Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok költségvetése Összeállította: Albert Péterné Magyar Államkincstár,Békéscsaba Magyar Államkincstár,Békéscsaba 2008. november 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok költségvetése Összeállította: Albert Péterné Magyar Államkincstár,Békéscsaba Magyar Államkincstár,Békéscsaba 2008. november 18."— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok költségvetése Összeállította: Albert Péterné Magyar Államkincstár,Békéscsaba Magyar Államkincstár,Békéscsaba 2008. november 18.

2 Az önkormányzatok költségvetése Koncepció:  A jegyző – a költségvetési törvényjavaslat, a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembevételével- állítja össze. A jegyző áttekinti: > az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait > az önkormányzat bevételi forrásait.  A polgármester terjeszti a képviselő testület elé (november 30- ig, december 15-ig) A polgármester a bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és a koncepcióhoz csatolja. Ahol pénzügyi bizottság működik, annak az egész koncepcióról véleményt kell alkotnia.  A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

3 Az önkormányzatok költségvetése Rendelet tervezet:  A jegyző – a költségvetési törvény figyelembevételével- állítja össze. A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti.  A polgármester a képviselő testület elé terjeszti (február 15-ig vagy a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap). A rendelettervezetet a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A bizottságok által megtárgyalt, a pénzügyi bizottság által véleményezett, valamint az önkormányzatokról szóló törvény alapján szükséges könyvvizsgáló írásos jelentését is csatoltan tartalmazó rendelettervezetet a testület elé terjeszti.  Csatolni kell a rendelettervezeteket, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák  A képviselő-testület rendeletet alkot.

4 Az önkormányzatok költségvetése A rendelet tervezet szerkezete:  Címrend  Bevételek – Kiadások Az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként - a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonként. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban  a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok egymástól elkülönítetten, ezen belül (önálló és részben önálló) költségvetési szervenként: a személyi jellegű kiadásokat a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat a dologi jellegű kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat a speciális célú támogatásokat a költségvetési létszámkeretet a költségvetési létszámkeretet a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások célonként és az egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként, támogatások) előirányzatait a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások célonként és az egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként, támogatások) előirányzatait  > az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként  > elkülönítetten: az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok  > elkülönítetten: az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.  > bemutatva: a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait éves bontásban  > bemutatva: költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait

5 Az önkormányzatok költségvetése  A bevételi többlet felhasználását, illetve hogy a tervezett (létrejött) hiányt milyen módon lehet fedezni a pénz- és tőkepiacon végzett hitelművelettel, továbbá meg kell határozni a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket.  A költségvetési rendeletnek mindezt a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell.  Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv.  Közvetett támogatások bemutatása

6 Az önkormányzatok költségvetése Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet:  Ha január 1-ig a testület nem hagyta jóvá a költségvetési rendeletet, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat.  Felhatalmazás a polgármesternek, hogy > a bevételeket folytatólagosan beszedje > a kiadásokat fedezhesse > meghatározza milyen intézkedéseket tehet.  Meghatározza a felhatalmazás időtartamát, ami az új költségvetés hatálybalépése napján megszűnik.  A beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

7 A 2009. évi költségvetési törvénytervezet önkormányzati szabályozó elemei A gazdasági fejlődés főbb jellemzői: MEGNEVEZÉS:2008.2009.2007.2008.2009. GDP növekedése előző évi áron, % 2,43,01,11,81,2 GDP értéke folyó áron (milliárd Ft) 27 380 29 110 25 419 27 220 28 490 GDP deflátor, % 5,33,25,75,23,5 Fogyasztói árindex változása (éves átlag) 6,54,38,06,43,9 Munkatermelékenység növekedési ütem 3,52,61,22,91,7 Beruházási hányad a (GDP %-ban) 20,621,121,020,621,2 Háztartások fogyasztása 0,51,9-1,80,90,3 Közösségi fogyasztás -3,50,8-2,2-2,00,5 Államháztartás egyenlege (a GDP %- ban)---5,0-3,4-2,9

8 Az önkormányzati támogatások alakulása: Megnevezés:I.II.III. A településre kimutatott személyi jövedelemadó 131 040,0 Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése 12 256,6 12 746,612 746,6 A jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 96 126,0 95 757,395 757,3 Normatív hozzájárulások 708 619,1721 482,0 655 203,3 Központosított előirányzatok 220 470,0 214 764,0141 624,0 A működőképesség megőrzését szolgáló támogatások 14 500,0 14 500,013 870,0 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 14 447,0 14 432,114 432,1 Normatív, kötött felhasználású támogatások 187 613,4185 510,2173 622,3 Címzett és céltámogatások 10 000,0 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 10 570,0 A helyi önkormányzatok vis maior támogatása 800,0800,0800,0 Vis maior tartalék 360,0360,0360,0 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 9 500,09 500,09 500,0 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 6 050,06 050,06 050,0 IX. fejezet összesen: 1 422 352,21 427 512,21 275 575,6

9 A 2009. évi költségvetési törvénytervezet önkormányzati szabályozó elemei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (3. sz melléklet)  Szociális étkeztetés  Házi segítségnyújtás  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  Támogató szolgálat - Közösségi ellátás  Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás  Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása  Emelt színvonalú ellátás  Bölcsődei hozzájárulás  Közoktatási alap-hozzájárulás  Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon  Minősített alapfokú művészeti oktatás  Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása  Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés  Tanulók tankönyvellátásának támogatása  Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése 2009. január 1-jétől augusztus 31-éig  Kiegészítő szabályok

10 A 2009. évi költségvetési törvénytervezet önkormányzati szabályozó elemei Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (4. sz melléklet): Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz melléklet): Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (6. sz melléklet): Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (8. sz melléklet)

11 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2009. –től várható módosulások  Törzskönyvi nyilvántartás a Ket. szabályi szerint vezetett közhiteles nyilvántartás. Adóalanyok esetén az adóhatósági bejelentkezés is „egyablakos ügyintézés”.  Kincstár felülvizsgálati tevékenysége során érvényesíti az ÁSZ ellenőrzés során megállapított eltéréseket. Az ÁSZ megállapítások után is kamatot kell fizetni. A kincstár elnöke az önkormányzat kérelmére 12 havi részletfizetést engedélyezhet.  Egységes szociális nyilvántartás létrehozása.  Önkormányzat lemondása- pótigénye (áprilisban és júliusban a lemondáshoz pótigény is kapcsolódhat, ha az feladatátadáshoz kapcsolódik).  A belső ellenőrök nyilvántartásba vétele iránti eljárás szabályozása.

12 Szünet


Letölteni ppt "Az önkormányzatok költségvetése Összeállította: Albert Péterné Magyar Államkincstár,Békéscsaba Magyar Államkincstár,Békéscsaba 2008. november 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések