Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatási Ellenőrzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatási Ellenőrzési."— Előadás másolata:

1 1 Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatási Ellenőrzési Osztály maria.kalvin@oktatasihivatal.gov.hu

2 2 Mottó: „A tények felszínre hozása csak akkor lehet eredményes, ha együtt jár azzal az igénnyel, hogy kiderítsük, mit is jelentenek ezek a tények és mik a következményeik. A tények rémisztőek, ha szabadon tenyésznek, mint a gaz.” /Normann Cousins/

3 3 Az előadás témája: A közoktatási intézmények ellenőrzésének rövid története A közoktatási intézmények ellenőrzésének rövid története Az alapfokú művészetoktatási intézmények (fenntartóra való tekintet nélkül) hatósági ellenőrzése 2006. ősz (utóellenőrzés) Az alapfokú művészetoktatási intézmények (fenntartóra való tekintet nélkül) hatósági ellenőrzése 2006. ősz (utóellenőrzés) Az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. február-március Az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. február-március Az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. ősz (utóellenőrzés) Az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. ősz (utóellenőrzés) Fenntartói kérelemre elvégzett hatósági ellenőrzések (minősítési eljárás) 2007. ősz Fenntartói kérelemre elvégzett hatósági ellenőrzések (minősítési eljárás) 2007. ősz

4 4 1715: uralkodói főfelügyeleti jog – III. Károly az uralkodó főkegyúri jogát valamennyi katolikus egyház által fenntartott tanintézetre, iskolai alapítványra kiterjesztette 1777: tanfelügyeleti főigazgatóságok – Ratio Educationis - deklarált királyi főfelügyeleti jog – átfogó szabályozás 1868: ellenőrzés és eredményességvizsgálat- népiskolai (XXXIII. Tv., egyensúly elve –szülők, iskolafenntartók, állam – pontosan meghatározott jogokon, kötelességeken alapuló részvételét érvényesítette és szabályozta – egységes állami főfelügyelet, tankerületek, tanfelügyelet intézmény rendszere, annak szabályozása 1912: tanfelügyelők és iskolalátogatók- egyre szigorodó felügyeleti rendszer 1935: szakfelügyeleti rendszer – 1935. évi VI. tv. a közoktatásügyi igazgatásról – az egységes állami „nevelési felügyelet” Kis magyar felügyelet-történet

5 5 1985: szakfelügyelet  szaktanácsadás – ( Megyei Pedagógiai Intézetek) oktatási tv. – decentralizáció, az intézmények szakmai autonómiája; kimenet-bemenet összevetése, nincs szükség szakmai ellenőrzésre, felügyeletre 1985: szakfelügyelet  szaktanácsadás – ( Megyei Pedagógiai Intézetek) oktatási tv. – decentralizáció, az intézmények szakmai autonómiája; kimenet-bemenet összevetése, nincs szükség szakmai ellenőrzésre, felügyeletre 1993: szakmai (szakértői) ellenőrzés (Kt 107. §) –a külső, szakmai ellenőrzés igényének felmerülése az oktatás részt vevői részéről 1993: szakmai (szakértői) ellenőrzés (Kt 107. §) –a külső, szakmai ellenőrzés igényének felmerülése az oktatás részt vevői részéről 2003. hatósági ellenőrzés – az intézmények működése jogszerűségének vizsgálata meghatározott területeken 2003. hatósági ellenőrzés – az intézmények működése jogszerűségének vizsgálata meghatározott területeken

6 6 A hatósági ellenőrzés jogszabályi háttere A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A.§ (4)bekezdés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A.§ (4)bekezdés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény A Magyar Köztársaság költségvetési törvénye A Magyar Köztársaság költségvetési törvénye A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 17/B.§ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 17/B.§

7 7 Mit és hogyan ellenőriz az Oktatási Hivatal? Az Oktatási Hivatal ellenőrzi:  A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását,  A jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését. Az Oktatási Hivatal hatáskörét a jogszabályok pontosan meghatározzák Az ellenőrzést végzők és az ellenőrzésben érintettek jogai, kötelessége

8 8 Az Oktatási Hivatal intézkedései: Figyelemfelhívás Figyelemfelhívás Eljárás kezdeményezése: Eljárás kezdeményezése:  jegyzőnél, főjegyzőnél  a Magyar Államkincstárnál (nem állami, nem önkormányzati fenntartók költségvetési támogatása)  az oktatásért felelős miniszternél Felügyeleti bírság kiszabása (maximális összeg: egy millió Ft.) Felügyeleti bírság kiszabása (maximális összeg: egy millió Ft.) Szabálysértési eljárás indítása Szabálysértési eljárás indítása A semmisség megállapítása, bírósági eljárás indítása A semmisség megállapítása, bírósági eljárás indítása

9 9 Az ellenőrzés legfontosabb alapelvei Eljárásrend Eljárásrend Jogszabályi útmutató Jogszabályi útmutató Jegyzőkönyv (adatlapok, segédtáblák, kérdéslisták, tanúsítványok, megállapítások, észre- Jegyzőkönyv (adatlapok, segédtáblák, kérdéslisták, tanúsítványok, megállapítások, észre-vételek) Határozatok (figyelemfelhívás, felügyeleti bírság kiszabása, más hatóság megkeresése, szabálysértési eljárás megindítása Határozatok (figyelemfelhívás, felügyeleti bírság kiszabása, más hatóság megkeresése, szabálysértési eljárás megindítása 1.Jogszerűség 2.Egységes eljárás

10 10 Az ellenőrzés módja Adatok bekérése Adatok bekérése Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés  bekérve  helyszínen Helyszíni ellenőrzés (székhelyen és telephelyeken) Helyszíni ellenőrzés (székhelyen és telephelyeken) Utóellenőrzés – a jogellenes állapot megszüntetésének vizsgálata Utóellenőrzés – a jogellenes állapot megszüntetésének vizsgálata

11 11 A vizsgálat lefolytatása

12 12 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi dokumentumok vezetésében tapasztalt hiányosságok I. Alapító okirat, Működési engedély  az intézmény neve  a felvehető maximális tanuló létszám  a telephelyek felsorolása  telephelyenkénti működési engedély

13 13 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi dokumentumok vezetésében tapasztalt hiányosságok II. Pedagógiai program helyi tanterve – nem az előírt évfolyamszám Pedagógiai program helyi tanterve – nem az előírt évfolyamszám Házirend - a térítési díj, tandíj befizetésének, visszafizetésének szabályozása Házirend - a térítési díj, tandíj befizetésének, visszafizetésének szabályozása Tantárgyfelosztás – nem szerepel rajta minden alkalmazott pedagógus Tantárgyfelosztás – nem szerepel rajta minden alkalmazott pedagógus

14 14 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok I. Törzslap  oktatási azonosító  kötelező záradékok  hibás bejegyzések javítása  Összefűzés (A vizsgált intézmények 35 %-ában a törzslapok kitöltése a jogszabályban előírtaktól eltérően történt. A tanulmányaikat a 2005/2006. tanévben első évfolyamon megkezdő tanulók adatait nem az új típusú törzslapra vezették fel az intézmények 15 %-ában A tanulói azonosító számok feltüntetése az intézmények 23 %-ában hiányzott.)

15 15 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok II.  nem az Oktatási és Kulturális Minisztérium engedélyével gyártott és forgalmazott  minden tanévben új (tanulói jogviszony keletkezése, tanévenkénti beiratkozás) (Az intézmények 17 %-ában nem az OKM engedélyével gyártott beírási naplót használták, hanem elektronikusan tartották nyilván a tanulókat.) Beírási napló

16 16 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok III. Foglalkozási és csoport napló  javítások  tanulói órarend hiánya (A naplók vezetése tekintetében az intézmények 15 %-ában fordult elő hiányosság, szabálytalanság. )

17 17 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok IV. Szülői nyilatkozat  tanszak feltüntetése  térítési díj fizetésének vállalása  szülő aláírása

18 18 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált egyéb dokumentumok Hatósági engedélyek, határozatok Hatósági engedélyek, határozatok Szakvélemények Szakvélemények Eszközbeszerzési ütemterv Eszközbeszerzési ütemterv Bérleti szerződések Bérleti szerződések

19 19 A 2006.őszén lefolytatott utóellenőrzések célja: annak ellenőrzése, hogy a 2006. tavaszán vizsgált alapfokú művészetoktatási intézmények teljesítették-e a hatósági határozatban foglalt kötelezést  dokumentumok bekérésével  helyszíni ellenőrzéssel. a saját hatáskörben hozott határozatban foglalt kötelezés teljesítése,a saját hatáskörben hozott határozatban foglalt kötelezés teljesítése, a normatíva igénylés felülvizsgálatát a MÁK végezte,a normatíva igénylés felülvizsgálatát a MÁK végezte, a vizsgált időszak a 2006/2007. tanév (kivéve a törzslapok)a vizsgált időszak a 2006/2007. tanév (kivéve a törzslapok)

20 20 Az utóellenőrzések során hozott intézkedések száma Regionális Igazgatóság Elvégzett ellenőrzések száma A kirótt felügyeleti bírság összege/Ft Nyugat-dunántúli22100.000 Közép-dunántúli8400.000 Dél-dunántúli13200.000 Észak- magyarországi 22---- Észak-alföldi20300.000 Dél-alföldi18300.000 Közép- magyarországi 17---- OH Értékelési és ellenőrzési osztály 10---- Összesen1301.300.000

21 21 Önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. február-március Önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. február-március A vizsgált területek: A vizsgált területek:  Az alkalmazás feltételei  A csoport létszám határok betartása  A tanulók számára előírt foglalkozási idő biztosítása  A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtak teljesítése Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés célja: hogy a vizsgált intézmények betartják-e a fent felsorolt területeken a vonatkozó jogszabályi előírásokat hogy a vizsgált intézmények betartják-e a fent felsorolt területeken a vonatkozó jogszabályi előírásokat Az ellen ő rzésbe bevont intézmények száma: 48

22 22 A vizsgálatba bevont intézményekben oktatott művészeti ágak

23 23 A vizsgálatba bevont intézmények tanulói

24 24 Helyiségek, eszközök, felszerelések I.

25 25 Helyiségek, eszközök, felszerelések II.

26 26 Helyiségek, eszközök, felszerelések III.

27 27 Helyiségek, eszközök, felszerelések IV.

28 28 Az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartásának hatósági ellenőrzése

29 29 Az ellenőrzés célja Annak megállapítása, hogy a közoktatási intézmény betartja-e a foglalkoztatás módjára, foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, és rendelkezik- e az intézményi alapdokumentumokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges szakképzett munkaerővel hogy a közoktatási intézmény betartja-e a foglalkoztatás módjára, foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, és rendelkezik- e az intézményi alapdokumentumokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges szakképzett munkaerővel hogy a közoktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat. hogy a közoktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat.

30 30 A vonatkozó jogszabályok I. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról jogállásáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) (továbbiakban: Kt.) 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

31 31 A vonatkozó jogszabályok II. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 20/1997.(II 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 20/1997.(II 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus – továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus – továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 218/1999. (XII. 28.) Korm rendelt az egyes szabálysértésekről 218/1999. (XII. 28.) Korm rendelt az egyes szabálysértésekről 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

32 32 Az ellenőrzés területei a foglalkoztatás módja, a foglalkoztatás módja, a foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó előírások betartása, a foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó előírások betartása, a közoktatási intézmény a jogszabályoknak a közoktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat

33 33 Ellenőrzés alá vont dokumentumok Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum (nem Magyarországon szerzett dokumentum fordítása, egyenértékűsítése) Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum (nem Magyarországon szerzett dokumentum fordítása, egyenértékűsítése) Erkölcsi bizonyítvány Erkölcsi bizonyítvány Kinevezés, Kinevezés, munkaszerződés, munkaszerződés, megbízási szerződés, megbízási szerződés, Munkaköri leírás Munkaköri leírás

34 34 A pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás szabályozása Nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben - az óraadó tanár kivételével - közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban látható el. Nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben - az óraadó tanár kivételével - közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakörben a Közoktatási törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy (a továbbiakban: pedagógus) foglalkoztatható. Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó tanár kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető.. Pedagógus-munkakörben a Közoktatási törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy (a továbbiakban: pedagógus) foglalkoztatható. Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó tanár kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető.. A közoktatási intézményben végzett munka jellegén, illetve természetén nem változtat az a körülmény, hogy a közoktatási intézménynek ki a fenntartója. A közoktatási intézményben végzett munka jellegén, illetve természetén nem változtat az a körülmény, hogy a közoktatási intézménynek ki a fenntartója.

35 35 Alkalmazási feltételek I. A közoktatási intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt a közoktatási törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. A közoktatási intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt a közoktatási törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. A közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott A közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott a)rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel; b) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

36 36 Alkalmazási feltételek II. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus- munkakörben az alkalmazható, aki a közoktatási törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik( ha e törvény másképp nem rendelkezik)

37 37 Diploma (végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum) Összehasonlítani Továbbképzési program, beiskolázási terv Kinevezés, munkaszerződés Tantárgyfelosztás Megállapítandó: azt tanítja-e a pedagógus, amire az oklevele jogosítja?

38 38 Az erkölcsi bizonyítvány Hiteles másolat Hiteles másolat Egyszerű másolat Egyszerű másolat Eredeti Eredeti A jogviszony létesítéséhez szükséges A jogviszony létesítésekor nem lehet 3 hónapnál régebbi

39 39 Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok a NEM állami, NEM helyi önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben 2006. tavasz

40 40 Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok az ÖNKORMÁNYZATI fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben 2006. tavasz

41 41 Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok az ÖNKORMÁNYZATI fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben 2007. tavasz A vizsgálati mintába 48 intézmény került be A vizsgált intézményekben alkalmazott pedagógusok száma: 456 fő

42 42 Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok az ÖNKORMÁNYZATI fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben 2007. tavasz A vizsgált intézményekben alkalmazott pedagógusok száma: 456 fő A vizsgált intézményekben alkalmazott pedagógusok száma: 456 fő Nem megfelelő végzettségű, szakképesítésű pedagógusok száma: 164 fő Nem megfelelő végzettségű, szakképesítésű pedagógusok száma: 164 fő Nem megfelelő módon alkalmazott pedagógusok száma: 91 fő Nem megfelelő módon alkalmazott pedagógusok száma: 91 fő

43 43 Néhány eset az alkalmazási feltételekkel kapcsolatos jogsértések közül Az intézményben alkalmazott 6 fő pedagógus közül 6 fő (G.V. másodéves egyetemi hallgató a furulya, D. K., Lné S. I. és Pné G. K. tanító a szolfézs, V. A. kürttanár a trombita, K. N. Ének-zene szakos általános iskolai tanár a fuvola tantárgy oktatására) nem rendelkezett az általa betöltött munkakör ellátásához szükséges, előírt végzettséggel, szakképesítéssel. (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdés a) pont, 17. § (1) bekezdés k) pont) Az intézményben alkalmazott 6 fő pedagógus közül 6 fő (G.V. másodéves egyetemi hallgató a furulya, D. K., Lné S. I. és Pné G. K. tanító a szolfézs, V. A. kürttanár a trombita, K. N. Ének-zene szakos általános iskolai tanár a fuvola tantárgy oktatására) nem rendelkezett az általa betöltött munkakör ellátásához szükséges, előírt végzettséggel, szakképesítéssel. (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdés a) pont, 17. § (1) bekezdés k) pont) Az alkalmazott pedagógusok közül két fő (Sz. A. és Sz. J.) foglalkoztatásának módja jogsértő, mivel az óraadó tanárokat polgári jogi szerződéssel legfeljebb a munkakörre előírt kötelező óra kevesebb mint negyven százalékára alkalmazhatják, egyikük heti 14, másikuk heti 16 órában oktat. Az alkalmazott pedagógusok közül két fő (Sz. A. és Sz. J.) foglalkoztatásának módja jogsértő, mivel az óraadó tanárokat polgári jogi szerződéssel legfeljebb a munkakörre előírt kötelező óra kevesebb mint negyven százalékára alkalmazhatják, egyikük heti 14, másikuk heti 16 órában oktat. (Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 15. § (1) bekezdés, IX. fejezet Értelmező rendelkezések 121. § (1) bekezdés) (Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 15. § (1) bekezdés, IX. fejezet Értelmező rendelkezések 121. § (1) bekezdés) Az intézményben alkalmazott 9 fő pedagógus egyike sem rendelkezett az általa betöltött munkakör ellátásához szükséges, előírt végzettséggel. Az intézményben alkalmazott 9 fő pedagógus egyike sem rendelkezett az általa betöltött munkakör ellátásához szükséges, előírt végzettséggel. (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdés a) pont, 17. § (1) bekezdés k) pontja) (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdés a) pont, 17. § (1) bekezdés k) pontja)

44 44 Néhány eset a tapasztalt jogsértések közül Az alapfokú és a továbbképző évfolyamokon a jogszabályi előírásokkal ellentétben, több esetben összevont csoportokban szervezték meg az oktatást. Az alapfokú és a továbbképző évfolyamokon a jogszabályi előírásokkal ellentétben, több esetben összevont csoportokban szervezték meg az oktatást. Az intézmény a csoportok szervezése során nem tartotta be a maximális csoport létszám határára vonatkozó jogszabály előírásait. A létszám emeléséhez nem rendelkezett fenntartói, illetőleg az Oktatási Hivataltól engedéllyel. Az intézmény a csoportok szervezése során nem tartotta be a maximális csoport létszám határára vonatkozó jogszabály előírásait. A létszám emeléséhez nem rendelkezett fenntartói, illetőleg az Oktatási Hivataltól engedéllyel. (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete Osztály, csoport létszámhatárok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje II. Az osztályok, csoportok szervezése)

45 45 Az ellenőrzés eredményeképpen tett intézkedések II. Figyelemfelhívás: az intézmény vezetője figyelmének felhívása a jogsértés(ek) megszüntetésére, határidő kitűzésével 11 intézmény esetében Felügyeleti bírság kiszabása: a jogellenes állapot megszűntetésére határidő kitűzése – utóellenőrzés lefolytatása minden esetben 36 intézmény esetében A bírság összege: 2.370.000 Ft.

46 46 Intézkedések régiónként Nyugat-dunántúli 1 Figyelemfelhívás 5 Felügyeleti bírság Nyugat-dunántúli 1 Figyelemfelhívás 5 Felügyeleti bírság Közép-dunántúli 1 5 Közép-dunántúli 1 5 Dél-dunántúli 0 6 Dél-dunántúli 0 6 Észak-magyarországi 1 5 Észak-magyarországi 1 5 Észak-alföldi 0 5 Észak-alföldi 0 5 Dél-alföldi 2 4 Dél-alföldi 2 4 Közép-magyarországi 1 5 Közép-magyarországi 1 5

47 47 Az ellenőrzés eredményeképpen tett intézkedések

48 48 Az utóellenőrzések 2007. ősz I. Kitűzött utóellenőrzések száma: 33 intézmény Dokumentumok bekérése: 2 intézmény Helyszíni ellenőrzés: 27 intézményben

49 49 Az utóellenőrzések 2007. ősz II. További intézkedés nélkül lezárva: 19 intézmény További intézkedés nélkül lezárva: 19 intézmény Felügyeleti bírság kiszabása: 7 intézmény Felügyeleti bírság kiszabása: 7 intézmény Végzéssel lezárva: 7 intézmény (az oktatás szüneteltetése, megszüntetése) Végzéssel lezárva: 7 intézmény (az oktatás szüneteltetése, megszüntetése)

50 50 Hatósági ellenőrzések a minősítő eljárás során Minősítő eljárás = szakmai ellenőrzés Minősítő eljárás = szakmai ellenőrzés  Következmény: minősített intézmény  100%-os normatív állami támogatás Az OH eljárása = hatósági ellenőrzés Az OH eljárása = hatósági ellenőrzés  Feltétel: az előminősítés során történő másodszori elutasítás  Intézkedés a közoktatási tv. szerint  Javaslat a Minősítő Testületnek

51 51 A minősítés iránti kérelem elutasításának oka Az előírt végzettség, szakképesítés hiánya 16 esetben Az előírt végzettség, szakképesítés hiánya 16 esetben Az intézkedési terv nem biztosította a szakszerű feladatellátást 7 esetben Az intézkedési terv nem biztosította a szakszerű feladatellátást 7 esetben Hiányos dokumentumok 5 esetben Hiányos dokumentumok 5 esetben A helyi tanterv hiánya 4 esetben A helyi tanterv hiánya 4 esetben Helyiségek, eszközök, felszerelések hiánya 4 esetben Helyiségek, eszközök, felszerelések hiánya 4 esetben Elutasítás indoklás nélkül 5 esetben Elutasítás indoklás nélkül 5 esetben 24 intézményfenntartó fordult hatósági ellenőrzést kérve az Oktatási Hivatalhoz

52 52 A felügyeleti bírságot kiszabó intézkedések régiónkénti megoszlása Nyugat-dunántúli 0 Nyugat-dunántúli 0 Közép-dunántúli 2 Közép-dunántúli 2 Dél-dunántúli 2 Dél-dunántúli 2 Észak-magyarországi 1 Észak-magyarországi 1 Észak-alföldi 2 Észak-alföldi 2 Dél-alföldi 0 Dél-alföldi 0 Közép-magyarországi 0 Közép-magyarországi 0

53 53 Az eljárás egyéb módon történő lezárása Jogsértés hiányában lezárva: 10 esetben Jogsértés hiányában lezárva: 10 esetben Az eljárás megszűntetése a tevékenység szüneteltetése miatt: 1 esetben Az eljárás megszűntetése a tevékenység szüneteltetése miatt: 1 esetben Visszavonás miatt megszüntetve az eljárás: 3 esetben Visszavonás miatt megszüntetve az eljárás: 3 esetben Az eljárás megszűntetése az intézmény megszűnése miatt: 1 esetben Az eljárás megszűntetése az intézmény megszűnése miatt: 1 esetben Az eljárás megszűntetése formai hiba miatt: 1 esetben Az eljárás megszűntetése formai hiba miatt: 1 esetben

54 54 Összegzés  A közoktatási intézmények működésének minőségét a rendszeres mérés-értékelés, a vizsgák és az ellenőrzés biztosíthatja  Szükséges a hatósági kontroll a közoktatás rendszerében (900 intézményben elvégzett ellenőrzés tapasztalatai alapján)  A hatósági ellenőrzéseknek komoly preventív hatása van  Szükséges a rendszeres szakmai ellenőrzés a közoktatási intézményekben

55 55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatási Ellenőrzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések