Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sejtadhézió Sejtkapcsoló struktúrák Dr. habil. Kőhidail László egyetemi docens Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Kemotaxis2010/2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sejtadhézió Sejtkapcsoló struktúrák Dr. habil. Kőhidail László egyetemi docens Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Kemotaxis2010/2011."— Előadás másolata:

1 Sejtadhézió Sejtkapcsoló struktúrák Dr. habil. Kőhidail László egyetemi docens Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Kemotaxis2010/2011

2 Sejtadhézió jelentősége:Sejtlemezek kialakulása

3 Sejtadhéziójelentősége:Többrétegűsejtsorokkialakulása

4 Adhézió „Rolling” Belépés Migráció Limfociták kilépése az endotélen homing receptor vaszkuláris addressin

5 Adhéziós molekulák fő csoportjai

6 Sejtadhézió során expresszálódó főbb sejtfelszíni kapcsoló molekulák Cadhedrinekhomofil Cadhedrinekhomofil Szelektinekheterofil Szelektinekheterofil Integrinekheterofil Integrinekheterofil Immunoglobulinhomofil Immunoglobulinhomofil domaint tart. mol. domaint tart. mol.  Ca 2+

7 ECM pl. integrin i.c. kapcsoló fehérjék pl. cadherin cito-szkele-ton

8 Ca 2+ Honofil kapcsolat Honofil kapcsolat Sejt-sejt Sejt-sejt Ca2+-függő kötődés Ca2+-függő kötődés I.c. aktinhoz vagy I.c. aktinhoz vagy intermedier filamentumhoz intermedier filamentumhoz kapcsol kapcsol Gerincesek fejlődésében Gerincesek fejlődésében meghatározó szerep meghatározó szerep catetin aktin v. IF Cadherin Szövetspecifitás: Szövetspecifitás: N - nerve P - placenta E - epithelial

9 Szelektinek Lektin típusú szénhidrát-kötő fehérjék Szövetspecifitás: E - epitheliális L - limfoid P - placenta L szelektin: szerepe van az adhézió kezdeti fázisának kialakulásában; újszülöttekben kevés van belőle ezzel is magyarázzák a gyulladásos reakciók viszonylag kis számát.

10 S S   Integrin Ca 2+ -függő kötődés Ca 2+ -függő kötődés Heterofil kapcsolat Heterofil kapcsolat Fokális kontaktus Fokális kontaktus I.c. kapcsoló molekulák I.c. kapcsoló molekulák pl. talin,  -aktinin, vinculin pl. talin,  -aktinin, vinculin E.c. kötésben fontos RGD E.c. kötésben fontos RGD Partner molekulák: Partner molekulák: fibronektin fibronektinlamininkollagén Hiánya esetén (  ) a leukocyta adhézió károsodik, s ez a fertőzések számát növeli

11 Ig-szerűdomainok CAM = Cell Adhesion Molecules 5 db Ig-szerű domain 5 db Ig-szerű domain Ca2+-tól független adhézió Ca2+-tól független adhézió Homofil kapcsolat - jellemző Homofil kapcsolat - jellemző Heterofil kapcsolat - ritka Heterofil kapcsolat - ritka 20-nál több variáció 20-nál több variáció A fejődés kritikus fáűzisában A fejődés kritikus fáűzisában expresszálódnak expresszálódnak Szövetspecifitás: Szövetspecifitás: N-CAM - neuron L-CAM - máj Melanomában - összefüggés az ICAM-1 és a tumor áttétképzőképessége között

12 Sejt-sejt kapcsolatok

13 Sejtkapcsoló struktúrák Tight junction Tight junction Zonula adherens Zonula adherens Desmosoma Desmosoma Gap junction Gap junction Hemidesmosoma Hemidesmosoma Interdigitáció Interdigitáció

14 Tight junction = zonula occludens intercelluláris tér Lipid bilayer Citoplazmatikus fele transzmembrán proteinek occludin 0.6  m

15 Tight junction „szigetelő” hatásának kimutatása negatív festéssel

16 Occludin –vonalak rendszere

17 Tight junction szerepe Mechanikai kapcsolat Mechanikai kapcsolat Barrier funkció Barrier funkció Megakadályozza Megakadályozza a vízoldékony molekulák bejutását a membránkomponensek laterális diffúzióját Az occludin kapcsolódásához Ca 2+ szükséges Az occludin kapcsolódásához Ca 2+ szükséges Permeabilitás: inorganikus anyagok Permeabilitás: inorganikus anyagok aminosavak aminosavak monoszaccharidok monoszaccharidok

18 Rekeszes desmosoma – septate junction a sejtek apikális részénél találhatók a sejtek apikális részénél találhatók folytonos gyűrűt képeznek (ld. z. adherens) folytonos gyűrűt képeznek (ld. z. adherens) sejtek összetartását segítik elő sejtek összetartását segítik elő aktin kihorgonyzási helyei aktin kihorgonyzási helyei

19 Dezmoszóma = macula adherens Sejt-sejt közötti patentkapocs-szerű kötődés

20 dezmoszómális cadherinek pl. desmoglein, desmocollin citoplazmatikus plakk dezmoplakin, plakoglobin intermedier filamentumok aktin Dezmoszóma

21 Desmosoma TEM szerkezete Intermedierfilamentumok (pl. keratin) Citoplazmatikusplakk cadherinek

22 Desmosomákat összekötő membrán alatti hálózat

23 Gap junction = „réses kapcsolat” (1958, 1968) A szomszédos sejtek közötti 2-4 nm-es rést hidalja át A szomszédos sejtek közötti 2-4 nm-es rést hidalja át Hexagonális szerkezetű csatornát (connexon) képez Hexagonális szerkezetű csatornát (connexon) képez A csatorna falát 6 db connexin alkotja A csatorna falát 6 db connexin alkotja (4 db a helikális komponens) (4 db a helikális komponens) A csatornák szövet, ill. sejt specifikusak A csatornák szövet, ill. sejt specifikusak a connexinek eltérő volta miatt a connexinek eltérő volta miatt A csatornákon anyagok szabályozott áramlása történik A csatornákon anyagok szabályozott áramlása történik (max MS. 1000) (max MS. 1000)

24 Gap junction

25

26 Gap junction szerepe Neuronokban a neurotranszmitterek, cAMP, Neuronokban a neurotranszmitterek, cAMP, Ca 2+ transzportja Ca 2+ transzportja Korai embriókban - szignalizáció Korai embriókban - szignalizáció

27 Plazmodezmata A gap junctionhoz hasonló funkció Vírusfertőzés a pórusátmérő növekedését okozza sER dezmotubulus citoplazma plazma membrán sejtfal plazmodezmata

28 Plazmodezmata ER dezmotubulus sejtmembrán

29 Fél-desmosoma Fél-desmosoma Hámsejtek rögzítése a bazális membránhoz

30 Bazális csíkolat

31 Interdigitácio Hámsejtek esetében jellemző

32 actin filamentum  actinin vinculin paxillin talin integrin fibronectin A fokális kontaktus szerkezete

33 Fokális kontaktusok aktin vinkulin

34 Extracelluláris matrix

35 Extracelluláris matrix – Építő elemek Glycosaminoglycanok (GAG-ok) Glycosaminoglycanok (GAG-ok)  heparán szulfát  keratán szulfát  chondroitin szulfát „Core-proteinek”aggrecan – decorin „Core-proteinek”aggrecan – decorin  kollagén – elasztin - struktúra  fibronektin – laminin - adhézió

36 Extracelluláris matrix - Funkció Sejtmozgást befolyásolják Sejtmozgást befolyásolják Szecernált szignál molekulák aktivitását szabályozzák Szecernált szignál molekulák aktivitását szabályozzák Koreceptorként működhetnek Koreceptorként működhetnek

37 Fibronektinek kollagén sejt heparin Dimer eltérő összetételű láncokból – alternatív splicing RGD

38 Fibronektinek Glikoproteinek Glikoproteinek Dimer-szerkezet Dimer-szerkezet RGD (Arg-Gly-Asp) RGD (Arg-Gly-Asp) Plazma fibronektinek Plazma fibronektinek Gén „K.O.” kísérletek Gén „K.O.” kísérletek Arg Gly Asp

39 Bazális lamina Rétegei: lamina lucida lamina densa lamina fibroreticularis SejtKtsz. Alkotói:IV. kollagén lamininperlecanentactin

40 Bazális membrán SEM képe bazálismembrán kollagénfibrillumok epitheliális sejtek sejtek

41 Bazális membránt alkotó fehérjék

42 Kollagén 10-300 nm átmérőjű fibrillumok 10-300 nm átmérőjű fibrillumok Több mint 15 típusa ismert Több mint 15 típusa ismert I., II., III., V., XI. – fibrillum kialakítás I., II., III., V., XI. – fibrillum kialakítás IV., VII. – hálózat képzése IV., VII. – hálózat képzése IX., XII. fibrillumok asszociációj IX., XII. fibrillumok asszociációj

43 Kollagén rost felépülése Pro, Lys hidroxiláció hidroxiláció összeépülés triple helix képzés szekréció prokollagénlehasítása Fibrillummá épülés épülés fibrillumokrosttárendeződése glikoziláció  -lác szintézise

44 Kollagén fibrillum negatív festődése kollagén molekulák közötti rések közötti rések kollagén

45 Kollagén fibrillumok SEM képe

46 Laminin A lánc B 1 lánc B 2 lánc Globulárisdomének  -helix mindegyik láncnak több típusa is fellelhető mindegyik láncnak több típusa is fellelhető 18 laminin izoforma 18 laminin izoforma szöveti eltérések szöveti eltérések

47 Kollagén IV Perlecan Laminin Entactin

48 Elasztin nyújtáslazítás keresztkötések elasztin rost

49 Aggrecan aggregátum Egy komplex: mol.súlya kb. 10 8 mol.súlya kb. 10 8 térfogata 2x10 -12 cm 3 térfogata 2x10 -12 cm 3 (= baktérium) (= baktérium)

50 Aggrecan aggregátum Chondroitin szulfát Kapcsolóproteinek Coreprot. Keratinszulfát Hialuronan 1  m

51 A focalis contactus molekuláris összetétele FimbrinNexilinTensinA-ActininTalinPaxillinCaveolinZyxinPalladinVinexinPonsin Integrin, Syndecan-4, Leukocyte common antigen

52 Integrinek indukciója P PP P aktin e.c. matrix aktiváltintegrin Matrix kötőhely Citoszkeleton kötőhely


Letölteni ppt "Sejtadhézió Sejtkapcsoló struktúrák Dr. habil. Kőhidail László egyetemi docens Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Kemotaxis2010/2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések