Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PARP Planning and Review Process Szöllősi Antal alezredes Honvédelmi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PARP Planning and Review Process Szöllősi Antal alezredes Honvédelmi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 PARP Planning and Review Process Szöllősi Antal alezredes Honvédelmi Minisztérium

2 PARP Planning and Review Process Ltc. Antal Szöllősi MoD Hungary

3 PARP lényege Önkéntesség Kétéves tervezési ciklus (adatszolgáltatási kötelezettség -- Survey of Overall PfP Interoperability ) Védelmi politika Fegyveres erők demokratikus civil felügyelete PfP együttműködési politika Pénzügyi és gazdasági tervek Általános információk a fegyveres erőkről Részletes információk a PfP-ben figyelembe vehető erőkről

4 Substance of the PARP Optional basis Two-year planning cycle (providing information -- Survey of Overall PfP Interoperability) –Defence policy –Democratic civilian control over the military –PfP cooperation policy –Financial and economic plans Overview of the armed forces Detailed information about involved forces

5 PARP folyamata Általános PfP Interoperabilitási Kérdőív Partnerségi Célok (Interoperabilitási Célok) Nemzeti álláspontok és válaszok Bilaterális és multilaterális konzultációk Tervezési és Felülvizsgálati Értékelés (egyéni) Összefoglaló Jelentés

6 PARP process Survey of Overall PfP Interoperability –Partnership Goals (Interoperability Objectives) –National positions and responses Bilateral and multilateral consultations Planning and Review Assessment (individual) Consolidated Report

7 A PARP fejlődésének állomásai 1994 december (15 résztvevő) 1996 október (18 résztvevő) 1997 – közeledés a NATO tervezéshez 1999 Kibővített és inkább műveleti PfP (párhuzamosságok megteremtése) –PARP Miniszteri Irányelvek –PARP Partnerségi Célok –PARP Értékelés (egyéni és összesített)

8 PARP development stages December 1994 (15 nations) October 1996 (18 nations) 1997 (approximation to NATO planning) 1999 enhanced and more operational PfP (establishment of parallels) –PARP Ministerial Guidance –PARP Partnership Goals –PARP Review Process

9 Kibővített és inkább műveleti PfP Műveleti képesség koncepció - OCC műveleti képességek megerősítése visszacsatolás a felajánlott erők műveleti képességéről Katonai együttműködés Tagsági Akcióterv - MAP Politikai-gazdasági aspektusok Védelem-fegyveres erők Erőforrások Biztonság- titokvédelem Jogi feltételrendszer Politikai együttműködés

10 Enhanced and More Operational PfP Operational Capabilities Concept Operational capabilities enhancement Feedback about operational capabilities of the assigned forces Military co-operation Membership Action Plan MAP Political-economic aspects Defence- military Resources Security –information security Legal Political co-operation

11 PARP előnyei [1] Önkéntes (javaslatok - nem utasítások) Politikai kapcsolatok javítása, részvétel a nemzetközi politikai döntéshozatalban Segítség a haderőreform végrehajtásában (konzultációk, programok, feladatok stb.) Független értékelés az ország és a haderő helyzetéről - a tervekről és a végrehajtás eredményeiről

12 PARP Benefits (1) Optional (proposals and not directives) Improvement of political relations, participation in international decision-making process Assistance in implementation of force reform (consultations, programs, tasks, etc.) Independent evaluation –of the country and its force –of plans and their implementation

13 PARP előnyei [2] Nagyobb átláthatóság A folyamatba való részvétel eredményeként a NATO és a Partnerek többet tudnak egymásról - értékesebb lesz az együttműködés Tapasztalatcsere Részvétel az egységesítésben - gazdaságosság NATO tagságra való felkészülés

14 PARP Benefits (2) Enhanced transparency As a result of participation in the process NATO and partners know each other better – co-operation becomes more valuable Experiences exchange Participation in standardisation – economy of scale Preparation for NATO membership

15 Question time


Letölteni ppt "PARP Planning and Review Process Szöllősi Antal alezredes Honvédelmi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések