Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civilek Együtt A Kistérségért Szövetség A CEAK bemutatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civilek Együtt A Kistérségért Szövetség A CEAK bemutatása."— Előadás másolata:

1 Civilek Együtt A Kistérségért Szövetség A CEAK bemutatása

2 A CEAK alapítása CEAK alapításának dátuma: 2005-12-20 Alapító tagok: 1. Szárazér-és Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület, Tótkomlós 1. Szárazér-és Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület, Tótkomlós 2. Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány, Orosháza 2. Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány, Orosháza 3. Gádorosi Mezőgazdasági Termelők Szövetsége, Gádoros 3. Gádorosi Mezőgazdasági Termelők Szövetsége, Gádoros 4. Együtt egymásért hajléktalan emberek és csoportokat segítő közhasznú Alapítvány 4. Együtt egymásért hajléktalan emberek és csoportokat segítő közhasznú Alapítvány 5. Szántó Kovács Múzeum Baráti Köre Egyesület, Orosháza 5. Szántó Kovács Múzeum Baráti Köre Egyesület, Orosháza 6. Phrahla-Testvérek Alapítvány, Orosháza 6. Phrahla-Testvérek Alapítvány, Orosháza 7. Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület, Orosháza 7. Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület, Orosháza 8. Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület, Orosháza 8. Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület, Orosháza 9. Pusztaföldvárért Kiemelt Közhasznú Egyesület, Pusztaföldvár 9. Pusztaföldvárért Kiemelt Közhasznú Egyesület, Pusztaföldvár 10. Orosházi Ismeretterjesztő Egyesület, Orosháza 10. Orosházi Ismeretterjesztő Egyesület, Orosháza 11. Contact Kick-boksz és Thai-boksz Harcművészeti Egyesület, Orosháza 11. Contact Kick-boksz és Thai-boksz Harcművészeti Egyesület, Orosháza 2007-02-22-ig regisztrált tagok száma: 29 2007-02-22-ig regisztrált tagok száma: 29 Elérhetőségek: Elérhetőségek: Cím: 5900-Orosháza, Kossuth L. u. 1. Cím: 5900-Orosháza, Kossuth L. u. 1. Telefon: (68)-411-048 30/353-4116 Telefon: (68)-411-048 30/353-4116 Fax: (68)-412-309 Fax: (68)-412-309 E-mail: ceak@ceak.hu E-mail: ceak@ceak.huceak@ceak.hu Honlap: www.ceak.hu Honlap: www.ceak.huwww.ceak.hu

3

4

5 A Szövetség alapelvei A tagok és tagszervezetek szuverenitásának, önrendelkezésének sérthetetlensége; Konszenzusra törekvés mellett a többségi vélemény érvényesülése, a kisebbségi jogok és érdekek pontos megjelenítésével; Demokratikus működés; Anyagi önállóság; Teljes nyilvánosság.- A Szövetség, mint közhasznú szervezet tevékenységének folyamata, eredménye bárki számára hozzáférhető, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti; Párt- és politikamentesség.- A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat.

6 A Szövetség célja: A kistérségi civil szervezetek, az önkormányzatok, a gazdasági élet szereplői, magánszemélyek együttműködésének megteremtése, valamint új, vagy újonnan szerveződő társadalmi és civil egyesületek, alapítványok létrehozásának, illetve működésének támogatása és érdekképviselete. Az orosházi kistérség társadalmi életét meghatározó, befolyásoló fejlesztések elősegítése, a térség forrásfelvevő- és munkahelyteremtő képességének javítása, a közösségi érdekek érvényesítése.

7 A Szövetség feladatai: A cél megvalósításához szükséges pénzügyi- gazdasági feltételek felkutatása és megszerzése, lobbytevékenység; A civil együttműködések szakmai támogatása, a szerveződések felkutatása, bevonása a Szövetség szervezetébe, munkájába; A tagszervezetek, valamint az újonnan létrejövő non-profit szervezetek együttműködésének elősegítése, koordinálása; Minden olyan non-profit szakmai tevékenység, mely célunk mielőbbi megvalósulását elősegíti; Folyamatosan működő információs rendszer, adatbázis kialakítása;

8 A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak szerinti alábbiakban felsorolt közhasznú tevékenységek: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Tudományos tevékenység, kutatás, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Kulturális tevékenység, Kulturális örökség megóvása, Műemlékvédelem, Természetvédelem, állatvédelem, Környezetvédelem, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Emberi és állampolgári jogok védelme, A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, Bűnmegelőzés és áldozatvédelem,

9 A szövetség tagjai: Minden olyan, a szervezet székhelye szerint illetékes bíróság által nyilvántartásba vett önálló társadalmi szervezet és alapítvány, amely elfogadja a Szövetség céljait és Alapszabályát, továbbá nyilatkozata alapján a Szövetség Elnöksége a tagok sorába felveszi A szervezeteket a Szövetség munkájában, jogaik gyakorlásában a bejegyzett képviselőik, vagy azok írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottaik képviselik.

10 A Szövetség az Alapszabályban meghatározott feladatok maradéktalan megvalósítása érdekében bizottságokat hozott létre. A bizottságok a kistérség minden településén rendelkeznek tagokkal, így biztosítva az esélyegyenlőséget. Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Foglalkoztatási Bizottság Ifjúsági és Oktatási Bizottság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Bizottság Jogi és Etikai Bizottság Koordinációs és Integrációs Bizottság Turisztikai Bizottság

11 A CEAK 2006. évi munkaterve (januártól-júniusig) ► Civil szervezetek Internet hozzáférésének és használatának támogatása c. NCA pályázat készítésében segítség nyújtása. 2006.01.01-01.30-ig ► Kibővített (a munkacsoport vezetőkkel) vezetőségi ülés. 2006.02.20- 02.24. között. ► Civilek találkozója Tótkomlós. 200604.10-04.15-ig. ► CEAK honlap elkészítése.2006.03.01-2006.05.31-ig. ► Civil iroda kialakítása, berendezése a Petőfi Műv. Központban. 2006.05.10-05.31-ig ► Szikra projekt képzés (Orosháza) szervezésében részvétel. 2006.06.09-06.12-ig ► Munkacsoport értekezletek megtartása. 2006.0615-06.25-ig. ► VII. Nyári Kulturális Napok szervezésében részvétel. 2006. 06.17- 06.22.

12 A CEAK 2006. évi munkaterve (júliustól-decemberig) ► Civil képzés megszervezése.Orosháza, Petőfi Műv. Központ 2006.07.10. ► Civilek találkozója Csorvás. 2006.07.10-07.12. között ► Aratóünnep megszervezésében segítség nyújtás és részvétel az ünnepség megtartásában. 2006.08.10-08.20. ► A Nyári Bentlakásos Továbbképzésen való részvétel Doboz-Szanazugban. 2006.08.11-08.13. ► Civil Expo-n (Orosháza)való részvétel és kiállítás. 2006.09.02-09.10-ig ► Nonprofit közvetítés c. pályázat elkészítésében való részvétel. 2006. 09.01- 09.11-ig. ► Munkacsoport értekezletek megtartása. 2006.09.10-09.15-ig. ► Vezetőségi ülés. 2006. 09.15-09.20. között ► Interreg pályázat előkészítése, kiutazás, kapcsolatfelvétel a román partnerrel egyeztetés, pályázat elkészítése. 2006.09.20-2006.10.30-ig ► Foglalkoztatási szakmai nap 2006.11.29. ► CEAK honlap folyamatos aktualizálása, feltöltése. 2006.05.31-2006.12.31-ig. ► Civil iroda üzemeltetése, folyamatos ügyfélfogadás. 2006.05.31-12.31-ig. ► Kibővített vezetőségi ülés, évzárás. 2006.12.10-12.20. között.

13 A CEAK 2006. évben beadott pályázati  Pályázat kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére - pályázat kiírója: Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - pályázat kiírója: Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda  Pályázat számítógépek térítésmentes beszerzésére - pályázat kiírója: Biogreen Alapítvány, Szeged - pályázat kiírója: Biogreen Alapítvány, Szeged  Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004- 2006, INTERREG - Intézkedés: - 2.3. Az intézmények és közösségek közötti együttműködés támogatása - Intézkedés: - 2.3. Az intézmények és közösségek közötti együttműködés támogatása - Komponens: - 1 - Komponens: - 1 - A projekt típusa: Tükör projekt - A projekt típusa: Tükör projekt - Főpályázó: Orosházi Kistérség Többcélú Társulása (10 település) - Főpályázó: Orosházi Kistérség Többcélú Társulása (10 település) - Együttműködő partnerek: a.) Civilek Együtt a Kistérségért Szövetség - Együttműködő partnerek: a.) Civilek Együtt a Kistérségért Szövetség b.) Orosházi Kerékpárosok Érdekvédelmi Egyesülete b.) Orosházi Kerékpárosok Érdekvédelmi Egyesülete - A Tükör projekt határon túli partnere: Szalontai Mikrorégió Társulás (17 település) - A Tükör projekt határon túli partnere: Szalontai Mikrorégió Társulás (17 település) - A pályázat státusza: „Mind a formai-, mind a koncepcióértékelésen megfelelt” - A pályázat státusza: „Mind a formai-, mind a koncepcióértékelésen megfelelt”  OFA NK-2006 „Non-profit szervezetek munkaerő-közvetítő tevékenységének támogatása” - Főpályázó: CEAK alapító tagja = Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány - Főpályázó: CEAK alapító tagja = Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány - Pályázat státusza: NYERTES - Pályázat státusza: NYERTES

14 OFA NK-2006 „Non-profit szervezetek munkaerő-közvetítő tevékenységének támogatása” Főpályázó: - Kistérségért Agrárfejlesztési Alapítvány (CEAK egyik alapító tagja) Főpályázó: - Kistérségért Agrárfejlesztési Alapítvány (CEAK egyik alapító tagja) A projekt időtartama: - 18 hónap (2007-05-01 és 2008-10-31.) A projekt időtartama: - 18 hónap (2007-05-01 és 2008-10-31.) A támogatás mértéke: 23 827 000.-Ft vissza nem térítendő támogatás A támogatás mértéke: 23 827 000.-Ft vissza nem térítendő támogatás A támogatási program kiemelt céljai: A támogatási program kiemelt céljai: - Az alkalmi és szezonális munkákat közvetítő tevékenység szervezeti rendszerének kialakítása. - Az alkalmi és szezonális munkákat közvetítő tevékenység szervezeti rendszerének kialakítása. - Az Európai Uniós támogatási feltételeknek megfelelő- Orosházi kistérségi modellprojekt létrehozása és annak adaptálása Békés megye kistérségeire a projekt befejezése után. - Az Európai Uniós támogatási feltételeknek megfelelő- Orosházi kistérségi modellprojekt létrehozása és annak adaptálása Békés megye kistérségeire a projekt befejezése után. - A foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése, szociális biztonság javítása az alkalmi munkavállalás időtartamának és jövedelmének növelése céljából. - A foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése, szociális biztonság javítása az alkalmi munkavállalás időtartamának és jövedelmének növelése céljából.

15 23 827 000.-Ft vissza nem térítendő támogatás több részletben történő utófinanszírozási (Cash-flow) tervvel KAFA Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány Végső kedvezményezett: 23 827 000.-Ft OKTT Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Kölcsönszerződés formájában, „Non-profit szervezeteknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön” jogcímen. Forgótőke mértéke: I. 6 732 852.-Ft (1 hó-4hó) II. 5 000 000.-Ft (5hó-18hó) - előfinanszírozás OFA Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A támogatási összeg lehívása: 6 mérföldkövenként Kifizetés feltétele: pénzügyi és szakmai beszámoló megléte mérföldkövenként utófinanszírozás

16 A projekt szakmai részének a lebonyolításában közreműködő szervezetek KAFA (civil szféra) BMMK OKTT (Önkormányzatok Társulása) LINAMAR RT (gazdasági élet szereplői)

17 KAFA A projekt időszak alatt végzett feladatok KAFA A projekt időszak alatt végzett feladatok - Szükségletfelmérés a munkavállalók körében, - Szükségletfelmérés a munkavállalók körében, - Szükségletfelmérés a munkáltatók körében, - Szükségletfelmérés a munkáltatók körében, - Alkalmi munkavállalói adatbázis megtervezése, elkészítése, - Alkalmi munkavállalói adatbázis megtervezése, elkészítése, - Nyílt nap megszervezése (tájékoztató anyag készítése munkavállalók, munkáltatók részére) - Nyílt nap megszervezése (tájékoztató anyag készítése munkavállalók, munkáltatók részére) - Közvetítők kiválasztása, betanítása: ( 5 fő főállású alkalmazott) - Közvetítők kiválasztása, betanítása: ( 5 fő főállású alkalmazott) - Négy hatásközpont kiépítése a kistérségben (Orosháza, Csanádapáca, Tótkomlós, Gádoros) - Négy hatásközpont kiépítése a kistérségben (Orosháza, Csanádapáca, Tótkomlós, Gádoros) - AM könyv („A-C” oldalai együtt) alapján történő összes tervezett foglalkoztatás: 1500 fő, 30 000 nap, 14 950 000 közteherjegyek értéke - AM könyv („A-C” oldalai együtt) alapján történő összes tervezett foglalkoztatás: 1500 fő, 30 000 nap, 14 950 000 közteherjegyek értéke - Kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozása a három szektor között, - Kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozása a három szektor között, - Kistérségi foglalkoztatáspolitikai koncepció kidolgozása, - Kistérségi foglalkoztatáspolitikai koncepció kidolgozása, - Alkalmi munkából élő munkavállalók legális munkalehetőséghez juttatása, a térség háztartásainak munkaerő-keresletének kielégítésével, - Alkalmi munkából élő munkavállalók legális munkalehetőséghez juttatása, a térség háztartásainak munkaerő-keresletének kielégítésével,

18 BMMK A projekt időszaka alatt végzett feladatok BMMK A projekt időszaka alatt végzett feladatok „Paktum Start” – Non-profit közvetítő hálózat módszertanának kidolgozása „Paktum Start” – Non-profit közvetítő hálózat módszertanának kidolgozása

19 OKTT A projekt időszaka alatt végzett feladatok Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötését követően a Társulási Tanács 7/2007. (I.22) TT. sz. határozata alapján: Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötését követően a Társulási Tanács 7/2007. (I.22) TT. sz. határozata alapján: - A Társulás a kért támogatási összeget (előleg-forgótőke) kölcsönszerződés formájában biztosítja az Alapítvány számára az alábbi jogcímen: - A Társulás a kért támogatási összeget (előleg-forgótőke) kölcsönszerződés formájában biztosítja az Alapítvány számára az alábbi jogcímen: „Non-profit szervezeteknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön” „Non-profit szervezeteknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön” A Társulási Tanács megbízza a Csanádapáca polgármesterét (Fodor József), a projekt folyamatos nyomon követésével, a mérföldkövek alatt elkészült pénzügyi és szakmai beszámolók figyelemmel kísérésével, valamint a Tanács szükség szerinti tájékoztatásával. A Társulási Tanács megbízza a Csanádapáca polgármesterét (Fodor József), a projekt folyamatos nyomon követésével, a mérföldkövek alatt elkészült pénzügyi és szakmai beszámolók figyelemmel kísérésével, valamint a Tanács szükség szerinti tájékoztatásával. Közreműködik a kistérségi paktum létrehozásában a három szektor között Közreműködik a kistérségi paktum létrehozásában a három szektor között Közreműködik a kistérségi foglalkoztatáspolitikai koncepció kidolgozásában Közreműködik a kistérségi foglalkoztatáspolitikai koncepció kidolgozásában Közreműködik a ………………………. Közreműködik a ……………………….

20 LINAMAR A projekt időszaka alatt végzett feladatok


Letölteni ppt "Civilek Együtt A Kistérségért Szövetség A CEAK bemutatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések