Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN"— Előadás másolata:

1 POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN
PLANNING IN NATO

2 A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés NATO Civil Emergency Planning
Közös tervek kidolgozása a polgári erőforrások módszeres és hatékony felhasználására a stratégiai célok támogatásának érdekében Coordinating national planning activity in order to ensure the most effective use of civil resources in collective support of Alliance strategic objectives Nemzeti feladat, a polgári kapacitások nemzeti ellenőrzés alatt maradnak National responsibility and civil assets remain under national control at all times A polgári veszélyhelyzeti tervezés a NATO-ban azt jelenti, hogy közös terveket dolgoznak ki arra, hogy a szövetég polgári erőforrásait módszeresen és hatékonyan tudják használni a szövetség stratégiai céljainak támogatására. A CEP nemzeti feladat és a polgári kapacitások mindvégig nemzeti ellenőrzés alatt maradnak. A NATO szintjén a nemzeti elképzeléseket és kapacitásokat harmonizálják annak érdekében, hogy a közös tervek és eljárások alkalmazhatók legyenek és a kapacitások elérhetők legyenek. A kapacitások magukba foglalják a hajókat, repülőket, vonatokat, egészségügyi- és távközlési létesítményeket, katasztrófareagálási kapacitásokat és más polgári erőforrásokat.

3 A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés NATO Civil Emergency Planning
NATO szinten a nemzeti elképzeléseket és kapacitásokat harmonizálják At NATO level, national intention and capabilities are harmonised Kapacitások magukba foglalják: szállítási eszközök, egészségügyi- és távközlési létesítmények, katasztrófa reagálási képességek, és más polgári erőforrások Capabilities include: transportation assets, medical facilities, communications, disaster response capabilities and other civil resources A polgári veszélyhelyzeti tervezés a NATO-ban azt jelenti, hogy közös terveket dolgoznak ki arra, hogy a szövetég polgári erőforrásait módszeresen és hatékonyan tudják használni a szövetség stratégiai céljainak támogatására. A CEP nemzeti feladat és a polgári kapacitások mindvégig nemzeti ellenőrzés alatt maradnak. A NATO szintjén a nemzeti elképzeléseket és kapacitásokat harmonizálják annak érdekében, hogy a közös tervek és eljárások alkalmazhatók legyenek és a kapacitások elérhetők legyenek. A kapacitások magukba foglalják a hajókat, repülőket, vonatokat, egészségügyi- és távközlési létesítményeket, katasztrófareagálási kapacitásokat és más polgári erőforrásokat.

4 A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés szerepe Roles for CEP
5. cikkely szerinti szövetséges katonai műveletek polgári támogatása; Civil support for Alliance military operations under Article 5 nem 5. cikkely szerinti válságkezelési műveletek támogatása; Support for non-Article 5 crisis response operations nemzeti hatóságok támogatása polgári veszélyhelyzetekben; Support for national authorities in civil emergencies A polgári veszélyhelyzet tervezés NATO-n belüli felülvizsgálatának politikai irányvonalát meghatározó, az Észak-atlanti Tanács által elfogadott dokumentum a következő öt feladatot határozta meg a szakterület részére: a)      az 5. cikkely szerinti szövetséges katonai műveletek polgári támogatása; b)     a nem 5. cikkely szerinti válságreagálási műveletek támogatása; c)     a nemzeti hatóságok támogatása polgári veszélyhelyzetekben; d)     a nemzeti hatóságok támogatása a polgári lakosság tömegpusztító fegyverek hatásai elleni védelmében; és e)     együttműködés a Békepartnerekkel.

5 Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés szerepe Roles for CEP
nemzeti hatóságok támogatása a lakosság tömegpusztító fegyverek hatásai elleni védelmében; Support for national authorities in the protection of populations against effects of WMD együttműködés a Partnerekkel. Co-operation with Partners A polgári veszélyhelyzet tervezés NATO-n belüli felülvizsgálatának politikai irányvonalát meghatározó, az Észak-atlanti Tanács által elfogadott dokumentum a következő öt feladatot határozta meg a szakterület részére: a)      az 5. cikkely szerinti szövetséges katonai műveletek polgári támogatása; b)     a nem 5. cikkely szerinti válságreagálási műveletek támogatása; c)     a nemzeti hatóságok támogatása polgári veszélyhelyzetekben; d)     a nemzeti hatóságok támogatása a polgári lakosság tömegpusztító fegyverek hatásai elleni védelmében; és e)     együttműködés a Békepartnerekkel.

6 A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés NATO CEP
Biztosítsa a katonai és válságkezelési műveletek polgári támogatását Civil support for military and crisis response operation Támogassa a nemzeti hatóságokat a polgári válsághelyzetekben és oltalmazza a polgári lakosságot Support for national authorities in civil emergencies and the protection of civilian populations További szerepe: különböző vészhelyzetek esetén a polgári kapacitások elérhetőségének biztosítása, a mindennapi élet fenntartása Managing the availability of civil assets and the maintain of normal life during emergency situation A NATO-ban a CEP fő szerepe, hogy tükrözze a Szövetség alapvető biztonsági feladatait, és magában foglalja a katonai és válságkezelési műveletek polgári támogatását, támogassa a nemzeti hatóságokat polgári válsághelyzetekben és oltalmazza a polgári lakosságot. Ezen túl általános fő célok mellett a CEP-nek szerepe van a szükséghelyzetek (pl. háború, válság, katasztrófa) idején a polgári kapacitások elérhetőségének biztosításában és a mindennapi élet fenntartásában. Ez a PfP országokkal erősödő együttműködésben valósul meg, és a PfP országok aktívan vesznek részt a NATO CEP-ben.

7 A CEP szereplői a NATO központban CEP „Players” at NATO HQ
Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság Senior Civil Emergency Planning Committee Közvetlenül az Észak-atlanti Tanácsnak jelent It reports directly to the NAC Plenáris ülések (évente kétszer, EAPC is) elnöke a NATO főtitkára, gyakorlatban SILCEP főtitkárhelyettes The SG is the Chairman of the Plenary (twice a year, as well as in EAPC form), in reality: ASG SILCEP Résztvevők: a nemzeti CEP vezetők a fővárosokból Participants: Heads of national CEP from capitals, Állandó ülések elnöke: CEPD igazgatója Permanent meetings: chaired by director, CEPD Résztvevők: állandó képviseletek munkatársai Participants: representatives from permanent delegations Tervezési Tanácsok és Bizottságok (PB&Cs) Planning Board and Committees A fentieket a SCEPC koordinálja, amely közvetlenül az Észak-atlanti Tanácsnak jelent. A SCEPC évente legalább kétszer plenáris ülésszakot és nyolc rendes ülésszakot tart. A NATO főtitkára a plenáris ülésszakok elnöke, de a gyakorlatban ezt a biztonsági beruházásokért, logisztikáért és polgári veszélyhelyzeti tervezésért felelős főtitkárhelyettes látja el, a rendes üléseken a CEPD elnököl. A plenáris ülésszakokon a tagállamokat a CEP-ben érintett szervezeteknek a fővárosokból delegált vezetői képviselik. A rendes üléseken a képviseletet a brüsszeli nemzeti képviselők látják el, esetenként megerősítésként a fővárosokból is érkeznek képviselők. Mivel a PfP tevékenységekben jelentős szerepe van a CEP-nek is, így évente kétszer EAPC formátumú ülésre kerül sor, amelyeken minden partner részt vehet, és a partnerek számára évente legalább négy rendes ülésszak kerül megtartásra.

8 A CEP szereplői a NATO központban CEP „Players” at NATO HQ
Biztonsági beruházás, Logisztika és Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés Security Investment, Logistics and Civil Emergency Planning (SILCEP) Szakmai háttérmunka: Veszélyhelyzeti Tervezési Igazgatóság Professional support: Civil Emergency Planning Directorate Adminisztratív támogatás: Végrehajtó Titkárság Administrative support: Executive Secretariat A fentieket a SCEPC koordinálja, amely közvetlenül az Észak-atlanti Tanácsnak jelent. A SCEPC évente legalább kétszer plenáris ülésszakot és nyolc rendes ülésszakot tart. A NATO főtitkára a plenáris ülésszakok elnöke, de a gyakorlatban ezt a biztonsági beruházásokért, logisztikáért és polgári veszélyhelyzeti tervezésért felelős főtitkárhelyettes látja el, a rendes üléseken a CEPD elnököl. A plenáris ülésszakokon a tagállamokat a CEP-ben érintett szervezeteknek a fővárosokból delegált vezetői képviselik. A rendes üléseken a képviseletet a brüsszeli nemzeti képviselők látják el, esetenként megerősítésként a fővárosokból is érkeznek képviselők. Mivel a PfP tevékenységekben jelentős szerepe van a CEP-nek is, így évente kétszer EAPC formátumú ülésre kerül sor, amelyeken minden partner részt vehet, és a partnerek számára évente legalább négy rendes ülésszak kerül megtartásra.

9 A SCEPC tervezési tanácsai és bizottságai Planning Boards and Committees (PB&Cs)
Szárazföldi szállítási (PBIST) Planning Board for Inland Surface Transportation Tengeri szállítási (PBOS) Planning Board for Ocean Shipping Polgári légi közlekedési (CAPC) Civil Aviation Planning Committee Élelmiszeri és mezőgazdasági (FAPC) Food and Agricultural Planning Committee Ipari (IPC) Industrial Planning Committee Kőolajipari (PPC) Petroleum Planning Committee A SCEPC irányításával számos tervezési tanács és bizottság tevékenykedik, amelyek magukban foglalják a nemzeti kormányok és ágazatok szakértőit és katonai képviselőket, hogy a polgári tevékenység számos területét koordinálják, mint l: ·        európai szárazföldi szállítás ·        tengerhajózás ·        polgári légi közlekedés ·        élelmiszer és mezőgazdaság ·        ipari termelés és ellátás ·        posta és telekommunikáció ·        polgári védelem ·        egészségügy ·        kőolajtermelés- és szállítás (pillanatnyilag alvó)

10 A SCEPC tervezési tanácsai és bizottságai Planning Boards and Committees (PB&Cs)
Polgári távközlés (CCPC) Civil Communication Planning Committee Egészségügy (JMC) Joint Medical Committee Polgári Védelem (CPC) Civil Protection Committee Tevékenységüket munkacsoportok, illetve kisebb speciális technikai bizottságok segítik. Their activities are supported by ad hoc working groups and subcommittees A SCEPC irányításával számos tervezési tanács és bizottság tevékenykedik, amelyek magukban foglalják a nemzeti kormányok és ágazatok szakértőit és katonai képviselőket, hogy a polgári tevékenység számos területét koordinálják, mint l: ·        európai szárazföldi szállítás ·        tengerhajózás ·        polgári légi közlekedés ·        élelmiszer és mezőgazdaság ·        ipari termelés és ellátás ·        posta és telekommunikáció ·        polgári védelem ·        egészségügy ·        kőolajtermelés- és szállítás (pillanatnyilag alvó)

11 PB&Cs Szakértők biztosítása Maintain experts Terv a CECC létrehozására
Plan for the establishment of CECC A NATO polgári és/vagy katonai igényei kielégítéséhez szükséges intézkedések naprakészen tartása és fejlesztése Develop and maintain arrangements to meet NATO’s civil and/or military needs Válságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás biztosítása a SCEPC-nek Advise SCEPC on crisis related matters Javaslat a szakértők behívására Advise on call-up of experts

12 CEP válságkezelési intézkedései Crisis Management Arrangements
SCEPC: Javaslatok a Tanácsnak és a NATO Katonai Hatóságainak, az események figyelemmel kísérése SCEPC: Advise Council and NMAs, monitor developments A tervezési tanácsok és bizottságok elnökeinek tanácsai Consultation with and/or call-up of Chairmen of PB&Cs A szakértők behívása Consultation with and/or call-up of high level experts Milyen lehetőségei, feladatai vannak tehát ma a Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságnak? -         szakértők biztosítása, -         válságsejt létrehozása, -         a katonai oldal által megfogalmazott igények kielégítése, -         tanácsadás a válságkezelés kapcsán az Észak-atlanti Tanács felé közvetlenül, tehát a döntéshozatalban a szakmai háttér biztosítása a benyújtott szakértői vélemények alapján. Ezek a testületek rendszeresen üléseznek és a NATO politikája és annak technikai megvalósíthatósága közötti szoros kapcsolatot képezik. Ezek tevékenységét kisebb, rugalmasabb munkacsoportok vagy speciális technikai bizottságok segítik.

13 CEP válságkezelési intézkedései Crisis Management Arrangements
A Polgári Veszélyhelyzeti Válság Sejt létrehozása Establishment of the Civil Emergency Crisis Cell (CECC) by the SCEPC, reinforced by experts as necessary CECC kibővítése Expansion of the CECC to include specialised sections Milyen lehetőségei, feladatai vannak tehát ma a Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságnak? -         szakértők biztosítása, -         válságsejt létrehozása, -         a katonai oldal által megfogalmazott igények kielégítése, -         tanácsadás a válságkezelés kapcsán az Észak-atlanti Tanács felé közvetlenül, tehát a döntéshozatalban a szakmai háttér biztosítása a benyújtott szakértői vélemények alapján. Ezek a testületek rendszeresen üléseznek és a NATO politikája és annak technikai megvalósíthatósága közötti szoros kapcsolatot képezik. Ezek tevékenységét kisebb, rugalmasabb munkacsoportok vagy speciális technikai bizottságok segítik.

14 CECC A CECC aktivizálása: a Tanács/SCEPC egyetértésével, nagysága és bővítése az elvárások függvényében, Activating of the CECC: To be approved by NAC, size and possible expansion depending upon requirements Személyi állomány: CEPD, PB&Cs, IMS, szakértők Manning: CEPD, PB&Cs, IMS, experts

15 CECC felelősségi területei Responsibilities of the CECC
A helyzet figyelemmel kísérése és értékelése Monitoring and evaluating of the situation Polgári Helyzetjelentések készítése Civil Situation Report Polgári Helyzetfelmérés készítése Civil Assessment

16 CECC felelősségi területei CECC Responsibilities
Tanácsadás és segítségnyújtás a problémák kezelése (megoldása) során Advice and assistance, conduct studies Összeköttetés biztosítása, műveleti funkciók Liaison (national delegation, international organization), operational functions

17 Funkcionális szakértői területek Areas of functional specialists
SHAPE Force goals SHAPE haderő fejlesztési célkitűzések SCEPC segítség SCEPC assistance Polgári szakértelem Civil expertise Tanácsadás, segítség a NATO parancsnokoknak Advise/assist NATO commanders Polgári infrastruktúra helyreállítása Re-establish civil infrastructure

18 Funkcionális szakértői területek Areas of functional specialists
„Közügyek” Public affairs Polgári infrastruktúra Civil infrastructure Humanitárius segítségnyújtás Humanitarian aid and International Organization Gazdaság és kereskedelem Economics and commerce Kulturális ügyek Cultural affairs

19 Békepartnerség és a CEP Partnership for Peace and the CEP
Békepartnerségi Munkaprogram CEP fejezete CEP section of the Partnership Work Programme Étlapként használható It can be used like a menu A legnagyobb nem katonai program The largest non-military programme

20 Békepartnerség és a CEP Partnership for Peace and the CEP
Events Participants

21 Békepartnerség és a CEP Partnership for Peace and the CEP
Évről évre növekvő számú eseményt tartalmaz Growing number of activities year by year Bizottsági ülések, szemináriumok, munkaműhelyek, gyakorlatok, tanfolyamok, tényfeltáró missziók Committee meetings, seminars, workshops, exercises, courses, training, exploratory missions Polgári szakértők széleskörű részvétele Wide range of participation of civil experts

22

23 Az Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Képesség Euro-Atlantic Disaster Response Capability
Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ (EADRCC) a brüsszeli NATO központban Euro-Atlantic Disaster Response Co-ordination Centre at NATO Headquarters Nem állandó Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Egység (EADRU) Euro-Atlantic Disaster Response Unit

24 Az Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Képesség Euro-Atlantic Disaster Response Capability
Funkciók katasztrófa esetén Functions during disaster Konzultáció az ENSZ szerveivel a lehetséges beavatkozásról Consult with UN on action to be taken Nemzetközi segítségnyújtás koordinálása Co-ordinate international assistance Részvétel az ENSZ felmérő-értékelő csoportjában Participation in UNDAC EADRU alkalmazás előkészítése Make arrangements for the deployment of the EADRU

25 Jelenlegi témák Current Issues
NATO Válságreagálási Rendszer NATO Crisis Response System Politikai/katonai/polgári political/military/civil Teljes körű válságkezelés, a terrorizmust is beleértve entire range of crises including terrorism

26 Jelenlegi témák Current Issues
CEP intézkedések CEP arrangements a partnerek bevonásával kifejlesztve developed at 46 új szakértői területek new areas of expertise Partnerországbeli szakértők bevonásával partner experts

27 CEP és a tömegpusztító fegyverek CEP and Weapons of Mass Destruction
Tanácsi döntések Council Decisions Partnerek bevonása a CEP feladatok végrehajtásába CEP work at 46 Az EADRCC szerepe EADRCC role CEP Akcióterv CEP Action Plan Válságreagálási Képesség leltár Inventory of Response Capabilities

28 CEP Akcióterv CEP Action Plan
Dinamikus terv Dynamic Plan 65 intézkedést tartalmaz 65 Measures Felelős hatóságok Action Authorities Hosszú lejáratú erőfeszítések Long Term Efforts

29 Nemzeti képesség leltár Inventory of National Response Capabilities
Kapcsolati pontok Points of Contact Egészségügyi szakértők Medical Experts Orvosi intézkedések Medical Countermeasures Védőfelszerelés Protective Equipment

30 Nemzeti képesség leltár Inventory of National Response Capabilities
Riasztó-, érzékelő és mentesítő berendezések Warning, Detection and Decontamination Equipment Azonosító laboratóriumok Identification Laboratories Speciális kórházak listája List of Specialised Hospitals Tájékoztató anyagok Information Packages

31 A prágai csúcsértekezlet határozatai Prague Summit Declaration
Az állam- és kormányfők … találkozójának célja a Szövetség bővítése és a NATO további erősítése annak érdekében, hogy megfeleljen a 21. század új biztonsági kihívásainak … elkötelezettek a NATO átalakításában az új tagok felvételével, az új képességek és a partnerekkel való új típusú kapcsolattartás kialakításával Heads of State and Government …met to enlarge our Alliance and further strengthen NATO to meet the grave new threats and profound security challenges of the 21st Century. … commit ourselves to transforming NATO with new members, new capabilities and new relationships with our partners.

32 Prágai Csúcstalálkozó
Prague Summit NATO Reagálási erő NATO Response Force Képességek Capabilities Commitment terrorizmus Terrorism Kapcsolattartás a partnerországokkal Relationship with Partners NATO-EU együttműködés NATO-EU Co-operation

33 NATO Response Force (NRF)
NATO Reagálási Erő NATO Response Force (NRF) Fejlett technológiai felszereltség Technologically advanced Magas készültség High readiness Teljekörű bevethetőség, a terrorizmust is beleértve Full range of tasks - including terrorism A megnövelt képesség katalizátora Catalyst for improved capabilities NRF és EU fő célok kölcsönösen erősítik egymást NRF-EU Headline Goal mutually reinforcing

34 Prágai képességek - elkötelezettség
Prague Capabilities Commitment (PCC) Új katonai képességek kialakítása és fejlesztése Improve & develop New Military Capabilities Magas fenyegetettségű környezetben modern hadviselés Modern Warfare in a high threat environment A PCC és az Európai Képességekre vonatkozó Akcióterv kölcsönösen erősítse egymást PCC and European Capabilities Action Plan should be mutually reinforcing

35 Terrorizmus Terrorism
CEP Akcióterv közösen a partnerekkel CEP Action Plan with Partners Partnerségi Akcióterv a terrorizmus ellen Partnership Action Plan Against Terrorism Megnövelt következmény kezelés Enhanced Consequence Management Informatikai támadás elleni védelem Defence Against Cyber Attacks Létfontosságú infrastruktúra Critical Infrastructure Terrorizmus elleni védelem katonai koncepciója Military Concept for Defence against Terrorism

36 Kapcsolattartás a partnerekkel Relationship with Partners
Magasabb szintű együttműködés Upgraded Co-operation - EAPC/Békepartnerségi országok EAPC/PfP - Oroszország Russia - Ukrajna Ukraine - Mediterrán országok Mediterranean

37 NATO-EU együttműködés NATO-EU Cooperation
Közös stratégiai érdekek a NATO-ban és az EU-ban NATO and EU share common strategic interests Erős elkötelezettség a NATO-EU együttműködés fokozására strong commitment to enhance NATO-EU cooperation Elkötelezettség az előrelépésre a szükséges témákban a valódi stratégiai partneri kapcsolat eléréséért commitment to making the progress needed on all the various issues of our relationship in order to achieve a genuine strategic partnership

38 Következtetés Conclusion
Megnövelt CEP műveleti szerep Increased CEP Operational Role Kihívások Challenges Polgári-katonai együttműködés Civil-Military Co-operation Források Resources Együttműködés egyéb szervezetekkel Co-operation with other organisations


Letölteni ppt "POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések