Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉSZÁRÚGYÁRTÁS LEHETŐSÉGEI ÁLLATTARTÓ GAZDASÁGOKBAN, VALAMINT AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS ELŐÍRÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI KOVÁCS SÁRKÁNY Hajnalka PhD hallgató Debreceni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉSZÁRÚGYÁRTÁS LEHETŐSÉGEI ÁLLATTARTÓ GAZDASÁGOKBAN, VALAMINT AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS ELŐÍRÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI KOVÁCS SÁRKÁNY Hajnalka PhD hallgató Debreceni."— Előadás másolata:

1 KÉSZÁRÚGYÁRTÁS LEHETŐSÉGEI ÁLLATTARTÓ GAZDASÁGOKBAN, VALAMINT AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS ELŐÍRÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI KOVÁCS SÁRKÁNY Hajnalka PhD hallgató Debreceni egyetem Hankóczy Jenő növénytermesztési, kertészeti és élelmiszertudományok doktori iskola

2 A mezőgazdaság kialakulásának története Paleolitikum (pattintottkő-korszak, őskor) A Mezolitikum és a Neolitikum Magyar mezőgazdaság a X.-XIII. Században

3 Jogszabályok ismertetése STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2005) Szerb Mezőgazdasági fejlesztési stratégia - A szocialista piacgazdaságból a teljeskörű piacgazdaságba való átmenet befejezése -A mezőgazdaság radikális rekonstrukciója és korszerűsítése -Európai Unióhoz való integráció és csatlakozás

4 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről Fogalommeghatározás az Általános rendelkezés részben : Mezőgazdaság ( olyan gazdasági tevékenység, amely magában foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek jogilag mezőgazdaságnak minősítettek) Mezőgazdasági termelés (növényi és állati termékek termesztése) Mezőgazdasági termék (a mezőgazdasági termelés során keletkezett termékek és azok elsődlegesen feldolgozott formái) Mezőgazdasági gazdaság (termelési egység, amelyet jogi személy,ill. Mezőgazdasági termelő működtet)

5 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről Fogalommeghatározás az Általános rendelkezés részben : Családi gazdaság ( családtagokkal együtt állítja elő a javakat ) Családi mezőgazdasági gazdaság hordozója (nyilvántartásba vett-bejegyzett a Registar poljoprivr. gazdinstva - jogi ill. magánszemély) Családi mezőgazdasági családi gazdaság (olyan felnőtt ill. kiskorú, amely tartós vagy ideiglenes munkát folytat) Mezőgazdasági termelő (kizárólag mezőgazdasági termeléssel foglalkozik)

6 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről Ösztönzések/támogatások rész : Támogatásra jogosultak, a mezőgazdasági gazdaságok és családi mezőgazdasági gazdaságok, amelyek nyilvántartásba kerültek a “Registar poljoprivrednih gazdinstava”-ban, a helyi önkormányzatok és más személyek és szervezetek.

7 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről A támogatások formái : 1.Közvetlen támogatások -prémium (a beszállított termék után fizetnek) -termelés ösztönzők (egységnyi elvetett mennyiség vagy állatállomány után fizetbek) -”regres” (megvásárolt input bizonyos százalékát fedi le) - nem kereskedelmi célú gazdaságok támogatása

8 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről A támogatások formái : 2. Piacösztönzők -exporttámogatások (az állam ráfizet bizonyos százalékot az exportőrnek) -tárolási kts. támogatása -hiteltámogatás

9 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről A támogatások formái : 3. Strukturális támogatások -vidékfejlesztési intézkedések (szabványok bevezetése, életminőség javítása) -mezőgazdasági földterületek védelme és javítása (savasság,lúgosság csökkentése, erózió védelem stb) -intézményi támogatási intézkedések (tanácsadó szolgálat, kutatás, stb)

10 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről A támogatások felhasználása : Attól függően, hogy a család gazdasági ereje mekkora, lehet: 1) kereskedelmi célzatú mezőgazdasági gazdaság;- piacorientált 2) nem kereskedelmi célzatú mezőgazdasági gazdaság- a mezőgazdasági termelés alpján- nyugdíj..

11 Jogszabályok ismertetése ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Törvény a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről A nyilvántartásba kerülhetők köre: társaságok-cégek, szövetkezetek, egyéb jogi személyek, mint például intézmények, iskolák, kolostorok, templomok és más szervezetek, vállalkozók és a mezőgazdasági termelők, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelésben.

12 Jogszabályok ismertetése ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA POLJOPRIVREDU OD 2010. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2010) 2010. - 2013. nemzeti mezőgazdasági program 112. oldalas dokumentum konkrét célokkal.

13 Jogszabályok ismertetése Növényvédőszer maradákok: PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2010 i 28/2011)

14 Jogszabályok ismertetése Maradákanyagok: PRAVILNIK O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA, HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH SUPSTANCIJA KOJE SE MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA ("Sl. list SRJ", br. 5/92, 11/92 - ispr. i 32/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 25/2010 - dr. pravilnik i 28/2011 - dr. pravilnik)

15 Jogszabályok ismertetése Engedélyezett növéyvédő szerek listája-amelyet a takarmányozásra szánt növények kezelésénél kell figywelembe venni: SPISAK SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA KOJE VAŽE DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET ZAKLJUČNO SA 22.07.2010. godine Mezőgazdasági, erdészeti ls vízgazdálkodási minisztérium honlapján. http://www.mpt.gov.rs/download/spisak%20registrovanih%20za%20sajt %2022.07.2010..pdf

16 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei Az értékesítés lehetőségei, formái: 1.Piacokon 2. Eladás felvásárló telepen 3. Saját feldolgozás utáni értékesítés 3.1. Regisztrált mezőgazdasági gazdaságként - korlátozott tevékenységi kör- regisztrált létesítmény keretein belül 3.2. Cég keretében (doo, SR,..) Az iparág többi szereplőivel azonos feltételekkel.

17 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012) Állategészségügyi Törvény Rendelkezik: -az állttartók jogairól és felelősségeiről, a álltatok fertőző megbetegedésének a megjelenéséről és megakadályozásáról, -meghatározza azokat a létesítményeket, amelyekben állategészségüggyel kapcsolatos munka folyik -HACCP rendszer alkalmazását látja elő -az állatok jelöléséről és azok jólétéről

18 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei ZAKON O STOČARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012) Állatenyésztési Törvény Hal,vad,méhe,háziállat –tenyésztés-szelekció

19 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) Élelmiszerbiztonsági Törvény Többek közt tartalmazza a hatóság jogkörének a felosztását. Termékek nyomonkövetésének a biztosíthatósága.

20 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei Jóváhagyott és regisztrált épületek megkülönböztetése. a PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2010) -al összhangban.

21 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei Mikrobiológiai rendelet PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010)

22 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010) Kereskedelmi törvény E Törvény értelmében a kereskedők olyan, jogi személyek, vállalkozók,és magánszemélyek, akik kereskedelmet folytatnak.

23 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei Általánosan érvényes jogszabályok: ZAKON O SANITARNOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) Törvény a „szanitáris” felügyeletről

24 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei Általánosan érvényes jogszabályok: PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET ("Sl. list SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91 )-nak kell megfelelni minden élelmiszer csomagolóanyagnak.

25 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei RAVILNIK O POSEBNOJ RADNOJ ODEĆI I OBUĆI LICA KOJA U PROIZVODNJI I PROMETU DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR SA ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I LICA KOJA RADE U PROIZVODNJI I PROMETU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE LIČNE HIGIJENE, NEGU I ULEPŠAVANJE LICA I TELA ("Sl. glasnik SRS", br. 22/74)- a munkaruhát illetően betartandó jogszabály..

26 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei. PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJI OBEZBEĐUJU HIGIJENSKO OSTUPANJE SA ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I MOGUĆNOST ZDRAVSTVENOG NADZORA NAD PROMETOM VAN PROSTORIJA ODREĐENIH ZA PRODAJU ("Sl. glasnik SRS", br. 25/76) Piacokon: Csak eredeti csomagolásban szabad árusítani ezen termékeket, piaci asztalokon, kivéve paprika, káposzta, burgonya, amelyeket 30cm-rre felemelt alátéteken is lehet árusítani. A piacon ki kell jelölni helyeket a zöldség és gyümölcs árusítására, tej és tejtermék, valamint méz a tojás és tészta árusítására.

27 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei. PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE I VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 i 62/2011 - dr. Piacokon: 1) mezőgazdasági-élelmiszeripri termékek (friss és szárított gyümölcs, zöldség, erdei gyümölcsök és zöldségek és tojás); 2) virág, dísz és gyógynövény, szaporítóanyag, fenyő,élelmiszer csomagolóanyag; stb. A mezőgzdaségi termékeket friss és nagybani paicokon értékesíthetik: 1) mezőgazdaségi termelők és azok családtagjai, amennyiben igaolni tudják azt, hogy az adózást a mezőgazdasági alapon végzik 2) vállalkozók, akik vállalkozást létesítettek erre a célra.

28 A feldolgozás és értékesítés lehetőségei. PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, KAO I O USLOVIMA HIGIJENE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011) amely többek közt vonatkozik a: -vágóhidakra - hús darabolókra - a gazdaságok épületeire, amelyben tejtermelés folyik, -egyéb létesítményekre, amelyekben állati eredetű termék gyártása vagy feldolgozása folyik.

29 . Ágazat specifikus jogszabályok

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmet KOVÁCS SÁRKÁNY Hajnalka hajnalka.kovac@gmail.com 063/460 797


Letölteni ppt "KÉSZÁRÚGYÁRTÁS LEHETŐSÉGEI ÁLLATTARTÓ GAZDASÁGOKBAN, VALAMINT AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS ELŐÍRÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI KOVÁCS SÁRKÁNY Hajnalka PhD hallgató Debreceni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések