Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelés átalakulása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelés átalakulása"— Előadás másolata:

1 A köznevelés átalakulása
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető Köznevelés-fejlesztési Főosztály

2 Szeptemberi jogszabályok
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) Pedagógus munkaidő Előmeneteli rendszer 16 óráig tartó foglalkozások Mellékletek 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet (Kr.)

3 Pedagógus munkaidő Nkt. Kr.
62.§ (5)-(14): Az egyes munkaidő-egységek megnevezése, időtartama, tartalma; speciális esetek, kedvezmények 65.§ (7): Nyugdíj előtt állók munkaidő-kedvezménye 69.§ (5): Vezetők munkaideje Kr. 4.§ (5)-(7): Mesterpedagógusok munkaidő-kedvezménye 17-19.§: A munkaidő-beosztás részletszabályai (egyéb foglalkozás, egyéb feladatok, helyettesítés, nyilvántartás, további kedvezmények) 33.§: Rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai 35.§ (2): A pedagógus álláshelyek számítása és a munkaidő összefüggése 3

4 A kötelező óraszám és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő fogalmának viszonya
Kt.: Kötelező óraszám (22) + többlettanítás (maximum 6)  lehetséges óraszám: 22-28 Nkt.: Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (22-26)  lehetséges óraszám: 22-26 A lehetséges óraszám eddig is a tantárgyfelosztás megvalósíthatóságát szolgálta, ezután is így lesz. 4

5 A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része
Időtartama a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőtől függően egyénileg változik: 6-10 óra Tartalma: a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok, tanulói felügyelet, eseti helyettesítés [Nkt. 62.§ (6)] Az említett egyéb feladatokat a Kr. 17.§ (1) bekezdése sorolja fel A kötött munkaidőt az intézményvezető által meghatározott feladatokkal kell tölteni, tehát ezeket a feladatokat is ő írja elő Rugalmasan kell előírni, figyelembe véve a feladatok jellegét és tervezhetőségét Hivatkozási alap a munkaterv Havi munkaidő-nyilvántartást kell vezetni, ennek kötött, előírt formája nincs. 5

6 A kötött munkaidőben történő munkavégzés helye
A Kr. 17.§ (3) szerint a kötött munkaidőt az intézmény területén kell tölteni, DE A feladatok jellege miatt a jogszabály is rögtön kivételt fogalmaz meg. A feladatok jellege miatt rugalmasan értelmezendő. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő egyéni jellege miatt egyénileg értelmezendő. Nem írható elő egységes munkaidő az iskola összes pedagógusa, vagy egyes pedagógus csoportjai számára. 6

7 Kötetlen munkaidő Nkt. 62.§ (5)
Időtartama a teljes munkaidő 20%-a, vagyis heti 8 óra. Beosztását, felhasználását a pedagógus maga jogosult meghatározni. Nincs szabályozva, hogy mikor és hogyan kell „kiadni”. Munkaidő! Nem előírható, de elvárható, hogy szükség esetén ebben az időben is az intézményben tartózkodjon, vagy a tanulókkal foglalkozzon a pedagógus. 7

8 Általános iskolákban 16 óráig kötelezően megszervezendő egyéb foglalkozások
Az Nkt. 55. § (1) bekezdése alapján ezek alól felmentést kérhetnek a diákok (szüleik), tehát el tudnak menni a délutáni művészeti órákra. Amennyiben az adott általános iskolában kihelyezett telephelyként alapfokú művészeti iskola működik, a művészeti órákat – a két iskola kölcsönös megállapodása alapján – meg lehet tartani 16 óra előtt is. Annak sincs akadálya, hogy a két iskola együttműködjön, és az általános iskola egyéb foglalkozásként „ismerje el” a művészeti iskola foglalkozásait. 8

9 Felmentés a 16 óráig megszervezett feladatok alól
A kérelemnek és az engedélynek nincs kötött formája, de írásban kell történnie. Bármi lehet a kérelem indoka. „felmentheti”  nincs olyan eset, amikor köteles felmenteni. Nincs szabályozva, hogy mikorra szól a felmentés  lehet alkalmi vagy rendszeres, szólhat bizonyos nap(ok)ra vagy egész hétre, szólhat egy bizonyos időszakra. Akit felmentettek, az is részt vehet egyéb foglalkozáson, a felmentés ebből nem zárja ki. Egész napos iskola esetén nem mentheti fel, de ha nem egész napos, akkor bármilyen kérelemre adhat felmentést. 9

10 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei
1. melléklet: Vezetők kötelező létszáma óvodában Az iskolára vonatkozó átkerült a Kr.-be (3. melléklet) A gyermekek, tanulók létszámától függ (részben). Kötelező létszám! 10

11 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei
2. melléklet: A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma Az iskolára vonatkozó átkerült a Kr.-be (4. melléklet) A gyermekek, tanulók létszámától vagy egyéb feltételtől függ. Finanszírozott létszám! 11

12 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei
4. melléklet: Osztály és csoportlétszámok 12

13 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei
5. melléklet: Vezetők és helyettesek óraszáma A gyermekek, tanulók létszámától függ. Alapfokú művészeti iskolában 450 főtől: vezető: 2, helyettes: 4 fő: vezető: 4, helyettes: 6 fő: vezető: 6, helyettes: 8 50 fő alatt: vezető: 8, helyettes: 10 13

14 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei
6. melléklet: Finanszírozott heti időkeret Minden évfolyamra vonatkozik. Nkt. 16.§ (3): „Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.” 27/1998 MKM rendelet 14

15 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei
7. melléklet: Garantált illetmény az illetményalap százalékában Nem összegeket tartalmaz! Az illetményalap augusztus 31-ig [Nkt. 97.§ (20a)] Középfokú végzettség esetén a minimálbér 118,5%-a Főiskolai végzettség esetén a minimálbér 157,8%-a Egyetemi végzettség esetén a minimálbér 172,9%-a A törvény felhatalmazása alapján ezt követően a Kr. fogja meghatározni az illetményalapot, mindig a minimálbér %-ában. 15

16 Az Nkt. hatályba lépő mellékletei
8. melléklet: Pótlékok az illetményalap százalékában Nem összegeket tartalmaz! A pótlék nem az alapbér, hanem az illetményalap %-ában van megadva. Minimumot és maximumot határoz meg. A Kr. részletezi a szabályokat [16.§]. Az osztályfőnöki pótlék annak is jár, aki alapfokú művészeti iskolában önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el. A munkaközösség-vezetői pótlék tanszakvezetőknek is jár. 16

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET. Szeretettel várjuk Önöket 2013
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Szeretettel várjuk Önöket október 10-én a Hagyományok Házában megrendezésre kerülő művészetoktatási konferenciánkon!


Letölteni ppt "A köznevelés átalakulása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések