Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelés átalakulása Szakál Ferenc Pál főosztályvezető Köznevelés-fejlesztési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelés átalakulása Szakál Ferenc Pál főosztályvezető Köznevelés-fejlesztési Főosztály"— Előadás másolata:

1 A köznevelés átalakulása Szakál Ferenc Pál főosztályvezető Köznevelés-fejlesztési Főosztály ferenc.pal.szakal@emmi.gov.hu

2 2 Szeptemberi jogszabályok 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) – Pedagógus munkaidő – Előmeneteli rendszer – 16 óráig tartó foglalkozások – Mellékletek 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet (Kr.) – Pedagógus munkaidő – Előmeneteli rendszer

3 3 Pedagógus munkaidő – Nkt. 62.§ (5)-(14): Az egyes munkaidő-egységek megnevezése, időtartama, tartalma; speciális esetek, kedvezmények 65.§ (7): Nyugdíj előtt állók munkaidő-kedvezménye 69.§ (5): Vezetők munkaideje – Kr. 4.§ (5)-(7): Mesterpedagógusok munkaidő-kedvezménye 17-19.§: A munkaidő-beosztás részletszabályai (egyéb foglalkozás, egyéb feladatok, helyettesítés, nyilvántartás, további kedvezmények) 33.§: Rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 35.§ (2): A pedagógus álláshelyek számítása és a munkaidő összefüggése

4 4 A kötelező óraszám és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő fogalmának viszonya Kt.: Kötelező óraszám (22) + többlettanítás (maximum 6)  lehetséges óraszám: 22-28 Nkt.: Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (22-26)  lehetséges óraszám: 22-26 A lehetséges óraszám eddig is a tantárgyfelosztás megvalósíthatóságát szolgálta, ezután is így lesz.

5 5 A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része – Időtartama a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőtől függően egyénileg változik: 6-10 óra – Tartalma: a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok, tanulói felügyelet, eseti helyettesítés [Nkt. 62.§ (6)] – Az említett egyéb feladatokat a Kr. 17.§ (1) bekezdése sorolja fel – A kötött munkaidőt az intézményvezető által meghatározott feladatokkal kell tölteni, tehát ezeket a feladatokat is ő írja elő – Rugalmasan kell előírni, figyelembe véve a feladatok jellegét és tervezhetőségét – Hivatkozási alap a munkaterv – Havi munkaidő-nyilvántartást kell vezetni, ennek kötött, előírt formája nincs.

6 6 A kötött munkaidőben történő munkavégzés helye – A Kr. 17.§ (3) szerint a kötött munkaidőt az intézmény területén kell tölteni, DE – A feladatok jellege miatt a jogszabály is rögtön kivételt fogalmaz meg. – A feladatok jellege miatt rugalmasan értelmezendő. – A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő egyéni jellege miatt egyénileg értelmezendő. – Nem írható elő egységes munkaidő az iskola összes pedagógusa, vagy egyes pedagógus csoportjai számára.

7 7 Kötetlen munkaidő – Nkt. 62.§ (5) – Időtartama a teljes munkaidő 20%-a, vagyis heti 8 óra. – Beosztását, felhasználását a pedagógus maga jogosult meghatározni. – Nincs szabályozva, hogy mikor és hogyan kell „kiadni”. – Munkaidő! – Nem előírható, de elvárható, hogy szükség esetén ebben az időben is az intézményben tartózkodjon, vagy a tanulókkal foglalkozzon a pedagógus.

8 8 Általános iskolákban 16 óráig kötelezően megszervezendő egyéb foglalkozások – Az Nkt. 55. § (1) bekezdése alapján ezek alól felmentést kérhetnek a diákok (szüleik), tehát el tudnak menni a délutáni művészeti órákra. – Amennyiben az adott általános iskolában kihelyezett telephelyként alapfokú művészeti iskola működik, a művészeti órákat – a két iskola kölcsönös megállapodása alapján – meg lehet tartani 16 óra előtt is. – Annak sincs akadálya, hogy a két iskola együttműködjön, és az általános iskola egyéb foglalkozásként „ismerje el” a művészeti iskola foglalkozásait.

9 9 Felmentés a 16 óráig megszervezett feladatok alól A kérelemnek és az engedélynek nincs kötött formája, de írásban kell történnie. Bármi lehet a kérelem indoka. „felmentheti”  nincs olyan eset, amikor köteles felmenteni. Nincs szabályozva, hogy mikorra szól a felmentés  lehet alkalmi vagy rendszeres, szólhat bizonyos nap(ok)ra vagy egész hétre, szólhat egy bizonyos időszakra. Akit felmentettek, az is részt vehet egyéb foglalkozáson, a felmentés ebből nem zárja ki. Egész napos iskola esetén nem mentheti fel, de ha nem egész napos, akkor bármilyen kérelemre adhat felmentést.

10 10 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei 1. melléklet: Vezetők kötelező létszáma óvodában – Az iskolára vonatkozó átkerült a Kr.-be (3. melléklet) – A gyermekek, tanulók létszámától függ (részben). – Kötelező létszám!

11 11 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei 2. melléklet: A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma – Az iskolára vonatkozó átkerült a Kr.-be (4. melléklet) – A gyermekek, tanulók létszámától vagy egyéb feltételtől függ. – Finanszírozott létszám!

12 12 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei 4. melléklet: Osztály és csoportlétszámok

13 13 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei 5. melléklet: Vezetők és helyettesek óraszáma – A gyermekek, tanulók létszámától függ. – Alapfokú művészeti iskolában 450 főtől: vezető: 2, helyettes: 4 200-449 fő: vezető: 4, helyettes: 6 50-199 fő: vezető: 6, helyettes: 8 50 fő alatt: vezető: 8, helyettes: 10

14 14 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei 6. melléklet: Finanszírozott heti időkeret – Minden évfolyamra vonatkozik. – Nkt. 16.§ (3): „Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.” – 27/1998 MKM rendelet

15 15 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei 7. melléklet: Garantált illetmény az illetményalap százalékában – Nem összegeket tartalmaz! – Az illetményalap 2014. augusztus 31-ig [Nkt. 97.§ (20a)] Középfokú végzettség esetén a minimálbér 118,5%-a Főiskolai végzettség esetén a minimálbér 157,8%-a Egyetemi végzettség esetén a minimálbér 172,9%-a – A törvény felhatalmazása alapján ezt követően a Kr. fogja meghatározni az illetményalapot, mindig a minimálbér %-ában.

16 16 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei 8. melléklet: Pótlékok az illetményalap százalékában – Nem összegeket tartalmaz! – A pótlék nem az alapbér, hanem az illetményalap %-ában van megadva. – Minimumot és maximumot határoz meg. – A Kr. részletezi a szabályokat [16.§]. – Az osztályfőnöki pótlék annak is jár, aki alapfokú művészeti iskolában önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el. – A munkaközösség-vezetői pótlék tanszakvezetőknek is jár.

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Szeretettel várjuk Önöket 2013. október 10-én a Hagyományok Házában megrendezésre kerülő művészetoktatási konferenciánkon! cxc@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "A köznevelés átalakulása Szakál Ferenc Pál főosztályvezető Köznevelés-fejlesztési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések