vannak egymással: üzenet (message) - adatátvitel - vezérlés rendőrség objektum rendőr objektum helyszínelés

12 Objektum és jellemzői: példákkal
2. Az objektum más objektumokra hatást gyakorol és más objektumok hatással vannak rá: az objektumok interakcióban vannak egymással: üzenet (message) - adatátvitel - vezérlés event (esemény) - pillanatszerű történés rendőrség objektum baleset objektum segélyhívás

13 Objektum és jellemzői: példákkal
3. Az objektum viselkedése:valamilyen cselekvésben, tevékenységben, műveletben (metódusban) nyilvánul meg. aktív objektum - vezérlő objektum - mindig interaktív aktív objektum diszpécser1 Szolgálat rendőrség objektum Szolgálat diszpécser2 Szolgálat rendőr1 Szolgálat rendőr1

14 Objektum és jellemzői: példákkal
3. Az objektum viselkedése:valamilyen cselekvésben, tevékenységben, műveletben (metódusban) nyilvánul meg. aktív objektum - vezérlő objektum - mindig interaktív passzív objektum – csak akkor működik ha interakciót kap passzív objektum diszpécser1 felveszi a telefont Szolgálat rendőrség objektum diszpécser2 Szolgálat rendőr1 kiszáll rendőr1

15 Objektum és jellemzői: példákkal
3. Az objektum viselkedése:valamilyen cselekvésben, tevékenységben, műveletben (metódusban) nyilvánul meg. aktív objektum - vezérlő objektum - mindig interaktív passzív objektum – csak akkor működik ha interakciót kap Művelet = metódus (Method) (fogalmi modell) (implementációs modell) Üzenetek hatására létrejövő viselkedésforma

16 Objektum és jellemzői: példákkal
4. Az objektum belső struktúrája: a külvilág nem lát bele az objektumba – egységbe zárt - egységbezárt – encapsulation - az információ elrejtés elve ember objektum másik objektum tehát:van foga, állkapcsa harap (interakció)

17 Objektum és jellemzői: példákkal
4. Az objektum belső struktúrája: a külvilág nem lát bele az objektumba – egységbe zárt - egységbezárt – encapsulation - az információ elrejtés elve Az objektumot a külvilág csak a viselkedésén keresztül érzékeli encapsulation

18 Objektum és jellemzői: példákkal
5. Az objektum állapota: az állapot határozza meg, hogy adott üzenetre, hogyan viselkedik állapot: az objektum pillanatnyi tulajdonságai (attribútumai) Objektumok Viselkedés Állapot Kutya Jól lakott eszik Éhes nem eszik Gazdi

19 Objektum és jellemzői: példákkal
5. Az objektum állapota: az állapot határozza meg, hogy adott üzenetre, hogyan viselkedik ÚJRA állapot: az objektum pillanatnyi tulajdonságai (attribútumai) Objektum Viselkedés Állapot Kutya Jól lakott eszik Kaja Éhes nem eszik Gazdi

20 Objektum és jellemzői: példákkal
5. Az objektum állapota: az állapot határozza meg, hogy adott üzenetre, hogyan viselkedik állapot: az objektum pillanatnyi tulajdonságai (attribútumai) A viselkedés az állapotok időbeli változásának eredménye Minden művelet (method) viselkedésforma nyomot hagy az objektum állapotában

21 Objektum és jellemzői: példákkal
6. Polimorfizmus (több alakúság): ugyanarra az üzenetre más-más objektumok másképpen viselkednek TŰZ!!! diszpécser objektum továbbítom tűzoltó objektum megyek viselkedés üzenet

22 Objektum és jellemzői: példákkal
7. Osztályok és példányok: hasonló struktúrájú és tulajdonságú objektumokat osztályokba sorolunk Osztályszámosság: hány példánya van egy osztálynak az objektum az osztály egy példánya osztály osztály osztály BIZTOSÍTÓ példányosítás osztályba sorolás objektum objektum objektum objektum

23 Objektum és jellemzői: példákkal
8. Öröklés ( inharitance ): a meglévő osztályokból képzett újabb osztályok öröklik a szülő osztályok struktúráit, tulajdonságait és újabbakkal bővülnek osztályhierarchia osztály Pénzintézet osztály BIZTOSÍTÓ objektum objektum

24 Objektum jellemzői 1 Objektum Objektum=entitás Objektum Jellemzők:
Viselkedés megnyilvánulása Művelet = method befolyásolja attribútum csoportok Attribútum = tulajdonság Objektum Struktúra pillanatnyi tulajdonság állapot időbeli változása Objektum Állapot

25 Objektum orientált program működési elvei
osztályba sorolás: közös tulajdonságú objektumik csoportja Objektum-orientált program: egymással interakcióban lévő objektumok halmaza - Működése: az interakciós műveletek egymásutánja - Szerkezete: osztályok és objektumok hierarchiája példányosítás: az objektum az osztály egy példánya egységbe zárás (encapsulation): a külvilág csak a viselkedésen keresztül látja az objektumot – információ elrejtés öröklés(inharitance): hierarchikus kapcsolatrendszer az osztályok és objektumok között polimorfizmus: interakcióra az objektumok különbözőképpen viselkednek

26 Objektum jellemzői 2 Osztály:táblázat Oszlop: attribútum, tulajdonság
azonosító tulajd1 tulajd2 n adat n1 adat n2 Sor: objektum, egyed, entitás, példány Struktúra: oszlopok száma, fajtái Viselkedés: tulajdonságok(cellaértékek) módosulása Cellák: objektum állapot

27 Hardver fogalmak 1 magos processzor: multitask futtatás
A processzor ciklikusan, rövid időszeletenként, időben egymásután futtatja a programokat. Taszkváltáskor memória mentési és beolvasási műveleteket végez. MEMÓRIA task1 adat adatok CPU task2 adat task3 adat

28 Hardver fogalmak 1 magos processzor: hyper threading technológia(többszálas processzor) A processzor ciklikusan, rövid időszeletenként, időben egymásután 2 programot futtat: NINCS memória mentési és beolvasási művelet! Több program futás esetén: multitask adatok1 adatok2 CPU

29 Hardver fogalmak Többmagos, többszálas processzor.iCore7 A processzor 8 szálat futtat egyszerre A hardver a több aktív objektummal rendelkező többszálas programok futtatását támogatja!

30 Objektom-orientált program készítés
A folyamat akkor ér véget: - ha nem szükséges több absztrakciós szint(alosztály.. hierarchikus szint - vagy a felfedezett új osztály, objektum, már létező szoftver komponensekkel implementálható modellkészítés + implementálás START STOP Objektumok, osztályok azonosítása. Osztályok, műveletek implementálása Statikus struktúra (hierarchia) Modell értékelés (validáció) Dinamikus struktúra (műveletek)

31 Tervezési módszertanok
A modell tervezés módszertana: OMT – Object Modelling Technique a rendszert 3 nézetből alkotott 3 modellel írja le Statikus hierarchia ábrázolása Objektum modell a feladat szempontjából történő leírás Rendszer Funkcionális modell Dinamikus modell időbeli működés leírása

32 Tervezési módszertanok
A modell tervezés módszertana: OMT – Object Modelling Technique a rendszert 3 nézetből alkotott 3 modellel írja le Statikus hierarchia ábrázolása Valós objektum Komplexitás csökkentése: MÁSIK 2 NÉZET absztrakció, általánosítás Objektum modell Absztrakt objektum annyi példány(objektum) kell, hogy interakcióik megoldják a feladatot a feladat szempontjából történő leírás Rendszer Osztály Példány1 Példány2 Funkcionális modell Dinamikus modell időbeli működés leírása

33 Tervezési módszertanok
A módszertanokhoz modell leíró CASE eszközök és implementációs eszközök (programozási nyelvek tartoznak OMT modellek leírása: UML segítségével UML: a nézetek modelljeit szabványos diagramok segítségével szemlélteti Implementáció (objektum orientált programozási nyelvek): C++ - Java - Object Pascal - php

34 Legismertebb tervezési módszertanok
OOT – Object Oriented Technologies Egy rendszerben kezeli a az analízis és a tervezés lépéseit. 5 modellben adja meg a leírást: követelmény-, analízis-,tervezési- implementációs, teszt modell Önálló objektumként kezeli a megjelenítést Objektum orientáltságra épülő adatbázis kezelő rendszer A rendszer statikus leírásához használt módszerek együttese (osztálydiagramok, objektum diagramok) OOD – Object Oriented Design OOSE – Object Oriented Software Engineering OOAD – Object Oriented Analysies and Design OODBMS – Object Oriented Database Management System GUI – Grafical User Interface


Letölteni ppt "Objektumorientált tervezés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések